หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สสจ.สกลนคร จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  รวมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ทั้ง ๑๘ อำเภอ ร่วมกับทำบุญตักรบาตรเนื่องในพิธีทำบุญขึ้นอาคารหลังใหม่ และทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  หลังจากนั้นได้จัดงาน สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น

วนิดา
10 เม.ย. 58 11:15

สสจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมวันจักรี
วันนี้ (๖ เมษายน ๒๕๕๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเป็นการระลึกถึง มหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯในนามกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็นเมืองหลวงของไทย ซึ่งเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้น มีบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนนาม "กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์" เป็น "กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์"ระยะเวลาตั้งแต่แรกตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๕ เป็นต้นมา นิยมเรียกว่า "สมัยรัตนโกสินทร์" เช่นที่เคยเรียกระยะเวลาที่แล้วมา อย่างสั้น ๆ และเรียกตามชื่อเมืองหลวงว่า "สมัยอยุธยา" และ "สมัยสุโขทัย" เป็นต้นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ได้สืบสันติติวงศ์ต่อกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๒๑) มี ๙ พระองค์ รวมเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี

วนิดา
6 เม.ย. 58 17:02

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการประชุมกรมสุขภาพจิต
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ  ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่องสุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์  ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ►►► CLICK

วนิดา
3 เม.ย. 58 17:01

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดย นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และนางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  พร้อมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง  สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง)  และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิการชาวไทย  โดยพิธีจัดขึ้น ณ ลานรวมใจไทสกล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

วนิดา
3 เม.ย. 58 09:47

 สสจ.สกลนคร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดากลนคร นำโดย นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  พร้อมด้วย ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจงหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรม ๕ ส. Big Cleaniny Day ซึ่งได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมเป็นเวลา ๒ วัน คือวันที่ ๒ และ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครหลังใหม่ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ 

วนิดา
2 เม.ย. 58 14:44

สสจ.สกลนคร มอบดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นพ.กิตตินาถ  ติยะพิบูลย์ไชยา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย ที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น จากการดำเนินการสรรหาคัดเลือกโดยสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สถาบันบำราศราดูร  กรมควบคุมโรค  กรมอนามัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและยกย่องนักบริหารที่มีความรู้  ความสามารถ  ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจนประสบความสำเร็จ  เป็นที่ยอมรับ

วนิดา
1 เม.ย. 58 14:27

 สสจ.สกลนคร แสดงความยินดีแก่บุคลากรและสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบช่อดอกไม้   ประกาศนียบัตร และ โล่ แสดงความยินดีแก่บุคลากร และ สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
     ๑. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายทองศักดิ์  ชายกวด สาธารณสุขอำเภอส่องดาว  และนางชดาภรณ์  ศิริคุณ ที่ได้ปรับตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
     ๒. มอบเกียรติบัตรและป้ายสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนแก่ รพ.สต.ห้วยหลัว และ รพ.สต.หนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
     ๓. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ โรวพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินที่ได้ผ่านการ Re-accredit HA
     ๔. มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่ทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ QLN จำนวน ๑๓ ท่าน
     ๕. มอบใบรับรอง ศสช./รพ.สต. ที่ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนมาตรฐาน Lab จำนวน ๑๐ อำเภอ
     ๖. แสดงความยินดีแก่ชุมชนวัดโพธิ์ชัย อ.เมือง ที่ชนะการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
     ๗. มอบใบรับรองมารฐานสุขศึกษาในสถานบริการ ทั้งหมด ๘๙ แห่ง ซึ่งมีสาธารณสุขอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน ๑๕ อำเภอ
     ๘. มอบโล่เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษาผ่าน ๑๐๐ % ทั้งสิน ๑๗ คปสอ.

วนิดา
1 เม.ย. 58 11:56

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ
►►► ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน สกสค. สกลนคร อ่านที่นี่
►►► ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร อ่านที่นี่
►►► ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อ่านที่นี
►►► ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร อ่านที่นี
►►► ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ่านที่นี่
►►► ข่าวประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดสกลนคร อ่านที่นี่

วนิดา
31 มี.ค. 58 10:51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
78
ระเบียนที่ 1 - 8 / 621    
ข่าวสารสุขภาพ

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43

โรคคอตีบ

โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจ
จากการติดเชื้อ Corynebacterium diphtheria
ซึ่งจะสร้างสารพิษ (toxin) ที่มีพิษต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย
พบมากในเด็กอายุ 2-5 ปี
ติดต่อโดยรับเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง
หรือสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย

อ่านต่อ...

