หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ในวันพุธ ที่ 5 พ.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

3 พ.ย. 57 14:43

ด่วน...แจ้ง เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการโอนเงินงบประมาณ OP/PP Individual รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

3 ต.ค. 57 11:36

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

1 ต.ค. 57 09:49

ด่วน.. เชิญบุคลากร รพ.สต.โพนทอง,ม่วงไข่ เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

30 ก.ย. 57 10:10

ด่วน...แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการจัดสรรและโอนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สสจ.โอนเงินเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

29 ก.ย. 57 09:50

ประชาสัมพันธ์ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งหนังสือการปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีนMMR เข็มที่2จากอายุ7ปีเป็นอายุ2ปีครึ่ง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

23 ก.ย. 57 15:20

แจ้งแผนการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2557 คณะกรรมการฯจะออกประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ตามแผน ดังนี้
09.00-10.30 น. กองทุนตำบลแมดนาท่ม
10.30-12.00 น. กองทุนตำบลเหล่าโพนค้อ
13.00-14.30 น. กองทุนตำบลด่านม่วงคำ
14.30-16.00 น. กองทุนตำบลตองโขบ
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ ดาว์นโหลดที่นี่

27 ส.ค. 57 09:16

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดาว์นโหลดหนังสือ

13 ส.ค. 57 13:22

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้รับผิดชอบงานการเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง เนื่องด้วยสสจ. ได้จัดสรรเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของหน่วยงานเป็นรายเดือนตามวงเงิน แห่ละ 9,072.63 บาท และให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวางฎีกา (350) ส่งเบิกสสจ.สกลนคร ขอให้ท่านส่งหลักกฐานใบแจ้งค่าใช้บริการมายัง สสอ.ภายใน วันที่ 1- 10 ของทุกเดือน ดาว์โหลดหนังสือ

10 เม.ย. 57 15:18

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติปี ๒๕๕๗  ดาว์โหลดหนังสือจาก สสอ.

10 เม.ย. 57 14:46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 157    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบรายงานความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายไตรมาส
2 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
3 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
4 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
5 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
6 แบบสรุปความครอบคลุมการรับวัคซีนโรคคอตีบ/เก็บตก (Catch UP)
7 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต.พร้อมตัวอย่าง
8 แบบฟอร์ม ภ 301
9 แบบฟอร์ม ภ 202
10 แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
11 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพนักเรียน
12 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
13 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
14 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
15 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
16 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
17 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
18 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
19 แบบฟอร์มตรวจราชการ
20 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
21 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
22 UEแบบคัดกรองวัณโรค สำหรับ HOSXP, HOSXP_PCU
23 แบบรายงานผลการคัดกรอง TB
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news
คำถามที่ว่า ทำไมต้องเลือกระหว่างรถเข็นที่ใช้"ล้อ"ในการเคลื่อนที่แทนการใช้"ขากล"ในการเคลื่อนที่สำหรับเก้าอี้รถเข็น ในเมื่อคุณสามารถรวมทั้ืงสองอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ซึ่งไอเดียดังกล่าวได้ถูกนำมาพัฒนาเป็น Robotic Wheelchair ที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยล้อ และก้าวขึ้น-ลงพื้นที่ต่างระดับได้อย่างน่าอัศจรรย์...>>> อ่านต่อ
ประยูร
16 ต.ค. 55 12:00

กูเกิ้ลเพลย์เล็งสแกน"มัลแวร์"ในแอพฯ
รายงานข่าวล่าสุด กูเกิ้ล (Google) เสิร์ชเอ็นจิ้นยักษ์ใหญ่กำลังจะรวมโปรแกรม"สแกน"เข้าไปใน Google Play แอนดรอยด์ แอพฯสโตร์ของทางบริษัท เพื่อกำจัดมัลแวร์ที่อาจแฝงตัวอยู่ในแอพฯ ก่อนที่มันจะติดตั้งเข้าไปในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของผู้ใช้...>>> อ่านต่อ

ประยูร
16 ต.ค. 55 11:56
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12 /2557 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม ราชาวดี2 ชั้น6 อิมพีเรียลสกลนคร
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 01
5
 
6
 
7
 
8
 
- ประชุมทบทวนแลกเปลี่นเรียนรู้ด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี (20408)
9
 
- มอบผ้าห่มกันหนาว เวลา 10.00 บ้านห้วยหับ 11.00 อบต.เหล่าโพนค้อ 13.00 อบต.แมดนาท่ม 15.00 อบต.ด่านม่วงคำ
10
 
11
สัปดาห์ที่ 02
12
 
- ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินงานต้อกระจก ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมธรรมรักษ์ รพ.โคกศรีฯ เวลา13.30น.
13
 
14
 
- ประชุมมะเร็งปากมดลูกโรงแรมสุนีย์แกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี 14-15 มกราคม 2558
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 03
19
 
- ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคู่มือแนวทางการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 19-20 มกราคม 58 ณ ห้องธรรมรงค์ ชั้นที่1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล อ.เมือง จ.สกลนคร
- ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เวลา 08.00น. ณ อาคารเอนกประสงค์ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ
20
 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ณ ห้องประชุมราชาวดี1 ชั้น6 โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร รพ.อำเภอ 1 คน รพ.สต. 1 คน สสอ. 1 คน
21
 
22
 
- ประชุมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระบบสุขภาพอำเภอแบบบูรณาการ สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวานรนิวาส จ.สกลนคร
- ขอเชิญผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ประชุม วันที่ 21-22 มกราคม มกราคม 58 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 04
- อบรมโครงการนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 58 ณ โรงแรมแกรนทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานครและโรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก (965)
26
 
- ร่วมประชุมการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
27
 
- ร่วมนิทรรศการและประกอบอาหารสาธิต ณ ห้องหนอหารหลวง โรแรมอิมพีเรียลสกลนคร และร่วมลงนามMOU
- ขอเชิญประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม1 สสจ.สกลนคร
28
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซด์ DWARD วันที่ 28-29 มกราคม 58 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร
- ประชุมเสริมสร้างความรู้ทางด้านวินัยและการรักษาวินัย การอุทรณ์และการร้องท้อ ณ ห้อประชุมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมืองขอนแก่น วันที่ 28-30 มกราคม 58
- ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยในประเด็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร (1083)
29
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซด์ DWARD วันที่ 28-29 มกราคม 58 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพนนาแก้ว
31
 
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

E-office