หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันปิยมหาราช
วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  นำทีมข้าราช พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) พร้อมกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
23 ต.ค. 59 10:06

สสจ.สกลนคร เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
วันนี้ (๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๐๐ น.)  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

วนิดา
22 ต.ค. 59 20:45

สสจ.สกลนคร มอบโล่แก่ผู้สูงอายุ 
วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมกับ คณะกรรมการประสานงานอำเภอวาริชภูมิ  และสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มกลัดพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเงินสด ๑,๐๐๐  บาทให้แก่นางลุน  แก้วคำแสน  ผู้สูงอายุ อายุ ๑๐๐ ปี ชาวบ้านตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วนิดา
21 ต.ค. 59 15:19

สสจ.สกลนคร จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)
วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ร่วมกับกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ที่บ้านต้นผึ้ง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

วนิดา
21 ต.ค. 59 14:38

สสจ.สกลนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๗.๐๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนสมเด็จย่า สระพังทอง)เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๒๑ ตุลาคม) โดยคณะรัฐมนตรี  มีมติให้วันนี้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ,วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ,วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ,วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พยาบาลดีเด่น, ทันตบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙  ในการนี้ได้มีการจัดพิธีลงนามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณเดียวกัน

วนิดา
21 ต.ค. 59 13:59

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดูประกาศ  ►►► CLICK

วนิดา
20 ต.ค. 59 13:48

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร จัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  ในการนี้นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเข้าร่วมพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน  และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร ดูภาพบรรยากาศ ►►► CLICK

วนิดา
20 ต.ค. 59 09:24

สสจ.สกลนคร ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร  ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานและเป็นผู้นำกล่าวถวายอาลัย  ณ หอประชุมเอนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร ชมภาพบรรยากาศ ►►► CLICK

วนิดา
19 ต.ค. 59 11:16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 8 / 938    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
2 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
3 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
4 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 31 ส.ค. 59
5 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัยโครงการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 31 ก.ค. 59
6 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 3 และขั้นสูงรุ่นที่ 1 30 ก.ย. 59
7 เวทีวิชาก่ารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพชุมชน 2559 31 ก.ค. 59
8 การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 31 ก.ค. 59
9 จดหมายข่าวเลือกตั้งประจำเดือน พค.59 30 มิ.ย. 59
10 ขอสนับสนุนการแข่งขันโบลิ่งการกุศล 20 มิ.ย. 59
11 การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 30 มิ.ย. 59
12 วารสารจัดหางาน 30 มิ.ย. 59
13 ข่าวประกันสังคม 30 มิ.ย. 59
14 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 31 ธ.ค. 60
15 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
16 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
17 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
18 ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
19 ข่าว กศน. 30 พ.ค. 59
20 สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น 30 ธ.ค. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 23    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ชุด 1/2560 (สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding) 8 พ.ย. 2559
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ชุด 3/2560 (สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding) 8 พ.ย. 2559
3 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ชุด 2/2560 (สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding) 8 พ.ย. 2559
4 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ชุด 1/2560 (สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding) 8 พ.ย. 2559
5 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาและประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง รพร.สว่างแดนดิน 21 พ.ย. 2559
6 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาคออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 พ.ย. 2559
7 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ กลุ่ม ของโรงพยาบาลสกลนคร 26 ต.ค. 2559
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง รพร.สว่างแดนดิน 18 พ.ย. 2559
9 รายงานผลการเปิดซองสอบราคาและประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ (Electrical Fetal Monitoring) จำนวน ๒ เครื่อง 24 พ.ย. 2559
10 สรุปผลการสอบราคาและประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามประกาศจังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ธ.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
159
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1589    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 21 ต.ค. 2559
2 การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 ต.ค. 2559
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ (ยาม) และพนักงานบริการ(ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา 30 ก.ย. 2559
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 29 ก.ย. 2559
5 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ 30 ก.ย. 2559
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 30 ก.ย. 2559
7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 28 ก.ย. 2559
8 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงา่นทั่วไปชำนาญการ 30 ก.ย. 2559
9 รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 ก.ย. 2559
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ 26 ก.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
96
ระเบียนที่ 1 - 10 / 952    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญพยาบาลเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 25 ส.ค. 2560
2 เชิญเข้าอบรมสัมมนา 30 มิ.ย. 2560
3 ขอเชิญเข้าร่วมดครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปี ๒๕๖๐ (รุ่นที่ ๙) 31 มี.ค. 2560
4 เชิญอข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ ๕ 17 ก.พ. 2560
5 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมิวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ ใน Proceeding/วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 17 ก.พ. 2560
6 ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม HA National Forum 15 ก.พ. 2560
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทยก้าวไกลสู่สากล 10 ก.พ. 2560
8 ขอเชิญสมัครเข้าร่วใอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล:ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 3 6 ก.พ. 2560
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 6 ก.พ. 2560
10 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 31 ม.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
100
ระเบียนที่ 1 - 10 / 993    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญร่วมงานประชุมและส่งผลงานเพื่อคัดเลือกนำเสนอในงานประชุม HA National Forum 15 ก.พ. 60
2 การประชุมวิชาการพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ 13 พ.ย. 59
3 ประกวดผลงาน ทดสอบ 6 ต.ค. 59
4 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
5 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 27 ส.ค. 59
6 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
7 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
8 ประชุมวิชาการ การเสนอผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัยและพิธีมอบเข็มชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
9 ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประปี ๒๕๕๙ 19 ส.ค. 59
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 15 ส.ค. 59
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 61    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ 9 ธ.ค. 2559
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 25 ต.ค. 2559
3 ประชาสัมพันธ์โควตารับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 30 ต.ค. 2559
4 ขอเชิญเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ 23 พ.ย. 2559
5 นำเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม "โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร" 31 ต.ค. 2559
6 เสนอโครงการ คลินิกคุณธรรมนำองค์กร 30 พ.ย. 2559
7 ขอเชิญประชุมวิชาการ 8 พ.ย. 2559
8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร 9 ธ.ค. 2559
9 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ 16 ธ.ค. 2559
10 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง 30 พ.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
80
ระเบียนที่ 1 - 10 / 798    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแพทย์ มข. 17 พ.ย. 2559
2 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
3 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
4 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
5 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
6 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 8    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
- ประชุม admin เดือนกันยายน
- VDO Conference เครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
- สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559
- ประชุมหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง
27
 
- VDO Conference ชี้แจงการเริ่มดำเนินการตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ประชุมจนท.โรงพยาบาลงานจัดเก็บ พรบ.
- สอบคัดเลือกเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และสอบคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอ
- ประชุมเตรียมงานสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช เมืองสมุนไพรและผ้าป่าสมุนไพรสกลนคร
28
 
- ประเมินผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ (จพ.สาธารณสุข)
- ประชุมตา
- VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 8
29
 
30
 
- นโยบายยาเสพติด 2560
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนกันยายน 2559
1
 
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
- ประชุมชี้แจงนโยบายและมาตรการการควบคุมกำกับและการบังคับใช้กฎหมายด้านยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
- ประชุมติดตามงบลงทุน
- รับรายงานตัว ข้าราชการบรรจุใหม่+จัดทำแฟ้มประวัติ
- ประชุมรับนโยบายปลัดกระทรวงฯต
- ประชุมงาน สช
4
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สสจ.สน.
- วางแผนการดำเนินงานสกลนคร มหาเวชนครแห่งพฤกษเวช
5
 
- ประชุมหัวหน้าส่วนวันสมเด็จย่า
- ประชุมชี้แจงทบทวนการเขียนโครงการฯ
- ประชุมกลุ่มงาน
- VDO conference การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เขตสุขภาพที่ 8
6
 
- ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
- ประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
7
 
- พัฒนาสมรรถนะวิทยากรระบบรายงานยาเสพติด (บสต.)
- การจัดทำแผนฯปี 60
- VDO Conference ฟังการบรรยายจากรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์
- ประชุมชมรม อสม.ระดับภาค
- โครงการแผนงาน 2560
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด รร.ส่องดาววิทยาคม
10
 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานสกลนคร มหานครแห่งพฤกษเวช
- สอบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทย
- ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรค
11
 
- ประชุมงาน สช.อำเภอเมืองสกลนคร
- สอบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทย
12
 
- สอบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทย
- web conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน
- VDO Conference การจัดสรรตำแหน่งว่างสำหรับบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8
- การชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
13
 
- สวดมนต์ถวายพระพรฯ
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อำเภอเมือง
- ประชุมคณะกรรมการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
- สอบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทย
- Video Conference จัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
14
 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการจัดทำระบบรายงานยาเสพติด (บสต.)
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2560
- ประชุมเชิงประฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมพัสในระดับ รพ.สต.
- สอบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทย
- ประชุม ผอ.รพ.
- ด่วน!! VDO Conference เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจของประชาชน
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
- ประชุม VDO Conference Service plan สาขา NCD
18
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- การจัดเก็บข้อมูลการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ
- พรบ.โรคติดต่อ2558และการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ประชุมแพทย์แผนไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกหน่วยบริการไปปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
- VDO Conference การตรวจสอบข้อมูลบุคลากร เขตสุขภาพที่ 8
- เตรียมความพร้อมวันสมเด็จย่า
- ประชุมงานแพทย์แผนไทย
19
 
20
 
- VDO Conference การตรวจสอบความครบถ้วนของการจัดเก็บและกการส่งข้อมูล
- ประชุมเด็กไทยสายตาดี
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานเมืองสมุนไพร
- ประชุมเด็กไทยสายตาดี
21
 
- ประชุมเด็กไทยสายตาดี
- ประชุมเด็กไทยสายตาดี
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการบอร์ดเขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมเด็กไทยสายตาดี
22
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด ทต.ตองโขบ
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
- การประชุมตามโครงการเด็กไทยสายตาดี
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ 25-28 ตุลาคม 59
- VDO Conference ระบบติดตามบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
- ประชุมคณะทำแผนงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และอุบัติเหตุทางถนน
26
 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ 25-28 ตุลาคม 59
- VDO Conference การติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายจ่ายประจำป
27
 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ 25-28 ตุลาคม 59
- VDO Conference ติดตามการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
28
 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ 25-28 ตุลาคม 59
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนตุลาคม 59
1
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
2
 
3
 
- ประชุมโครงการสกลนครเมืองธรรมะ ลด ละ เลิก เหล้าและบุหรี่
4
 
5
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