หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

EMS Rally สกลนคร ปี ๒๕๕๘
วันนี้(๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการและฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยกระบวนการแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS RALLY) ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะบุคลากรด้านการกู้ชีพเบื้องต้น (FR) และเป็นการเตรียมพร้อมฉุกเฉินและสาธารณภัย ทั้งสถานการณ์ปกติและช่วงเทศกาล โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพเบื้องต้น จากทั้ง ๑๘ อำเภอในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการแข่งขัน

วนิดา
27 ก.พ. 58 18:29

 ประชุมผู้บริหาร สสจ.สกลนคร ครังที่ ๒/๒๕๕๘
วันนี้ (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมผู้บริารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอ ทั้ง ๑๘  อำเภอ  เข้าร่วมประชุม โดย นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง Accreditation และ Re-Accreditation จำนวน ๒ แห่ง ,มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินคุณภาพ ระบบสุขภาพระดับอำเภอ และเครือข่ายปฐมภูมิ (DHS-PCA) จำนวน ๘ ราย, มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๗-๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนบุรี จำนวน ๒๐ ราย และเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วนิดา
25 ก.พ. 58 15:38

ยินดีต้อนรับ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ
วันนี้ (๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  ร่วมกับ นพ.กิตตินาถ  ติยะพิบูลย์ไชยา  รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร , นายอัฒพล  ภูบุญเต็ม สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานผลิตยาสมุนไพรและโรงงานผลิตยาสมุนไพรGMP ของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะดำเนินการยื่นขอ GMP ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้

วนิดา
24 ก.พ. 58 14:24

ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และ นักกายภาพบำบัด 
สอบข้อเขียน วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา  09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์วัณโรค เขต 7.1 สกลนคร (ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร)
    
⇒⇒ดูประกาศ CLICK

ปรางค์ทิพย์
24 ก.พ. 58 11:05

ประกวด อสม. ดีเด่นระดับชาติ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายก อบต. เจ้าหน้าที่ สสอ.สว่างแดนดิน คณะ อสม. และประชาชนทั่วไป ร่วมให้กำลังใจแก่ นางทองเสริม  ธิมะสาร อสม.บ้านชุมพล ในการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี นพ.ภัทรพล  จึงสมเจตไพศาล นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานคณะกรรมการ  ณ บ้านชุมพล  หมู่ ๔  ตำบลค้อใต้  อำเภอสว่างแดนดิน

วนิดา
23 ก.พ. 58 11:58

สสจ.สกลนคร ยินดีต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นำโดยนางกิตติยา จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับ นพ.บุญชัย  สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะ  ในการมาเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ  อย.น้อย  ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครู  และนักเรียน ที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ในงานมีการแสดงละครเวที จากชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ของโรงเรียนสว่างแดนดิน, การแสดงการรำ เอ้คราม งามสกล และการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน จากเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร

วนิดา
6 ก.พ. 58 15:32
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ระหว่างวันที่ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.  
►►► ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
►►► ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

⇒⇒ดูประกาศ CLICK

ปรางค์ทิพย์
6 ก.พ. 58 14:47

นพ.สสจ.สกลนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
วันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๕๘) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  นพ.ปรมเษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นพ.โสภณ  วัณไวทยจิตร ผู้อำนวยการโรงพระยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ที่ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่น  ของแพทยสมาคม ฯ   และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สถานบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานบริการและการผดุงครรภ์ ของสภาพยาบาล ซึ่งได้ได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลพังโคน, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น  อาจาโร และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ อำเภอเมือง สกลนคร 

วนิดา
30 ม.ค. 58 13:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
76
ระเบียนที่ 1 - 8 / 601    
ข่าวสารสุขภาพ

