หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 21 สิงหาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

21 ส.ค. 62 15:35

แจ้งโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชี ที่ 16 สิงหาคม 2562    เข้าบัญชี รพ.อากาศอำนวย ดาวน์โหลดที่นี่

19 ส.ค. 62 13:32

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพร.สว่างแดนดิน ดาวน์โหลดที่นี่

15 ส.ค. 62 13:55

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพร.สว่างแดนดิน ดาวน์โหลดที่นี่

9 ส.ค. 62 15:46

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีวันที่ 9 สิงหาคม 2562  เข้าบัญชี สสอ.บ้านม่วง ดาวน์โหลดที่นี่

9 ส.ค. 62 15:45

แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีวันที่ 1 สิงหาคม 2562

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

1 ส.ค. 62 15:43

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

31 ก.ค. 62 16:19

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล + ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

30 ก.ค. 62 16:46

แจ้งโอนงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

30 ก.ค. 62 16:42

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เข้าบัญชี สสอ.โคกศรีสุพรรณ  ดาวน์โหลดที่นี่

26 ก.ค. 62 15:13

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา เข้าบัญชีวันที่ 26 กรกฎคม 2562   เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

26 ก.ค. 62 15:11

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่ 

24 ก.ค. 62 15:27

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพรฯ  เข้าบัญชีวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  ดาวน์โหลดที่นี่

22 ก.ค. 62 15:38

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

22 ก.ค. 62 15:31

แจ้งโอนเงินโครงการ โอนวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

22 ก.ค. 62 10:22

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่ 1

- เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่ 2

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่ 1

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่ 2

15 ก.ค. 62 16:13

แจ้งโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้

- โอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้ สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

11 ก.ค. 62 16:06

แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

- โอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

- โอนเงิน พชอ. เข้าบัญชี สสอ.          ดาวน์โหลดที่นี่

11 ก.ค. 62 15:55

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

5 ก.ค. 62 15:36

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

3 ก.ค. 62 16:00

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เข้าบัญชี สสอ.กุสุมาลย์ ดาวน์โหลดที่นี่

3 ก.ค. 62 10:01

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร  เข้าบัญชี วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  เข้าบัญชี รพ.พระอาจารย์ฝั้น ฯ ดาวน์โหลดที่นี่

3 ก.ค. 62 09:58

แจ้งโอนเงิน ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล โอนวันที่ 28 มิถุนายน 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

28 มิ.ย. 62 16:23

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา โอนวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

28 มิ.ย. 62 16:20

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 28 มิถุนายน 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

28 มิ.ย. 62 16:18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 25 / 808    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142