นายวิกรานต์  งอธิราช
 สาธารณสุขอำเภอ
กุสุมาลย์

facebook

หน้าหลัก
สสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร


หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

 เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย
ด้านสาธารณสุข


Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำยบบ้านนาเพียงใหม่

14 ก.ค. 60 13:51

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกคน  

        เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 น.

                   ณ ห้องวประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่

14 ก.ค. 60 11:30

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพสต. ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมถอดการประเมินติดดาว และ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

                               ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560                   เวลา 09.00 - 12.00 น.

                              ณ ห้องประชุมโรรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่

14 ก.ค. 60 11:28

แจ้ง คณะกรรมการอนามัยแม่ละเด็ก เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

        เนื่องจากในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 รพ.กุสุมาลย์รับประเมิน รพ.มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากนโยบายและเกณฑ์การประเมิน จนท. ทุกระดับต้องรับทราบร่วมกัน
ทั้ง CUP ดังนั้น    จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน  ประชุมเตรียมความพร้อม
ในวันที่ 12 กรกฎาคม  60  ณ ห้องประชุมรัชมงคลนายก เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


            

7 ก.ค. 60 14:48

แจ้ง เจ้าหน้าที่ รพสต.ทุกแห่ง 
        ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ขอผลงานการเยี่ยมบ้าน เตียง 3/4 ผลงานตั้งแต่ ต.ค. 59 - พ.ค. 60  พร้อมภาพถ่าย(ถ้ามี)  รายละเอียดดั้งนี้
       - ชื่อ - สกุล
       - ที่อยู่
       - การวินิจฉัยโรค
       - การดูแล
ส่งเข้าเมล์ Amphur.kusuman@gmail.com และ tawa1965@hotmail.com

7 ก.ค. 60 14:40

ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก รพสต. เข้าร่วมรับการประเมิน "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยืน" ปี 2560  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุสุมาลย์

7 ก.ค. 60 13:41

  ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา รพ.สต. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม เตรียมรับประเมิน " อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง"                         ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงพยาบาลกุสุมาลย์

5 ก.ค. 60 11:25

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ประชุมเตรียมรับประเมิน "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง"

4 ก.ค. 60 15:08

รับประเมิน และ เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว ปี 60

4 ก.ค. 60 14:58

หน่วยสาธารณสุข อปท และโรงเรียน ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ รวมรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติดด

4 ก.ค. 60 14:55
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 39
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 40
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 41
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 42
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 43
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

               สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

Web link

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com