หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

นพ.สสจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมผู้สูงอายุข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันนี้(๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารรสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี ของชมรมผู้สูงอายุข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมอินทนิล (อาคารหลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการดูแล ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

วนิดา
26 พ.ค. 59 23:39

 สสจ.สกลนคร ร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย(วันที่ ๓)
วันนี้ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้เข้าอบรมชี้แจงและทบทวนการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยโดยกรมราชองครักษ์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมเดอะมาเจสติค สกลนคร โดย นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านระบาดวิทยา) ได้นำเสนอ ชี้แจง แผนถวายความปลอดภัยในส่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครรับผิดชอบ และได้เข้าร่วมการแสดงสาธิตการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.อ.ปรณิทธิ์  บุณยมานพ ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์ เป็นประธานในการอบรมและซ้อมแผนฯ ในการนี้ นางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก  พล.อ.ปรณิทธิ์  บุณยมานพ ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์ ที่ได้มอบให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ด้วย

วนิดา
26 พ.ค. 59 03:35

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ดูประกาศ ►► ►  CLICK
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ดูประกาศ  ► ► ►  CLICK

วนิดา
26 พ.ค. 59 02:52

สสจ.สกลนคร จัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำนักเรียน
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐  น.  นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องราชาวดี ชั้น ๖ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะ เสริมสร้างประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เกิดการดำเนินการให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู นักเรียน จากทั้ง ๑๘ อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 

วนิดา
25 พ.ค. 59 03:09

สสจ.สกลนคร ร่วมงาน Medicopolis for Better Healthcare in AEC
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน Medicopolis for Better Healthcare in AEC ณ ห้อง Sapphair ๑ โรงแรม Century Park เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และให้มีเวทีในการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ในการนี้ นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "พลังขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการเป็นเมืองต้นแบบ Medicopolis ภูมิภาค" นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้เป็นตัวแทนร่วมจัดบูธนิทรรศการสมุนไพรเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตในจังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างดียิ่ง

วนิดา
25 พ.ค. 59 00:48

สสจ.สกลนคร ร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัย
วันนี้ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดย นพ.มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านระบาดวิทยา) และนางสาวอนงค์  บังกระโทก หัวหน้างานควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เทศบาล ฯลฯ ร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการถวายความปลอดภัย  ณ โรงแรม เอ็มเจ เดอะมาเจสติก อ.เมือง จังหวัดสกลนคร 

วนิดา
24 พ.ค. 59 03:24

สสจ.สกลนคร จัดงานประเมินคัดเลือกตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จัดการประเมินคัดเลือกตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการประเมินคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 
 

วนิดา
23 พ.ค. 59 03:12

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(สาขาแพทย์แผนไทย,แพทย์แผนไทยประยุกต์) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ดูประกาศ ►►►  CLICK

วสันต์
22 พ.ค. 59 22:24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
106
ระเบียนที่ 1 - 8 / 842    
ข่าวสารสุขภาพ

มาตรการป้องกันการจมน้ำ เน้นใน 2 กลุ่มสำคัญ ได้แก่

1.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 5 ปี) คือ “เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา” ดังนี้ เทน้ำทิ้งหลังใช้งาน ฝัง/กลบหลุมหรือร่องน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน, กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ โดยมีลักษณะแบบคอกกั้นเด็ก มีรั้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ในทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีควรใช้คอกกั้นเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ เช่น รถทับ ไฟฟ้าช็อต พลัดตกหกล้ม โดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองทำกิจกรรมอื่นๆชั่วคราว ซึ่งคอกกั้นเด็กสามารถทำได้เองง่าย เช่น ไม้ไผ่ ท่อพีวีซี เป็นต้น, ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ, เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังแม้เพียงชั่วขณะ ที่สำคัญเปลี่ยนความคิดว่าคอกกั้นเด็กคือที่ขังเด็ก เพราะเราไม่ได้นำเด็กไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวตลอดเวลา เพียงแค่ไม่กี่นาทีที่เราติดภารกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยวนาทีชีวิตของลูกหลาน

2.มาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต (อายุมากกว่า 5 ปี) คือ“ลอยตัว ชูชีพ ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล” ดังนี้ ลอยตัว สอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ โดยการลอยตัวเปล่าหรือลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์ช่วย, ชูชีพ สอนให้ประชาชนและเด็กรู้จักกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ไม่ว่ายน้ำคนเดียว ไม่แกล้งจมน้ำ ไม่ดื่มสุรา รวมถึงการใช้ชูชีพทุกครั้งที่เดินทางทางน้ำ, ช่วยเหลือ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : เรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วย และโทร 1669, โยนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ เช่น ขวดน้ำพลาสติก ห่วงชูชีพ อุปกรณ์ที่ผูกเชือก, ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ), ปฐมพยาบาล สอนและฝึกปฏิบัติให้ประชาชนและเด็กรู้วิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำที่ถูกต้อง โดยห้ามจับเด็กอุ้มพาดบ่า แล้วกระแทกเพื่อเอาน้ำออก

