หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งแผนการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2557 คณะกรรมการฯจะออกประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ตามแผน ดังนี้
09.00-10.30 น. กองทุนตำบลแมดนาท่ม
10.30-12.00 น. กองทุนตำบลเหล่าโพนค้อ
13.00-14.30 น. กองทุนตำบลด่านม่วงคำ
14.30-16.00 น. กองทุนตำบลตองโขบ
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ ดาว์นโหลดที่นี่

27 ส.ค. 57 09:16

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดาว์นโหลดหนังสือ

13 ส.ค. 57 13:22

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้รับผิดชอบงานการเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง เนื่องด้วยสสจ. ได้จัดสรรเงินค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของหน่วยงานเป็นรายเดือนตามวงเงิน แห่ละ 9,072.63 บาท และให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวางฎีกา (350) ส่งเบิกสสจ.สกลนคร ขอให้ท่านส่งหลักกฐานใบแจ้งค่าใช้บริการมายัง สสอ.ภายใน วันที่ 1- 10 ของทุกเดือน ดาว์โหลดหนังสือ

10 เม.ย. 57 15:18

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติปี ๒๕๕๗  ดาว์โหลดหนังสือจาก สสอ.

10 เม.ย. 57 14:46

ด่วน... ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน เมษายน 2557 ในวันพุธ ที่ 9 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

8 เม.ย. 57 10:10

ด่วน..เรียนผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก เข้าประชุม E-meeting ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 13.00น.ณ.ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ  ดาว์โหลอหนังสือ

13 มี.ค. 57 15:57

ด่วน..เรียนผู้รับผิดชอบงานเบาหวาน ความดันโลหิตสูงขอเชิญประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.ณ.ห้องประชุม.สสอโคกศรีสุพรรณ    โหลดหนังสือ

6 มี.ค. 57 14:30

ด่วนมาก เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง / เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  แจ้งให้ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ทุกคนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ ระว่าง ระหว่าง 22-26 กพ.ที่ค่ายลูกเสือบ้านนาอ้อย หนังสือจาก สสจ.       หนังสือจากสสอ.

20 ก.พ. 57 15:02

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพอำเภอโคกศรีสุพรณณ ในวันที่ 13 ก.พ. 57 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ดาว์นโหลดหนังสือ

13 ก.พ. 57 10:45

ด่วน... ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ในวันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

3 ก.พ. 57 11:07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 151    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบรายงานความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายไตรมาส
2 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
3 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
4 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
5 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
6 แบบสรุปความครอบคลุมการรับวัคซีนโรคคอตีบ/เก็บตก (Catch UP)
7 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต.พร้อมตัวอย่าง
8 แบบฟอร์ม ภ 301
9 แบบฟอร์ม ภ 202
10 แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
11 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพนักเรียน
12 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
13 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
14 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
15 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
16 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
17 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
18 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
19 แบบฟอร์มตรวจราชการ
20 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
21 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
22 UEแบบคัดกรองวัณโรค สำหรับ HOSXP, HOSXP_PCU
ระเบียนที่ 1 - 22 / 22    
IT news
คำถามที่ว่า ทำไมต้องเลือกระหว่างรถเข็นที่ใช้"ล้อ"ในการเคลื่อนที่แทนการใช้"ขากล"ในการเคลื่อนที่สำหรับเก้าอี้รถเข็น ในเมื่อคุณสามารถรวมทั้ืงสองอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ซึ่งไอเดียดังกล่าวได้ถูกนำมาพัฒนาเป็น Robotic Wheelchair ที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยล้อ และก้าวขึ้น-ลงพื้นที่ต่างระดับได้อย่างน่าอัศจรรย์...>>> อ่านต่อ
ประยูร
16 ต.ค. 55 12:00

กูเกิ้ลเพลย์เล็งสแกน"มัลแวร์"ในแอพฯ
รายงานข่าวล่าสุด กูเกิ้ล (Google) เสิร์ชเอ็นจิ้นยักษ์ใหญ่กำลังจะรวมโปรแกรม"สแกน"เข้าไปใน Google Play แอนดรอยด์ แอพฯสโตร์ของทางบริษัท เพื่อกำจัดมัลแวร์ที่อาจแฝงตัวอยู่ในแอพฯ ก่อนที่มันจะติดตั้งเข้าไปในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของผู้ใช้...>>> อ่านต่อ

ประยูร
16 ต.ค. 55 11:56
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
- ประชุม SRRT อำเภอละ 2 คน เวลา 13.30-16.30 น. ณห้องประชุม1 สสจ.สกลนคร
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
- อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
- ประชุมการดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง ณ ห้องประชุมภูพานหลวง ชั้น4 รพ.สกลนคร
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโรคหอบหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ ห้องประชุศรีโครตบูรณ์ ชั้น 5 รพ.นครพนม เวลา 08.30น.
9
 
10
 
- ร่วมรับนิเทศ ติตามการดำเนินงานโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ รร.ตชด.ค๊อกนิสไทย
11
 
12
 
- ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าของการจัดทำรัฐธรรมนูญในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมภูพานหลวง โรงพยาบาลสกลนคร
- ประชุมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ณห้องประชุมหนองหารหลวงโรงแรมอิมพีเรียล
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
- ประชุมบันทึกความต้องการถุยางอนามัย และรายงานการรับจ่าย ห้องประชุมสสจ.1
16
 
- ประชุมเพื่อถ่ายทอดแทวทาการรณรค์ให้วัคซีน dT แก่ประชากรกลุ่มอายุ 20-50 ปี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสสุขสกลนคร
17
 
- การประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอ 10 เดือนและยกร่างแผนปี 2558 วันที่ 17-1 กันยายน 57 ณ ห้องประชุมมณีเทวา โรแรมหนอหารดิเอลลิแกนท์ อ.เมืองสกลนคร
18
 
- ประชุมนำเสนอผลงาน NCD 18-19 กันยายน 2557
19
 
- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องภูพานหลวง อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด ชั้น4 รพ.สกลนคร เวลา 09.00 น
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
- ประชุมวิชาการสกลนครน่าอยู๋เชิดชูผู้ทำดีปี2557 ณ ห้องประชุมวิโรจน์อิ่มพิทักษ์ ม.เกษตรศาสตร์
- ประชุมวิชาการ2ทศวรรษสกลนครน่าอยู่ สู่สกลนครสร้างสุข และงานเชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ วันที่ 22-23 กันยายน 2557 ณ หอประชุมวิโรจนอิ่มพิทักษ์ ม.เกษตรศาสตร์
23
 
24
 
- ประชุมพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุมโรงพยาบลาสกลนคร
25
 
26
 
- ประชุมเรื่องสารก่อมะเร็งในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมธนากโร ชั้น ๓ อาคารกายภาพบำบัด รพ.สกลนคร เวลา 08.30-15.00น.
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด ครั้ที่9/2557 ประจำเดือนกันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโพนนาแก้ว เวลา 13.30 น.
1
 
2
 
3
 
4
 
WEB LINK
>> สสจ.สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
229 หมู่ 8 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
โทรศัพท์/โทรสาร 042-766066