หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 2558 อ.โคกศรีสุพรรณ วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เช้า รพสต.ม่วงไข่ บ่าย คปสอ.โคกศรีสุพรรณ (ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดูเพิ่มเติมที่งาน พนย.สสจ.สกลนคร http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=strategy ดาว์นโหลดหนังสือราชการ ที่นี่

10 ก.พ. 58 09:48

การประเมิน รพสต./คปสอ.ติดดาว ประจำปี 2558
แจ้ง รพสต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว ตามความเป็นจริงเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วส่งเอกสารประเมินตนเองให้ สสอ.เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคระห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาต่อไปฯ โดยส่งข้อมูลภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (พิมพ์เอกสารพร้อมแนบไฟล์ด้วย) รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาว์นโหลด

4 ก.พ. 58 01:30

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ในวันพุธ ที่ 5 พ.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

3 พ.ย. 57 02:43

ด่วน...แจ้ง เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการโอนเงินงบประมาณ OP/PP Individual รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

3 ต.ค. 57 00:36

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

30 ก.ย. 57 22:49

ด่วน.. เชิญบุคลากร รพ.สต.โพนทอง,ม่วงไข่ เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

29 ก.ย. 57 23:10

ด่วน...แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการจัดสรรและโอนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สสจ.โอนเงินเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

28 ก.ย. 57 22:50

ประชาสัมพันธ์ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งหนังสือการปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีนMMR เข็มที่2จากอายุ7ปีเป็นอายุ2ปีครึ่ง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

23 ก.ย. 57 04:20

แจ้งแผนการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2557 คณะกรรมการฯจะออกประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ตามแผน ดังนี้
09.00-10.30 น. กองทุนตำบลแมดนาท่ม
10.30-12.00 น. กองทุนตำบลเหล่าโพนค้อ
13.00-14.30 น. กองทุนตำบลด่านม่วงคำ
14.30-16.00 น. กองทุนตำบลตองโขบ
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ ดาว์นโหลดที่นี่

26 ส.ค. 57 22:16

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดาว์นโหลดหนังสือ

13 ส.ค. 57 02:22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 159    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบรายงานความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายไตรมาส
2 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
3 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
4 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
5 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
6 แบบสรุปความครอบคลุมการรับวัคซีนโรคคอตีบ/เก็บตก (Catch UP)
7 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต.พร้อมตัวอย่าง
8 แบบฟอร์ม ภ 301
9 แบบฟอร์ม ภ 202
10 แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
11 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพนักเรียน
12 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
13 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
14 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
15 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
16 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
17 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
18 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
19 แบบฟอร์มตรวจราชการ
20 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
21 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
22 UEแบบคัดกรองวัณโรค สำหรับ HOSXP, HOSXP_PCU
23 แบบรายงานผลการคัดกรอง TB
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา และคณะกรรมการสุขศึกษาจังหวัดประชุุม ราชาวดี ชั้น6 อิมพีเรียล/7485
3
 
- ขอเชิญอบรมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านสู่แพทย์แผนไทย ห้องประชุมอินทนิลหลังเก่า วันที่ 3-4 เม.ย. 59 /7858
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
11
 
12
 
- เชิญประชุมฝึกปฏิบัติการลงข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการจัดงานกิจกรรวาระอีสานต้านภัยมะเร็งน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา/1808
- เชิญร่วมประชุมเตรียมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (รณรงค์ปั่นครั้งที่ 1) ณ ห้อประชุมภูริทัตโต ชั้น3 ศาลากลางจัหวัดสกลนคร อาคารหลังใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น./8712
13
 
- long term care วัดศรีคูณไชย
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
- ขอเชิญประชุม คณะทำงานบูรณาการและประเมินผลการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ ห้องประชุม สหกรณืออมทรัพย์สาธารณสุข /8662/2070
- ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง1 สสจ.อุดรธานี/2105
- ประชุมคณะทำงานบูรณาการติดจตามและประเมินผลการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อย่างเข้มข้น ณ ห้องประชุม สหกรณืออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร /8767
17
 
- ประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัด ปี 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิลชั้น 2 ตึกเก่า สสจ.สกลนคร/8657
- ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยโพนทองวัฒนา 17-19 พ.ค. 59/8252
18
 
- ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลอัตรากำลังคนด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่8 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา โฮเทล อุดรธานี /2101
19
 
- เชิญเข้าประชุมชมรมพยาบาลเวชปฏิบัติจังหวัดสกลนคร ณ ห้องอินทนิลชั้น 2 ตึกเก่า สสจ.สกลนคร/8753
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
- ขอเชิญนำเสนอประเมินคัดเลือกตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดับจังหวัด วันที่่ 23-24 พ.ค. 59 ณ ห้อประชุมภูพานหลวง ชั้น 4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงบาลศูนย์สกลนคร / 8250
24
 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุม พัฒนาศักยภาพครูและแกนนำนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ณ ห้องราชาวดีี ชั้น 6 อิมพีเรียลสกลนคร /8096
- ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 ตึกใหม่ สสจ.สกลนคร /11108
25
 
- ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรคตาในจังหวัดสกลนคร ณ ห้อประชุมอินทนิลชั้น 2 ตึกเก่า เวลา 13.00-16.30น./8754
26
 
- ประชุมทบทวนระบบจัดเก็บตัวชี้วัดและข้อมูลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 59 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา /12451/390
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
- ประชุมเชิปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการคัดกรอเพื่อเ็กป่วยโรคหัวใจ ณ ห้องประชุมภูพานหลวง/5008
- ขอเชิญประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน ณ ห้อประชุมพุทธรักษา/2236
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตำบลต้นแบบการดูแลผู้สูอายุระยะยาว ณ ห้อประชุมเพื่อชัยชนะ รพ.โคกศรีสุพรรณ /12549
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
Out of resources when opening file '/var/tmp/#sql_14e6_1.MAI' (Errcode: 24)