หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 17 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

17 ก.ย. 61 16:45

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 17 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

17 ก.ย. 61 16:43

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 14 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

14 ก.ย. 61 11:15

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561

13 ก.ย. 61 13:15

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. ค่ารักษา-การศึกษาบุตร

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

7 ก.ย. 61 15:38

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. ค่ารักษา-การศ฿กษาบุตร 7 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

7 ก.ย. 61 15:36

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 7 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

7 ก.ย. 61 15:32

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 6 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

6 ก.ย. 61 15:02

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี สสอ. 5 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

5 ก.ย. 61 16:01

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี รพ. 5 ก.ย. 61

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

5 ก.ย. 61 15:52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
66
ระเบียนที่ 1 - 10 / 653    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142