ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม R2R จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2560

7 มิ.ย. 60 20:15

ผลงาน R2R ที่ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ 2560  
ผลงานระดับประเทศ (R2R Thailand)  --> ดาวน์โหลด
ผลงานระดับเขตสุขภาพที่ 8 --> ดาวน์โหลด

7 มิ.ย. 60 19:29

 ขอเชิญประชุม R2R Thailand "ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสู่สังคม 4.0"  ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี 

   
7 มิ.ย. 60 18:58

ขอเชิญประชุม R2R Thailand ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2559 ณ อิมแพคเมืองทองธานี  จ.นนทบุรี

25 พ.ค. 59 09:04

4 เม.ย. 59 16:15

ดาน์วโหลด บทคัดย่อผลงานR2R ปี 2558 ได้ที่นี่ 

10 ม.ค. 59 13:43

ประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานบริหารโครงและทีมพี่เลี้ยงการศึกษาวิจัย และ R2R

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "R2R for Health" ระยะที่ 2 
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558  เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมอินทนิล  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ดาวน์โหลดหนังสือ

19 ต.ค. 58 09:27

ประชาสัมพันธ์

๑.เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (NRMS) และการเปิดเผยรายงานฉบับสมบรูณ์ในระบบ NRMS สู่สาธารณะ
ดาวน์โหลดหนังสือ

๒.เรื่อง ขอเชิญเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดาวน์โหลดหนังสือ 
รายละเอียดและคู่มือ Web ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 

๓.เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ ๓
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่นี้ คลิ๊ก 

7 ก.ย. 58 13:31

R2R for Health Phase1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 สิงหาคม 2558  นพ.ประจักร์  เหิกขุนทด  Project manager ด้าน R2R เป็นปนะธานในพิธีเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนหลักสูตร “R2R for Health” ระยะที่ 1  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  และมีการร่วมทำกิจกรรมกลุ่มพร้อมนำเสนอผลงานกลุ่ม  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 18 อำเภอ

20 ส.ค. 58 11:36

ภาพกิจกรรม "R2R For Health" 
วันที่ 7  สิงหาคม 2558 
ณ โรงแรมสกลแกรนด์  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร


13 ส.ค. 58 15:31
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 11    
ผลงาน R2R
     
ชื่อผลงาน
download
ชื่อ-สกุล
ผลงานระดับ
ประเภทผลงาน
1 การพัฒนาแนวทางการจัดการอาการปวดในผู้ป่วย Pallitive กุสุมาลย์ download นางสาวสุปานี โคตรวิชาและคณะ ดีเด่น(ปฐมภูมิ) R2R ระดับเขต ปี2559
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม จำปาโมเดล ในเขตบริการของ รพ.สต.บ้านนาถ่อน download นายอิสระ กุลยะณีและนางสมฤดี ดาบลาอำ ดีเด่น R2R ระดับเขต ปี2559
3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย download นางสาวอังสุมารินทร์ ไชยราช ดี R2R ระดับเขต ปี2559
4 การพัฒนารูปแบบการให้บริการโรงเรียนเบาหวาน download นางกานดา ภูผิว ดี R2R ระดับเขต ปี2559
5 ประสิทธิผลของการโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐานในประชาชนบ้านงิ้ว download น.ส.อัปสร นาคะอินทร์ และคณะ ดี R2R ระดับเขต ปี2559
6 ผลความต่างระหว่างน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ระหว่างการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 download นายแพทย์อังคาร รัตนสีดา และคณะ ดีเด่น(ทุติยภูมิ) R2R ระดับเขต ปี2559
7 ผลของการชักนำการคลอดด้วยการทำให้มีการแยกของถุงน้ำคร่ำจากเยื่อบุโพรงมดลูก (Stripping of Membrane) download นางมณีวรรณ ยุระชัย และคณะ ดีเด่น R2R ระดับเขต ปี2559
8 One Stop Service ANC รพ.บ้านม่วง download นางสาวบุญยัง ขันทะหัดและคณะ ดี R2R ระดับเขต ปี2559
9 ผลการอบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคหอบหืด download นางสาวกฤษณา ผาใต้และคณะ ดี R2R ระดับเขต ปี2559
10 โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม download นางรัตติยา แสดงคงและคณะ ดี R2R ระดับเขต ปี2559
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 18    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

ผู้ประสานงาน R2R

โทร.092-4981-552

รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.