นายวิกรานต์  งอธิราช
 สาธารณสุขอำเภอ
กุสุมาลย์

facebook

นโยบายการดำเนินงานนายแพทย์ สสจ.สกลนคร

หน้าหลัก
สสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร


หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

 เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย
ด้านสาธารณสุข


ตารางวิ่ง
ประชาสัมพันธ์วิ่งจ้าวสนาม ปี 2557
วันที 7 มิถุนายน 2557
ณ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำยบบ้านนาเพียงใหม่

14 ก.ค. 60 13:51

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกคน  

        เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม  ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 น.

                   ณ ห้องวประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่

14 ก.ค. 60 11:30

 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพสต. ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมถอดการประเมินติดดาว และ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

                               ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560                   เวลา 09.00 - 12.00 น.

                              ณ ห้องประชุมโรรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเพียงใหม่

14 ก.ค. 60 11:28

แจ้ง คณะกรรมการอนามัยแม่ละเด็ก เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

        เนื่องจากในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 รพ.กุสุมาลย์รับประเมิน รพ.มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
ปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากนโยบายและเกณฑ์การประเมิน จนท. ทุกระดับต้องรับทราบร่วมกัน
ทั้ง CUP ดังนั้น    จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน  ประชุมเตรียมความพร้อม
ในวันที่ 12 กรกฎาคม  60  ณ ห้องประชุมรัชมงคลนายก เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


            

7 ก.ค. 60 14:48

แจ้ง เจ้าหน้าที่ รพสต.ทุกแห่ง 
        ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ขอผลงานการเยี่ยมบ้าน เตียง 3/4 ผลงานตั้งแต่ ต.ค. 59 - พ.ค. 60  พร้อมภาพถ่าย(ถ้ามี)  รายละเอียดดั้งนี้
       - ชื่อ - สกุล
       - ที่อยู่
       - การวินิจฉัยโรค
       - การดูแล
ส่งเข้าเมล์ Amphur.kusuman@gmail.com และ tawa1965@hotmail.com

7 ก.ค. 60 14:40

ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก รพสต. เข้าร่วมรับการประเมิน "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยืน" ปี 2560  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกุสุมาลย์

7 ก.ค. 60 13:41

  ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา รพ.สต. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม เตรียมรับประเมิน " อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง"                         ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงพยาบาลกุสุมาลย์

5 ก.ค. 60 11:25

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ประชุมเตรียมรับประเมิน "อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง"

4 ก.ค. 60 15:08

รับประเมิน และ เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว ปี 60

4 ก.ค. 60 14:58

หน่วยสาธารณสุข อปท และโรงเรียน ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ รวมรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติดด

4 ก.ค. 60 14:55
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 30
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 31
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 32
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 33
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

               สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมบัญชีกลาง
สภาการพยาบาล
สำนักงานหลักประกันสุจภาพแห่งชาติ


 

Down Loads เอกสาร

รายงาน

  >> ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  <<

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

Web link

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com