หน่วยงานภายในสสจ
หน้าหลัก บริหารทั่วไป - การเงิน - พัสดุ - ข่าวประกวดราคา - ธุรการ/สารบรรณ - หมวดยานพาหนะ ประกันสุขภาพ - แรงงานต่างด้าวฯ อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย แพทย์แผนไทย - ประมวลผลบริการแพทย์แผนไทย คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข - ข่าวประชาสัมพันธ์ - งานบริหารเวชภัณฑ์ พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ. - แผนงาน - ห้องประชุม - GIS - R2R - งานประเมินผล - ICT - จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ - ระบบ CCTV สสจ.สกลนคร - E-Conference - DWARD - iReport club - JHCISสกลนคร - Hosxpสกลนคร นิติการ บริหารทรัพยากรบุคคล ควบคุมโรค - ระบาดวิทยา - EMS - เอดส์และวัณโรค - โรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ทันตสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ - งานผู้สูงอายุ - สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - QA Nurse ส่งเสริมสุขภาพ - งานออกกำลังกาย กีฬาสาธารณสุข - PMQA - สุขภาพภาคประชาชน - งานสุขภาพจิต - โรคไม่ติดต่อ - งานอนามัยแม่และเด็ก - หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล - งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย - Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี
รพ.สต.

สสจ.สกลนคร จัดประชุมประเด็นแนวทางการจัดหายาและเวชภัณฑ์
วันอังคาร ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ได้จัดประชุมประเด็นแนวทางการจัดหายาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้รับผิดชอบงานจากฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

วนิดา
17 ต.ค. 60 11:14

สสจ.สกลนคร ร่วมงานอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันเสาร์ ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงานบรรพชาอุปสมบทหมู่  เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร จำนวน ๘๙ รูป ณ วัดพระธาตุเชิงชุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วนิดา
17 ต.ค. 60 09:45

สสจ.สกลนคร จัดประชุมข้อสั่งการงานพระราชพิธี
วันจันทร์  ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้เป็นประธานในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่าง ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกคนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
16 ต.ค. 60 16:44

 สสจ.สกลนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันนี้ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๑๑.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์   กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆเพื่อเปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ บูธพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ,การตรวจสุขภาพช่องปาก,บริการแพทย์แผนไทย,การคัดกรองและการให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น,สอนการปั๊มหัวใจที่ถูกวิธี,ความรู้ด้านอาหารและสุขภาพ,การตรวจมะเร็งเต้านม,การบริจาคอวัยวะ และการตรวจมะเร็งตับและท่อน้ำดี โดยกิจกรรมมีระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร  ดูภาพบรรยากาศ  ►►► CLICK

วนิดา
16 ต.ค. 60 16:29
พีธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑ ปี วันสวรรคต
วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา  ๑๖.๓๐ น. ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระอารามหลวง นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีดังกล่าว ชมถาพ ►►► CLICK
วนิดา
16 ต.ค. 60 16:20

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วนิดา
13 ต.ค. 60 15:46

สสจ.สกลนคร ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมทำบุญถวายชุดยาสังฆทาน จำนวน ๙ ชุด แก่วัดป่าสุทธาวาส  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วนิดา
13 ต.ค. 60 15:39

สสจ.สกลนคร จัดอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์
วันพฤหับดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นางสุภาณี  กิตติสารพงษ์  หัวหน้ากลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ และนางสาวเพ็ญศรี  วงศรีลา หัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมคณะ เป็นผู้อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานแพทย์) ที่จะปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยแบ่งการอบรมเป็น เวลา ๐๘.๐๐ น.  ให้การอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจ (งานแพทย์) แก่จิตอาสา ณ อาคารโรงยิมสนามกีฬาแห่งประเทศไทย  และเวลา ๑๑.๐๐ น.ให้การอบรมฯ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
12 ต.ค. 60 15:54
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
28 ส.ค. 60 16:02

