รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

  ตามที่จังหวัดสกลนคร  ได้ทดสอบความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านต่างๆ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  ขอให้รายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.สกลนคร วันที่ 1 ส.ค.57 เวลา 08.30 น.

  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชี คลิ๊กที่นี่

ปรางค์ทิพย์
31 ก.ค. 57 11:27

คสช. ให้รายงานจัดซื้อจัดจ้าง  วงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

มีข้อสงสัยขอให้ติดต่อคุณคำหยาด ใจสู้ศึก สสจ.สกลนคร

ปรางค์ทิพย์
30 ก.ค. 57 16:59

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้
วันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และ นพ.โสภณ วัณไวทยจิตร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับมอบรางวัล CEO Thailand Awards ๒๕๕๗  ในงานประกาศรางวัลผู้บริหารแห่งปี จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน และเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติดี ตามหลักผู้บริหารที่ดี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

วนิดา
29 ก.ค. 57 20:06

จังหวัดสกลนครจัดแถลงข่าวและลงนาม MOU      
วันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗)  ณ ห้องภูสกล โรงแรมสกล แกรนด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมกับ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรจังหวัด นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ประมงจังหวัด นายปฏิวัติ กุลดิลก ปศุสัตว์จังหวัด ในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือมาตรฐานการผลิตขั้นต้น (PGMP) และร่วมแถลงข่าวการจัดมหกรรมข้าวฮางโลก มหกรรมกินปลาเข็งยักษ์ และมหกรรมโคเนื้อโคขุนโพนยางคำ โคดำภูพาน วันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวฮางสกลนครภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้แปรรูป และผู้จำหน่ายข้าวฮางทั้งระบบ เสริมสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีได้ขยายตลาด พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวฮางจากต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ที่สำคัญเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวฮางของสกลนครให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

วนิดา
29 ก.ค. 57 19:41

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ►►► ดูประกาศ

วนิดา
25 ก.ค. 57 16:39

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

ธิดารัตน์
22 ก.ค. 57 15:45

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานพัสดุ ดูประกาศ 

วสันต์
21 ก.ค. 57 14:22

สสจ.สกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รพ.สต. / สสอ. ดีเด่น ระดับภาค
วันนี้(๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำทีมเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวก่าย ต.ขัวก่าย อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตเข้าประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค  ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจากทางภาคีเครือข่ายอย่างอบอุ่น

วนิดา
17 ก.ค. 57 18:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
68
ระเบียนที่ 1 - 8 / 540    
ข่าวสารสุขภาพ

ขับรถเร็ว ยิ่งซิ่ง...ยิ่งสูญเสีย

เกินกำหนดจับปรับทันที ไม่เกิน 500 บาท

 

ความเร็วกับการเกิดอุบัติเหตุจราจร

 • ความเร็ว 60 กม./ ชม.  แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 14 เมตร หรือตึก 5 ชั้น

 • ความเร็ว 80 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 25 เมตร หรือตึก 8 ชั้น

 • ความเร็ว 100 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 39 เมตร หรือตึก 13 ชั้น

 • ความเร็ว 120 กม./ ชม. แรงชนเท่ากับรถตกจากที่สูง 56 เมตร หรือตึก 19 ชั้น

 จะมีใครรอดบ้างนะ ถ้าตกตึก 19 ชั้น

 ขับเร็ว + ปฏิกิริยาตอบสนองต่ำ ( ดื่ม,ง่วง,โทร ) = ชีวิตสั้น

 มนุษย์ใช้เวลา  0.75 วินาที  ก่อนจะเบรกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระยะเวลาที่เสียไปนี้เรียกว่า “ ระยะเวลาของปฏิกิริยาตอบสนอง ”  จะแปรผันตามบุคคล  ความเร็วรถ ร่างกายหรือสมองที่เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หรือ มึนเมาจากฤทธิ์ยาหรือแอลกอฮอล์จะทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองเสียไป 

 “ลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยง”

 เหยียบเบรคที่ความเร็วต่างกัน   รถจะจอดสนิทได้ต้องใช้ระยะทางต่างกัน                

• 20 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง  9  ม.

