นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

facebook

หน้าหลักสสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร

หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

บทบาทเจ้าหน้าที่ตามภาระกิจ
กฏกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)

Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง  Load

15 ส.ค. 62 09:56

พชอ1/62 อำเภอกุสุมาลย์ เปิดเวที่การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ). (District Health Board:DHB) ครั้งที่ 1/2562  ณ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

6 มี.ค. 62 10:49

อบรม พัฒนาศักภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 62

27 ก.พ. 62 11:56

กิจกรรมจิตอาสาอำเภอกุสุมาลย์

27 ก.พ. 62 11:53

อบรมและตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับ(OV) ปี 62

27 ก.พ. 62 11:52

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

27 ก.พ. 62 11:50

27 ก.พ. 62 11:46

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

19 ธ.ค. 61 11:17

ผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1รายการ สำหรับ รพสตบ้านนาเพียงใหม่ สสอ.กุสุมาลย์ (รพ.กุุสุมาลย์)

19 ธ.ค. 61 10:07

14 ธ.ค. 61 12:32
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
2 สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2562
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
admin
27 มิ.ย. 62 11:11

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

รูป

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com