สถานการณ์โรคทางระบาด

อสม.ดีเด่น

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 วันที่ 8  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 วันที่ 2  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 วันที่ 1  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด

3 ส.ค. 60 11:31
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕  พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  อำเภอคำตากล้า  ได้ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล   โดยจัดกิจกรรม  “โครงการ เต้น เดิน วิ่ง  การกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส”   ในวันศุกร์ที่  ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๐  เวลา  ๐๕.๐๐  น.            ณ  บริเวณลานกีฬาด้านหน้า  สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า   และใช้เส้นทาง เดิน-วิ่ง จากหน้าเทศบาลตำบลคำตากล้า  ไปถึง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคำตากล้า
14 ก.ค. 60 22:16
อำเภอคำตากล้า จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
"Do Good Deeds for Dad against Druge"
26 June ,International Day Against Drug Abuse and IIIicit Trafficking
2 ก.ค. 60 19:21
 
แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการ download
20 มิ.ย. 60 14:04
เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ร่วมกับหน่อยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน ่ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี อำเภอคำตากล้า ณ ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
26 พ.ค. 60 20:58

 
วันนี้ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสระพังทอง ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
7 พ.ย. 59 18:07

ไฟล์ดาวน์โหลด

 • คำสั่งมอบหมายทีมหมอประจำครอบครัว คปสอ.คำตากล้า download
 • คำสั่งอำเภอคำตากล้าแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ download
 • ตัวอย่างและการเขียนโปรไฟล์ รพ.สต.ติดดาว ปี 60 download
 • แบบเบิกวัคซีน และกำหนดการให้วัคซีน ตามแแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 60 download
 • ไฟล์การดำเนินงาน LTC ปี 60 download 
 • แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทน ฉ.11 download
 • แผนตรวจสอบภายในปี 2560 download
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น /ดีเยี่ยม /ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2560 download
 • ไฟล์การประชุมพัฒนาระบบข้อมูลงานแพทย์แผนไทย รพ.หนองคาย 16-12-59  download
 • เกณฑ์ติดดาว ประเทศ ปี 2560 final  download
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (slide) download 
 • แนวทางและหลักเกณฑ์  อสม.ดีเด่น 2559 download
 • แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ประจำปี 2560  งบค่าเสื่อม UC (สิ่งก่อสร้าง) download
 • final template และสรุปตัวชี้วัด 96 ตัวชี้วัด download 
 • slide นำเสนอ เขตสุขภาพที่ 8 download
 • โครงการเรียนรู้ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข   download
 • ตัวอย่างการเขียน One page แผนงานโครงการ download
 • สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2560 download
 • ยุทธศาสตร์เขต 8 ปี 2560 download
 • แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด QOF ปี 2560 ดาวน์โหลด
1 พ.ย. 59 13:50

แบบฟอร์ม

 

 • แบบเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม

แบบ ปส.สอ 1

แบบ ปส.สอ 2

28 ต.ค. 59 15:26

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาประดิษฐาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคำตากล้า เมื่อเช้าวันที่ 20 ตุลาคม 2559 (เดิมประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะหนองสามขา อ.คำตากล้า จ.สกลนคร).

25 ต.ค. 59 19:45

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ร่วมงานวันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายกมล ตงศิริ นำทีมข้าราช พนักงาน ลูกจ้าง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำตากล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช)  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยนายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธี

25 ต.ค. 59 15:55
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
29
 
- ทำบุญตักบาตร-ฟังธรรมเทศนา/ปฏิบัติธรรม-บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด(โครงการนายอำเภอชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา)รพ.สต.หนองพอกใหญ่ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 35
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 36
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 37
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 38
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

 

ข้อมูลบุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบลากิจ ลาป่วย

แบบเบิกประกันสังคม

แบบฟอร์ม / รายงาน

งาน IT

ลิงค์ระบบงานสาธารณสุข

อื่น ๆ

- จุลสารวินัยและคุณธรรม

(ฉบับที่ 11 ปี 2559)

คู่มือ

Web link

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
 • นายอาณัติ ภูลวรรณ
 • นายกิตติศักดิ์  นวนชุม
E-office