หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
รับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล รพร.สระแก้ว 12 ต.ค. 2561
2 รับย้าย รับโอนข้าราชการบรรจุกลับเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 ก.ย. 2561
3 รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 25 ก.ย. 2561
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลีนิก 28 ก.ย. 2561
5 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) รพ.บ้านโป่ง สสจ.ราชบุรี 25 ก.ย. 2561
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสกลนคร 28 ก.ย. 2561
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (EMS) 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 30 ก.ย. 2561
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 30 ก.ย. 2561
10 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ระดับชำนาญการพิเศษ 30 ก.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
18
ระเบียนที่ 1 - 10 / 177    

สสจ.สกลนคร จัดประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และสุขภาพอำเภอระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอระดับจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๑ โดยมีนางสาววรรณี  อุปพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และในช่วงบ่าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร รพ.สต.ติดดาว แก่สถานบริการผ่านการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับ ๕ ดาว ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔๙ แห่ง

วนิดา
20 ส.ค. 61 14:36

สสจ.สกลนคร รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว The Best
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ในการคัดเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว The Best ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วนิดา
17 ส.ค. 61 15:55

สสจ.สกลนคร ร่วมงานประชุมวิชาการและมอบรางวัลประจำปี เขตสุขภาพที่ ๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมวิชาการและมอบรางวัลประจำปี เขตสุขภาพที่ ๘ ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ เป็นประธานในพิธี ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
16 ส.ค. 61 16:43

นพ.สสจ.สกลนคร เข้ารับประทานโล่รางวัล ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๓๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้ารับประทานโล่รางวัล  ผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประเภทผู้บริหารส่วนภูมิภาค จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องมิราเคิล  แกรนด์  บอลรูม  ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  นอกจากนี้นายสุทธิวรณ์  คำโสภา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จากโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เข้ารับประทานโล่รางวัล คนดีศรีสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลวานรนิวาส เข้ารับประทานโล่รางวัลประเภทโรงพยาบาลคุณธรรม 

วนิดา
16 ส.ค. 61 16:20

สสจ.สกลนคร ร่วมงานวันรำลึกสันติภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานเอกชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรำลึกวันสันติภาพ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์นายเตียง ศิริขันธ์ หน้าทางเข้าถ้ำเสรีไท บ้านลาดกะเฌอ ตำบลห้วยยาง อำเมือง สกลนคร โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงขบวนการเสรีไทที่ได้ทำการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเป็นการสำนึกถึงคุณงามความดีในความกล้าหาญเสียสละของ "ขุนพลภูพาน"

วนิดา
16 ส.ค. 61 11:27

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างจังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราซินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ภาคเอกชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธี ชมภาพ 
►►► CLICK

วนิดา
14 ส.ค. 61 15:27

สสจ.สกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราซินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราซินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยในพิธีดังกล่าวมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ มีข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี  ชมภาพ 
►►► CLICK

วนิดา
14 ส.ค. 61 15:18

สสจ.สกลนคร จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA และ DSHA
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ได้มอบหมายให้ นายแพทย์มานพ  ฉลาดธัญญกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  และระบบสุขภาพอำเภอ (DHSA) ณ ห้องประชุมทัศนีย์ โรงพยาบาลพังโคน โดยมีอาจารย์ชุลีพร แดนสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบพี่เลี้ยง Quality Learning Network (QLN.) จาก สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ร่วมให้คำปรึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก คปสอ. พังโคน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๖๐ คน ชมภาพ ►►► CLICK

วนิดา
10 ส.ค. 61 14:43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
174
ระเบียนที่ 1 - 8 / 1390    
ข่าวสารสุขภาพ

