พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ
ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประชากร 69,676   คน
หลังคาเรือน 16,726   หลัง
จำนวนตำบล 8   ตำบล
หมู่บ้าน 94    หมู่บ้าน
เพศชาย 34,778   คน
เพศหญิง 34,898   คน
 โรงเรียน  41   แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  38   แห่ง

ปิระมิดประชากร

วิสัยทัศน์

"คนอากาศอำนวยกินดี อยู่ดี ภาคีเข้มแข็ง"

ประชากร กลางปี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รพ

 ข้อมูล 21 แฟ้ม

 ข้อมูล 43 แฟ้ม

ข้อมูล Cockpit

      cockpit 58
      cockpit 59
      
cockpit 60
     
 cockpit 61

 ข้อมูล 506

:) สถานะสุขภาพประชากร

 ส่งรายงาน

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     @เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

     @เทศบาลตำบลบะหว้า

     @เทศบาลตำบลโพนแพง

     @องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ

QRCODE บันทึกข้อมูลการอบรม

  

คู้มือการจัดสุขภาพกลุ่มวัย

E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                                        กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

  วันที่ 21 สิงหาคม 2561  ช่วงเวลา 10.00-12.00น. ท่านสาธารณสุข อำเภอและอสม.ตำบลวาใหญ่ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่บ้านบง ม.8 ตำบลวาใหญ่  ตามโครงการร่วมใจ ใส่ใจสุขภาพประชาชน ตำบลวาใหญ่

21 ส.ค. 61 19:24

 กิจกรรมบริจาคโลหิต ชาวอำเภออากาศอำนวย

วันที่ 21 สิงหาคม  เวลา 08.00-12.00น. ชาวอำเภออากาศอำนวย เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 305 ราย

21 ส.ค. 61 19:23

                                            โครงการส่งเสร้มการใช้เกลือไอโอดีน

                                                      ภายใต้โครงการพระราชดำริ

         วันที่  20  สิงหาคม  2561    เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโพนงามร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน ที่บ้านท่าแร่ ม.4 ต.โพนงาม  ภายใต้โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านละ 20,000 บาท

21 ส.ค. 61 19:21

                           ประชุม IT สัญจร

      วันที 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.   มีประชุม IT สัญจร ทีมadmin ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลจากทุก รพ.สต. ที่ห้องประชุม รพ.สต.บ้านกลาง  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามตัวขี้วัดและการจัดการข้อมูล

21 ส.ค. 61 19:20

                              รพ.สต. 5 ดาว 5 ดีใบประกาศและแลกเปลี่ยนเรียน

                                                      รู้ รพ.สต.ติดดาว

     วันที่ 20 สิงหาคม 2561  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.นายอเหนือ รพ.สต.ดอนปอ รพ.สต.กุดจอก และรพ.สต.บะหว้า เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รพ.สต.ติดดาว และรับมอบใบประกาศจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

21 ส.ค. 61 19:17

       

           กิจกรรมอบรมวัยรุ่น วัยเรียน 

     เมื่อวันที่  17  สิงหาคม 2561  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขตตำบลท่าก้อน จัดกิจกรรมอบรมโครงการวัยรุ่น วัยเรียนรู้ สร้างสุขภาพ  การป้องกันโรคและป้องกันยาเสพติด ณ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 

20 ส.ค. 61 21:49

                                           อำเภอยิ้มเคลื่อนที่...เดือนสิงหาคม 61

   

        วันที่ 17  สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.  อำเภออากาศอำนวย จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่   นำโดยท่านนายอำเภออากาศอำนวย พร้อมหัวหน้าส่วน   ราชการและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง ออกให้บริการ   ประชาชนที่บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา พร้อมทั้งออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย มอบของให้กำลังใจ

20 ส.ค. 61 21:48

 

           ตำบลสามัคคีพัฒนา ร่วมใจรณรงค์                                 

                 ป้องกันโรคไข้เลือดออก

     วันที่  16  สิงหาคม 2561   เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านหนองสามขา ร่วมกับอสม. พร้อมด้วยนักเรียนและประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่บ้านดอนทอย เขตตำบลสามัคคีพัฒนา

20 ส.ค. 61 21:43

                                                         สสอ.อากาศฯ ร่วมปลูกต้นการบูร
                                                                         ในทุก รพ.สต

        วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐  น. 
     นายชวน โทอิ้ง    สาธารณสุขอำเภออากาศ อำนวย และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ร่วมกันปลูก “ต้นการบูร”ต้นไม้ พระราชทานจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุขในโอกาส ๑๐๐  ปีการสาธารณสุขไทย ณ สนามหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบริเวณสนามหน้า รพ.สต.ทุกแห่ง   

11 พ.ค. 61 05:55

            

          ประชุมจัดทำแผน พชอ.

        วันที่  24  เมษายน  2561  คณะกรรมการพชอ.  นำโดยจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภออากาศอำนวย ประธาน พชอ.     จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภออากาศอำนวย  กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา  ด้านรายได้  ด้านที่อยู่อาศัย    และด้านค่านิยมไทย  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลอากาศอำนวย

25 เม.ย. 61 07:06
ประชาสัมพันธ์รายวัน
     
หัวเรื่อง
1

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 24 เมย.61

2

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 20 เมย.61

3

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 19 เมย.61

4

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 17 เมย.61

5

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 11 เมย.61

6

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 10 เมย.61 (1) (2)

7

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 9 เมย.61 (1) (2)

8

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 8 เมย.61

9

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 3 เมย.61

10

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม สสอ.อากาศอำนวย วันที่ 30 มีค.61

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 23    
IT news
     
หัวข้อข่าว
1

การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

2

รายงานการประชุมเดือน ตค.60 สสอ.

3

รายงานการประชุมเดือน พย.60 สสอ.อากาศฯ

4

รายงานการประชุมเดือน ธค.60 สสอ.อากาศฯ

ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรมอำเภออากาศอำนวย
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
กิจกรรม รพ.สต. สังกัด สสอ.อากาศอำนวยวันนี้

       

               นายวิกรานต์   งอธิราช
         สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

  โครงสร้างบริหารงาน

  บทบาทหน้าที่

   ที่ตั้งองค์กร

งานบริหารงานทั่วไป

    สสอ. และ รพ.สต.คุณธรรม

    ชมรมจริยธรรม

    บันทึกข่้อตกลงแสดงเจตจำนง ของรพ.สต.และสสอ

    ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

   การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

  ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจ้าง

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน

  

 


                                            

งานวิชาการ

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 PMQA

 สรุปผลการดำเนิินงาน

 ระบาดวิทยา

งานสนับสนุนบริการ

 อนามัยแม่และเด็ก

 ส่งเสริมสุขภาพ

 โรคไม่ติดต่อ

 ผู้สูงอาุยุ  ผู้พิการ

webboard พูดคุย สื่อสาร

        facebook  

        Line : sso akatamnuay

        ร้องเรียนร้องทุกข์  0800056792

        สายด่วน สสอ.  0894194725

ถ้าพบอุบัตเิหตุ หรือบาดเจ็บ ฉุกเฉิน โทรแจ้ง 1669

หรือเบอร์ 042-799000 รพ.อากาศอำนวย

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Web Link

ลิ้งค์อื่นๆ

คู่มือ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042-798106 e-mail : d.akatamnuay@gmail.com    facebook: Sso Akatamnuay