 • 30 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 14 ม.

 • 40 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 22 ม.

 • 50 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 32 ม.

 • 60 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 44 ม.

 • 70 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 58 ม.

 • 80 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 76 ม.

 • 90 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 93 ม.

 • 100 กม. / ชม. ต้องใช้ระยะทาง 112 ม.

 

 ถ้าคุณขับรถซิ่ง

             หากรถวิ่งในความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดตามกฎหมาย ม.67  ต้องถูกปรับไม่เกิน 200 -500 บาท    โดยกำหนดความเร็วของรถต่างๆ ดังนี้

ประเภทของรถ

นอกเขตเทศบาล

ในเขตเทศบาล

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ+น้ำหนักบรรทุกเกิน 1,200 กก. ขึ้นไป
  • รถโดยสาร

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

  • รถลากจูง
  • รถพ่วงรถยนต์บรรทุก
  • รถสามล้อ

60 กม. / ชั่วโมง

45 กม. / ชั่วโมง

  • รถยนต์เก๋ง
  • รถจักรยานยนต์

80 กม. / ชั่วโมง

60 กม. / ชั่วโมง

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

คมสันต์
8 เม.ย. 57 12:07

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46

 โรคมือ เท้า และปาก

             เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด (Enterovirus) พบได้บ่อยในกลุ่มเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคเกิดประปรายตลอดปีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในหน้าฝน ซึ่งมักเย็นและชื้น โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ปัจจัยหลักที่โน้มนำให้เกิดการระบาดมาจากความแออัดระบบการถ่ายเทอากาศไม่ดีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคลบกพร่อง ส่วนใหญ่มักเกิดตามสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น อ่านต่อ...
คมสันต์
24 ก.ค. 55 11:32
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ชุด 2) 5 ส.ค. 2557
2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ชุด 1) 5 ส.ค. 2557
3 ประกาศจังหวัดสกลนคร "เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง" สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS จำนวน ๓ แห่ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 14 ส.ค. 2557
4 ร่างคุณลักษณะเฉพาะของยา สำหรับการประกวดราคาซื้อยาร่วมโรงพยาบาลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 8 จำนวน 33 รายการ(ชุด 12) 5 ส.ค. 2557
5 โรงพยาบาลกุดบาก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 19 ส.ค. 2557
6 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ครั้งที่ 2 รายการ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 เตียง โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 15 ส.ค. 2557
7 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคา (ชุดที่ 6) 5 ส.ค. 2557
8 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ายื่นซองประกวดราคา (ชุดที่ 5) 5 ส.ค. 2557
9 สอบราคาซื้อเครื่องทำคลอดสุญญากาศระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับ รพ.กุดบาก และ รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จังหวัดสกลนคร 4 ส.ค. 2557
10 ร่าง TOR เครื่องล้างพร้อมการเป่าอบแห้งขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ของโรงพยาบาลสกลนคร 30 ก.ค. 2557
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
72
ระเบียนที่ 1 - 10 / 718    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 8 ส.ค. 57
2 ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย 31 ก.ค. 57
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 13 ส.ค. 57
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษและย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 31 ก.ค. 57
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ 31 ก.ค. 57
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 31 ก.ค. 57
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 15 ส.ค. 57
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ 6 ส.ค. 57
9 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับชำนาญการพิเศษ 31 ก.ค. 57
10 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 8 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
31
ระเบียนที่ 1 - 10 / 307    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการคลังและการบริหารระบบประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)ประจำปีการศึกษา 2557 5 ม.ค. 58
2 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ธ.ค. 57
3 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการทางการผดุงครรภ์ร่วมสมัย (Contemporary Management in Midwifery) 3 ธ.ค. 57
4 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 23 พ.ย. 57
5 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 18 พ.ย. 57
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 16 พ.ย. 57
7 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
8 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 10 ต.ค. 57
9 ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 1 ต.ค. 57
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการพยาบาลอายุรศาสตร์ เรื่อง "การพยาบาลผู้สูงอายุ" จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 30 ก.ย. 57
11 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 28 ก.ย. 57
12 ขอเชิญประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ก.ย. 57
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข)เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศฯ ประจำปี ๒๕๕๗ 15 ก.ย. 57
14 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารการเงินการคลังและการเบิกจ่ายในการดำเนินงานของราชการ" 12 ก.ย. 57
15 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 12 ก.ย. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 15 / 279    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 22 ส.ค. 57
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบาย servece plan และ DHS ประจำปี ๒๕๕๗ 22 ส.ค. 57
3 ขอเชิญประชุมบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 ก.ย. 57
4 ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม 8 ส.ค. 57
5 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๗ 31 ต.ค. 57
6 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง ปี 2558" 30 ส.ค. 57
7 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น 10 ต.ค. 57
8 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ 29 ส.ค. 57
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "Infusion Nursing Care:Basic to Excellence" 25 ก.ค. 57
10 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 14 ส.ค. 57
11 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 30 ส.ค. 57
12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ 24 ก.ค. 57
13 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ NKC Annual Endoscopic Meeting 2014 12 ส.ค. 57
14 ขอความกรุราประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล 22 ส.ค. 57
15 ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 80 8 ส.ค. 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 15 / 247    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
- VDO Conference คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการโรคหอบหืดฯ
- ประชุมนิเทศงานจาก สป.
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2557
- ประชุม สช.
29
 
