หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
11 พ.ย. 62 14:40
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คือตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินแบะบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) รพ.ปทุมธานี 15 ม.ค. 2564
2 ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ(กยค.) 29 ม.ค. 2564
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ.ยะลา 22 ม.ค. 2564
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 20 ม.ค. 2564
5 รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 20 ม.ค. 2564
6 เปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสาเป็นวิทยากร ในการอบรมความรู้ด้านสุขภาพประชาชน เครือข่ายสภากาชาดไทย 30 ก.ย. 2564
7 ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ 19 ม.ค. 2564
8 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดบให้ดรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 7 ม.ค. 2564
9 รับย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 31 ม.ค. 2564
10 รับย้าน/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.เทิง สสจ.เชียงราย 15 ม.ค. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
82
ระเบียนที่ 1 - 10 / 817    

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่านหลัก 3 อำเภอ

     วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการสิ่งสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ ด่านหลัก 3 อำเภอ ได้แก่ ด่านหลักตำบลตองโขบ (หน้าสถานีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณ) อำเภอโคกศรีสุพรรณ ด่านหลักตำบลโคกภู (สี่แยกเขื่อนน้ำพุง) อำเภอภูพาน และด่านหลักตำบลสว่างแดนดิน (หน้าโลตัสสว่างแดนดิน) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
18 ม.ค. 64 18:49

สสจ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ.กุสุมาลย์

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ด่านหลักตำบลกุสุมาลย์ (หน้าที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์) และติดตามผลการดำเนินงานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ด้วยวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันอย่างง่าย (Rapid Test Ab) ให้กับครัวเรือนที่มีญาติเดินทางมาจาก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด (ที่เดินทางเข้ามาระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564)  และสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ พ่อค้าแม่ค้า และพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการสิ่งสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
14 ม.ค. 64 16:36

สสจ.สกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก

     วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร นำโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม และ แพทย์หญิงกัญญาภัค ศิลารักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ด้วยวิธีการเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันอย่างง่าย (Rapid Test Ab) ให้กับ ครัวเรือนที่มีญาติเดินทางมาจาก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด (ที่เดินทางเข้ามาระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564)  และสถานบันเทิง ร้านคาราโอเกะ พ่อค้าแม่ค้า และพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงขุมข้าว ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร และโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
13 ม.ค. 64 15:47

สสจ.สกลนคร ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT & CDCU)  สนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนโรคโควิด-19 ณ จังหวัดสมุทรสาคร

     วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.09 น. นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT & CDCU)  ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมใจต้านภัย COVID-19สนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (MERT & CDCU) จากกองทุนเติมใจสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับ เอสซีจี โฮมโซลูชั่น โชคพูลผล สกลนคร และก่อนออกเดินทาง นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  ประธานในพิธี  ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร แก่ทีม CDCUทั้งหมด 14 คน และร่วมกันเติมพลังใจให้ปฏิบัติภาระกิจสำเร็จก่อนปล่อยขบวนรถยนต์มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
11 ม.ค. 64 13:45

ประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE) ครั้งที่ 1/2564

     วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานทุก Setting ทั้งประเภทจังหวัด และชมรมในสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ คุมประพฤติ เรือนจำ ชุมชน อำเภอ TO BE NUMBER ONE และเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมี นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ชี้แจ้งกำหนดรายละเอียดให้ประธานและคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

ศราวุธ
5 ม.ค. 64 17:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
377
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1884    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ขนาดใช้ในห้อง Negative Pressure จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ม.ค. 2564
2 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 26 ม.ค. 2564
3 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพความละเอียดสูง สำหรับวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 26 ม.ค. 2564
4 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร 22 ม.ค. 2564
5 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2564
6 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 1 หลัง 28 ก.พ. 2564
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1140
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6839    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
4 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
6 ประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 14 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2195    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์ เที่ยวชมศึกษาดูงานชีววิถีการจัดการสุขภาพดี มีรายได้ ยั่งยืน ด้วยพืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2563
2 โปรโมชั่นโปรแกรมการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 31 ธ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
5 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
6 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
233
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1394    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 19 พ.ย. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน ) 23 ก.ค. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 19 มี.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิวิถีปกติใหม่ 22 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเฑฉาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3 28 พ.ค. 64
6 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดบปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2564 26 ก.พ. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
64
ระเบียนที่ 1 - 6 / 381    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มปรสิทธิภาพของกระบวการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 16 18 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตร "มาตรการบังคับทางการปกครองและการบังคับคดีปกครองของหน่วยงานของรัฐภายใต้กฏหมายใหม่ 5 ก.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว (Training Development Road Map:TRM) 18 ธ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี TMI 2020 27 พ.ย. 63
5 ขอเชิญข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562และเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 12 ก.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 21 ส.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
118
ระเบียนที่ 1 - 6 / 707    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ กสจ. จังหวัดอุดรธานี 29 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2564 30 พ.ย. 64
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนความเสี่ยง ตามหลั COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 11 12 ม.ค. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเปงปฏฺบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององกร 12 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2564 11 มี.ค. 64
6 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติ ม.ขอนแก่น 31 ม.ค. 64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 6 / 101    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นรป.) รุ่นที่ 15 15 ม.ค. 64
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 8 23 ธ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรื่อง วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง 17 ก.พ. 64
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และวิธีเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นเงิน 15 ม.ค. 64
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชียน รุ่นที่ 11 7 ส.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Nations by Smart Cities ณ Nanyang Technological University 31 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 68    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริบาลเภสัชกรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมองเภสัชอีสาน ครั้งที่ 4 18 ก.พ. 64
2 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 64
3 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 70    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์แผนไทย)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 5 ก.พ. 64
2 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
3 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
4 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
5 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
6 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 11    
ตารางการประชุม สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
- การประชุมคณะกรรมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสกลนคร
- ดำเนินการคัดเลือกบรรจุโควิด ระยะ 2 และ 3 (เพิ่มเติม) (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)
- ประชุมคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย Denver II
- Zoom ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8
- เตรียมความพร้อมการป้องกันโควิดและงานอุบัติเหตุทางถนน คปสอ.วานรนิวาส
29
 
