หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน 042-709190

-ติดต่อ-สอบถาม (เวลาราชการ)

-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/เรื่องทั่วไป  

เบอร์โทรผู้บริหาร 084-428-7105

 

   กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(๒) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อำเภอ

(๖)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

admin
31 มี.ค. 61 15:11

บทความวิจัยทีมก่อการดีตำบลเจริญศิลป์

admin
24 ม.ค. 61 15:50

อาหารสมองกินอย่างไรจะได้ฉลาด

อาหารเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแต่ทั้งนี้นอกเหนือจากอาหารจะเป็นพลังงานแล้วยังสมารถพัฒนาพัฒนาการของสมองอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมองสมารถเจริญเติบโตได้ในทุกกลุ่มวัย คลิ๊กเขามาอ่านกันบทความอาหารของสมอง.....คลิ๊กเลย

admin
29 พ.ย. 55 15:54

นั่งทำงานอย่างไรไม่ให้ปวดหลัง

วันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ มีสาระดีๆสำหรับหลายๆท่านที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆ..และทำให้ปวดหลังคลิ๊กเขามาดูเลย.....คลิ๊กที่นี้

admin
29 พ.ย. 55 15:44

ชาวสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ร่วมงานปิยะมหาราชา

ชาวสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์นำโดยท่านสาธารณสุขอำเภอเจริญป์พร้อมทั้งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมงานวันปิยะมหาราชา ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์

admin
23 ต.ค. 55 10:18

นำเกร็ดความรู้ดีๆๆ...กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

คลิ๊กเลย เลข13หลักมหัศจรรย์...คลิ๊ก..

admin
3 ต.ค. 55 10:10

โครงการยาเก่าแลกไข่ไก่...เริ่มแล้ววันนี้

จนท.ลูกจ้างอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกันดำเนินงานอย่งคึกคัก..มีประชาชนนำยามาแลกไข่จำนวนมาก..ดาวน์โหลดแบบฟอร์มexellในการกรอกแบบฟอร์มได้ที่นี้...download

admin
5 ก.ค. 55 10:37
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
E-office

                                                  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง &  งานITA 

1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 61  คลิ๊ก

2.แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  คลิ๊ก

3.สรุปผลการตรวจสอบผู้มีผลประโยขน์ทับซ้อน ปีงบ 60  คลิ๊ก

4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง รายเดือน ปีงบ 61  คลิ๊ก

5.รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 60  คลิ๊ก

6.ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี 60  คลิ๊ก

7.แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส  ปี 60 คลิ๊ก

8.ประกาศจัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน สสอ.เจริญศิลป์  คลิ๊ก

9.แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  คลิ๊ก

10.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน  คลิ๊ก

11.คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61  คลิ๊ก

12.ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 60 คลิ๊ก

13.รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61  คลิ๊ก

14.คู่มือการคัดกรอง วินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  คลิ๊ก

15.คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน คลิ๊ก

16.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานห้วยความสุจริต  คลิ๊ก

17.ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี 61  คลิ๊ก

18.แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส ปี 61  คลิ๊ก

19.ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้ จนท.เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 61  คลิ๊ก

20.ผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ปี 61  คลิ๊ก

21.สรุปผลการดำเนินงานจัดการข้อร้องเรียน รายเดือน ปี 61  คลิ๊ก

22.ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส ที่ 1-2 ปี 61 คลิ๊ก

23.บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของ สสอ.เจริญศิลป์  คลิ๊ก

24.คู่มือและขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติฯ  คลิ๊ก

25.รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานโครงการเบาหวานและความดัน   คลิ๊ก

                                                            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์  tel. 042-709190 e-mail d__chareonsin@skko.moph.go.th