หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานประชาสัมพันธ์
+  งาน QA Nures


+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานมะเร็ง/กองทุนมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข
+  PMQA
+  งานสุขภาพจิต
+  หน่วยแพทย์ พอ.สว.

+  งานแรงงานต่างด้าว
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ 29 พ.ย. 2561
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 12 พ.ย. 2561
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 พ.ย. 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) 17 ต.ค. 2561
5 ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสสจ.สกลนคร 5 ต.ค. 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 30 ก.ย. 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (NCD) และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (EMS) 30 ก.ย. 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 30 ก.ย. 2561
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (NCD) และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 30 ก.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
19
ระเบียนที่ 1 - 10 / 190    

 

วันนี้ (20พฤศจิกายน 2561)  เวลา 14.00น.  นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ​ 2562  ณ  โรงพยาบาลส่องดาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศิลา โดยมีนายแพทย์ประจักร   เหิกขุนทด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว  และนายทองศักดิ์  ชายกวด   สาธารณสุขอำเภอส่องดาว  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

พัชรินทร์
20 พ.ย. 61 16:08

 

วันนี้ (20พฤศจิกายน 2561)  เวลา 08.30น.  นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ​2562​ ณ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงสง่า โดยมีนายแพทย์สัจพงษ์  โชคคติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์  และนายเพชรทวี  นวลมณี  สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
พัชรินทร์
20 พ.ย. 61 16:05

 

  วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561)  มูลนิธินิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รุ่น28 ได้มาบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 3  แห่ง ดังนี้

   1. มอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่  และเครื่องขูดหินปูน    แก่ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  
   2. มอบเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์แบบพกพาพร้อมแบตเตอรี่สำรอง    แก่โรงพยาบาลกุดบาก   
   3. มอบเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ  ชนิด 3 สาย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติและเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ  ให้แก่ โรงพยาบาลกุสุมาลย์
    โดยมีนายแพทย์ฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  นายแพทย์ธนวรรษ  หาญสุริย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก และแพทย์หญิงธีรารัตน์  พลราชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ
พัชรินทร์
19 พ.ย. 61 16:01

 

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2561)  เวลา 06.30 น.  นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง  ตามโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดสกลนคร 

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดล  ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมพิธี   
     เมื่อนายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำคฑาลงจากเวทีแล้ว ได้นำขบวนวิ่งถึงด้านหน้าซุ้มปล่อยตัวนักวิ่งแล้วส่งมอบให้นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อวิ่งไปส่งมอบให้นักวิ่งหลักต่อไป โดยมีนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอำเภอ  บุคลากรสาธารณสุข และ อสม.ทุกอำเภอ  ตลอดจนนักวิ่งจากหน่วยงานราชการ องค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมขบวนวิ่งด้วยเป็นจำนวนมาก  เพื่อนำคฑาไปส่งต่อให้จังหวัดกาฬสินธุ์   ผ่านถนนหมายเลข 213  ระยะทาง 128 กิโลเมตร  ชมภาพ>>>>CLICK
พัชรินทร์
17 พ.ย. 61 17:59

 

วันนี้ (16  พฤศจิกายน  2561)  เวลา 17.00 น.  นายสุริยะ  วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสกลนคร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายแพทย์สมิต  ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงาน 

ในการนี้  มีผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  บุคลากรสาธารณสุข  และตัวแทนจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ประชาชน  ภาคีเครือข่ายต่างๆ และทีมนักวิ่ง  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  โครงการหมอชวนวิ่ง  เป็นโครงการที่แพทยสภาได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นการฉลองในวาระครบรอบ100ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50ปี แพทยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ แบ่งการวิ่งออกเป็น 15สาย  กำหนดวิ่งส่งต่อเป็นทอดๆ  จากจังหวัดถึงจังหวัดถัดไป วิ่งไปสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ถึงกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภา ซึ่งเป็นจุดสุดท้าย ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561  สำหรับจังหวัดสกลนครอยู่ในเส้นทางวิ่งสายอีสาน 3(NE 3)โดยเริ่มต้นวิ่งจากจังหวัดนครพนม มายังจังหวัดสกลนครในวันนี้  และจังหวัดสกลนครจะวิ่งส่งต่อไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพรุ่งนี้  เริ่มเวลา 05.30 น. ชมภาพ>>>>>CLICK