วนิดา
28 ส.ค. 60 16:02

วนิดา
8 ส.ค. 60 17:38

วนิดา
19 เม.ย. 60 15:29
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 3 / 15    
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหน่วยงานภาครัฐ 29 มิ.ย. 61
2 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 61
3 ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัด 30 เม.ย. 61
4 ประชาสัมพันธ์วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 30 เม.ย. 61
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย 31 ธ.ค. 61
6 ขอเชิญชวนสมาชิกสกหรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนครที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิก สมัครเข้าอบรม ในวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 8 - 13 กันยายน 2560 13 ก.ย. 60
7 ขอเชิญดาวน์โหลดเอสารเพิ่มเติมความแม่นยำการวินิจฉัยมะเร็งตับ 31 ส.ค. 65
8 ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเครื่องอบแแห้งแบบถังททรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟาเหรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ 31 ม.ค. 61
9 เชิญชวนหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่พระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 60
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
11 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อหนังสือเพื่อเผยแพร่สู่โลกกว้าง 31 ธ.ค. 60
12 แนวทางปฏิบัติของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 30 มิ.ย. 60
13 วารสารจัดหางานจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
14 วารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร 30 มิ.ย. 60
15 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) 1 ม.ค. 61
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๘ 31 พ.ค. 60
17 ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดสกลนคร 31 มี.ค. 60
18 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ 28 ก.พ. 60
19 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 7 ก.พ. 60
20 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดสกลนคร เดือน พฤศจิกายน 2559 31 ม.ค. 60
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 20 / 45    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สัญญาจะซื้อจะขายซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม Acid biuarbonate concentrateและ Basic biuarbonate concentrate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปี 2561 23 ต.ค. 2561
2 สัญญาจะซื้อจะขายซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา น้ำยาไตเทียม Acid biuarbonate concentrateและ Basic biuarbonate concentrate ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงพยาบาลสกลนคร ปี 2561 23 ต.ค. 2561
3 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำชีดี E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาจัดทำชีดี E-BOOK 30 ก.ย. 2561
5 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จ้างเหมาจัดทำคู่มือ E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาจัดทำคู่มือ E-BOOK พืชสมุนไพร 30 ก.ย. 2561
7 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
8 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์(แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีห้วสกรูพยุง) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2561
9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 2 ต.ค. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) 28 ก.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
425
ระเบียนที่ 1 - 10 / 4245    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย(๓) ดี 1 ม.ค. 2563
2 หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ๕ หลักสูตร 30 เม.ย. 2562
3 ประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ๑๑ 17 ม.ค. 2562
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการจัดอบรมและประชุมวิชาการ 4 ม.ค. 2562
5 โรงพยาบาลอุดรธานีเปิดคัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปอด (IPF) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 31 ธ.ค. 2561
6 โครงการฝึกอบรมประจำปี๒๕๖๑ 31 ธ.ค. 2561
7 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันประสาทวิทยา 31 ธ.ค. 2561
8 กรมการแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจุลสาร"สารกรมการแพทย์"จากรูปเล่มเป็น e-book(สารกรมการแพทย์ออนไลน์) เป็นรายปักษ์ 31 ธ.ค. 2561
9 ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจร เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและบทบาทอำนาจเจ้าหน้าที่ของสภาการสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุข ของหน่วยงานและสถาบันดารศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 31 ธ.ค. 2561
10 การพิจารณาส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอด 31 ธ.ค. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
191
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1907    
นำเสนอผลงานวิชาการ
     
งานวิชาการ
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The Internationnal Conference on Health Science : A Mulitidiscipinary Integration for Innovation and Sustainable Health Care in Communities. 20 พ.ย. 61
2 ขอเชิญชวนร่วมการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี๒๕๖๑-๒๕๖๒ 30 ก.ย. 61
3 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award ๑๐๑๘ 28 ก.ย. 61
4 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "" 31 ส.ค. 61
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิมธิภาพ" 31 ก.ค. 61
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล ปี๒๕๖๑ 31 ก.ค. 61
7 ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Northeast Regional HA Forum ครั้งที่๑๕ 2 ก.ค. 61
8 ประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน๑๐๐ปี การสาธารณสุขไทย 2 ก.ค. 61
9 ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 61
10 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่๑๗ 30 มิ.ย. 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
11
ระเบียนที่ 1 - 10 / 102    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ข้อมูลคนพิการ 30 ก.ย. 2561
2 ทุกฝึกอบรมระยะสั้น ๓ - ๖ เดือน ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 30 ก.ย. 2561
3 เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย ประจำการฝึกอบรม ๒๕๖๒ 30 ก.ย. 2561
4 สาขาวิชาจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ ได้จัดอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง 14 พ.ย. 2561
5 ประกาศรับสมัครผุ้เข้าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ปรพจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 15 พ.ย. 2561
6 การพิจารณาส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมการตรวจสมรรถภาพปอด 31 ธ.ค. 2561
7 ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแก่พยาบาลวิชาชีพ 10 ก.ย. 2561
8 โครงการอบรมหลักกฏหมายปกครองและเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลักสูตรที่๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 7 ก.ย. 2561
9 หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรราการทางการแพทย์ (บสพ. รุ่นที่๒) 1 ต.ค. 2561
10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 9 พ.ย. 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
128
ระเบียนที่ 1 - 10 / 1273    
บุคลากร ศิษย์เก่าดีเด่น
     
คัดเลือกบุคลากรดีเด่น
วันสิ้นสุดประกาศ
1 การคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี๒๕๖๑ 31 ส.ค. 2561
2 การเสนอชื่อแพทย์เพื่อรับรางวัลแพทย์ดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร ปรพจำปี๒๕๖๑ 30 มิ.ย. 2561
3 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 29 มิ.ย. 2561
4 การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี๒๕๖๑ 31 พ.ค. 2561
5 การคัดเลือกอาจารย์ พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 2561
6 เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงาน MU Blue Night คืนสู่เย้า เรามหิดล ครั้งที่๕ 9 มี.ค. 2561
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 6 / 29    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
- VDO Conference เครื่อข่ายนักกฎหมายเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- รับนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2561-2562
- ประชุมเตรียมงานเกษียณ
28
 
