ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน "รำลึกวันสันติภาพ"อนุสาวรีย์นายเตียง ศิริขันต์ (พลูโต)ครั้งที่ 8 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ บ้านลาดกะเฌอ (เวรกลุ่มที่ 4 )  Download

14 ส.ค. 62 11:52

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ส.ค.62 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป (กลุ่มเวร 5, 2 ,3) Download

7 ส.ค. 62 14:00

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ "๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ในวันที่ 28 ก.ค. 62 เวลา 09.45 น. ณ   สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เวรกลุ่มที่ 1   Download

26 ก.ค. 62 16:18

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2562  Download

26 ก.ค. 62 08:56

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 05.45 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (เวรกลุ่มที่ 1) และ เวลา 13.45 น. ณ บริเวรลานพระบรมราชานุสาวรีย์ (เวรกลุ่มที่ 2) Download

15 ก.ค. 62 14:50

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค.2562 เวรกลุ่มที่ 2,3,4,5  Download

 

12 ก.ค. 62 09:22

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 Download

25 มิ.ย. 62 11:38

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562  Download

17 มิ.ย. 62 11:16

สรุปการเข้าร่วมกิจกรรม และการอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามฯ ประจำเดือน พ.ค. 2562 Download

17 มิ.ย. 62 11:11

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 Download

28 พ.ค. 62 09:34
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 60    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

นางยุพิน  พูทอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการ

นางสายรุ้ง  ศรีนารัตน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางพรธิภา ภัทธศิริพงษ์

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

นายยงยุทธ  แสงกล้า

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุภรัตน์  ท่อนโพธิ์

   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

การอัพโหลดไฟล์หรือรูปภาพ
การใช้ text editor
การประชาสัมพันธ์
การทำบทความ

รพ.สต.