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
2 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
3 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
4 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
5 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
6 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
7 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
8 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
9 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
10 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
12 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
13 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
14 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
15 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
16 วาสารจัดหางานสัมพันธ์ 31 ธ.ค. 59
17 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ เดือน พย.59 30 พ.ย. 59
18 ขอเชิญร่วมสนันสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 21 ส.ค. 59
19 จดหมายข่าวเลือกตั้ง กรกฎาคม 2559 1 ส.ค. 59
20 ขอเชิญร่วมกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร สัญจร พบสมาชิก 31 ม.ค. 60
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 40    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ 70 ปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย 17 พ.ย. 2560
2 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 30 พ.ย. 2560
3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 30 พ.ย. 2560
4 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 สำหรับ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 16 พ.ย. 2560
5 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 สำหรับ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 16 พ.ย. 2560
6 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย 16 พ.ย. 2560
7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 20% โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 17 พ.ย. 2560
8 เผยแพร่แผนปฏิบัติการงบค่าบริการางการแพทย์ทที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีีงบประมาณ 2561 70% โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 17 พ.ย. 2560
9 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเต่างอย 30 ก.ย. 2561
10 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดกำเนิดแสง(Cavity)จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 ต.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
242
ระเบียนที่ 1 - 10 / 2415    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 13 ต.ค. 2560
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 17 ต.ค. 2560
3 รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 31 ต.ค. 2560
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ 12 ต.ค. 2560
5 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ 26 ก.ย. 2560
6 รับสมัครคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนิกงบประมาณ(เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ 6 ต.ค. 2560
7 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นักรังสีการแพทย์ ) ครั้งที่ 4 29 ก.ย. 2560
8 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 25 ก.ย. 2560
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 28 ก.ย. 2560
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ 26 ก.ย. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
125
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1243    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 โรงพยาบาลอุดรธานีเปิดคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปอด (IPF) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 31 ธ.ค. 2561
2 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลสุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
3 การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่๑๒ 1 เม.ย. 2561
4 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 25 มี.ค. 2561
5 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ ๙๐ ปี รังสีไทย 24 มี.ค. 2561
6 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ" รุ่นที่๑๓ 19 ม.ค. 2561
7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการจัดโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่๕ และรุ่นที่๖ 11 ม.ค. 2561
8 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2560 29 ธ.ค. 2560
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ 29 ธ.ค. 2560
10 รับนักศึกษาสมทบของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 15 ธ.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
152
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1514    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๕" 2 ธ.ค. 60
2 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Care Team Award 2017 30 ก.ย. 60
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องจริยธรรม คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาลและขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 8 ก.ย. 60
4 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่๑๐ ประจำปี๒๕๖๐ 24 ส.ค. 60
5 ขอเชิญส่งนวัตกรรมทางการพยาบาลเข้าร่วมการประกวด 11 ส.ค. 60
6 ขอเชิญประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๐ 26 ก.ค. 60
7 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 21 ก.ค. 60
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 "ก้าวสู่มิติใหม่:การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย" 7 ก.ค. 60
9 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ Poster Presentation 15 พ.ค. 60
10 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ 4 พ.ค. 60
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 76    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 8 ธ.ค. 2560
2 ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม 30 พ.ย. 2560
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พยาบาลวิชาชีพ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 30 พ.ย. 2560
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเชศาสตร์ป้องกัน 20 พ.ย. 2560
5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 25 มี.ค. 2561
6 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนานักบริหาร Executive Development Program (EDP) 25 พ.ย. 2560
7 รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 31 ต.ค. 2560
8 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการเรื่อง "เทคนิคการดูแลผู้ป่วยและหลอดเลือดและการแปลผลคลื่นหัวใจ" รุ่นที่๑๓ 19 ม.ค. 2561
9 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ 30 ก.ย. 2560
10 ประชาสัมพันธ์ขอให้พยาบาลที่สนใจสมัครรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 10 ต.ค. 2560
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
111
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1110    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2560
2 ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ 16 พ.ย. 2560
3 การเสนอชื่อแพทย์ผิวหนังดีเด่นเพ่อสังคม ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ 31 ต.ค. 2560
4 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมห่สารคาม ประจำปี ๒๕๖๐ 30 ก.ย. 2560
5 รางวัลนักเรียนทุนไทยดีเด่นและนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ 15 ก.ย. 2560
6 การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ 4 ก.ย. 2560
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 6 / 19    
ดาวน์โหลดเอกสารทุกกลุ่มงาน
     
ชื่อเอกสาร
กลุ่มงาน
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 39
2
 
3
 
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท
- ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
4
 
- เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
- พิจารณาลงมติสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
5
 
- ประชุมชี้แจงตัวชี้วัด ปี 2561
6
 
- ประชมเตรียมความพร้อมสมเด็จย่า คณะทำงานย่อย
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมหารือการดำเนินงานแพทย์แผนไทย
7
 
8
สัปดาห์ที่ 40
9
 
10
 
- ประชุมทำแผนงานโครงการชมรมอสม.
-
- ประชุมคณะกรรมการวันสมเด็จย้่า
- ประชุมติดตามงาน พนย.
11
 
- ประชุมทำแผนงานโครงการชมรมอสม.
- ประชุมมอบนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไตเรื้อรัง ปี 61
- ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
- ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
12
 
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท
- ประชุม QOF 61
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 41
16
 
- VDO Conference นโยบายด้านกฎหมาย
- ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
17
 
- ประชุม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
18
 
19
 
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนงานโครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๒
20
 
- นำเสนอผลงานเด่นด้านทันตสาธารณสุข
- การประชุมชี้แจงการดำเนินงานอาหารปลอดภัย สู่ GREEN & CLEAN Hospital
21
 
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท
22
สัปดาห์ที่ 42
23
 
24
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 20 อัตรา
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 20 อัตรา
25
 
- ประชุมพัฒนาศักยภาพงานเอดส์
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 20 อัตรา
26
 
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท
27
 
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท
28
 
29
สัปดาห์ที่ 43
30
 
31
 
- VDO Conference ประชุมร่าง พรบ.
1
 
- VDO Conference ชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการใช้ฐานข้อมูลการเกิดและการตายรายบุคคล ของ กองยุทธศาสตร์และแผนง
2
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
3
 
- มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