หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกบริการ

คมสันต์
11 พ.ย. 62 14:40
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 17 เม.ย. 2563
2 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งว่าง สสจ.สิงห์บุรี 10 เม.ย. 2563
3 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โรงพยาบาลอ่างทอง 10 เม.ย. 2563
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลระนอง 8 พ.ค. 2563
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 24 เม.ย. 2563
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 24 เม.ย. 2563
7 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารสุข) ระดับอาวุโส สังกัดสำนักงานสาธารสุขจังหวัดสกลนคร 9 เม.ย. 2563
8 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 2563
9 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 2563
10 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 30 เม.ย. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
58
ระเบียนที่ 1 - 10 / 580    

สสจ.สน. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.เจริญศิลป์ และ รพ.สต.บ้านดงสง่า

     วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคโควิด-19 (PHEOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ และประชุมรับฟังติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน PHEOC ระดับอำเภอ ในการส่งต่อข้อมูลการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง ความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยหากเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นในพื้นที่ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในวงกว้าง นอกจากนี้นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจร้านค้ากลุ่มเสี่ยง และแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านดงสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
9 เม.ย. 63 09:42

สสจ.สน. ฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise)

     วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดยนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร จัดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) กรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร และบุคลากรจาก 22 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะที่ 3 ในสถานการณ์สมมุติ  ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
26 มี.ค. 63 09:28

สสจ.สน. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านการแพทย์ เพื่อให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสกลนคร รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการระบาดต่อเนื่องที่อาจขยายเป็นการระบาดใหญ่ในวงกว้าง ทั้งด้านการเตรียมสำรองสถานที่รองรับจำนวนผู้ป่วยให้เพียงพอและการบริหารจัดการความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ เวชภัณฑ์ ร่วมกับนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลเครือข่ายบริการคือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส และภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน พันตำรวจเอกโชคชัย อินทะนิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
26 มี.ค. 63 09:18

สสจ.สน. ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING ท่าอากาศยานสกลนคร

     วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ท่าอากาศยานสกลนคร เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานสกลนคร โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดทุกพื้นที่ทั้งในและนอกอาคาร ท่าอากาศยานสกลนคร กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร  พันตำรวจเอกโชคชัย อินทะนิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  พันเอกอภิชาติ สุวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสกลนคร นายสัตวแพทย์วิศุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม ณ ท่าอากาศยานสกลนคร จังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
19 มี.ค. 63 10:35

สสจ.สน. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563  และประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563  โดยมีนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เลขานุการคณะทำงาน รายงานข้อมูลให้คณะกรรมการรับทราบถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสกลนคร และมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , มาตรการแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย และแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร โดยนายวิชาญ แท่นหิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งกำหนดซ้อมแผนเตรียมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด (Table Top Exercise) ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้ด้วย

          และเวลา 14.00 น. นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อชี้แจงเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้คณะกรมการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และจัดเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือ วัดไข้ พร้อมหน้ากากอนามัย ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร >>> ชมภาพเพิ่มเติม

ศราวุธ
12 มี.ค. 63 17:56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
365
ระเบียนที่ 1 - 5 / 1821    
ข่าวสารสุขภาพ

