ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร - คน
จำนวนหลังคาเรือน    
     
     
     
     
     
     
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562" ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เวรกลุ่มที่ 1) Download

18 เม.ย. 62 15:41

  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธิทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร Download

5 เม.ย. 62 14:55

 กำชับเจ้าหน้าที่อยู่เวรเชิญธงชาติขึ้น-ลงยอดเสา Download

5 เม.ย. 62 09:11

   ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีทำน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 6, 8 ,9 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร Download

3 เม.ย. 62 12:37

 ขอเชิญร่วมพิธีเทศน์มหาชาติสันดรชาดก ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุชิงชุมวรวิหาร (เวรชุดที่ 5) เวลา 16.30 น.    Download

2 เม.ย. 62 15:57

  ขอเชิญซ้อมเสมือนจริง พิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เวลา 10.00 น.   Download 

2 เม.ย. 62 15:50

 การใช้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์(e-sarabun)  Download

1 เม.ย. 62 11:46

 การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการร์สถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2562 Download

29 มี.ค. 62 09:01

 ใบสั่งจองเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Download

28 มี.ค. 62 09:32

 การพิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 6 พ.ค. 2562 Download

27 มี.ค. 62 16:13
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 36    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

นางยุพิน  พูทอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการ

นางสายรุ้ง  ศรีนารัตน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางพรธิภา ภัทธศิริพงษ์

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

นายยงยุทธ  แสงกล้า

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุภรัตน์  ท่อนโพธิ์

   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

รพ.สต.