พัชรินทร์
16 พ.ย. 61 20:31

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

ได้จัดการอบรมศักยภาพครูผู้สอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดสกลนคร  ณ ห้องประชุมพระญาณเวที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร   โดยมีนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน นางปนัดดา  ทรัพย์แสนยากร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดกล่าวรายงาน  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น  200  คน

พัชรินทร์
16 พ.ย. 61 10:34

 

วันนี้ (15 พฤศจิกายน  2561) เวลา 09.10 น. รองศาสตราจารย์  ทันตแพทย์หญิงวาสนา  พัฒนพีระเดช เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและเหรัญญิกมูลนิธิทันตนวัตกรรม 

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ณ  โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม จ.สกลนคร  โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์  นายอำเภอกุสุมาลย์ กล่าวต้อนรับ  แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์กล่าวรายงาน   นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขสสจ.สกลนคร  พร้อมคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  มีผู้มารับบริการทันตกรรม  จำนวน  1,294 คน    การออกปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในวันนี้ เป็นวันที่ 4  ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรมีผู้รับบริการทันตกรรมทั้ง 4 วัน 4 อำเภอ  จำนวน 5,720 คน ชมภาพ>>>>CLICK

พัชรินทร์
15 พ.ย. 61 18:27

 

วันนี้ (14 พฤศจิกายน  2561)  เวลา  9.00 น.  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวาสนา    พัฒนพีระเดช   เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทานและเหรัญญิกมูลนิธิทันตนวัตกรรม   

เป็นประธานในพิธีเปิดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ที่ว่าการอำเภอส่องดาว   อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร      โดยมีนายกฤษฎิ์   โสมปัดทุม   รักษาราชการแทนนายอำเภอส่องดาว  กล่าวต้อนรับ   นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว  กล่าวรายงาน  นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและทันตแพทย์ทรงพล  แสงงาม  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สสจ.สกลนคร  พร้อมคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

  มีผู้มารับบริการทันตกรรม    จำนวน  1,557 คน  ชมภาพ>>>>>CLICK

พัชรินทร์
14 พ.ย. 61 21:17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
180
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1436    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
28 ส.ค. 60 16:02

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
2 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
4 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
6 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
7 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
8 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
9 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
13 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
14 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
17 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
20 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 45    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 23 พ.ย. 2561
2 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๑ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขต ร้อยละ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 29 พ.ย. 2561
3 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ไหมเย็บแผล Silk จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 30 พ.ย. 2561
4 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๑๐ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 29 พ.ย. 2561
5 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 50 เครื่อง 20 ธ.ค. 2561
6 เผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่า่บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 สำหรับโรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 22 พ.ย. 2561
7 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า 26 พ.ย. 2561
8 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 26 พ.ย. 2561
9 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า 22 พ.ย. 2561
10 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า 30 พ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
451
ระเบียนที่ 1 - 10 / 4503    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
3 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่๓๐ 29 พ.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 27 ส.ค. 2562
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 2562
6 อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่๑๔ 7 มิ.ย. 2562
7 หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ๕ หลักสูตร 30 เม.ย. 2562
8 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 5 เม.ย. 2562
9 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุม APAO ๒๐๑๙ 8 มี.ค. 2562
10 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่๒ 28 ก.พ. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
199
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1987    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
3 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
4 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
5 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
6 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award ๑๐๑๘ 28 ก.ย. 61
7 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "" 31 ส.ค. 61
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
10 ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่๑๕ 2 ก.ค. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 105    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่๘ 31 ม.ค. 2562
2 ประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ 31 ธ.ค. 2561
3 โครงการอบรมหลักสูตร "ผุ้นำยุคใหม่" รุ่นที่๖ 19 ธ.ค. 2561
4 ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 31 ธ.ค. 2561
5 วารสาร "สารศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม" ปีที่๓ ฉบับที่๑ 30 พ.ย. 2561
6 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ ปีที่๑๘ ฉบับที่๒ 30 พ.ย. 2561
7 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(การดูแลผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๒ 2 ธ.ค. 2562
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ รุ่นที่๑๑ 31 ธ.ค. 2561
9 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 27 ส.ค. 2562
10 อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่๑๔ 7 มิ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
131
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1301    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
2 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
3 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
4 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
5 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 2561
6 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 31    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
- ประชุมอบรมการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมegp​ กรณีการจัดชื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
 