คมสันต์
29 มี.ค. 63 13:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 1 / 24    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย (ปรับปรุงร่างวิจารณ์) 15 เม.ย. 2563
2 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ใต้ถุนสูง(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 76 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เม.ย. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563
4 สรุปผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8(1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย. 2563
5 เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เช่าเครื่องบดย่อย และฆ่าเชื้อมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำ ชนิดอัตโนมัติภายในเครื่องเดียวกัน แบบ 2 ประตู ขนาด 350 ลิตร 14 เม.ย. 2563
6 เผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 9 พ.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
1005
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6030    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
2 ขอความร่วมมือประสานงานล่วงหน้าในการส่งต่อผู้ป่วยมาตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 31 ธ.ค. 2563
3 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
5 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
6 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารที่แนบ) 1 ม.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
366
ระเบียนที่ 1 - 6 / 2191    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบผลสำเร็จในกลุ่มโรค NCDs 20 มิ.ย. 62
2 รางวัล DMS Award 26 ม.ค. 62
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิค จัดทำแผนบริห่ารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานยุทธศาสจร์ขององค์กร" 30 พ.ย. 61
4 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่๖ 25 พ.ย. 61
5 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
6 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 6 / 106    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ 29 ก.พ. 2563
2 แจ้งปรับปรุงอัตราค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 31 ธ.ค. 2563
3 ภูมิปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์สู่การพยาบาลแบบผสมผสานเพื่อการดูแลแบบประคับประคองในการบำบัดทางการพยาบาล 15 พ.ค. 2563
4 ร่วมรับชม รายการคนค้นคน ตอน ฮีโร่ชุมชน พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข 29 ก.ย. 2562
5 อบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ ๔๒ 1 ต.ค. 2562
6 การใช้สถิติขั้นสูง "การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว" 1 ก.ค. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
232
ระเบียนที่ 1 - 6 / 1391    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 แจ้งผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2562
2 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 15 ก.พ. 2562
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความนร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดพ้ฃเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี๒๕๖๑ 30 พ.ย. 2561
4 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 30 พ.ย. 2561
5 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
6 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 6 / 33    
ข่าวประชุม อบรม (แพทย์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญบบุคลากรทางกาแพทย์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องThe essential in pendiatric respiratory care 18 ก.ย. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประเมินคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 16 7 ส.ค. 63
3 ขอเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 26 ส.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 25 มี.ค. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2 12 มิ.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2 12 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
41
ระเบียนที่ 1 - 6 / 243    
ข่าวประชุม อบรม (พยาบาล)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 1 26 ต.ค. 63
2 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง UPDATE การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 12 มิ.ย. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ 11 พ.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล Advance wound ostomy and continence care:Theoy and Practice (หลักสูตร 10 วัน ) 3 ก.ค. 63
5 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการเรื่อง หารือกฏหมายหรือจริยาธรรม...ปกป้องพยาบาลวิชาชีพยุคดิจิทัล 29 เม.ย. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke Case Manager) 11 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
59
ระเบียนที่ 1 - 6 / 354    
ข่าวประชุม อบรม (ทั่วไป)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สถาบันราชภัฎสกลนคร 31 พ.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 เรื่อง Childhood Trauma in Disruptive World ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน 6 มี.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การจัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ 10x 25 ก.พ. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ปละประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 ธ.ค. 63
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 21 ก.พ. 63
6 รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 31 พ.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
117
ระเบียนที่ 1 - 6 / 697    
ข่าวประชุม อบรม (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 10 27 เม.ย. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข 27 พ.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรโภชนาบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน 15 ก.ค. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 หลักสูตร 1 ส.ค. 63
5 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ 31 ก.ค. 63
6 ขอแจ้งกำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2563 31 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 6 / 84    
ข่าวประชุม อบรม (บริหาร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง Alibaba Nations by Smart Cities ณ Nanyang Technological University 31 มี.ค. 63
2 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 7 20 มี.ค. 63
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NeuroLeadership Innovative and Strategic Executives (NISE) 21 เม.ย. 63
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปรจำปี เรื่อง Regional Thai Neurology Network Meeting & North-Eastern Neuroscience Annual 2020 21 ก.พ. 63
5 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 9 20 ม.ค. 63
6 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเชี่ยน รุ่นที่ 10 14 ก.พ. 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 6 / 63    
ข่าวประชุม อบรม (เภสัชกร)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 20 มี.ค. 63
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาหารและโภชนาการเพื่อเสริมสุขภาพสมอง 25 ต.ค. 62
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการหลักสุตรพัฒนาเภสัชกรดุแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 30 ก.ย. 62
4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร 1 ธ.ค. 62
5 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักย๓าพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค 28 ม.ค. 59
6 ขอเชิญประชุมและอนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 25 ต.ค. 56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 6 / 68    
ข่าวประชุม อบรม (ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์)
     
ข่าว
ข่าวถึงวันที่
1 ขอเชิญประชุมวิชาการและนวัตกรรมทางรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2 5 มี.ค. 63
2 ขอเชิญร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ครั้งที่ 2 30 ต.ค. 55
3 ชมรมรังสีการแพทย์ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครังที่ 1 30 ก.ย. 54
4 สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย จัดอบรมและรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-156-6352 21 ส.ค. 54
5 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและเข้าร่วมโครงการ 30 มิ.ย. 54
6 ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย 31 ส.ค. 54
1
2
ระเบียนที่ 1 - 6 / 10    
ตารางการประชุม สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
- ประชุมเลื่อนระดับสายงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ(เลื่อนเงินเดือนข้าราชการรอบ 1 เมย. 63)
- E-Meeting ประชุมทีมสื่อสารความเสี่ยงจังหวัดสกลนคร
- ประชุมเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อCOVID-19 ทีมoperation
- ประชุมเพื่อหารือการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรค COVID – 19 ของจังหวัดสกลนคร
31
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ประชุม คปสจ. เดือนมีนาคม 2563
- ประชุมประจำเดือน คปสจ. ประจำเดือนมีนาคม 2563
1
 
- ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- เตรียมความพร้อมรพ.สนาม รับสถานการณ์ COVID-19
2
 
- VDO Conference อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงห้องผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อCovid-19 ในโรงพยาบาล
3
 
- VDO Conference ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
- web conference ตรวจราชการ
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับการส่งผู้ป่วย COVID-19
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
- VDO Conference ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- VDO Conference แนวทางการรักษา Critical Care
- ประชุมการพัฒนาฐานข้อมูลโควิด 19
- ประชุมสรุปการซ้อมแผน EOC
8
 
- VDO Conference เตรียมความพร้อมทีมการดำเนินงาน COVID-19 กลุ่มภารกิจ Operation เขตสุขภาพที่ 8
9
 
- พิจารณาคัดเลือก ผอ.รพ.สต. อาวุโส
- การจัดการ มาตรการ โควิด - 19
10
 
- ส่งงบทดลอง บช11
- VDO Conference อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19
- sdsdsdsdsdsd
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
16
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.และประชุม E-meeting กับ คปสอ.
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 


นายสมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร


Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.