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
- ประชุมจัดทำแผนงานปี 2562
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
- ตรวจสอบหนี้ระหว่างกันยาสมุนไพร
- ประชุมแผนงาน/โครงการ 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน
29
 
- VDO Conference การประชุมชี้แจง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย (ไขมันทรานส์)
- อบรม ผช.สสอ. และ รองหัวหน้ากลุ่มงาน
- รายงานตัวทำแฟ้มประวัติบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (โครงการเพิ่มเติม)
30
 
31
 
- สอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ/หัวหน้า สอ.
- EOC ไข้เลือดออก
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนคำของบลงทุน
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนสิงหาคม 61
- ประชุมเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสกลนคร
- รับรายงานตัวแพทย์แผนไทย
- ประชุมกลุ่ม 3 RTi สกลนคร
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
- งานประชุมแพทย์แผนไทย
4
 
- ประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ (โครงการเพิ่มเติม)
5
 
- ทดสอบระบบ con.
- การอบรมการโอนขายบิลด้วยระบบ GFMIS
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประชุมประจำเดือน
6
 
- การอบรมการโอนขายบิลด้วยระบบ GFMIS
- ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องงานอนามัยแม่และเด็กของ สสจ.สกลนคร
- VDO Conference พัฒนาระบบข้อมูล กลุ่มจังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 8
7
 
- ประชุมครณะอนุกรรมการสถานพยาบาลจังหวัดสกลนคร 5/2561
- ไอคิว
- ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการฝากครรภ์ในชุมชน
- VDO Conference พัฒนาระบบข้อมูล กลุ่มจังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 8
- ประชุมการบันทึกโครงการ ปีงบประมาณ 2562
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
- - รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
- VDO Conference ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการเงินและพัสดุ
11
 
- - รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
- VDO Conference ติดตามการดำเนินโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัย ห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ประชุม ผช.สสอ.และรองหัวหน้าฯ
- พัฒนาโปรแกรม เขตสุขภาพที่ 8
- VDO Conference พัฒนาโปรแกรมระบบข้อมูลกลุ่มจังหวัด เขตสุขภาพ 8
12
 
- - รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
-
- ประชุม E-meeting
- ประชุมติดตามการเขียนแผนงานโครงการกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
13
 
- - รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
- VDO conference ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก และพิธีปิดการอบรม
- ประชุม GFMIS บช.11
- ประชุมหัวหน้างานบริหาร รพ. ทุกแห่ง
14
 
- - รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการสาธารณสุข
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
- ส่ง บช 11 GFMIS
- VDO Conference การประชุม VDO conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2561
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการดำเนินงานโรงการระดับจังหวัด
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการเงินและพัสดุ
- คัดเลือกสาธารณสุขอำเภอ
- คัดเลือกสาธารณสุขอำเภอ
- การใช้กัญชาทางการแพทย์
- VDO Conference พิจารณาคำของบลงทุน
18
 
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการเงินและพัสดุ
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- VDO Conference ประชุมติดตามการดำเนินโครงการสาธารณสุข 100 ปีฯ
19
 
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการเงินและพัสดุ
- VDO Conference ติดตามความพร้อมงบลงทุนและแผนการดำเนินงาน ปี 2562
20
 
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการเงินและพัสดุ
21
 
- - รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการเงินและพัสดุ
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
- VDO Conference ประชุมติดตามการดำเนินโครงการสาธารณสุข 100 ปีฯ
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
- VDO Conference ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพในระบบ HDC ครั้งที่ 8/2561
25
 
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 3/2561
- สรุปผลการดำเนินจัดการวัณโรค ปี 2561
26
 
- ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังภาวะการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
- คณะอนุกรรมการเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดสกลนคร
- ประชุมแนวทางและการดำเนินงานการกำจักโรคมาลาเรียโอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัด ในการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย SRRT
- ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
27
 
- ประชุมคีโตสกลหน้าใส หุ่นดี ไม่มีโรค
- อบรม ผช.สสอ. และรองหัวหน้าฯ
28
 
- ประชุมคีโตสกลหน้าใส หุ่นดี ไม่มีโรค
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
- VDO Conference มอบนะโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธรณสุข ประจำปีงบประมาณ2562
2
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
3
 
4
 
5
 
6
 
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑
 งานประชาสัมพันธ์ สสจ.สกลนคร    
 สสจ.สกลนคร