คมสันต์
29 ต.ค. 55 13:46
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 6    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เปิดเผยราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อม 2558 โรงพยาบาลเต่างอย 11 พ.ค. 2558
2 การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน นอกแผน โรงพยาบาลสกลนคร 30 มิ.ย. 2558
3 รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2558 โรงพยาบาลกุดบาก 30 เม.ย. 2558
4 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 16 เม.ย. 2558
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร "สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร รพ.สต.โพนสวาง จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัสกลนคร ราคากลางเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 29 เม.ย. 2558
6 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ณ โรงพยาบาลวาริชภูมิ 20 เม.ย. 2558
7 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์แบบสองตาใช้สำหรับงานวิจัยจำนวน ๒ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 28 เม.ย. 2558
8 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 20 เม.ย. 2558
9 ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 5 พ.ค. 2558
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10 เม.ย. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
92
ระเบียนที่ 1 - 10 / 914    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปี 2558 1 พ.ค. 58
2 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 17 เม.ย. 58
3 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย(เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) 20 มี.ค. 58
4 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 31 มี.ค. 58
5 รับย้าย/โอน ข้าราชการ 20 มี.ค. 58
6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 มี.ค. 58
7 รับย้าย/โอน ข้าราชการ 16 มี.ค. 58
8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 มี.ค. 58
9 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 31 มี.ค. 58
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 มี.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
50
ระเบียนที่ 1 - 10 / 491    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 20 พ.ย. 58
3 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๘ 2 ต.ค. 58
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 24 ก.ค. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ ๓ 17 ก.ค. 58
6 เชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๒ 17 ก.ค. 58
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ครั้งที่ 2 10 ก.ค. 58
8 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3 ก.ค. 58
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 30 มิ.ย. 58
10 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผู้ป่วยวิกฤต 30 มิ.ย. 58
11 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์ 28 มิ.ย. 58
12 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 26 มิ.ย. 58
13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 9 24 มิ.ย. 58
14 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 20 มิ.ย. 58
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 19 มิ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
34
ระเบียนที่ 1 - 15 / 497    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ครั้งที่ 19 7 เม.ย. 58
2 ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๗ 1 เม.ย. 58
3 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 13 มี.ค. 58
4 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๓ 15 ม.ค. 58
5 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 57
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน"ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕" 4 ธ.ค. 57
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 6 / 13    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Facilitator กับจิตวิทยาการประสานงานเพื่อความพึ่งพอใจ" 28 พ.ค. 58
2 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 30 เม.ย. 58
3 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ ปี ๒๕๕๘ 15 พ.ค. 58
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 30 เม.ย. 58
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ ปี ๒๕๕๘ 29 พ.ค. 58
6 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๘ 2 ต.ค. 58
7 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Internal Control System for Hospitals and Healthcare Organizations 19 มิ.ย. 58
8 โครงการอบรมหลักสูตร 12 มิ.ย. 58
9 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ 20 มิ.ย. 58
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ครั้งที่ 2 10 ก.ค. 58
11 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 9 24 มิ.ย. 58
12 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 19 มิ.ย. 58
13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย" 5 มิ.ย. 58
14 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "การดูแลต่อเนื่อง:จุดเชื่อมต่อโรงพยาบาล บ้าน และชุมชน" 29 พ.ค. 58
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 29 พ.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
29
ระเบียนที่ 1 - 15 / 423    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
- ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง สสอ.
- ประเมินผลงานวิชาการสายงาน จพ.สาธารณสุข
- VDO conference การขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว
31
 
- ประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน มีนาคม
1
 
- ประชุม R2R
2
 
- การประชุมคณะกรรมการวัดประเมินผลและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- ประชุมทีมประเมินติดดาว
- ประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- VDO Conference การเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558
3
 
- การประชุมคณะกรรมการวัดประเมินผลและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท.
4
 
- การประชุมคณะกรรมการวัดประเมินผลและคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเพื่อป้องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
- VDO conference ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสรรแพทย์ ปี พ.ศ. 2558
- เตรียมพร้อมรับการบันทึกข้อมูลในช่วงเทศกาล
8
 
- ประชุมการออกตรวจบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
9
 
- Teleconference เรื่องการวินิจฉัยโรคไข้เส้นและการตั้งยารักษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลผลงานทันตกรรมในโปรแกรม Hosxp
- ม.41
10
 
- ประชุมคณะทำงานในการออกตรวจการห้ามดื่ม ห้ามจำหน่าย ห้ามสูบบุหรี่ ในงานสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล
- ประชาสัมพันธ์โครงการรากฟันเทียมและสัมภาษณ์ผู้ป่วยรากฟันเทียม
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
- web conference ชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับ คปสอ.
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล จังหวัดสกลนคร
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference แนวทางการคำนวนอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีของจังหวัด และชี้
22
 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทางคดี ครั้งที่ 4/2558
- ประชุมพิจารณาของบ ของ สปสช.
23
 
- Teleconference เรื่องการใช้ยาในสตรีหลังคลอด
- ประชุมคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดสกลนคร
- ประชุมหัวหน้างานบริหารของ รพ.
24
 
- ประชุมคณะกรรมการคลินิกทันตกรรมคุณภาพจังหวัดสกลนคร
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
- ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาล
- ประชุมผู้ดูแลระบบและข้อมูล cockpit
28
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรป้องกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเรงท่อน้ำดี ในรูปแบบหนังสืออิเล็
29
 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรป้องกันโรคพยาธิใบไมตับและมะเรงท่อน้ำดี ในรูปแบบหนังสืออิเล็
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2558
1
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
2
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

แผนบริหารความต่อเนื่อง

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ


ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