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 6    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รพ.เจริญศิลป์ 30 เม.ย. 2558
2 ประกาศตารางเปิดเผยราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อมปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 20 เม.ย. 2558
3 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ งบค่าเสื่อมปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว 27 มี.ค. 2558
4 ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อยา Clopidogrel Film-Coat Tab 75 mg ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9 มี.ค. 2558
5 ประกาศตารางเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลโพนนาแก้วงบค่าเสื่อม ปี งบประมาณ 2558 10 เม.ย. 2558
6 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว งบค่าเสื่อมปี 2558 19 มี.ค. 2558
7 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลโพนนาแก้ว งบค่าเสื่อมปี 2558 19 มี.ค. 2558
8 ตารางเปิดเผยราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 3 เม.ย. 2558
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ 13 มี.ค. 2558
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
87
ระเบียนที่ 1 - 10 / 866    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 23 มี.ค. 58
2 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ 11 มี.ค. 58
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 6 มี.ค. 58
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป 5 มี.ค. 58
5 รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) 17 ก.พ. 58
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 27 ก.พ. 58
7 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 27 ก.พ. 58
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 27 ก.พ. 58
9 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 27 ก.พ. 58
10 รับย้ายข้าราชการ 31 มี.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
49
ระเบียนที่ 1 - 10 / 481    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๓ 17 ก.ค. 58
4 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3 ก.ค. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 30 มิ.ย. 58
6 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 7 มิ.ย. 58
8 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 31 พ.ค. 58
9 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Data Analysis and Scientiflc Writing Wokshop" 29 พ.ค. 58
10 ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 29 พ.ค. 58
11 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 22 พ.ค. 58
12 ขอเชิญสูติ-นรีแพทย์เข้าอบรม 21 พ.ค. 58
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ฯ 15 พ.ค. 58
14 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบทวิภาคฯ 30 เม.ย. 58
15 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 30 เม.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
30
ระเบียนที่ 1 - 15 / 447    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
2 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 20 มี.ค. 58
3 รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 27 ก.พ. 58
4 ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวิต ประจำปี 2558 30 เม.ย. 58
5 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (์National palliative and hospice conference) 26 มี.ค. 58
6 ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 29 พ.ค. 58
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 27 ก.พ. 58
8 ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ 31 พ.ค. 58
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการประชุมวิชาการประจำปีฯ 17 มี.ค. 58
10 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและหัตถการ ในระดับ Advance 20 มี.ค. 58
11 ขอเชิญสูติ-นรีแพทย์เข้าอบรม 21 พ.ค. 58
12 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 30 เม.ย. 58
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 55 6 มี.ค. 58
14 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 30 เม.ย. 58
15 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลา 23 เม.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
26
ระเบียนที่ 1 - 15 / 387    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
- ประชุมมะเร็งเต้านม
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
- VDO Conference หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกันเพื่อปรับเกลี่ยงบเหมาจ่ายรายหัว กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งช
3
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
- ประชุมคณะทำงานสุขภาพจิตจังหวัดสกลนคร
- ประชุมจัดทำแผนการปลูก แปรรูป และผลิตยาสมุนไพร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference โครการพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ
4
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
5
 
- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจบัญชีเกณฑ์ค้าง
- คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย จังหวัดสกลนคร
- สอบพนักงานราชการ
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
6
 
- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจบัญชีเกณฑ์ค้าง
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
- นำเสนอผลงานเด่น
- แนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาฯ
7
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
8
สัปดาห์ที่ 10
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
9
 
- ประชุมคณะทำงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
- ประชุม อวช. สายงานการเงินและบัญชี
10
 
- ประชุม พบส.คณะที่ 3 (ทันตกรรม)
11
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
- ประเมินผลการดำเนินงานสมาธิบำบัด
- การประชุมคณะทำงานกลุ่มวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมเด็กสกลฯ สมองดี อารมณ์ สุขภาพดี
12
 
-
- Teleconference เรื่องการวินิจฉัยโรคลมทั่วไปและการตั้งยารักษา
- ประชุม พบส.เภสัชกรรม
13
 
- ประชุมคณะรรมการเสริมสร้างฯ
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
- ห้องประชุมวิเคราะห์ข้อมูลของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาทางคดี ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2558
19
 
- ประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๕๘
- Teleconference เรื่องการวินิจฉัยโรคลมผู้สูงอายุ และการตั้งยารักษา
- ใช้ห้องประชุมวิเคราะห์ข้อมูล
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2558
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