กลับหน้าหลักฝ่าย 
กลับหน้าหลักฝ่าย
 

งานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและการเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด
  
๐  สไลด์นำเสนอ "บทนำการจัดการเชิงรุกฯ" (โดย พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์)  ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "ความก้าวหน้าการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "การบริหารจัดการเชิงรุกฯ" (โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข)   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "THAI Guidelines 2014 ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก"  (โดย พญ.รังสิมา โล่ห์เลขา)   ดาวน์โหลด  
   ๐  สไลด์นำเสนอ "การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNR-PCR ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"  (โดย คุณหรรษา ไทยศรี)   ดาวน์โหลด
   ๐  สไลด์นำเสนอ "แนวทางปฏิบัติ กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้อยสิทธิ์/ต่างด้าว"  (โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข)   ดาวน์โหลด
   ๐  เอกสาร "แนวปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
  
๐  ตาราง "แนวทางการดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2557"   ดาวน์โหลด
   ๐  แผ่นพับ "โครงการจัดการเชิงรุกฯ"   ดาวน์โหลด
   ๐  เอกสาร "ข้อแนะนำสิทธิประโยชน์และโครงการพิเศษ สำหรับการดูแลรักษาทารกติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่"   ดาวน์โหลด
จำรัส
21 ส.ค. 58 09:26

กำหนดแจ้งความต้องการรับการสนับสนุน Condom ปี 2559 จาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(สอวพ.)  ได้ที่ http://condom.aidsthai.org/index.php
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558  เท่านั้น
ดาวน์โหลดหนังสือ

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:56

รณรงค์ VCT Day  (Voluntary Counselling and Testing Day)  ปี 2558 (ตลอดเดือน กรกฎาคม 2558)
กำหนด Key Massage คือ
"เอดส์ รู้เร็ว ตรวจฟรี รักษาฟรี ต่ำกว่า 18 ปี ตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง"

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:43

แบบรายงานการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
ดาวน์โหลด (หนังสือแจ้งเวียน)
ดาวน์โหลด  (แบบรายงาน)

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:22

กำหนดส่งมอบถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น งวดที่ ๒/๒๕๕๘  โดย สอวพ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสจ.สน. / รพ.วานรนิวาส / รพ.วาริชภูมิ / รพ.อากาศอำนวย / รพ.กุดบาก / รพ.ส่องดาว / รพ.บ้านม่วง / รพ.คำตากล้า / รพ.เจริญศิลป์ / รพ.เต่างอย
ดาวน์โหลดหนังสือ

จำรัส
7 ก.ค. 58 15:03

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานเอดส์ รพ.ทุกแห่ง ดังนี้
1.ผู้ประสานงานเอดส์ (HIV Co) แห่งละ 1 คน
2.เจ้าหน้าที่ชันสูตร  แห่งละ 1 คน
เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558   เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

จำรัส
7 ก.ค. 58 14:40

ด้วยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสำนักวัณโรค กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับประเทศ เรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้องาน “ก้าวไปด้วยกัน สร้างสรรค์คุณภาพ Together on the Path towards Quality” ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และจัดให้มีกิจกรรมประกวดผลงานวิชาการ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานจะได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรมฟรี โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่งผลงานที่ www.cqihiv.com เท่านั้น
ลักษณะผลงาน รูปแบบการนำเสนอขอให้เป็
นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ/บทสรุปของ Poster เป็นไฟล์ Word
รับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 18 ก.ค. 2558 ประกาศผล วันที่ 21 ก.ค. 2558
ร่วมส่งผลงานได้ที่ link นี้ครับ http://www.cqihiv.com/
QIContest.aspx 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

จำรัส
7 ก.ค. 58 11:20

กำหนดส่งมอบถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น งวดที่ ๑/๒๕๕๘  โดย สอวพ.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสจ.สน. / รพ.วานรนิวาส / รพ.วาริชภูมิ / รพ.อากาศอำนวย / รพ.กุดบาก / รพ.ส่องดาว / รพ.บ้านม่วง / รพ.คำตากล้า / รพ.เจริญศิลป์ / รพ.เต่างอย
ดาวน์โหลดหนังสือ

จำรัส
21 พ.ค. 58 11:26

แนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สำหรับ สำหรับหญิงต่างด้าว
ดาวน์โหลด

จำรัส
21 พ.ค. 58 09:48

สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ รพ.แห่งละ ๑ คน และ เภสัชกร ผู้รับผิดชอบจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวี  รพ.แห่งละ  ๑ คน (รวม รพ.แห่งละ ๒ คน) ประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์(NAP : New Version) ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง ๑  โรงแรมเซนทรารา  อุดรธานี (สปสช.รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

จำรัส
16 มี.ค. 58 12:17
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 30    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบนายจำรัส  ประคำมินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
E-Mail : chumrus45@gmail.com

 นางมาลี  อนุวงษา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานวัณโรค
E-Mail : malee_anu@hotmail.co.th

Web Link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

เอดส์และวัณโรค