ข่าวประชาสัมพันธ์

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  Download

29 มิ.ย. 63 11:06

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 DOWNLOAD

28 พ.ค. 63 15:28

 การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download

28 ก.พ. 63 15:41

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฑะบูชา ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 ก.พ. 63 เวลา 06.00 น. และ 17.00 น. ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม (เวรชุด 4 และ 5)  Download

4 ก.พ. 63 15:24

 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยาม รักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Download

4 ก.พ. 63 15:16

 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยาม รักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563 Download

27 ธ.ค. 62 11:40

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.45 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เวรชุดที่ 6)   Download

11 ธ.ค. 62 13:52

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด หน่วยงาน สสจ.สกลนคร   Download

11 ธ.ค. 62 13:47

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยาม รักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562  Download

28 พ.ย. 62 11:32

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 (เวรชุดที่ 2,3)ตามรายละเอียด  Download

27 พ.ย. 62 09:45
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 79    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

นางยุพิน  พูทอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการ

นางสายรุ้ง  ศรีนารัตน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางพรธิภา ภัทธศิริพงษ์

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

นายยงยุทธ  แสงกล้า

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุภรัตน์  ท่อนโพธิ์

   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ระบบ E-Sarabun จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่

รพ.สต.