หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๗.๐๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สมาคมต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล  อำเภอเมือง สกลนคร มีนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป้นประธานในพิธี  

วนิดา
25 เม.ย. 59 10:45

สสจ.สกลนคร จัดประชุมการจัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
วันนี้(๒๔ เมษายน ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเพ็ญศรี  วิเศษพันธ์พงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ในการต้อนรับ นพ.ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะ เพื่อร่วมประชุมการจัดทำคู่มือ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ณ มหาวิหาร อโรคยศาล วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

วนิดา
24 เม.ย. 59 13:32

สสจ.สกลนคร จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรแพทย์แผนไทยและสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดประชุมการประชุมเครือข่ายบุคลากรแพทย์แผนไทยและสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องราชาวดี ๒ ชั้น ๖ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ทั้ง ๗ กลุ่มได้แก่กลุ่มหมอพื้นบ้าน ,กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย,กลุ่มนักวิชาการ, กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย ,กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย และกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยประยุกต์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากร  จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ อาจารย์นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย และ อาจารย์กมลทิพย์ สุวรรณเดช ผู้แทนกองการแพทย์พื้นบ้านไทย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานชมรมแพทย์แผนไทย ประธานชมรมหมอพื้นบ้าน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๘๐ คน 

วนิดา
22 เม.ย. 59 09:21

สสจ.สกลนคร จัดประชุม R๒R
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุม R๒R for health phase ๔ ณ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย และทีมพี่เลี้ยง ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำเสนองาน และพัฒนาเค้าโครงงานวิจัย R๒R  นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านระบาดวิทยา) เป็นประธานในการเปิดประชุม

วนิดา
19 เม.ย. 59 09:55

นพ.สสจ.สกลนคร รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานภาคเอกชน สมาคมต่างๆในจังหวัดสกลนคร ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ และภริยา ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ และเป็นการสืบทอดประเพณีไทยที่งดงามให้คงอยู่ต่อไป 

วนิดา
18 เม.ย. 59 14:11

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานการจัดงานสงกรานต์
วันนี้ (๑๑ เมษายน ๒๕๕๙) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวสาธารณสุขทุกท่าน ณ บริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และมีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ,การประกวดนางสงกรานต์ ฯลฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความครื้นเครง

วนิดา
11 เม.ย. 59 16:07

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการ ๗ วันอันตราย
วันนี้(๑๑ เมษายน ๒๕๕๙) นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ จังหวัดสกลนคร  ณ บริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสารีย์ รัชกาลที่ ๕  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ต่างๆ  ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นห้วงที่มีการจราจรคับคั่งและหนาแน่น เป็นการช่วยเน้นย้ำให้ประชาชน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งเป้าลดความสูญเสียทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มีนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี

วนิดา
11 เม.ย. 59 16:04

นพ.สสจ.สกลนคร นำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ
วันนี้ (๗ เมษายน ๒๕๕๙)  เวลา ๑๖.๐๐ น.  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม เดิน  วิ่ง  ปั่น  เพื่อสุขภาพ  เนื่องในวันอนามัยโลก ณ ลาน ร.๕ ศูนย์ราชการ สกลนคร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง เพือให้มีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นการรับคำท้า จาก นพ.โสภณ  เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการวิ่ง BOGIE RUNNING ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็นการวิ่งต่อตัวกันเหมือนโบกี้รถไฟ ถือเป็นรูปแบบใหม่ที่จูงใจในการออกกำลังกาย โดยวันนี้มีบุคคลากรสาธารณสุข,อสม.,และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น วิ่ง,เดิน จำนวน ๒,๐๐๓ คน และ ปั่นจักรยาน จำนวน ๘๖๘ คน

