หน่วยงานภายในสสจ

 บริหารทั่วไป
    - การเงิน
    - พัสดุ
    - ธุรการ
    - หมวดยานพาหนะ
 ประกันสุขภาพ
   - แรงงานต่างด้าวฯ
 อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 แพทย์แผนไทย
 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   
- งานบริหารเวชภัณฑ์
   - เรื่องร้องเรียน
 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ.
   - แผนงาน
   - ห้องประชุม
   - GIS
   - R2R
   - ICT
   - E-Conference
   - DWARD
   - iReport club
   - JHCISสกลนคร
   - Hosxpสกลนคร
 นิติการ
 ทรัพยากรบุคคล
 ควบคุมโรค
   - ระบาดวิทยา
   - EMS
   - เอดส์และวัณโรค
   - โรคติดต่อทั่วไป
 ทันตสาธารณสุข
 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 ส่งเสริมสุขภาพ
   - PMQA
   - สุขภาพภาคประชาชน
   - งานสุขภาพจิต
   - งานผู้พิการ
   - งานออกกำลังกาย
   - โรคไม่ติดต่อ
   - งานอนามัยแม่และเด็ก
   - หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
   - งานมะเร็งและกองทุนด้านมาลาเรีย
 สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

 กฐิน สสจ.สกลนคร ประจำปี ๒๕๕๘
วันนี้ (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นำโดย นพ.ปรเมษฐ์  กิ่งโก้  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และภริยา พร้อมด้วย นพ.ประวิตร  ศรีบุญรัตน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ,นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างาน  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุกแห่ง และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดศรีคูณไชย  บ้านนาสีนวล  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องสืบไป  

วนิดา
24 พ.ย. 58 15:34

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
- ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน โทร. 0 4278 9015 ต่อ 102

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ธิดารัตน์
20 พ.ย. 58 14:00

ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
งานธุรการ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร

ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม  2558 ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดรายละเอียด

วนิดา
19 พ.ย. 58 10:21

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   จำนวน 410 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน   จำนวน 804 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)  จำนวน 77 ตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)  จำนวน 507 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://moph.job.thai.com
ตั้งแต่วันที่ 18  พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม  2558  ตลอด 24  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   
คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่
 

วนิดา
18 พ.ย. 58 16:15

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อการขอรับจัดสรรงบประมาณ” ซึ่งบรรยาย โดย นายพิชัย เพ็ชรยิ้ม  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เขต ๑๑  ในวันที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยจัดเป็น ๒ รุ่น ผู้เข้าอบรม คือผู้นำทางการพยาบาล ทั้ง ๑๒ งาน ทั้ง ๑๘ อำเภอ ณ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อาคารวิเคราะห์วิจัยชั้น ๔ ห้องภูพานหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำทางการพยาบาและที่เกี่ยวข้องในการเขียนโครงการ สามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องชัดเจน สามารถวัด และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วนิดา
16 พ.ย. 58 14:24

รับย้ายข้าราชการ

รพ.เต่างอย รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

คมสันต์
16 พ.ย. 58 13:37

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน EMS Rally ระดับชาติ  ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่  CLICK

วนิดา
12 พ.ย. 58 13:42

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ดูประกาศที่นี่ ►►►CLICK

วนิดา
10 พ.ย. 58 15:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
92
ระเบียนที่ 1 - 8 / 734    
ข่าวสารสุขภาพ

 ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV)

ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

ต้นกำเนิดของไวรัสเมอร์สคอฟ
ไวรัสชนิดนี้ต้นกำเนิดจากประเทศซาอุดิอาระเบียและยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ามีต้นกำเนิดจากคนหรือสัตว์หรือเชื้อใด แต่มีผลวิจัยระบุว่าอาจมีแพะเป็นพาหะนำเชื้อ และเป็นเชื้อไวรัสใกล้เคียงไวรัสในค้างคาวสายพันธุ์หนึ่ง ทั้งนี้วัสเมอร์สเป็นเชื้อไวรัสเดียวกับโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2546

ความร้ายแรงของไวรัสเมอร์สคอฟ
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเมอร์สจะมีอาการคล้ายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมีไข้สูงไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถ่ายเหลว หากเป็นหนักจะเสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยู่ในละอองน้ำมูกน้ำลายผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายจากการไอจาม โดยผู้ป่วยเกือบทั้งหมดร้อยละ 96 มีโรคประจำตัว 1 โรคหรือมากกว่า ได้แก่เบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การป้องกันเบื้องต้นไวรัสเมอร์สคอฟ
1. กินร้อน- ช้อนกลาง- ล้างมือ|
2. ใช้ผ้าหรือกระดาษปิดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผู้คนแออัด
4. สวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์
5. หมั่นออกกำลังกายและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
6. มาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เช่น ซาอุดีอาระเบีย การ์ตา จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้  เป็นต้น
หากสงสัยว่าตนเองมีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ทันที

วนิดา
26 มิ.ย. 58 13:28

อย.แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ช่วงเทศกาลตรุษจีน 

อย. แนะเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ว่าจะเป็น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ และเลือกซื้อจาก สถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ย้ำเตือน ! ผู้ประกอบการอย่าเอาเปรียบผู้บริโภคนำผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือนำไปบริโภค เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ส้ม เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธิดารัตน์
12 ก.พ. 58 13:28

เฝ้าระวังอีสุกอีใสในหน้าหนาว...!!!

สคร.7 เตือนประชาชนเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีสุกอีใสช่วงหน้าหนาว แนะกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำ
          นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.7) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 6087ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น   อ่านต่อ...          

ธิดารัตน์
8 ม.ค. 58 10:52


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
     รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) พบในประเทศที่มีการระบาดในวงกว้าง จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ กินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน รวมทั้งสิ้น 8,376 ราย เสียชีวิต 4,042 ราย และพบในประเทศที่มีผู้ป่วยรายแรกหรือมีการระบาดในพื้นที่จำกัด จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย เซเนกัล สหรัฐอเมริกา และสเปน รวมทั้งสิ้น 23 ราย เสียชีวิต 9 ราย ข้อมูลเพิ่มเติม           

ธิดารัตน์
15 ต.ค. 57 11:12

ผงบุกแคปซูล อันตรายถึงชีวิต!!!!
ผงบุกแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   โดยเฉพาะการซื้อขายทางอินเตอร์เนต  ด้วยสรรพคุณที่อวดอ้างว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงและมีความปลอดภัยเนื่องจากมีเลขทะเบียนยา (บางครั้งอ้างเลขทะเบียน อย.)  และแอบอ้างว่าผลิตคิดค้นโดยอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ่านเพิ่มเติม

วนิดา
13 ม.ค. 57 11:43
1
2
ระเบียนที่ 1 - 5 / 7    
ข่าวประกวดราคา
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน ๒๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2558
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ไฟผ่าตัดชนิดยึดติดกับศรีษะและแว่นขยายพร้อมอุปกรณ์ (Surgical headlight and Surgical loupese) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ธ.ค. 2558
3 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 Lead) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย. 2558
4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ(์NIBP) จำนวน 14 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ธ.ค. 2558
5 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ธ.ค. 2558
6 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ(Telescope) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ธ.ค. 2558
7 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รพ.เจริญศิลป์ 21 ธ.ค. 2558
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โรงพยาบาลกุดบาก 30 พ.ย. 2558
9 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 845 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2558
10 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2558
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
93
ระเบียนที่ 1 - 10 / 922    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ(รับย้าย/รับโอน)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง 4 อัตรา 17 ธ.ค. 58
2 รับย้าย รับโอนข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏฺบัติงาน/ชำนาญงาน 25 พ.ย. 58
3 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 3 ธ.ค. 58
4 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) 30 พ.ย. 58
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 พ.ย. 58
6 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 ธ.ค. 58
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 ธ.ค. 58
8 รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 4 ธ.ค. 58
9 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 16 ธ.ค. 58
10 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 4 อัตรา 2 ธ.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
67
ระเบียนที่ 1 - 10 / 670    
ศึกษาต่อ
     
ศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่1 29 ต.ค. 59
2 เชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ 27 ต.ค. 59
3 เชิญอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 14 17 ต.ค. 59
4 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 12 ก.พ. 59
5 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ 5 ก.พ. 59
6 ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 31 ม.ค. 59
7 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 29 ม.ค. 59
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารความมั่นคง" 27 ม.ค. 59
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ 12 ม.ค. 59
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ๘๐ ปี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 8 ม.ค. 59
11 ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๘ 31 ธ.ค. 58
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 31 ธ.ค. 58
13 เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน 28 ธ.ค. 58
14 โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" 23 ธ.ค. 58
15 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 20 ธ.ค. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
45
ระเบียนที่ 1 - 15 / 661    
ประชุม อบรม สัมมนา
     
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ประกาศถึงวันที่
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความฯ 30 พ.ย. 58
2 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 29 ม.ค. 59
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารความมั่นคง" 27 ม.ค. 59
4 ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น 560 ชั่วโมง สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชนแบบบูรณาการ 30 พ.ย. 58
5 เชิญประชุมวิชาการการดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า 30 พ.ย. 58
6 เชิญประชุมฟื้นฟุวิชาการประจำปี 30 พ.ย. 58
7 ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ (DIFA TES) ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 31 ม.ค. 59
8 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ 5 ก.พ. 59
9 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 12 ก.พ. 59
10 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 20 ธ.ค. 58
11 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ถอดบทเรียนคดีทางการแพทย์" 27 พ.ย. 58
12 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 30 พ.ย. 58
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ 30 พ.ย. 58
14 ขอเชิญประชุมวิชาการ การปฏิรูปสาธารณสุข สู่ การปฏิรูปประเทศไทย 30 พ.ย. 58
15 แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมหัวข้อพัฒนาเรา พัฒนาไทย พี่น้องร่วมใจ สร้างสังคมไทยน่าอยู่ 30 พ.ย. 58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
38
ระเบียนที่ 1 - 15 / 558    
ปฏิทินการปฏิบัติงาน สสจ.สกลนคร
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
- VDO Conference การเร่งรัดติดตามการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุนปีงบประมาณ 2559
3
 
- ประชุมอำเภอสัญจรและจัดทำฐานข้อมูล อ.เจริญศิลป์
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุข ประจำเดือนตุลาคม 58
4
 
- ประชุมอำเภอสัญจรและจัดทำฐานข้อมูล อ.เต่างอย
- ประชุมพิจารณาโครงการ ครั้งที่1/2559
5
 
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
- web conference การบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P)
6
 
- พบส. คณะที่ 3 และ คณะทำงานฟันเหลือครบเมื่อจบ ป.6
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- ประชุมกลุ่มงาน พนย./ศูนย์ ict
- VDO Conference
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
- จัดตั้งคลังสมุนไพรจังหวัดสกลนคร
- ประชุมพิจารณาแผน ปี 59
- ประชุมจัดเตรียมงานกีฬากอล์ฟสาธารณสุข
10
 
- ประชุมจัดเตรียมงานกีฬากอล์ฟสาธารณสุข
- ประชุมพิจารณาแผน ปี 59
11
 
- จัดทำฐานข้อมูล อสม.และพิมพ์บัตร อสม.
- ประชุมหารือการพัฒนางานปฐมภูมิ
12
 
- VDO Conference ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวง
- ประชุมพิจารณาแผนปี 2559
- ประชุมคณะทำงานตำบลสร้างสุขภาพ
- web conference เข้าร่วมเสนอแนะปัญหาและอบรมการใช้งาน V7 จาก กสท ทั้งส่วนกลางและ จ.อุดรฯ
13
 
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่
- ประชุมภาคีเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอแฮอล์จังหวัดสกลนคร 2558
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่
- จัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่
- ประชุมงานพัสดุ
- ประชุม คกก.PPA ระดับจังหวัด
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
- Web Conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน กับอำเภอ
- ประชุมพิจารณาโครงการงบประมาณ
17
 
- ประชุมโรคตา
- VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการรองรับอุบัติภัยทางถนน
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
18
 
- ประชุมพิจารณาโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 7/2559
- VDO Conference โรคไข้เลือดออก เขตบริการที่8
- ประชุมคณะกรรมการ 5ส.
- รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขฯ
- รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขฯ
- ทดสอบ
19
 
- การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
- VDO Conference ทฤษฏีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยลมตะกัง
- ประชุมพิจารณาโครงการงบประมาณ ครั้งที่ 8/2559
20
 
- VDO Conference การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพ
- ประชุมตำบลบูรณาการ
- ประชุมงานพัสดุ
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
- สอบปรับระดับพนักงานพิมพ์
- ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ QOF
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและงบประมาณ
- ประชุมงานแม่และเด็ก
24
 
- VDO Conference การประชมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนางานวิจัยงานประจำ (R2R )อีสานตอนบน เขตสุขภาพที่ 8
25
 
- ประชุมคณะทำงานในการออกตรวจการห้ามจำหน่าย ห้ามดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามสูบบุหรี่ ในงานลอยกระ
- ประชุมไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่
- คณะกรรมการหลักสูตร
- VDO Conference ชี้แจงโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้น
26
 
- ประชุมคณะทำงานเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน
- ประชุมและติดตามงานการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
27
 
- ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประชุมเกณฑ์คงค้าง
- สอบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มเวชฯ รพ.กุสุมาลย์
- คัดเลือก อสม. สสอ.เมือง
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
- ประชุม กวป.เดือน พย.58
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- VDO Conference การอบรมการบันทึกข้อมูลช่วงเทศกาล
1
 
- ประชุม คกบ.สสจ.สน.
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
2
 
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพื้นที่โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิและมาลาเรียตามพระราชดำริ
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- การฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ฯ
3
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- บันทึกทางการพยาบาล
- ประชุมงาน คร.
4
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
- ประชุมประจำเดือน สสอ.เมือง
5
 
- เก็บตัวอย่างน้ำดื่มน้ำแข็งส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
กิจกรรมสาธารณสุขอำเภอในวันนี้
กิจกรรมโรงพยาบาลในวันนี้

นายปรเมษฐ์ กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 ทำเนียบผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

 โครงสร้างองค์กร
 องค์กรบทบาทหน้าที่
 แผนที่หน่วยงาน
 นโยบาย นพ.สสจ.สกลนคร

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง สธ.และรัฐมนตรีช่วย

 นโยบายปลัดกระทรวง สธ.

 แผนบริหารความต่อเนื่อง
หอเกียรติยศ (ทดสอบ)

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

มอบหมายงาน

งานที่เกี่ยวข้อง

 

Download ชุดติดตั้ง HGIS
Downloadแบบฟอร์มการจัดหาคอมฯ

ลิ้งค์อื่นๆ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