+  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
1 แบบแจ้งข้อมูลทั่วไปสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางและสถานที่เก็บเครื่องสำอาง
2 แผนที่ แผนผังของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
3 แบบติดภาพถ่าย สถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
4 ใบรับรองแพทย์ แพทยสภา
5 เอกสารแสดงระบบการผลิตและวิธีการผลิต
6 [สถานที่] - เอกสารวัตถุดิบ (Raw Material)
7 [สถานที่] - เอกสารวัสดุบรรจุ (Packaging)
8 [สถานที่] - เอกสารการผลิต
9 [สถานที่] - เอกสารเครื่องสำอางรอการบรรจุ (Bulk)
10 [สถานที่] - เอกสารการทำความสะอาดและบำรุงรักษา
11 [สถานที่] - เอกสารเกี่ยวกับบุคลากร
12 [สถานที่] - เอกสารเรื่องร้องเรียน
13 PIF - ภาพรวมของเครื่องสำอาง (cosmetic product summary)
14 PIF - ข้อมูลวัตถุดิบ (Data of raw material)
15 PIF - ข้อมูลเครื่องสำอางสำเร็จรูป (Data of cosmetic finished product)
ระเบียนที่ 1 - 15 / 15    
กฏหมายและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
     
กฏหมายและคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
1 คู่มือการสมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล Open ID
2 คู่มือการใช้งานระบบ E-Submisiion สำหรับผู้ประกอบการ
3 คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ
4 คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ การขอต่ออายุใบรับแจ้งเครื่องสำอาง (อย)
5 คู่มือผู้ประกอบการ การปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิตหรือนำเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561
6 คู่มือแนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (PIF)
7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561
8 ประกาศกระทรวง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อตรวจสอบ พ.ศ. 2560
9 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย พ.ศ.2559
10 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจดแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การต่ออายุใบรับแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้ง พ.ศ.2561
11 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ.2562
12 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
13 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับแจ้งและการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอาง พ.ศ. 2562
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

รพ.สต.

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1521 - 1524

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.