หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 1 เมษายน 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

1 เม.ย. 63 16:13

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 31 มีนาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

31 มี.ค. 63 14:08

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร โอนวันที่ 27 มีนาคม 2563 ให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

30 มี.ค. 63 09:24

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 25 มีนาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

25 มี.ค. 63 16:22

แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. และ ค.ต.ส. 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

25 มี.ค. 63 08:38

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 23 มีนาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่ 

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

23 มี.ค. 63 16:02

แจ้งโอนเงินงบกลาง โอนวันที่ 20 มีนาคม 2563 เข้าบัญชี รพร.สว่างแดนดิน และ รพ.วานรนิวาส ดาวน์โหลดที่นี่

23 มี.ค. 63 15:43

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 20 มีนาคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่ 1   ดาวน์โหลดที่นี่ 2

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่ 1   ดาวน์โหลดที่นี่ 2

20 มี.ค. 63 17:19

แจ้งโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญขี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

28 ก.พ. 63 15:41

แจ้งโอนงบประมาณเข้าบัญชี เจ้าหนี้ 

- โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

27 ก.พ. 63 16:55

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่


แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร ฯ เข้าบัญชี โครงการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรฯ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

27 ก.พ. 63 16:00

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

25 ก.พ. 63 09:32

รายละเอียดโอนเงิน พนง.ราชการ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563

ดาวน์โหลดที่นี้

24 ก.พ. 63 11:36

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

21 ก.พ. 63 13:20

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บำนาญ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดที่นี้

18 ก.พ. 63 13:27

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

17 ก.พ. 63 16:40

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร โอนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าบัญชี โครงการพัฒนายาสมุนไพรฯ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

12 ก.พ. 63 13:57

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่่นี่่

11 ก.พ. 63 15:58

แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน พ.ต.ส. และ ค.ต.ส. ประจำเดือน มกราคม 2563

ดาวน์โหลดที่นี่

7 ก.พ. 63 16:36

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

6 ก.พ. 63 16:17

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

- เข้าบัญชี รพ.  ดาวน์โหลดที่นี่   ไฟล์ 1    ไฟล์ 2

เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่  ไฟล์ 1    ไฟล์ 2

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

3 ก.พ. 63 16:27

แจ้งโอนเงิน โอนวันที่ 31 มกราคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

 

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา เข้าบัญชี รพร.สว่างแดนดิน และ รพ.กุดบาก   ดาวน์โหลดที่นี่

31 ม.ค. 63 16:17

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 27 มกราคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

27 ม.ค. 63 17:09

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 24 มกราคม 2563 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

 

แจ้งโอนเงิน พชอ. โอนวันที่ 24 มกราคม 2563

- เข้าบัญชี สสอ. โคกศรีสุพรรณ ดาวน์โหลดที่นี่

24 ม.ค. 63 15:48

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 20 มกราคม 2563

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

20 ม.ค. 63 16:59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
35
ระเบียนที่ 1 - 25 / 873    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.