หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่1(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2(สัมภาษณ์)พนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 26 ต.ค. 2562
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 31 ต.ค. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 31 ต.ค. 2562
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 17 ต.ค. 2562
5 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 7 ต.ค. 2562
6 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สสจ.ราชบุรี 31 ต.ค. 2562
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 11 ต.ค. 2562
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 9 ต.ค. 2562
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) รพ.ปทุมธานี 31 ต.ค. 2562
10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สสจ.ปทุมธานี 31 ต.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
43
ระเบียนที่ 1 - 10 / 427    

สสจ.สกลนคร ประชุมจัดทำข้อมูล(การบ้านส่ง สรพ.)PNC ACSเครือข่าย จ.สกลนคร

ส่งการบ้านวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมจัดทำข้อมูล (การบ้านส่ง สรพ.) PNC ACS เครือข่ายจังหวัดสกลนคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด การจัดการบริหารโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (PNC ACS) เครือข่ายจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>>>ชมภาพ

พัชรินทร์
17 ต.ค. 62 11:30

สสจ.สกลนคร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฯ

ncd

       วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้แพทย์หญิงธีรารัตน์  พลราชม  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไตเรื้อรัง)  ปีงบประมาณ 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพยาบาลผู้จัดการกรณีเบาหวาน   ความดันโลหิตสูง    โรคไตเรื้อรัง    ในโรงพยาบาลทุกแห่ง    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน
ทั้งสิ้น  80  คน  ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  >>>>ชมภาพ
พัชรินทร์
16 ต.ค. 62 13:23

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด  เครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (Acute  Coronary Syndrome : ACS) จังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดacsสกลนคร  พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ  และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด  เครือข่ายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (Acute  Coronary Syndrome : ACS) จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน  ณ  ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร>>>>>>ชมภาพ
พัชรินทร์
9 ต.ค. 62 12:09

สสจ.สกลนคร  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ฯ

 
 
  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินโครงการจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน” ณ วัดศรีมงคล บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
  วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วย  โรงพยาบาลโพนนาแก้ว  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินโครงการจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์   บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน” ณ วัดศรีมงคล บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี
เพื่อเป็นการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หรือในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข >>>>>ชมภาพ
พัชรินทร์
8 ต.ค. 62 14:18

ประชุม คปสจ.ฯ ครั้งที่ 9/2562

คปสจ
   วันที่ 30 กันยายน 2562 นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ 9/2562
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยมีวาระก่อนการประชุมเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริจาคและให้การสนับสนุน วัสดุ เครื่องมือ ทางทันตกรรม จำนวน 1 ราย  การมอบโล่รางวัลผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสกลนคร  จำนวน  12  โล่  และแสดงความยินดีแก่โรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม  ปี 2562  จำนวน 8 แห่ง >>> ชมภาพ 
พัชรินทร์
2 ต.ค. 62 13:49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
346
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1728    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
3 ก.ค. 62 16:36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 1 / 21    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตันเรื้อรังรุนแรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
2 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีตีบซ้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
3 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
4 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตันเรื้อรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
5 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
6 เผยแพร่สัญญาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ ลวดนำทางสวยสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนปลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 17 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
903
ระเบียนที่ 1 - 6 / 5415    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 30 พ.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการสกัดกัญชาการทางแพทย์ 11 ต.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ เรื่อง บาทบาทพยาบาลกับการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 25 ต.ค. 62
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2562 เรื่อง บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์ 30 พ.ย. 62
5 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2563 รอบที่ 1 25 ก.พ. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วย 3 เม.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
53
ระเบียนที่ 1 - 6 / 316    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอความอนุเคระห์ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ แข่งขันวอลเลย์บอลคนหูหนวก ชลบุรีคัพ ครั้งที่ 1 /2562 29 พ.ย. 62
2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภาวะผู้นำด้านควบคุมโรค รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ต.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสุตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ รุ่นที่ 4 1 ธ.ค. 62
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิชาการ เรื่องโครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในราชพัสดุ การจัดการสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ 8 พ.ย. 62
5 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 8 พ.ย. 62
6 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 22 มิ.ย. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
113
ระเบียนที่ 1 - 6 / 678    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่องการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 2 15 พ.ย. 62
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานและเสริมสร้างศักยภาพงาน ด้านพัสดุ 26 ก.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรเครื่องมือตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม งานฝากครรภ์และงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กรณีชดเชย Fee Schedule 23 ก.ค. 62
4 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา When health personnel get sick 2 ก.ค. 62
5 ขอเชิญร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562 9 ก.ค. 62
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดบชาติ ครัั้งที่ 15 ประชากรและสังคม 2562 2 ก.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 6 / 59    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องเตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่การเป็นผู้นำ 1 ใน 3 ของเอเชีย 22 พ.ย. 62
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 19 31 ก.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Update Pediatric Patient Safety 27 ส.ค. 62
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค 22 ก.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านกลยุทธ์และนวัตกรรม 21 ธ.ค. 62
6 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล Individual KM plan 30 ก.ย. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 6 / 52    
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
2 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
3 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
4 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
5 ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย 31 ส.ค. 54
6 ขอเชิญบุคลากรหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Clinical Diagnosis on Cytology 1 ก.ค. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 9    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือนกันยายน 62
- VDO Conference ชี้แจงขั้นตอนการรับรองสถาบันและวางแผนการพัฒนาสถาบันฝึกอบรมในเครือข่ายระดับจังหวัดและติดตามการใช้งบอุดหนุนการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
- นำเสนอ PNC ACS
- ประชุม คปสจ. ประจำเดือนกันยายน 62
1
 
- จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการใหม่
2
 
- ประชุมแผนงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
3
 
- ประชุมเครือข่ายเมืองสกลนครน่าอยู่
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
- ประชุมมอบหมายงาน พนย.
- ประชุมซักซ้อมนำเสนอ PNC ACS
- ประชุมแผนกลุ่มงานแพทย์แผนไทย
8
 
- VDO Conference ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจ้างเหมาบริการแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานประจำจังหวัดที่เป็นที่ตั้งเขตสุขภาพ หรือจังหวัดตามที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ ปีงบประมาณ 2563
9
 
10
 
- VDO Conference ประชุมเตรียมการสรรหา คกก. คสช.
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอ ตำบล
- งานสุขภาพภาคประชาชน
11
 
- ประชุมเตรียมการข้อทักทวงของ สตง.
- ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ประชุมประจำเดือน สสอ.เมืองสกลนคร
- ประชุมหัวหน้างานฝากครรภ์ รพ.ทุกแห่ง
- ประชุม PNC ACS
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference การรณรงค์การเพิ่มสมาชิก ฌกส.
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- ตรวจข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- ประชุมชมรมกรีฑาสูงอายุ
16
 
- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนงาน NCDs ปีงบประมาณ 2563
- ปิดบัญชีประจำปี2562
- ประชุมเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
- ประชุมจัดทำแผนงบประมาณโครงการมหานครแห่งพฤกษเวช และกัญชาทางการแพทย์
- VDO Conference การดำเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด
17
 
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตาม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 2/2563
- ส่งงบทดลอง บช11
- ประชุม​ pnc
- VDO Conference แนวทางการจัดทำแผนPlanfin ปี 2563
- ประชุมจัดทำแผนงบประมาณโครงการมหานครแห่งพฤกษเวชและกัญชาทางการแพทย์
18
 
- ประชุมและอบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานกลาง และคณะทำงานที่เลี้ยง โครงการพัฒนาและติดตามสนับสนุนโครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดสกลนคร
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รพศ/รพท/รพช.
- ประชุมเพื่อจัดทำแผนแพทย์แผนไทย อำเภอเมืองสกลนคร
- แนวทางการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร
- จัดทำแผน planfin
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
- VDO Conference การประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8
- VDO Conference ประชุมชี้แจงการทำทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
22
 
- VDO Conference การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2563
- VDO Conference แนวทางจัดทำคำขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารตาม พรบ.โรงงานใหม่
- ประชุม PNC ACS
23
 
24
 
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอ ตำบล ครั้งที่ 3 / 2563
- ประชุมคณะทำงานคนดีศรีอีสาน
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
- สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
25
 
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและติดตามสนับสนุนโครงการควบคุมยาสูบและสุรา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดสกลนคร
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
- ประชุมผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน จังหวัดสกลนคร
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
29
 
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับไอคิว ในระดับอำเภอและตำบล ครั้งที่ 4 /2563
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2562
- ประชุม สสอ.
30
 
- นำเสนอผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
31
 
- VDO Conference การประชุมเลือกกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรเอกชน เขตสุขภาพที่ 7 - 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 62 (คปสจ.)
1
 
2
 


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร