หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-709190

-ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)

-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป  

เบอร์โทรผู้บริหาร 084-428-7105

 

   กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ

(๖)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

admin
31 มี.ค. 61 15:11

บทความวิจัยทีมก่อการดีตำบลเจริญศิลป์

admin
24 ม.ค. 61 15:50

อาหารสมองกินอย่างไรจะได้ฉลาด

อาหารเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแต่ทั้งนี้นอกเหนือจากอาหารจะเป็นพลังงานแล้วยังสมารถพัฒนาพัฒนาการของสมองอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมองสมารถเจริญเติบโตได้ในทุกกลุ่มวัย คลิ๊กเขามาอ่านกันบทความอาหารของสมอง.....คลิ๊กเลย

admin
29 พ.ย. 55 15:54

นั่งทำงานอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง

วันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีสาระดีๆสำหรับหลายๆท่านที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆ..และทำให้ปวดหลังคลิ๊กเขามาดูเลย.....คลิ๊กที่นี้

admin
29 พ.ย. 55 15:44

ชาวสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ร่วมงานปิยะมหาราชา

ชาวสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์นำโดยท่านสาธารณสุขอำเภอเจริญป์พร้อมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานวันปิยะมหาราชา ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์

admin
23 ต.ค. 55 10:18

นำเกร็ดความรู้ดีๆๆ...กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

คลิ๊กเลย เลข13หลักมหัศจรรย์...คลิ๊ก..

admin
3 ต.ค. 55 10:10

โครงการยาเก่าแลกไข่ไก่...เริ่มแล้ววันนี้

จนท.ลูกจ้างอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกันดำเนินงานอย่งคึกคัก..มีประชาชนนำยามาแลกไข่จำนวนมาก..ดาวน์โหลดแบบฟอร์มexellในการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี้...download

admin
5 ก.ค. 55 10:37
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2563 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2562
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ วงเงินระดับจังหวัดร้อยละ 20 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 6 ธ.ค. 2562
3 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับจังหวัดร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับ รพ.สต.บ้านเหล่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 22 พ.ย. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ (รพ.สต.บ้านหนองแวง และ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 31 ม.ค. 2562
5 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ฯร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์(รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 31 ธ.ค. 2561
6 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (รพ.สต.บ้านหนองแวงและ รพ.สต.บ้านดงสง่า) 11 ธ.ค. 2561
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 31 ธ.ค. 2561
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
E-office

                                                  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง &  งานITA

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค้านิยม MOPH  คลิ๊ก

1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 63 /แผนปฏิบัติการ/แผนการใช้จ่ายเงิน/แผนควบคุมกำกับงานและเงิน คลิ๊ก

2.คำสั่ง/หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลลงเวบไซต์  คลิ๊ก

3.สรุปผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยขน์ทับซ้อน ปีงบ 63  คลิ๊ก

4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง รายเดือน(สขร.1ต.ค.-พย.62) ปีงบ 63  คลิ๊ก

5.รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 62  คลิ๊ก

6. มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปี 63  คลิ๊ก

7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1พ.ย.62) ปี 63   คลิ๊ก

8.แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส  ปี 63 คลิ๊ก

9.ประกาศจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน สสอ.เจริญศิลป์  คลิ๊ก

10.แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  คลิ๊ก

11.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน  คลิ๊ก

12.คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61  คลิ๊ก

13.ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 62 คลิ๊ก

14.รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62  คลิ๊ก

15.คู่มือการคัดกรอง วินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  คลิ๊ก

16.คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน คลิ๊ก

17.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานห้วยความสุจริต  คลิ๊ก

18.ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี 63  คลิ๊ก

19.แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ปี 63  คลิ๊ก

20.ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้ จนท.เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62  คลิ๊ก

21.ผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ปี 62  คลิ๊ก

22.สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน ปี 62  คลิ๊ก

23.ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส ที่ 1-2 ปี 61 คลิ๊ก

24.บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของ สสอ.เจริญศิลป์  คลิ๊ก

25.คู่มือและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติฯ  คลิ๊ก

26.รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเบาหวานและความดัน   คลิ๊ก

27.นโยบายผู้บริหาร/โครงสร้างหน่วยงาน/ยุทธศาสตร์   คลิ๊ก

28.จรรยาบรรณข้าราชการ/ข้อบังคับ/แนวทางตรวจสอบบุคลากร   คลิ๊ก

29.มาตรฐานคู่มือ /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   คลิ๊ก

30.ประกาศแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจ้าง /แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ   คลิ๊ก

31.การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2562   คลิ๊ก

32.ประกาศราชื่อผู้ผ่านการประเมินระดับดีเด่น/ดีมาก รอบที่ 1  ปี 2562   คลิ๊ก

                                                            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์  tel. 042-709190 e-mail d__chareonsin@skko.moph.go.th

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.