หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ในวันพุธ ที่ 5 พ.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

3 พ.ย. 57 14:43

ด่วน...แจ้ง เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการโอนเงินงบประมาณ OP/PP Individual รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

3 ต.ค. 57 11:36

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

1 ต.ค. 57 09:49

ด่วน.. เชิญบุคลากร รพ.สต.โพนทอง,ม่วงไข่ เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

30 ก.ย. 57 10:10

ด่วน...แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการจัดสรรและโอนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สสจ.โอนเงินเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

29 ก.ย. 57 09:50

ประชาสัมพันธ์ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งหนังสือการปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีนMMR เข็มที่2จากอายุ7ปีเป็นอายุ2ปีครึ่ง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

23 ก.ย. 57 15:20

แจ้งแผนการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2557 คณะกรรมการฯจะออกประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ตามแผน ดังนี้
09.00-10.30 น. กองทุนตำบลแมดนาท่ม
10.30-12.00 น. กองทุนตำบลเหล่าโพนค้อ
13.00-14.30 น. กองทุนตำบลด่านม่วงคำ
14.30-16.00 น. กองทุนตำบลตองโขบ
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ ดาว์นโหลดที่นี่

27 ส.ค. 57 09:16

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดาว์นโหลดหนังสือ

13 ส.ค. 57 13:22

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้รับผิดชอบงานการเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง เนื่องด้วยสสจ. ได้จัดสรรเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของหน่วยงานเป็นรายเดือนตามวงเงิน แห่ละ 9,072.63 บาท และให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวางฎีกา (350) ส่งเบิกสสจ.สกลนคร ขอให้ท่านส่งหลักกฐานใบแจ้งค่าใช้บริการมายัง สสอ.ภายใน วันที่ 1- 10 ของทุกเดือน ดาว์โหลดหนังสือ

10 เม.ย. 57 15:18

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติปี ๒๕๕๗  ดาว์โหลดหนังสือจาก สสอ.

10 เม.ย. 57 14:46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 157    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบรายงานความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายไตรมาส
2 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
3 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
4 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
5 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
6 แบบสรุปความครอบคลุมการรับวัคซีนโรคคอตีบ/เก็บตก (Catch UP)
7 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต.พร้อมตัวอย่าง
8 แบบฟอร์ม ภ 301
9 แบบฟอร์ม ภ 202
10 แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
11 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพนักเรียน
12 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
13 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
14 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
15 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
16 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
17 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
18 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
19 แบบฟอร์มตรวจราชการ
20 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
21 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
22 UEแบบคัดกรองวัณโรค สำหรับ HOSXP, HOSXP_PCU
23 แบบรายงานผลการคัดกรอง TB
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news
คำถามที่ว่า ทำไมต้องเลือกระหว่างรถเข็นที่ใช้"ล้อ"ในการเคลื่อนที่แทนการใช้"ขากล"ในการเคลื่อนที่สำหรับเก้าอี้รถเข็น ในเมื่อคุณสามารถรวมทั้ืงสองอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ซึ่งไอเดียดังกล่าวได้ถูกนำมาพัฒนาเป็น Robotic Wheelchair ที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยล้อ และก้าวขึ้น-ลงพื้นที่ต่างระดับได้อย่างน่าอัศจรรย์...>>> อ่านต่อ
ประยูร
16 ต.ค. 55 12:00

กูเกิ้ลเพลย์เล็งสแกน"มัลแวร์"ในแอพฯ
รายงานข่าวล่าสุด กูเกิ้ล (Google) เสิร์ชเอ็นจิ้นยักษ์ใหญ่กำลังจะรวมโปรแกรม"สแกน"เข้าไปใน Google Play แอนดรอยด์ แอพฯสโตร์ของทางบริษัท เพื่อกำจัดมัลแวร์ที่อาจแฝงตัวอยู่ในแอพฯ ก่อนที่มันจะติดตั้งเข้าไปในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของผู้ใช้...>>> อ่านต่อ

ประยูร
16 ต.ค. 55 11:56
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
- ประชุมสัญจรบูรณาการงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์
2
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลวาริชภูมิ
- ประชุมรับฟังการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เวลา 09.00 น. (ขอเชิญประชุม 5829)
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
9
 
- ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารโครงการศึกษาวิจัยและ R#R ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เวลา 08.00-16.30 น
- ประชุมวางแผนเตรียมการดำเนินกิจกรรมการให้บริการตรวจเลือดแก่เกษตรกร เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
10
 
11
 
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการ การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยภาคีเครือข่าย วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมอุดรดษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง อุดร
12
 
- ตรวจสอลสถานที่ประกอบการร้านวิดิทัศน์ 10.30 ณ บ้านโพนทองวัฒนา 11.00 น. บ้านห้วยหีบเหนือ
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
16
 
- ขอเชิญประชุมถ่ายทอดเป้าหมายการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค วันที่ 16-17 ธ.ค. 57 ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอทร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
17
 
18
 
19
 
- ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยในประเด็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร เวลา 08.30-16.00น.
- ขอเชิญออกหน่วยบริการ โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
- ประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เร่องความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายรายแรง วันที่ 22-23 ธ.ค. 57 ณ ห้องประชุมอรนิเวศน์ ชั้น 4 สมคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
23
 
- กำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการ ไทสกลหัวใจเดียวกัน วันที่ 23-24 ธันวาคม 2557 ณ ค่ายกฤษณ์สีวะรา
- ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโถฃภค-บริโภค แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ณ หอประชุมอำเภอหลังเก่า
24
 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการรายงานการสอบสวนโรค ณ โรงแรมอิมพีเรียล สกลนคร
- ประชุมผู้ประกอบการผลิตอาหารจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสกลทวาปี โรงแรมดุสิต เวลา 08.30-16.30 น.
- การตรวจสอบกลั่นกรองสถานบริการ ร้านอาหารน้องดิว เวลา 11.00 น.
25
 
- ขอรับการสนับสนุนวิทยากร บรรยายวิชาการระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ณ โรงแรมอิมพี่เรียล อ.เมือง สกลนคร
26
 
- ประชุมตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุม 1 สสจ3สกลนคร เวลา 09.00-16.30 น.
- ร่วมประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ในวันที่ 26 ธันวาคม เวลา 10.00 น.
- ประชุมโครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัก รพ.สกลนคร
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อมูผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพ.สกลนคร
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12 /2557 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
229 หมู่ 8 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
โทรศัพท์/โทรสาร 042-766066