หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชปฐมภูมิ

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งโอนเงินงบประมาณ โอนวันที่ 13 มิถุนายน 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

13 มิ.ย. 62 16:09

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

12 มิ.ย. 62 15:42

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 11 มิถุนายน 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

11 มิ.ย. 62 15:35

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

10 มิ.ย. 62 15:37

แจ้งโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล + ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีวันที่ 7 มิถุนายน 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

7 มิ.ย. 62 15:49

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีวันที่ 4 มิถุนายน 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

4 มิ.ย. 62 16:05

แจ้งโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

30 พ.ค. 62 15:42

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

28 พ.ค. 62 16:14

แจ้งโอนเงินเข้า บัญชีเจ้าหนี้ สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

27 พ.ค. 62 11:29

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

24 พ.ค. 62 16:26

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

23 พ.ค. 62 16:08

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร ฯ ให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นฯ เข้าบัญชีวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดที่นี่

22 พ.ค. 62 16:54

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

22 พ.ค. 62 16:47

แจ้าโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ 

- เข้าบัญชีเจ้าหนี้ รพ.     ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชีเจ้าหนี้ สสอ.   ดาวน์โหลดที่นี่

21 พ.ค. 62 14:02

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

17 พ.ค. 62 10:25

แจ้งโอนเงินค่ายาสมุนไพร ฯ ให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เข้าบัญชีวันท่ี่ 14 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดที่นี่

14 พ.ค. 62 14:47

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชีวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

14 พ.ค. 62 14:43

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

8 พ.ค. 62 15:22

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

8 พ.ค. 62 15:20

แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ เจ้าหนี้โรงพยาบาล ดาวน์โหลดที่นี่

7 พ.ค. 62 12:01

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าบัญชี วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

2 พ.ค. 62 16:41

แจ้งโอนเงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร เข้าวันที่ 30 เมษายน 2562 

- เข้าบัญชี รพ.    ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ.  ดาวน์โหลดที่นี่

30 เม.ย. 62 16:25

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 26 เมษายน 2562

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

26 เม.ย. 62 14:47

แจ้งโอนเงินค่าตรวจสารเสพติด เข้าวันที่ 23 เมษายน 2562  เข้าบัญชี รพ.เจริญศิลป์ ดาวน์โหลดที่นี่

24 เม.ย. 62 14:43

แจ้งโอนเงินงบประมาณ เข้าวันที่ 19 เม.ย. 2562 

- เข้าบัญชี รพ.   ดาวน์โหลดที่นี่

- เข้าบัญชี สสอ. ดาวน์โหลดที่นี่

19 เม.ย. 62 15:33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 25 / 776    
แบบฟอร์มสำหรับดาวน์โหลด
     
เรื่อง
วันประกาศ
1 แบบรายงานการเดินทาง 18 ม.ค. 60
2 แบบสัญญการยืมเงิน 18 ม.ค. 60
3 แบบคำขอรับรองเงินเดือน 18 ม.ค. 60
4 1. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การฝึกอบรม (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
5 2. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย การจัดประชุมราชการ 30 ต.ค. 61
6 3. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปฝึกอบรม (โดยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมและเบิกต้นสังกัด) 30 ต.ค. 61
7 4. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 30 ต.ค. 61
8 5. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ออกตรวจนิเทศประเมิน) 30 ต.ค. 61
9 6. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่าย ค่าเบี้ยประชุม 30 ต.ค. 61
10 7. แบบตรวจสอบหลักฐานในการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัดประกวด (กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัด) 30 ต.ค. 61
11 8. แบบตรวจสอบหลักฐานในการ ยืมเงินทางราชการ 30 ต.ค. 61
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ภาพกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล

 

 บุคลากรงานการเงินและบัญชี
น.ส.สุทัชชา  วิทยพาณิชกร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
นางปัญจลักษณ์  อุ่นวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 
 
 นางสาวศศิธร  ไชยแสง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นางสาวณัฐธิดา  บุตรโต
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบรายงานการเดินทาง

แบบสัญญายืม

แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Web link

คู่มือ

E-office

งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1140 - 1142