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุุษย์ครั้งที่ 4/2561
- ประชุมพิจารณางบประมาณโครงการฯ
31
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
- ประชุม สสอ.
- VDO Conference ประชุมวางแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมผู้บริหาร คปสจ. ประจำเดือนตุลาคม 61
1
 
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
- โครงการคีโตสกล
2
 
- คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสกลนคร
-
3
 
4
สัปดาห์ที่ 44
5
 
- ประชุมเตรียมงานฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และภาพถ่าย
- ประชุมหมอชวนวิ่ง
- ประชุมมอบหมายงาน
6
 
- ประชุมชี้แจงทบทวนกรอบ เกณฑ์ มาตรฐานการประเมินตำบลสูงดีสมส่วนระดับเขตผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference
7
 
- VDO Conference เพื่อปรึกษาหสรือขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะทำงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง
8
 
9
 
- ประชุมข้าราชการบำนาญ
- ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
12
 
- ประชุมการชับเคลื่อนกิจกรรมชมรม อสม. ปี 2562
13
 
- ประชุมงานควบคุมวัณโรค
14
 
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมการติดตามการดำเนินงานเมืองสมุนไพร
15
 
- VDO Conference test ระบบ vdo conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 62
- VDO Conference พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาเชื่อมต่อระบบโปรแกรมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ (Long Term Care)
- ประชุมคณะทำงานหมอชวนวิ่ง
- ปิดบัญชี บช 11 GFMIS
- ประชุมติดตามงาน ลูกจ้างเหมา
- ประชุม VDO con. แรงงานต่างด้าว
16
 
- ประชุมคณะทำงานจัดทำงบพัฒนาจังหวัด ประเด็นคุณภาพชีวิต
17
 
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุม E-meeting ร่วมกับ คปสอ.
20
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการปี 62
- ประชุมวางแผนการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 62
- ติดตามการดำเนินงานแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร
21
 
- VDO Conference MOPH CIO Conference ครั้งที่ 2/2562
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองทางคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพ
22
 
- ประชุมพิจารณาเกณฑ์จัดสรรเงินปี 62
- ขอเชิญประชุม
23
 
- ประชุมคณะกรรมการ กวช.
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
- VDO Conference การประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล HROPS เขตสุขภาพที่ 8
- ประชุมเตรียมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ
27
 
- VDO Conference วิธีการตรวจ วินิจฉัย โรคกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (กรณีศึกษา)
- ประชุมคณะกรรมการ EC 5/2561
- การพัฒนาระบบ Smart Hospital และการปรับปรุงโครงสร้างการส่งออก 43 แฟ้ม สำหรับโปรแกรม HosXp
- ประชุมการดำเนินงานเมืองสมุนไพรจังหวัดสกลนคร
28
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่1/2562
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่1/2562
- VDO Conference การตั้งตำรับยาโรคกลุ่มอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
29
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 11/61
- ประชุมคัดเลือก ผอ.รพ.สต. ชำนาญการ
30
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติปี 2562
1
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
-
สสอ.วานรนิวาส กิจกรรมเดิน - วิ่ง จ้าวสนามปีที่ 10 (สนามที่ 24)
06.00
บ้านดอกนอ
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร