หน้าหลัก http://www.skko.moph.go.th/d_koksri :: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ติดต่อเราได้ที่  โทร.042-766066  โทรสาร 042-766-066 Email: d_koksrisupan@hotmail.com

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน   วันที่  2  พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมจัดทำแผนเงินบำรุง แผนเงิน Fixcost ฯลฯ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ

1 พ.ย. 61 21:28

ด่วนที่สุด  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต./เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เกี่ยวข้องกับการลงข้อมูลในระบบ e-GP ของ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในวันที่ 1 พย.2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ  

1 พ.ย. 61 08:48

***ประชุม*** การดำเนินการคีโตหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค นำโดยท่านนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ 

        

18 ต.ค. 61 13:44

 ประชาสัมพันธ์  รายงานสรุปผลการดำเนิงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ ดาวน์โหลดที่นี้

26 ส.ค. 61 23:17

ประชาสัมพันธ์   ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ดังนี้

                เวลา  07.00  น.    ร่วมทำบุญตักบาตร ที่วัดโคกศรีสุพรรณ 

                เวลา  08.30  น.    พิธีถวายัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี/พิธีลงนามถวายพระพรชัยฯ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ

               เวลา  17.00 น.  ร่วมพืะีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมลคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ

24 ก.ค. 61 16:27

รับคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รพสต.ติดดาว

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายวิรัตน์ จำปาวัน สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานระบบปฐมภูมิและสุขภาพจังหวัดสกลนคร นำโดยนายมานิตย์ ไชยพะยวนและทีม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รพสต.ติดดาวตามเกณฑ์ใหม่ปี 2561 กับทีมพี่เลี้ยงตามเกณฑ์ คปสอ.โคกศรีสุพรรณ และเจ้าหน้าที่จาก รพสต.ทุกแห่ง

17 มิ.ย. 61 06:32

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอโคกศรีสุพรรณ

วันที 28 พฤษภาคม 2561 นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานประชุม พชอ.อำเภอโคกศรีสุพรรณ มีคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมประกอบด้วยส่วนราชการ ตัวแทนภาคเกชนและตัวแทนภาคประชาชน พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมงาน รพสต.และกลุ่มงานใน รพ.โคกศรีสุพรรณ วาระการประชุมเน้นการคืนข้อมูล จัดลำดับความสำคัญปัญหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา

17 มิ.ย. 61 06:29

รับมอบกายอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน

วันที่ 9 เมษายน 2561 นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ ได้เป็นประธานมอบกายอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการในชุมชน เช่า รถเข็น รถเข็นโยก ไม้ยัน Walker แพมเพิร์ส เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากทุกสถานบริการร่วมรับมอบ และนายวิรัตน์ จำปาวัน สาธารณสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพสต.ทุกแห่งเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน 

9 เม.ย. 61 15:05

ต้อนรับอธิบดีกรมอนามัย ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับแมะเร็งท่อน้ำดีตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

วันที่ 6 เมษายน 2561 นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ  รอง นพ.สสจ.สกลนคร พญ.ณัฐปภัสร์ บัวบาน รก.ผอ.รพ.โคกศรีสุพรรณ นายวิรัตน์ จำปาวัน สสอ.โคกศรีสุพรรณ พร้อมคณะกรรมการ คปสอ.โคกศรีสุพรรณ ได้ต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับแมะเร็งท่อน้ำดีตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี กับอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และคณะ

9 เม.ย. 61 14:38

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนสาย กศน./สสอ./ข่้างโรงพยาบาล

วันที่ 4 เมษายน 2561 ท่านนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายเอกภพ  โสภณ เป็นประธานร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกันทำความสะอาดถนน ทางเข้า สสอ.โคกศรีฯ-สำนักสงฆ์หนองไผ่-เทศบาลตองโขบ  มีจิตอาสาจาก สสอ.โคกศรีสุพรรณ และ รพสต.ในสังกัดมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมหน้า

9 เม.ย. 61 12:01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 10 / 195    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 แผนรับจ่ายเงิน UC รพสต./สสอ.2561
3 แผนปฏิบัติการ คปสอ.โคกศรีสุพรรณ ปี 2561
4 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง 4724 สกลนคร จำนวนหนึ่งคัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 แบบฟอร์มรายงานธาลัสซีเมีย
7 แบบฟอร์มสรุปผลภาวะการได้ยินในนักเรียน
8 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสุขภาพ
9 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน
10 แบบฟอร์มประเมินโรงเรียน50(เด็กทำได้)
11 แบบฟอร์มการให้ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
12 แบบฟอร์มตรวจราชการ
13 แบบสรุปการดำเนินงานควบคุมโรค DM/HT (NCD1-4)
14 แบบฟอร์มรายงานปิงปองจราจร NCD5.1sakon และ NCD1
15 เผยแพร่หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
16 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 (แบบ สขร. 1)
18 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2560
19 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่ออตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
20 คู่มือประเมิน รพสต.ติดดาว 2561
ระเบียนที่ 1 - 20 / 20    
IT newsเกณฑ์ประเมิน รพสต.ติดดาว 2561
  ดาว์นโหลดคู่มือ

