พระแก้วคู่บ้าน ศาลเจ้าปู่คุ้มเมือง งามลือเลื่องผ้ามัดหมี่ ประเพณีไหลเรือไฟ
ปลาใหญ่ลุ่มน้ำยาม สวยงามโย้ยกองเลง

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประชากร 69,676   คน
หลังคาเรือน 16,726   หลัง
จำนวนตำบล 8   ตำบล
หมู่บ้าน 94    หมู่บ้าน
เพศชาย 34,778   คน
เพศหญิง 34,898   คน
 โรงเรียน  41   แห่ง
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  38   แห่ง

ปิระมิดประชากร

วิสัยทัศน์

"อากาศอำนวยน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง"

ประชากร กลางปี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข้อมูล 21 แฟ้ม

 ข้อมูล 43 แฟ้ม

ข้อมูล Cockpit

      cockpit 58

 ข้อมูล 506

:) สถานะสุขภาพประชากร

 ส่งรายงาน

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     @เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

     @เทศบาลตำบลบะหว้า

     @เทศบาลตำบลโพนแพง

     @องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ

E-office
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

       ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานสร้างสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ การปั่นจักรยานสร้างสุขภาพในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559  ที่สนามอำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ระยะทาง 65 กิโลเมตร  กำหนดการและเส้นทางการปั่นจักรยาน

13 ธ.ค. 59 11:11

  อำเภออากาศอำนวย จัดกิจกรรม 5 ส. และล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
วันนี้ 1  เมษายน 2559  สสอ. นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและรพ.สต.  ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. และล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2559   นอกจากนี้ได้มีมาตรการให้สถานบริการสาธารณสุขในอำเภอทุกแห่งทำความสะอาดส้วมพร้อมกัน เพื่อให้ส้วมในสำนักงานสาธารณสุขมีสุขลักษณะที่สะอาด ปลอดภัย เน้นการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ใน 7 จุดเสี่ยงอันตรายที่พบตรวจเชื้อโรค ได้แก่ ที่จับสายฉีดน้ำ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือ กลอนประตูหรือลูกบิด 

1 เม.ย. 59 14:59

        วันที่ 9  ตุลาคม  2558  คปสอ.อากาศอำนวย ได้ประชุมคณะทำงาน
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย 
ที่ห้องประชุม รพ.อากาศอำนวย

14 ต.ค. 58 15:37

                                  วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อนำดี อำเภออากาศอำนวย

         วันที่ 26 มิถุนายน 2558 อำเภออากาศอำนวยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจรรมวาระคนอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับมูลนิธีมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร เพื่อเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อค้นหาโรคตั้งแต่เริ่มต้น และพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภออากาศอำนวยและพื้นที่ใกล้เคียง

25 มิ.ย. 58 15:26

 อบรมการเฝ้าระวังโรค MERS

                  วันที่ 24  มิถุนายน 2558 จะมีการประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวังโรค MERS แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อเข้าใจแนวทางและการดำเนินการ พร้อมให้ติดตามสถานการณ์ทุกวัน  และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ในทุกสถานบริการและตลาดสดอำเภออากาศอำนวย  ติดตามสถานการณ์ได้ที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

24 มิ.ย. 58 11:39

ประกวด สสอ.ดีเด่น

         เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2558  สสอ.อากาศอำนวย  ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสกลนครเข้าประกวดสสอ.ดีเด่นระดับเขตบริการที่ 8  ประจำปี 2558   ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานราชการ  อสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเป็นอย่างดี รวมถึงมีการจัดนิทรรศการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และโรงเรียนโพนงามศึกษา  สสอ.อากาศอำนวยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

23 มิ.ย. 58 16:43

รับประเมิน 5  ดาว

           วันที่  28  พฤษภาคม 2558  ได้รับการประเมินคปสอ.ติตดาว รพ.สต.ติดดาว  ที่รพ.อากาศอำนวย 
และรพ.สต.วาใหญ่  รพ.สต.นายอ ที่ได้รับประเมิน  โดยทีมประเมินเขต 8  ชุดที่  2  นำทีมโดย นพ.สุรพงษ์ และคณะ จากจังหวัดอุดรธานี และหนองบัวลำภู

29 พ.ค. 58 13:29

ขอเชิญร่วมวิ่งจ้าวสนาม เดิน-วิ่งปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 
และปั่นจักรยาน อำเภออากาศอำนวย  ปี 2558  

                 วันที่  9  พฤษภาคม  2558  ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย  เทศบาลตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานราชการในอำเภออากาศอำนวย ชมรมวิ่ง  กลุ่มจักรยาน ชาวอำเภออากาศอำนวย  ร่วมกับ โรงพยาบาลอากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  ขอเชิญร่วม เดิน - วิ่ง  ปิงปองจราจรชัวิต 7 สี วิ่งครอบครัว วิ่งจ้าวสนาม ระยะทาง 3 กม. และ 10  กม.   และแข่งขันจักรยานเสือหมอบ เสือภูเขา 42 กม. ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 5 กม.  ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย  เริ่มรับสมัคร เวลา 04.00 น. download เอกสารและกำหนดการ

8 พ.ค. 58 10:39

                                                                                      

ประชุมสภาสุขภาพอำเภอ ครั้งที่ 1 / 2558

        การประชุมสภาสุขภาพอำเภอากาศอำนวย  ครั้งที่ 1 / 2558  วันที่ 24  เมษายน 2558  นำโดยท่านนายอำเภออากาศอำนวย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภออากาศอำนวย  โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมสภาสุขภาพอำเภอเพื่อสรุปผลการดำเนินการและติดตามกิจกรรมการป้องกันโรคในพื้นที่ ที่ห้องประชุมรพ.อากาศอำนวย  เริ่มเวลา 10.00 น. - 12.00 น. กำหนดการ

23 เม.ย. 58 10:44

คปสอ.อากาศอำนวย จะจัดอบรม Care Giver  ใน Long Term Care  เขตอำเภออากาศอำนวย  ในวันที่  4 - 5  กุมภาพันธ์  2558  ณ  ห้องประชุม รพ.อากาศอำนวย  กลุ่มเป้าหมายคือผู้ดูแลผู้ป่วยหรือจิตอาสา จากสถานบริการละ 5 คน
(กำหนดการ)

15 ม.ค. 58 14:48
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรมอำเภออากาศอำนวย
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 35
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 36
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 37
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 38
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
กิจกรรม รพ.สต. สังกัด สสอ.อากาศอำนวยวันนี้

 

           นายอัฒพล  ภูบุญเต็ม
   สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

  โครงสร้างบริหาร

   ที่ตั้งองค์กร

งานบริหาร

งานวิชาการ

งานสนับสนุนบริการ

webboard พูดคุย สื่อสาร

        facebook

Web Link

ลิ้งค์อื่นๆ

คู่มือ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ 042-798106 e-mail : d.akatamnuay@gmail.com /sso.akatamnuay@gmail.com   facebook: Sso Akatamnuay