พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ
ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประชากร 71,474   คน
หลังคาเรือน 22,253   หลัง
จำนวนตำบล 8   ตำบล
หมู่บ้าน 94    หมู่บ้าน
เพศชาย 35,828   คน
เพศหญิง 35,646   คน
 โรงเรียน  43   แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  38   แห่ง

ปิระมิดประชากร

วิสัยทัศน์

"คนอากาศอำนวยกินดี อยู่ดี ภาคีเข้มแข็ง"

ประชากร กลางปี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ

 ข้อมูล 21 แฟ้ม

 ข้อมูล 43 แฟ้ม

ข้อมูล Cockpit

      cockpit 58
      cockpit 59
      
cockpit 60
     
 cockpit 61
      cockpit 62
      cockpit 63

 ข้อมูล 506

:) สถานะสุขภาพประชากร

 ส่งรายงาน

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     @เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

     @เทศบาลตำบลบะหว้า

     @เทศบาลตำบลโพนแพง

     @องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ

QRCODE บันทึกข้อมูลการอบรม

  

คู้มือการจัดสุขภาพกลุ่มวัย

E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ ดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2/2562 (1ตุลาคม 2562) 
<<บันทึก>><<ประกาศจังหวัด>><<ระดับการประเมิน>>

11 ต.ค. 62 02:41

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

 - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

 - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า จำนวน 1 อัตรา

 - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.บ้านท่าก้อน ตำบลท่าก้อน จำนวน 1 อัตรา

คำสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือก

ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

1 ต.ค. 62 17:23

 

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่เดือนมีนาคม 62

         วันที่ 15 มีค.62  อำเภออากาศอำนวย นำโดยท่านนายอำเภออากาศอำนวย นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี  และหัวหน้าหน่วยงานในอำเภออากาศอำนวย จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนที่วัดจอมแจ้ง  บ้านบะหว้า ม.2 ตำบลบะหว้า

18 มี.ค. 62 06:03

        Kick Off รณรงค์ใช้ถุงผ้า
            ลดขยะ ลดโลกร้อน

     วันที่  13  มีนาคม 2562  อำเภออากาศฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ พชอ. และคณะอนุกรรมการ โดยมีท่านอำเภออากาศอำนวยเป็นประธานการประชุม และได้จัดกิจกรรมKick Off รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดขยะ ลดโลกร้อน ณ ตลาดประชารัฐอำเภออากาศอำนวย

15 มี.ค. 62 07:03

   จัดทำ MOU โครงการโรงเรียนสีขาว

วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562   เทศบาลตำบลวาใหญ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดทำ MOU โรงเรียนสีขาว โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม ต.วาใหญ่ 

7 มี.ค. 62 06:14

 

  กิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 

    7 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิกรานต์ งอธิราช สสอ.อากาศอำนวย เป็นประธานการอบรมและตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (ov) ณ รพ.สต.บ้านวาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

7 มี.ค. 62 06:11

 

   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

       วันที่  22  มกราคม  2562   อำเภออากาศอำนวย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)อำเภออากาศอำนวยครั้งที่ 1/62 นำโดยท่านนายอำเภออากาศอำนวย นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ พชอ. ณ ห้องประชุม สสอ.อากาศอำนวย

7 มี.ค. 62 06:09

 

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

วันที่ 18 มค.62 อำเภออากาศอำนวย จัดกิจกรรมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่บ้านคึม ตำบลโพนแพง

7 มี.ค. 62 06:06

 

           จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

            วันที่ 4 มกราคม 2562  มีกิจกรรมประชุมประจำเดือน และลงนาม

   บันทึกข้อตกลง (MOU)กับ รพ.สตทุกแห่ง และ ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต พร้อมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน

               

5 มี.ค. 62 07:09

รณรงค์เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 อำเภออากาศอำนวยจัดกิจกรรมรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ด่านหลักอำเภออากาศอำนวยและด่านชุมชนทุกแห่ง  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการร่วมกับลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

5 มี.ค. 62 07:07
ประชาสัมพันธ์รายวัน
     
หัวเรื่อง
1

 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันที่ 9 ตค.62

2

 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันที่ 4 ตค.62

3

  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันที่ 1 ตค.62

4

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 24 เมย.61

5

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 20 เมย.61

6

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 19 เมย.61

7

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 17 เมย.61

8

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 11 เมย.61

9

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 10 เมย.61 (1) (2)

10

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 9 เมย.61 (1) (2)

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 26    
IT news
     
หัวข้อข่าว
1

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

2

รายงานการประชุมเดือน ตค.60 สสอ.

3

รายงานการประชุมเดือน พย.60 สสอ.อากาศฯ

4

รายงานการประชุมเดือน ธค.60 สสอ.อากาศฯ

ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 4 ต.ค. 62
2 รับสมัครแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. 26 มิ.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรมอำเภออากาศอำนวย
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
- สสอ.อากาศอำนวย ประชุมประจำเดือน เดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สสอ.
2
 
3
 
4
 
- สสอ.อากาศอำนวย ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ รพ.
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
- สสอ.อากาศอำนวย อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่หมู่ 4 บ้านดอนแดง ตำบลท่าก้อน
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562
22
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562
23
 
24
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562
25
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562
29
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562
30
 
- สสอ.อากาศอำนวย ออกตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี 2562
31
 
- สสอ.อากาศอำนวย อบรมการถ่ายภาพ และการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย PHOTOSHOP ณ บึงแห่งความรัก ตำบลโพนงาม
1
 
2
 
กิจกรรม รพ.สต. สังกัด สสอ.อากาศอำนวยวันนี้

        

               นายวิกรานต์   งอธิราช
        สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

  นโยบายผู้บริหาร

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  โครงสร้างบริหารงาน

  อำนาจหน้าที่

   ที่ตั้งองค์กร

  ยุทธศาสตร์

  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรีอน

  จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

งานบริหารงานทั่วไป

   นโยบายและยุทธศาสตร์

   แผนงาน / โครงการ

    สสอ. และ รพ.สต.คุณธรรม

    ชมรมจริยธรรม

    บันทึกข่้อตกลงแสดงเจตจำนง ของรพ.สต.และสสอ

    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

   การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

  ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจ้าง

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  ้อมูลเรื่องร้องเรียน

  มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

 รายงานผลการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

 แผนปฏิบัติราชการ

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี

  รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี

  การประเมินผลการควบคุมภายใน

 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมสจริยธรรม

 การป้องกันผลโยชน์ทับซ้อน

 การป้องกันการรับสินบน

 การประเมิน ITA

งานวิชาการ

  แผนปฏิบัติการอำเภออากาศอำนวย

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 PMQA

 สรุปผลการดำเนิินงาน

 ระบาดวิทยา

 งานสุขภาพภาคประชาชน

 คู่มือการให้บริการประชาชน

งานสนับสนุนบริการ

 อนามัยแม่และเด็ก

 ส่งเสริมสุขภาพ

 โรคไม่ติดต่อ

 ผู้สูงอาุยุ  ผู้พิการ

 ยาเสพติด

 สุขภาพจิต

 งานคุ้มครองผู้บริโภค

webboard พูดคุย สื่อสาร

        facebook  

        Line : sso akatamnuay

        ร้องเรียนร้องทุกข์  0986194869 , 042798106

        สายด่วน สสอ.  0894194725

ถ้าพบอุบัตเิหตุ หรือบาดเจ็บ ฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669

หรือเบอร์ 042-799000 รพ.อากาศอำนวย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Web Link

ลิ้งค์อื่นๆ

คู่มือ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042-798106 e-mail : d.akatamnuay@gmail.com    facebook: Sso Akatamnuay