หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจังหวัดต้นแบบด้านสุขภาพ
วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ นพ.วีรวัฒน์  พันธ์ครุฑ  รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อศึกษาดูงานจังหวัดต้นแบบด้านสุขภาพ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบาย ๕ ต้นแบบ, การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (DHS),  การดำเนินโครงการสกลนครเมืองน่าอยู่สู่สกลนครสร้างสุข และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่วัดคำประมง อ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบ Palliative care ด้วยแพทย์แผนไทย และเดินทางหมู่บ้านตัวอย่าง  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบการดูแลต่อเนื่อง (Long Term Care) ในเขตพื้นที่ อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วนิดา
19 ธ.ค. 57 15:28

ประชาสัมพันธ์โครงการรากฟันเทียม
กระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทย  โดยการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมแก่ประชาชนที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป โดยประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจฟันเพื่อขึ้นทะเบียนรับบริการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมฟรี ณ โรงพยาบาลทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ►►►CLICK

วนิดา
16 ธ.ค. 57 11:20

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์
วันนี้ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ แทน นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ครบรอบ ๒๕ ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระศรีสกุลวงศ์ในอดีต ซึ่งได้บริหารราชการแผ่นดิน โดยดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นเวลา ๓๗ ปี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเรียง

วนิดา
12 ธ.ค. 57 11:09

สสจ.สกลนคร ร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสกลนคร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรัฐพิธี เต็มความจุของหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วนิดา
5 ธ.ค. 57 12:30

สกลนคร จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ
วันนี้ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แทน นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดสกลนคร   จัดกิจกรรมรณรงค์ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปี ๒๕๕๗   เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทรงมีพระชนมายุ ๘๗ พรรษา  จึงได้เชิญชวนชมรมจักรยานและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมงานครั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อรณรงค์สร้างสุขภาพดีเพื่อพ่อหลวง โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  มีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการปล่อยขบวนและร่วมปั่นจักรยานด้วย ซึ่งการรณรงค์ปั่นจักรยาน ครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า “ปั่นเพื่อพ่อ”  มีการการเชิญชวนชมรมจักรยานจากทุกอำเภอให้มีส่วนร่วมกิจกรรม เส้นทางในการรณรงค์ปั่นจักรยาน เริ่มต้นจากบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการสกลนคร ไปตามถนนสกล-กาฬสินธุ์ ถึงที่หมาย บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร รวมระยะทาง ไป-กลับ ทั้งสิ้น ๓๒ กิโลเมตร

วนิดา
4 ธ.ค. 57 15:40

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม►►► CLICK

วนิดา
21 พ.ย. 57 12:03

สกลนคร ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร  กรมวังผู้ใหญ่ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในถิ่นทุรกันดาร  ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนค๊อกนิสไทย  ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เฉลิมฉลองครบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด นายพัณณ์เดช  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายแพทยปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ อ.โคกศรีสุพรรณ และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนค๊อกนิสไทยเข้ารับบริการจำนวนมาก

วนิดา
19 พ.ย. 57 10:02

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงา ดูรายชื่อประกาศ

วนิดา
14 พ.ย. 57 15:25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
73
ระเบียนที่ 1 - 8 / 582    
ข่าวสารสุขภาพ


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย
เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

    ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น 
• ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น
 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น
 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

   จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น  ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น  
   มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

  “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.  • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.
 •40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม. • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม. 
• 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.  • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.
 •80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.  • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.
• 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.  

   ถ้าคุณขับรถซิ่ง               หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป

  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง

  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก

  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง

  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:41

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ร่าง TOR เครื่องตรวจสะท้อนความถี่สูงของหัวใจ ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 ธ.ค. 2557
2 ร่าง TOR เครื่องอัลตราซาวน์ ของโรงพยาบาลสกลนคร 12 ธ.ค. 2557
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 18 ธ.ค. 2557
4 ตารางเปิดเผยราคากลางประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 9 ม.ค. 2558
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่องสำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 1 ธ.ค. 2557
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 26 ธ.ค. 2557
7 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ 26 ธ.ค. 2557
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 9 ธ.ค. 2557
9 เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร) 25 พ.ย. 2557
10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาซื้อเวชภัณ์ยา เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 (ชุดที่ 11) 28 พ.ย. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
79
ระเบียนที่ 1 - 10 / 790    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 19 ธ.ค. 57
2 ประกาศคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร 31 ธ.ค. 57
3 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 19 ธ.ค. 57
4 รับสมัครย้ายข้าราชการโดยตัดโอนตำแหน่งหรือเพื่อไปช่วยปฏิบัติราชการ 26 ธ.ค. 57
5 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 ธ.ค. 57
6 รับสมัครพนักงานราชการ 16 ธ.ค. 57
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 19 ธ.ค. 57
8 รับย้ายข้าราชการ 31 ธ.ค. 57
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการ 31 ธ.ค. 57
10 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 31 ธ.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
43
ระเบียนที่ 1 - 10 / 424    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
2 หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี ๒๕๕๘ 20 มี.ค. 58
3 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 15 มี.ค. 58
4 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 13 มี.ค. 58
5 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 13 มี.ค. 58
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลื่อกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 6 มี.ค. 58
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 6 มี.ค. 58
8 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการคุณภาพ/ผู้จัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ 27 ก.พ. 58
9 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๕๘ 27 ก.พ. 58
10 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี ๒๕๕๗ 27 ก.พ. 58
11 การอบรมระยะสั้นประจำปี 2558 27 ก.พ. 58
12 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ "Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015" 20 ก.พ. 58
13 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคม ในงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี ๒๕๕๘ 5 ก.พ. 58
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 3 ก.พ. 58
15 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ 2 ก.พ. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
25
ระเบียนที่ 1 - 15 / 370    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 31 ธ.ค. 57
2 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ "Joint TPAA-Chula International Medical Congress 2015" 20 ก.พ. 58
3 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 HA National Forum 31 ม.ค. 58
4 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 21 ม.ค. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา 6 มี.ค. 58
6 หลักสูตรการอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี ๒๕๕๘ 20 มี.ค. 58
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 13 มี.ค. 58
8 การอบรมระยะสั้นประจำปี 2558 27 ก.พ. 58
9 ขอเชิญส่งศัลยแพทย์เข้าอบรมระยะสั้น 30 ม.ค. 58
10 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน สังคม ในงาน "วันนักประดิษฐ์"ประจำปี ๒๕๕๘ 5 ก.พ. 58
11 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา )(วัดหนองป่าพง) 30 ม.ค. 58
12 ขอเชิญสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) 9 ม.ค. 58
13 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาะรณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) 15 ธ.ค. 57
14 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น :ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน" 30 ธ.ค. 57
15 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 16 ธ.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
22
ระเบียนที่ 1 - 15 / 327    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
- การประชุมบูรณาการ สบส.เขต ๘ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลส
- VDO Conference การสรุปแนวทางและข้อมูลการจัดสรรงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2558 ของห
- ประชุมจัดสรรตำแหน่ง
2
 
- มาตรา 41
- ประชุมการจัดงานวันคนพิการสากล
- ประชุมผู้บริหารสารธารณสุข ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
3
 
- vdo cnference ประชุมปรึกษาหารือทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมระบบประสาทสมอง
- การประชุมผู้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
4
 
- ชี้แจ้งนโยบายแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558
- ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
- อบรมพัฒนาศักยภาพด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ประชุมจัดสรรตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เภสัชกร
- ประชุมงบลงทุน
9
 
- อบรมพัฒนาศักยภาพด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม R2R
10
 
11
 
- การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL
- vdo conference การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
- การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
12
 
- การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL
- ประชุมข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
- การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL
- กรมวิชาการศึกษาดูงาน
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
- การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL
- การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL
16
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
17
 
- ต้อนรับการศึกษาด้านการบำบัดรักษาฯผู้ป่วยยาเสพติดของ สสจ.ปราจีนบุรี
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาทางคดี ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
18
 
- ประชุม หน.งานบริหารของโรงพยาบาล
- การบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ประจำปี 2558
19
 
- ประชุมแพทย์ งานเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- ประชุมพยาบาล งานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
- สอบคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ
- Video Conference เตรียมพร้อมรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลส
- อบรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร
23
 
- ประชุมพี่เลี้ยง เครือข่าย/กลุ่ม ผู้ติดเชื้อเอชไอวี พิจารณา งบ NGO 2558 ณ ห้องประชุมพุทธชาด รพร.สว่างแดนดิน
- ประชุม เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี สกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธชาด รพร.สว่างแดนดิน วันแรก
- คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลส
- อบรมการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
24
 
- ประชุม เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี สกลนคร ณ ห้องประชุมพุทธชาด รพร.สว่างแดนดิน วันที่ 2 (วันสุดท้าย)
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript และ JQuery
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript และ JQuery
- ประชุมเตรียมการประกวดจังหวัด/ชมรมทูบีฯ ระดับภาคฯ ปี 2558
25
 
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript และ JQuery
- การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Javascript และ JQuery
- การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
- นำเสนอผลงาน อวช. เลื่อนระดับสายงานเภสัชกร
26
 
- ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ปี
- คัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น 2557
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
- ประชุมคณะทำงานในการห้ามขาย-ห้ามดื่ม-ห้ามสูบบุหรี่ ในงานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อ
30
 
- คัดเลือกข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ
31
 
1
 
2
 
3
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