หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินอุดหนุน โอนวันที่ 9 ตุุลาคม 2562 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

10 ต.ค. 62 11:27

แจ้งโอนเงินวันที่ 7 ตุลาคม 2562

- แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีโครงการพัฒนาการผลิตยาฯสุมนไพร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  ดาวน์โหลดที่นี่

- แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา เข้าบัญชี รพ. บ้านม่วง ดาวน์โหลดที่นี่

8 ต.ค. 62 09:33

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้  เจ้าหนี้ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

4 ต.ค. 62 09:40

โอนค่ารักษาพยาบาล + ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีวันที่ 3 ตุลาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

4 ต.ค. 62 08:44

แจ้งโอนเจ้าหนี้ ค่าสาธารณูปโภค เจ้าหนี้ รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

2 ต.ค. 62 16:31

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

2 ต.ค. 62 15:54

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา เข้าบัญชีวันที่ 26 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดที่นี่

26 ก.ย. 62 16:25

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีวันที่ 25 กันยายน 2562  เข้าบัญชี รพร.สว่างแดนดิน ดาวน์โหลดที่นี่

26 ก.ย. 62 14:01

แจ้งโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ รพ. ส่องดาว ดาวน์โหลดที่นี่

26 ก.ย. 62 13:57

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร เข้าวันที่ 19 กันยายน 2562 เข้าบัญชี รพ. พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ดาวน์โหลดที่นี่

19 ก.ย. 62 15:53

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีวันที่ 16, 19 กย. 62      เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

19 ก.ย. 62 15:50

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 4 กันยายน 2562 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

5 ก.ย. 62 10:36

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

5 ก.ย. 62 10:24

แจ้งโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชี วันที่ 3 กันยายน 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

4 ก.ย. 62 14:16

แจ้งโอนเงินค้ำประกันสัญญา เข้าบัญชีวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เข้าบัญชี รพ. ดาวน์โหลดที่นี่

23 ส.ค. 62 16:35

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เข้าบัญชี รพ.สกลนคร ดาวน์โหลดที่นี่

23 ส.ค. 62 16:24

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 21 สิงหาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

21 ส.ค. 62 15:35

แจ้งโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชี ที่ 16 สิงหาคม 2562    เข้าบัญชี รพ.อากาศอำนวย ดาวน์โหลดที่นี่

19 ส.ค. 62 13:32

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพร.สว่างแดนดิน ดาวน์โหลดที่นี่

15 ส.ค. 62 13:55

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพร.สว่างแดนดิน ดาวน์โหลดที่นี่

9 ส.ค. 62 15:46

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีวันที่ 9 สิงหาคม 2562  เข้าบัญชี สสอ.บ้านม่วง ดาวน์โหลดที่นี่

9 ส.ค. 62 15:45

แจ้งโอนเงิน เข้าบัญชีวันที่ 1 สิงหาคม 2562

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

1 ส.ค. 62 15:43

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

31 ก.ค. 62 16:19

แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล + ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

30 ก.ค. 62 16:46

แจ้งโอนงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

30 ก.ค. 62 16:42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
33
ระเบียนที่ 1 - 25 / 824    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142