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้เสื้อชูชีพของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า ประชาชนทุกกลุ่มอายุใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 15.7 ซึ่งมีการใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 4.2 ส่วนเด็กมีการใช้เสื้อชูชีพ ขณะเดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำ ร้อยละ 18.0 ซึ่งใส่ถูกต้องเพียงร้อยละ 6.0 ผลการสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชูชีพ นั่นคือชูชีพที่ทุกคนเห็นทั่วไปตามเรือคือ เสื้อพยุงตัว ซึ่งออกแบบมาให้ใส่สบาย และเคลื่อนไหวได้คล่องตัว แต่จะไม่ช่วยพลิกตัวผู้สวมใส่ให้หน้าหงายขึ้นเหนือน้ำ ดังนั้นเวลาใช้จึงต้องตีขาช่วย และหากคนที่ใส่ หมดสติ ก็จมน้ำเสียชีวิตได้ ส่วนเสื้อชูชีพจะถูกออกแบบให้พลิกตัวผู้ประสบภัยให้หงายหน้าขึ้นเหนือน้ำ ทำให้คนที่หมดสติไม่จมน้ำ แต่จะเทอะทะ และทำให้เคลื่อนไหวลำบาก

ข้อมูลจาก : สำนักโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 3 มีนาคม 2559

วนิดา
7 มี.ค. 59 22:58

 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา 

1. จากที่มีข่าวการระบาดของโรคไข้ซิกาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ประกาศเตือนพลเมืองของสหรัฐที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ในทุกระยะของการตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 14 ประเทศ ได้แก่ บราซิล โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ เฟรนช์เกียนา กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส มาร์ตีนิก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย ซูรินาเม เวเนซุเอลา และเครือรัฐเปอร์โตริโก

2. โรคไข้ซิกา (Zika fever) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับ ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลาย เป็นแมลงนำโรค

3. มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4-7 วัน สั้นสุด 3 วัน และยาวสุด 12 วัน อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็ก (microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์

อ่านต่อ...

 

คมสันต์
28 ก.พ. 59 01:29

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 02:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 3 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 จดหมายข่าวเลือกตั้ง เดือนเมษายน 31 พ.ค. 59
2 ประชาสัมพันธ์สถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
3 ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 31 พ.ค. 59
4 ขั้นตอนการยื่นคำขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 31 พ.ค. 59
5 ข่าว กศน. 30 พ.ค. 59
6 สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น 30 ธ.ค. 60
7 จดหมายข่าวเลือกตั้ง 30 เม.ย. 59
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 30 เม.ย. 59
9 การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 17 มี.ค. 59
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ รายการ รพร.สว่างแดนดิน 30 มิ.ย. 2559
2 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Clopidogrel ๗๕ mg film-coated tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 มิ.ย. 2559
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน สำหรับ รพ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 10 มิ.ย. 2559
4 ประกาศสอบราคาเตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง ของโรงพยาบาลสกลนคร 7 มิ.ย. 2559
5 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง Chest Roll support จำนวน 3 ชุด ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 มิ.ย. 2559
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปี 2559 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 31 ก.ค. 2559
7 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 มิ.ย. 2559
8 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับโรงพยาบาลกุดบาก 2 มิ.ย. 2559
9 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 กลุ่ม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 30 มิ.ย. 2559
10 โรงพยาบาลกุสุมาลย์จะประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559 8 มิ.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
131
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1301    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 15 พ.ค. 2559
2 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา 31 พ.ค. 2559
3 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 30 มิ.ย. 2559
4 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 30 มิ.ย. 2559
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา 31 พ.ค. 2559
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 31 พ.ค. 2559
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)ระดับชำนาญการ 3 มิ.ย. 2559
8 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ 31 พ.ค. 2559
9 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 27 พ.ค. 2559
10 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ 27 พ.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
84
ระเบียนที่ 1 - 10 / 833    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน 30 ธ.ค. 2559
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ 18 พ.ย. 2559
3 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 14 พ.ย. 2559
4 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 2559
5 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2559 28 ต.ค. 2559
6 เชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ 27 ต.ค. 2559
7 เชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 14 17 ต.ค. 2559
8 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 2559
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล และขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 30 ก.ย. 2559
10 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้หลักการ Simulation ทางการแพทย์ ปี ๒๕๕๙ 31 ส.ค. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
83
ระเบียนที่ 1 - 10 / 830    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4 ต.ค. 59
2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าประชุมและส่งผลงานวิชาการในการประชุมฯ 26 ส.ค. 59
3 ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานานชาติ 26 ส.ค. 59
4 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ 31 ก.ค. 59
5 ขอเชิญประชุม R2R Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 31 ก.ค. 59
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional Ha Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใน" (Enjoy Quality Moment) 8 ก.ค. 59
7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional Ha Forum ครั้งที่ 13 : "คุณภาพในทุกลมหายใน" (Enjoy Quality Moment) 8 ก.ค. 59
8 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ 1 ก.ค. 59
9 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 30 มิ.ย. 59
10 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 27 พ.ค. 59
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 41    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ 18 พ.ย. 2559
2 ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯของตำแหน่นักสังคมสงเคราะห์ 3 มิ.ย. 2559
3 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 9 ส.ค. 2559
4 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 26 มิ.ย. 2559
5 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M in Health รุ่นที่ ๒๐ 31 ส.ค. 2559
6 เชิญเข้าอบรมสัมมนา 29 มิ.ย. 2559
7 เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง สูติศาสตร์ฉุกเฉิน พลาดได้ไง ถ้าใจคิดถึง (Miss and Missed in Obstetics Emergency 29 ก.ค. 2559
8 เชิญร่วมประชุมวิชาการระยะสั้น เรื่อง From ASEAN Economic Community (AEC) to ASEAN Pediatric Surgery Community (APSC) 21 มิ.ย. 2559
9 เชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต 24 พ.ค. 2559
10 ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม 30 มิ.ย. 2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
69
ระเบียนที่ 1 - 10 / 685    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอรายนามศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2559 19 พ.ค. 2559
2 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2559 18 เม.ย. 2559
3 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 2558
4 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกโรงพยาบาลที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น 31 ต.ค. 2558
5 การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ส.ค. 2558
6 ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2557 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น 31 มี.ค. 2557
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 7    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
- ประชุมคณะทำงานบุหรี่และสุรา
- VDO Conference ติดตามงานมะเร็งท่อน้ำดี
- คีย์ข้อมูล พกส. ในระบบ Web App
3
 
- อบรมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านสู่แพทย์แผนไทย
- อบรมการใช้โปรแกรม INVS
- คีย์ข้อมูล พกส. ในระบบ Web App
- VDO Conference เรื่อง การประชุมเตรียมพร้อมการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
4
 
- VDO Conference การประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
- VDO Conference การเตรียมการประชุมประกวดผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8
- อบรมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านสู่แพทย์แผนไทย
- ติดตาม กำกับ และประเมินผลงานโปรแกรม R506 Dashboard
- อบรมการใช้โปรแกรม INVS
- ประชุมแนวทางการดาเนินงานเมืองสมุนไพร “สกลนคร มหานครแห่งพฤกษเวช” กลุ่มสนับสนุนวัตถุดิบสมุนไพร
- ประชุมงานพัฒนายุทธศาตร์ฯ
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
- vdo conference การประชุมจัดทำแผนการบริหารและพัฒนากำลังคน เขตสุขภาพที่ 8
- R2R
11
 
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- จัดทำแผน 5 ปี
12
 
- VDO Conference ทฤษฏีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการในผู้อายุ ผู้ป่วยติดเตียง (ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ
- ประชุม CFO เขต
13
 
- ประชุมชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ สสจ.สกลนคร
- ประชุมเพื่อสัมภาษณ์ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- VDO Conference ทดสอบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ VDO Conference
- ประชุมสัมภาษณ์งานวิจัยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
14
 
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรด้านวิชากร
- ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักสูตรสมุนไพร
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 2559
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมe-meetingร่วมกับกระทรวงฯ
- ประชุม สสอ.
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ
- ประชุม e-meeting ร่วมกับ คปสอ.
- สรุปผลการประเมินติดตาม EHA ปี 2559
17
 
- ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด
18
 
- ประชุมเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง
19
 
- ประชุมคณะกรรมการพยาบาลเวชปฏิบัติ
- ประชุมคณะกรรมการ ITA
- vdo conference ติดตามผลการดำเนินด้านข้อมูลสุขภาพ
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรด้านวิชาการ
23
 
- ประชุมเพื่อถอดบทเรียนการควบคุมการบริโภคยาสูบในจังหวัดสกลนคร
- ประชุมชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
24
 
- ประชุมโรคไต
-
- ประชุมคณะกรรมาการ พบส.เภสัชกรรม จังหวัดสกลนคร
25
 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มเพิ่มคุณภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ
- สรุปผลการประเมินติดตาม EHA ปี 2559
- โรคตา
26
 
- ตัวชี้วัดและข้อมูล
27
 
- ประชุมการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุข้าราชการบำเหน็จบำนาญ สสจ.สกลนคร
- สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ
- สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ข้อเขียน)
- สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ข้อเขียน)
- vdo conference การพัฒนาประสิทธิภาพ Unit Cost per DRG เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมเตรียมงานขับเคลื่อนโครงการเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี กลุ่มวัยเรียน
28
 
- ประชุมเครือข่ายบุหรี่-สุรา
29
สัปดาห์ที่ 21
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
- ประชุมเครือข่ายบุหรี่-สุรา
30
 
- แลกเปลี่ยนรู้การจัดการเรื่องร้องเรียนและเจรจาไกล่เกลี่ย
- ประชุมเรื่องค่าป่วยการ อสม.
31
 
- ประชุมเรื่องค่าป่วยการ อสม.
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
1
 
- สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาทางคดี ครั้งที่ 2/2559
- จัดทำแฟ้มประวัติบรรจุข้าราชการใหม่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจำนวน 11 ราย
2
 
3
 
- ประชุมคณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพรสกลนครด้านวิชาการ
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

งานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