- งานวัณโรค
- ประชุมนิเทศงานจาก สป.
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมจัดทำแผนปี2558
30
 
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- มาตรา41
- สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
31
 
- VDO Conference ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012
- รองรับตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งเพื่อส่งตรวจเฝ้าระวังวิเคราะห์คุณภาพประจำปี 2557
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข (กวป) ครั้งที ๗
1
 
- VDO Conference การดำเนินงานแรงงานต่างด้าว
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลจัดการสุขภาพ
2
 
3
สัปดาห์ที่ 31
4
 
- ประชุมผู้รับผิดชอบงาน NCD CKD
- ใช้เป็นสถานที่วิเคราะห์ข้อมูลของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน
- ยื่นซองe-Auction รายการ ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ชั้นเดียว รพ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
5
 
-
-
-
- ประชุมนำเสนอผลการผลการดำเนินงาน ตรวจราชการ 2.57
-
- ใช้เป็นสถานที่วิเคราะห์งานของคณะตรวจราชการ
6
 
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย
-
-
7
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดประเมินผล การเรียนการสอนหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ ๓
8
 
- ประชุมงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
9
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับจังหวัด โรงพยาบาลคำตากล้า
10
สัปดาห์ที่ 32
11
 
- แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้งานตำบลจัดการสุขภาพ
12
 
13
 
- E-Meeting ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คป.สอ.
- ประชุมจัดทำแผน ปี 58
- ประชุมแลกเปลี่ยนโครงการเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHML)
14
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนการสอนหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ ๔
15
 
16
 
- วิ่งจ้าวสนามระดับอำเภอ อบต.หนองแปน
17
สัปดาห์ที่ 33
18
 
19
 
20
 
21
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล การเรียนการสอนหลักสูตรต้นแบบ ครั้งที่ ๔
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 34
25
 
- อบรมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
26
 
- อบรมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
- VDO Conference ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย
4
 
5
 
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
-
สสอ.กุสุมาลย์ ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองและการจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสกลนคร
08.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
-
สสอ.กุสุมาลย์ รับนิเทศ วัณโรค
08.00
ห้องประชุมโรงพยาบาลกุสุมาลย์
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง


Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