หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเด็นการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปี 2558 อ.โคกศรีสุพรรณ วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เช้า รพสต.ม่วงไข่ บ่าย คปสอ.โคกศรีสุพรรณ (ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ) รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดูเพิ่มเติมที่งาน พนย.สสจ.สกลนคร http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=strategy ดาว์นโหลดหนังสือราชการ ที่นี่

10 ก.พ. 58 21:48

การประเมิน รพสต./คปสอ.ติดดาว ประจำปี 2558
แจ้ง รพสต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพสต.ติดดาว ตามความเป็นจริงเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วส่งเอกสารประเมินตนเองให้ สสอ.เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคระห์ปัญหาเพื่อการพัฒนาต่อไปฯ โดยส่งข้อมูลภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (พิมพ์เอกสารพร้อมแนบไฟล์ด้วย) รายละเอียดตามไฟล์แนบ ดาว์นโหลด

4 ก.พ. 58 13:30

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ในวันพุธ ที่ 5 พ.ย. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

3 พ.ย. 57 14:43

ด่วน...แจ้ง เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการโอนเงินงบประมาณ OP/PP Individual รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

3 ต.ค. 57 11:36

ด่วน...ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.โคกศรีสุพรรณ จึงเรียนมาทราบโดยทั่วกัน

1 ต.ค. 57 09:49

ด่วน.. เชิญบุคลากร รพ.สต.โพนทอง,ม่วงไข่ เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 1-2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ

30 ก.ย. 57 10:10

ด่วน...แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการจัดสรรและโอนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สสจ.โอนเงินเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

29 ก.ย. 57 09:50

ประชาสัมพันธ์ เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งหนังสือการปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีนMMR เข็มที่2จากอายุ7ปีเป็นอายุ2ปีครึ่ง รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ

23 ก.ย. 57 15:20

แจ้งแผนการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2557 คณะกรรมการฯจะออกประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ตามแผน ดังนี้
09.00-10.30 น. กองทุนตำบลแมดนาท่ม
10.30-12.00 น. กองทุนตำบลเหล่าโพนค้อ
13.00-14.30 น. กองทุนตำบลด่านม่วงคำ
14.30-16.00 น. กองทุนตำบลตองโขบ
รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ ดาว์นโหลดที่นี่

27 ส.ค. 57 09:16

ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งโอนเงินค่าป่วยการ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดาว์นโหลดหนังสือ

13 ส.ค. 57 13:22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 10 / 159    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบรายงานความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายไตรมาส
2 แบบฟอร์มรายงานผลการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
3 แบบฟอร์มการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี40ปีขึ้นไป
4 แบบฟอร์มรายงานเบาหวานและความดัน ปรับใหม่ปี 2556
5 เอกสาร"ปิงปอง7สี"
6 แบบสรุปความครอบคลุมการรับวัคซีนโรคคอตีบ/เก็บตก (Catch UP)
7 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับ รพ.สต.พร้อมตัวอย่าง
8 แบบฟอร์ม ภ 301
9 แบบฟอร์ม ภ 202
10 แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
11 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพนักเรียน
12 แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต
13 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
14 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
15 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
16 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
17 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
18 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
19 แบบฟอร์มตรวจราชการ
20 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
21 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
22 UEแบบคัดกรองวัณโรค สำหรับ HOSXP, HOSXP_PCU
23 แบบรายงานผลการคัดกรอง TB
ระเบียนที่ 1 - 23 / 23    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
- ขอเชิญประชุมสร้างเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ ห้อประชุมชั้น 7 รพ.อุดรธานี/13149/2460
- ดูงานนครพนม
- การจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากวันที่ 2-28 มิถุนายน 59 ณ ห้อประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไชน์ โฮเต็ล จ อุดรธานี/2741
- ประชุมรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรแรมอิมพีเรียลสกลนคร /2755
28
 
29
 
- ขอเชิญประชุมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ตามแนวทางอุดรโมเดล ณ ห้อประชุมภูพานหลว ชั้น4 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด รพ.ศูนย์สกลนคร/2779
30
 
