นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

facebook

หน้าหลักสสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร

หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

บทบาทเจ้าหน้าที่ตามภาระกิจ
กฏกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)

Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ขอเชิญชวนชาวสกลนครและผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม โครงการ “หมอชวนวิ่ง” ฉลองครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข 50 ปี แพทยสภา 
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

13 พ.ย. 61 12:46

ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับบริการทันตกรรม
จากหน่วยทันตกรรมพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 2561 ณ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อำเภอกุสุมาลย์

13 พ.ย. 61 11:56

ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 7 พฤศจิกายน  2561  ณ ห้องประชุมร้อยล้าน รพ.สต.บ้านแสนพัน

13 พ.ย. 61 11:10

21 พ.ค. 61 16:02

ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  1 รายการ
งบลงทันค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 
ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ คลิก>>

22 พ.ย. 60 10:24

ข่าวประชาสัมพันธ์  สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

20 พ.ย. 60 12:39

ขอเชิญ

ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์และใกล้เคียง  ที่ต้องการรับบริการทางด้านทันตกรรม 

เข้ารับบริการทันตกรรม ที่ทาง กฟผ. จัดทันตกรรมเคลื่อนที่บริการประชาชน

ณ  โรงเรียนบ้านแก้งคำสามัคคี  ตำบลอุ่มจาน   อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 

ในวันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

16 พ.ย. 60 09:38

14 พ.ย. 60 09:58

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่  6   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2560

7 พ.ย. 60 12:39

            ขออนุมัติเสนอแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ  70 
ปีงบประมาณ 2561  สสอ.กุสุมาลย์  คลิก>>>

2 พ.ย. 60 13:25
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 44
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 45
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 46
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 

สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

 

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com