- Kick Off โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน
- ประชุม คปสจ ประจำเดือน ธันวาคม 63
- ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน Kick Off
- Zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรมระบบการรายงานตัวเข้าจังหวัดสกลนคร
- พัฒนาระบบโปรแกรมรายงานตัวเข้าสกลนคร
30
 
- ประชุมพัฒนาระบบโปรแกรมรายงานตัวเข้าสกลนคร
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
- ประชุมพัฒนาระบบโปรแกรมรายงานตัวเข้าสกลนคร
- Zoom ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) จังหวัดสกลนคร กรณี COVID – 19
- สรุปผลการดำเนินป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ อำเภอเมืองสกลนคร
5
 
- ประชุมคณะทำงานยาเสพติด
- ประชุมพัฒนาระบบโปรแกรมรายงานตัวเข้าสกลนคร
- Zoom ประชุมเตรียมความพร้อมระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย Covid – 19 จังหวัดสกลนคร
- Zoom ประชุมนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด(ห้องรับเรื่องร้องเรียน)
6
 
- ประชุมพิจารณาแผนเงินบำรุง
- ประชุมพัฒนาระบบโปรแกรมรายงานตัวเข้าสกลนคร
- Webex แนวทางการใช้งานระบบ E-Submission
- ประชุมคณะทำงานตรวจร่วม สถานบริการ/สถานประกอบการประเภท ผับบาร์
- ประชุม Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขตอละระดับภาค
7
 
- Zoom ประชุมอวช.อายุรกรรม
- ประชุมพัฒนาระบบโปรแกรมรายงานตัวเข้าสกลนคร
- Zoom ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานโปรแกรม CL UCCARE R8 (Collective Learning UCCARE R8)
- ประชุม Zoom ติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับเขตอละระดับภาค
8
 
- ส่งงบทดลอง บช 11
- ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประชุมพัฒนาระบบโปรแกรมรายงานตัวเข้าสกลนคร
- VDO Conference การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ HealthKPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- Zoom การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- Zoom การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- Zoom ประชุม อวช.ชำนาญการพิเศษ (สาขากุมารแพทย์)
- Zoom ประชุมชี้แจงแนวทางการเก็บตัวอย่าง กลุ่มเสี่ยง เพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี rapid test
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
- Zoom กลุ่มงาน NCD นำเสนอวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของโรคในพื้นที่ โดย System management team ของแต่ละจังหวัด ทีมวิทยากรให้ข้อคิดเห็น
- Zoom ประชุมชี้ี้แจงการอบรม อสม ใหม่/ทดแทน อำเภอวานรนิวาส
- ทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่
- Zoom การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- Zoom การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12
 
- Zoom กลุ่มงาน NCD นำเสนอวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของโรคในพื้นที่ โดย System management team ของแต่ละจังหวัด ทีมวิทยากรให้ข้อคิดเห็น
- Blue Jean คณะทำงาน ครั้งที่ 2/64
- Zoom การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- Zoom การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13
 
- Zoom ระบบการนำส่งยาผู้ป่วยเรื้อรัง ที่บ้าน ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด19 อำเภอวาริชภูมิ
- Zoom การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประชุมประเมินผลงานสายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
- ประเชุมชี้แจง
- Zoom ประชุมการเปิดคลินิกกัญชาใน รพ.สต. จังหวัดสกลนคร
14
 
- Zoom ประชุมคณะกรรมการmch board
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมและการบริหารงบลงทุนรายการก่อสร้าง
- ประชุมแผนเงินบำรุง
- ประชุมพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15
 
- การจัดทำสัญญาทุนพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
- ประชุมประเมินผลงานวิชาการสายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)
- จัดทำแผนที่ รพ.สนาม
- จัดกรอบ รพท.วานรนิวาส
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
- อบรมการลงข้อมูลระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
- Zoom ประชุม IMC
19
 
- การประชุมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์
- การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานทันตกรรมและตัวชี้วัด
- ประชุมการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดสกลนคร
- webex ประชุมชี้แจงแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และทารกแรกเกิด
20
 
- Zoom ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2564 ระดับเขต (สปสช เขต8 อุดรธานี)
21
 
- ประชุมคณะกรรมการ QOF ระดับจังหวัด
- Zoom ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
22
 
- ประชุม Smart Hospital
- สอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์(ลจป)
- สอบคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์(ลจป)
- Zoom VDO Conference ฌกส. อสม.
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
- Webex ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการกำหนดเป้าหมายผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด
27
 
- Webex ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ด้านการกำหนดเป้าหมายผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัด
28
 
- Zoom ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2564
29
 
- ประชุม คปสจ.ประจำเดือนมกราคม 64
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จังหวัดสกลนคร
4
 
5
 
6
 


(นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร