หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แบบรายงานการดำเนินงานการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลกล้อง CCTV ดาว์นโหลดที่นี่

28 ส.ค. 62 13:48

ด้วย  ศูนย์ ICT สสจงสกลนคร  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร สรุปที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้
   1. ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลกล้องเดิม เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  2. ให้ลงบันทึกข้อมูลกล้องฯ ที่เว็บไซต์ให้ https://all.thcamera.com โดยจะแจ้ง Username/Password ของผู้ดูแลอีกครั้ง เพื่อลงข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.62 นี้

17 มิ.ย. 62 10:55


19 เม.ย. 61 09:38
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

บุคลากร

ผู้บริหาร

E-office

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗  โทรสาร ๐-๔๒๗๑-๑๑๕๗ ต่อ ๑๐๐๑