หมวด 1การนำองค์กรและการจัดการที่ดี
ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล + แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.1ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล
1.2แผนกลยุทธ์สุขภาพ
1.3ระบบงาน/กระบวนการสำคัญ
1.3.1การเงินการบัญชี
1.3.2.1การจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
1.3.2.2เกณฑ์ GREEN & CLEAN
1.3.3การจัดสรรทรัพยากร

หมวด 2การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย

หมวด 3การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 4การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
การจัดการระบบบริการ
4.1จัดการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP)
4.2การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจ้าหน้าที่)
4.2.7เภสัชกรรมและ RDU
4.3การบริการในชุมชน
4.3.1คบส
4.4การบริการแพทย์แผนไทย
4.5ระบบสนับสนุน
4.5.1 IT
4.5.2 IC
4.5.3 LAB 

หมวด 5ผลลัพธ์
5.1บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care)
5.2ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI)
5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

ดาว์นโหลดแบบรวมZIP >>  เกณฑ์ประเมินรายข้อ  นำเสนอรายละเอียดรายเกณฑ์  
คำสั่งคณะกรรมการพี่เลี้ยง รพสต.ติดดาวระดับอำเภอ

ประยูร
15 พ.ค. 61 07:32

บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

ประยูร
19 มิ.ย. 60 14:59
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
WEB LINK
>> DATA CENTER:อำเภอ
>> ระบบระบาดวิทยาออนไลน์
>> รพ.โคกศรีสุพรรณ2015
>> สสจ.สกลนคร
>> COCKPIT เขต 8
>> COCKPIT สกลนคร
>> GIS รพสต.โพนทองวัฒนา

>> ฟังเพลงออนไลน์ริมน้ำ
>> ดูทีวีออนไลน์
>> ทีวีสยามสปอร์ต

>> ตรวจล็อตเตอรี่
>> Forrunner
>> คู่มือบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
>> โครงการสืบสานปณิธานเต้านม 
>> โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
>> ตรวจสอบตำแหน่งรถ GPSONE

WEB BLOG & FB
>> KSSRRT FC
>>
KpyoonBlog
>> Facebook รพสต.โพนทองวัฒนา

>> Facebook สสอ.โคกศรีสุพรรณ
>> Facebook ชมรมกรีฑาผู้สูงอายุฯ

ตรวจสอบ GIS สสจ.สน
>>
สถานะการใช้โปรแกรม
>> คุณภาพงาน ฌณห ราย รพสต.
>> สถานะ Basic Data
>> ตรวจสอบ นสค.
>> ตรวจสอบ อสม.

สำหรับผู้บริหาร
>>  ตรวจสอบประชากรกลางปี
>>  ตรวจสอบผลงานแพทย์แผนไทย
>>  ตรวจสอบเงินโอนจาก สปสช.
>>  ตรวจสอบการส่ง21แฟ้ม
>>  ตรวจสอบการจัดหาคอมพิวเตอร์
>>  ตรวจสอบ GISJHCIS_Online
>>  ตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
>>  ตรวจสอบข้อมูลบำบัดยาเสพติด
>>  ตรวจสอบคัดกรองซึมเศร้า
>>  ตรวจสอบการส่งรายงาน5
>>  ตรวจสอบผลงาน DataCeter

FOR BUDGET
>>  สปสช.ส่วนกลาง
>>
สปสช.อุดรธานี
>> ตรวจสอบกองทุนตำบล
>> ตรวจสอบเงินโอน

>> โปรแกรม OPPP2010

FOR RESEARCH

>> สำนักระบาดวิทยา
>> รายงานเฝ้าระวังโรครายสัปดาห์
>> สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

คู่มือ

บันทึกรายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่1/2558
รายงานการประชุมครั้งที่2/2558
รายงานการประชุมครั้งที่3/2558
รายงานการประชุมครั้งที่4/2558
รายงานการประชุมครั้งที่5/2558
ายงานการประชุมครั้งที่6/2558

E-office