ข่าวประชาสัมพันธ์

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนมกราคม 2564  Download

21 ธ.ค. 63 17:11

ารอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2563  Download

25 พ.ย. 63 09:42

 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน2563  Download

28 ต.ค. 63 11:38

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2563Download

29 มิ.ย. 63 11:06

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 DOWNLOAD

28 พ.ค. 63 15:28

 การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 Download

28 ก.พ. 63 15:41

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฑะบูชา ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 ก.พ. 63 เวลา 06.00 น. และ 17.00 น. ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม (เวรชุด 4 และ 5)  Download

4 ก.พ. 63 15:24

 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยาม รักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Download

4 ก.พ. 63 15:16

 

การอยู่เวร/ตรวจเวร-ยาม รักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563 Download

27 ธ.ค. 62 11:40

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.45 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เวรชุดที่ 6)   Download

11 ธ.ค. 62 13:52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 10 / 82    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 53
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 01
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 02
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 03
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นางยุพิน  พูทอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการ

นางสายรุ้ง  ศรีนารัตน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นางพรธิภา ภัทธศิริพงษ์

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

นายกันตภณ  ปุณณภาไพศาล

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุภรัตน์  ท่อนโพธิ์

   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ระบบ E-Sarabun จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่

รพ.สต.