หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 19 เม.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

19 เม.ย. 61 13:48

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ สสอ. 5 เม.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

17 เม.ย. 61 14:20

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพ. 5 เม.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

17 เม.ย. 61 14:17

งบทดลองเดือนมีนาคม 2561

11 เม.ย. 61 11:41

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 9 เม.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

9 เม.ย. 61 16:03

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 9 เม.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

9 เม.ย. 61 15:58

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 4 เม.ย. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

4 เม.ย. 61 15:55

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 30 มี.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

30 มี.ค. 61 15:56

แจ้งโอนเงินค่ารักษา-การศึกษาบุตร สสอ. 30 มี.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

30 มี.ค. 61 15:53

แจ้งโอนเงินค่ารักษา-การศึกษาบุตร รพ. 30 มี.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

30 มี.ค. 61 15:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
58
ระเบียนที่ 1 - 10 / 578    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142