ข่าวประชาสัมพันธ์

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Download

28 พ.ค. 62 09:34

ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานรวมใจไทสกล (เวรชุดที่ 1) Download

17 พ.ค. 62 16:14

ขอเชิญร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า (เวรชุดที่ 2) Download

17 พ.ค. 62 16:08

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ปี 2562 ในวันที่ 18 พ.ค. 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (เวรชุดที่ 4 ) Download

17 พ.ค. 62 09:17

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระนวกะ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดป่าบูรพาราม บ้านหนองมะเกลือ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร (เวรชุดที่ 3) Download

8 พ.ค. 62 15:07

ขอเชิญวิธีฌาปนกิจศพ มารดานางน้ำทิพย์ จินดามณี ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดสะพานคำ ต.ธาตุธาตุชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  Download

7 พ.ค. 62 11:12

สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม และการอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามฯ ประจำเดือนเมษายน 2562 Download

1 พ.ค. 62 15:39

ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 (เวรชุดที่ 3 ชุดที่ 4 และชุดที่ 5) Download

1 พ.ค. 62 15:33

ขอเชิญพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.45 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (เวรชุดที่ 1 ) และ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ร่วมแห่นาคและพิธีบรรพชา ณ ลานพระบรมรูป ร.5 (เวรชุดที่ 2) Download

1 พ.ค. 62 13:23

แก้ไขคำสั่งการอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 Download

30 เม.ย. 62 13:41
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 51    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นางยุพิน  พูทอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการ

นางสายรุ้ง  ศรีนารัตน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางพรธิภา ภัทธศิริพงษ์

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

นายยงยุทธ  แสงกล้า

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุภรัตน์  ท่อนโพธิ์

   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

รพ.สต.