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา /2654
- อบรมการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้ยการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณุข /24511
- โครการผู้ก่อการดีป้อกันการจมน้ำเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ณห้องประชุม โกพลรัตน์ 2 อิมพีเรียลสกลนคร /24569
1
 
- ประชุมเครือข่ายงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ณ ห้ออินทนิล สสจ.สกลนคร/24570
- ประชุมราชการ เตรียมพร้อมรับมือผู้ป่วยโรคไวรัสซิกา ร ห้องประชุม รพ.โคกศรีสุพรรณ/2836
2
 
3
สัปดาห์ที่ 26
4
 
5
 
- ประชุมเชิปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข สกลนคร วันที่ 5- 6 กรกฎาคม 59 ณ โรแรมสกลแกรนด์ /2834
6
 
- ขอเชิญประชุมผโครงการลดละเลิกเหล้าบุหรี่ วันที่ 6- 7 กรกฎาคม 59 ณ ห้องประชุมสหกรณ์สาธารณสุข/24933
7
 
- ประชุมคณะทำงานบังคับใช้กฎหมายและรับเรือร้อเรียน ร้อทุกข์ ณ ห้อประชุมใหญ่ชั้น2 ห้อพุทธรักษา สสจ.สกลนคร/13977
- โครงการลดใช้พลังานภาครัฐ ณ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ / 24574
8
 
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการทีมคุณภาพข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ/25252
9
 
10
สัปดาห์ที่ 27
11
 
- ประชุมเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอากาศอำนวย /24565
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุม พัฒนาระบบบริการหอบหืด 11-12 ก.ค.59 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 ตึก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม/24936
- ประชุมขับเคลื่อนกลยุทธเด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 สสจ.สกลนคร/25678
- การดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีในพื้นที่ รพ.เจริญศอลป์ /3074
- เหล้าบุหรี อิมพีเรียล
12
 
- การดำเนินงานทีมผู้ก่อการดีในพื้นที่ รพ.อากาศอำนวย /3074
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 28
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
- คัดเลือกอำเภอที่มีผลงานดีเด่นด้านการบำบัดรักษาฯ ณ ห้องประชุมสหกรณืออมทรัพย์ เวลา 09.00-12.00 น. /25263/25679
23
 
24
สัปดาห์ที่ 29
- ขอเชิญประชุม เครือข่ายในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสู่สกลนครน่าอยู่ ในวันที่ 24-25 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน อ.เมือง จ.หนองคาย/24868
25
 
- ขออนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จ.อุดรธานี/24717
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษ 25-29 ก.ค.59 จังหวัดสระบุรี/25680
26
 
- ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา การพัฒนาภาคีเครือข่ายทันตสุขภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง วันที่ 26-27 ก.ค. 59 ณ โณงแรมมารวย การ์เด้น กทม./25776
- ขอเชิญประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาอำเภอ ตำบลจัดการบูรณาการติดดาว ณ ห้องประชุมราชาวดี 1 ชั้น 6 โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร /26624
27
 
28
 
- มะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สสจ.สกลนคร/3392
29
 
- ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดูแลต่อเนื่อง (COC)ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเก่าชั้น2 สสจ.สกลนคร/26184
- ประชุมผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 7/2559 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมโณงพยาบาลส่องดาว /3151
30
 
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
- ขอเชิญเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชจังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดิน /3282
- ขอเชิญประชุมคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร ฮ.พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร/26881
2
 
3
 
4
 
5
 
- ขอเชิญทันตแพทย์/ทันตภิบาลเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบ โรคหัวใจและโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมธนากโร รพ.ศูนย์สกลนคร /25775
6
 
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่1/2558
รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
รายงานการประชุมครั้งที่3/2558
รายงานการประชุมครั้งที่4/2558
รายงานการประชุมครั้งที่5/2558
ายงานการประชุมครั้งที่6/2558

E-office