รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. และบัญชีเจ้าหนี้ 16 ม.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

17 ม.ค. 61 09:43

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. และบัญชีเจ้าหนี้ 16 ม.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

17 ม.ค. 61 09:41

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 15 ม.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

15 ม.ค. 61 15:57

งบทดลองเดือนธันวาคม 2560

15 ม.ค. 61 15:30

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 11 ม.ค. 61

ดาวน์โหลดที่นี่

11 ม.ค. 61 16:04

แจ้งโอนเงิน รพ. ค่าตรวจสารเสพติดฯ 10 ม.ค. 60

ดาวน์โหลดที่นี่

10 ม.ค. 61 15:03

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพ. 29 ธ.ค. 60

ดาวน์โหลดที่นี่

4 ม.ค. 61 10:01

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ สสอ. 28 ธ.ค. 60

ดาวน์โหลดที่นี่

4 ม.ค. 61 09:59

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 29 ธ.ค. 60

ดาวน์โหลดที่นี่

29 ธ.ค. 60 14:38

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 28 ธ.ค. 60

ดาวน์โหลดที่นี่

28 ธ.ค. 60 15:05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
54
ระเบียนที่ 1 - 10 / 539    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142