วนิดา
7 เม.ย. 59 20:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
103
ระเบียนที่ 1 - 8 / 817    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
8 มี.ค. 59 10:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 13:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รพร.สว่างแดนดิน 28 พ.ค. 2559
2 ประกาศผู้ชนะและรายงานผลการเปิดซองสอบราคาเครื่องติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพและวัดปริมาณออกซิเจน จำนวน 10 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 พ.ค. 2559
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 28 พ.ค. 2559
4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ 24 รายการสำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ 3 พ.ค. 2559
5 ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รพร.สว่างแดนดิน 28 พ.ค. 2559
6 เผยแพร่แผนสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รพร.สว่างแดนดิน 28 พ.ค. 2559
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา nicardipine ๒ mg/๒ mL solution for injection, ๒ mL ampoule โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘ 30 มิ.ย. 2559
8 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๓๐๐ mcL solution for injection in pre-filled syringe, ๓๐๐ mcL prefilled syr โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘ 30 มิ.ย. 2559
9 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 พ.ค. 2559
10 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่อง Syring pump จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลสกลนคร 31 พ.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
127
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1261    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.อุตรดิตถ์ 11 พ.ค. 2559
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 31 พ.ค. 2559
3 รับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รพ.ลำปาง 31 พ.ค. 2559
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) 29 เม.ย. 2559
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา สสจ.นครนายก 29 เม.ย. 2559
6 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง สสจ.อุดรธานี 13 พ.ค. 2559
7 รับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง รพ.พุทธโสธร 2 พ.ค. 2559
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 29 เม.ย. 2559
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา 13 พ.ค. 2559
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา 13 พ.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
81
ระเบียนที่ 1 - 10 / 807    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน 30 ธ.ค. 2559
2 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 14 พ.ย. 2559
3 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 2559
4 เชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ 27 ต.ค. 2559
5 เชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 14 17 ต.ค. 2559
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 30 ก.ย. 2559
7 เชิญเข้าอบรมสัมมนา 26 ส.ค. 2559
8 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 2559
9 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 2559
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 8 ส.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
81
ระเบียนที่ 1 - 10 / 806    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
2 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
3 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 27 พ.ค. 59
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน แพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2559 12 เม.ย. 59
5 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award 23 มี.ค. 59
6 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2559 23 มี.ค. 59
7 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 11 มี.ค. 59
8 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2559 19 ม.ค. 59
9 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 19 ม.ค. 59
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๘๐ ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 8 ม.ค. 59
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 34    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในรูปแบบ World Cafe 11 พ.ค. 2559
2 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย (หลักสูตร ๑เดือน) 29 ก.ค. 2559
3 ขอความอนุเคราะห์ 7 พ.ค. 2559
4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ 30 มิ.ย. 2559
5 ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิชาการฯ 20 พ.ค. 2559
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน)ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 25 ก.ค. 2559
7 โครงการอบรมหลักสูตร"ผู้บริหารยุคใหม่" 25 พ.ค. 2559
8 ขอเชิญประชุมวิชาการฯ 3 มิ.ย. 2559
9 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมหลักสูตร"ผ่าเทคนิค PR" 4 พ.ค. 2559
10 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ ๒ 30 พ.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
67
ระเบียนที่ 1 - 10 / 669    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
2 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
3 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
4 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
5 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
6 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 31 มี.ค. 2557
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
- ประชุมคณะทำงานบุหรี่และสุรา
- VDO Conference ติดตามงานมะเร็งท่อน้ำดี
- คีย์ข้อมูล พกส. ในระบบ Web App
3
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- อบรมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านสู่แพทย์แผนไทย
- อบรมการใช้โปรแกรม INVS
- คีย์ข้อมูล พกส. ในระบบ Web App
4
 
-
- VDO Conference การเตรียมการประชุมประกวดผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8
- อบรมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านสู่แพทย์แผนไทย
- ตดตาม กำกับ และประเมินผลงานโปรแกรม R506 Dashboard
- อบรมการใช้โปรแกรม INVS
5
 
6
 
- ประชุมค่าจ้างขั้นต่ำพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
11
 
12
 
- VDO Conference ทฤษฏีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการในผู้อายุ ผู้ป่วยติดเตียง (ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์
13
 
- ประชุมชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ สสจ.สกลนคร
- ประชุมเพื่อสัมภาษณ์ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
17
 
-
18
 
- ประชุมคณะกรรมการ ITA
19
 
- ประชุมคณะกรรมการพยาบาลเวชปฏิบัติ
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
- ประชุมการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุข้าราชการบำเหน็จบำนาญ สสจ.สกลนคร
28
 
29
สัปดาห์ที่ 21
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