สถานการณ์โรคทางระบาด

อสม.ดีเด่น

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า

 • จดหมายข่าว สภาสุขภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
 • จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 วันที่ 8  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 วันที่ 2  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 วันที่ 1  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
3 ส.ค. 60 11:31
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕  พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  อำเภอคำตากล้า  ได้ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล   โดยจัดกิจกรรม  “โครงการ เต้น เดิน วิ่ง  การกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส”   ในวันศุกร์ที่  ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๐  เวลา  ๐๕.๐๐  น.            ณ  บริเวณลานกีฬาด้านหน้า  สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า   และใช้เส้นทาง เดิน-วิ่ง จากหน้าเทศบาลตำบลคำตากล้า  ไปถึง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคำตากล้า
14 ก.ค. 60 22:16
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ร่วมกับหน่อยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน ่ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี อำเภอคำตากล้า ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
26 พ.ค. 60 20:58

ไฟล์ดาวน์โหลด ปี 2561

ไฟล์ดาวน์โหลด ปี 2560

 • KPI เขต ปี 2560 download
 • ตัวอย่างและการเขียนโปรไฟล์ รพ.สต.ติดดาว ปี 60 download
 • เกณฑ์ติดดาว ประเทศ ปี 2560 final download
 • เกณฑ์ติดดาว (starhospital_2 Feb 2017) download
 • คำสั่งมอบหมายทีมหมอประจำครอบครัว คปสอ.คำตากล้า download
 • คำสั่งอำเภอคำตากล้าแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ download
 • ตัวอย่างและการเขียนโปรไฟล์ รพ.สต.ติดดาว ปี 60 download
 • แบบเบิกวัคซีน และกำหนดการให้วัคซีน ตามแแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 60 download
 • ไฟล์การดำเนินงาน LTC ปี 60 download 
 • แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน ฉ.11 download
 • แผนตรวจสอบภายในปี 2560 download
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น /ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2560 download
 • ไฟล์การประชุมพัฒนาระบบข้อมูลงานแพทย์แผนไทย รพ.หนองคาย 16-12-59  download
 • เกณฑ์ติดดาว ประเทศ ปี 2560 final  download
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (slide) download 
 • แนวทางและหลักเกณฑ์  อสม.ดีเด่น 2559 download
 • แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ประจำปี 2560  งบค่าเสื่อม UC (สิ่งก่อสร้าง) download
 • final template และสรุปตัวชี้วัด 96 ตัวชี้วัด download 
 • slide นำเสนอ เขตสุขภาพที่ 8 download
 • โครงการเรียนรู้ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข   download
 • ตัวอย่างการเขียน One page แผนงานโครงการ download
 • สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2560 download
 • ยุทธศาสตร์เขต 8 ปี 2560 download
 • แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด QOF ปี 2560 ดาวน์โหลด
1 พ.ย. 59 13:50

แบบฟอร์ม

 

 • แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม

แบบ ปส.สอ 1

แบบ ปส.สอ 2

28 ต.ค. 59 15:26

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาประดิษฐาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคำตากล้า เมื่อเช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (เดิมประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะหนองสามขา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร).

25 ต.ค. 59 19:45

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ร่วมงานวันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายกมล ตงศิริ นำทีมข้าราช พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช)  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยนายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธี

25 ต.ค. 59 15:55

ตารางประชุม งาน ไอที  ปี 2560 

21 ต.ค. 59 14:37

โหลดคู่มือผู้สูงอายุ   โหลดที่นี่

21 ต.ค. 59 14:06

คู่มือการบันทึกข้อมูลประเมินผู้สูงอายุ download

19 ต.ค. 59 14:19
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 43
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 44
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 45
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 46
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 47
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

 

ข้อมูลบุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลากิจ ลาป่วย

แบบเบิกประกันสังคม

แบบฟอร์ม / รายงาน

งาน IT

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข

อื่น ๆ

- จุลสารวินัยและคุณธรรม

(ฉบับที่ 11 ปี 2559)

คู่มือ

Web link

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นายอาณัติ ภูลวรรณ
 • นายกิตติศักดิ์  นวนชุม
E-office