นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

facebook

หน้าหลักสสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร

หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

บทบาทเจ้าหน้าที่ตามภาระกิจ
กฏกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พชอ63อำเภอกุสุมาลย์ เปิดเวที่การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ). (District Health Board:DHB) ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์

26 ธ.ค. 62 13:32

จัดซื้อ-จัดจ้าง  Load

15 ส.ค. 62 09:56

พชอ1/62 อำเภอกุสุมาลย์ เปิดเวที่การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ). (District Health Board:DHB) ครั้งที่ 1/2562  ณ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

6 มี.ค. 62 10:49

อบรม พัฒนาศักภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 62

27 ก.พ. 62 11:56

กิจกรรมจิตอาสาอำเภอกุสุมาลย์

27 ก.พ. 62 11:53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
28
ระเบียนที่ 1 - 5 / 136    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกวดราคา ทดสอบ 12 ธ.ค. 2562
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
     
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศถึงวันที่
1 หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 63
2 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผุ้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป้นผุ้มีส่วได้ส่วนเสียกับผุ้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 31 ธ.ค. 63
3 แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31 ธ.ค. 63
4 เอกสารแจ้งผู้บริหารขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเรื่องการป้องกันผุ้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ธ.ค. 63
5 เอกสารรายงานผุ้บริหารรับทราบและลงนามสั่งการนำเผยแพร่ขึ้นWeb Sideของหน่วยงานเรื่องรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2563ไตรมาสที่1 31 ธ.ค. 63
6 เอกสารแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้สนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 31 ธ.ค. 63
7 เอกสานเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31 ธ.ค. 63
8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web Side ของหน่วยงาน+Print Screen 31 ธ.ค. 63
9 ภาพถ่ายสถานที่เผยแพร่แผน ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 31 ธ.ค. 63
10 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปลดประกาศ 31 ธ.ค. 63
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 63
12 การรับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 31 ธ.ค. 63
13 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ/ลงนามและขออนุญาตินำกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บน Web Side 31 ธ.ค. 63
14 Print Screen Link Web Side สสอ.กุสุมาลย์ วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี 2562 31 ธ.ค. 63
15 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลการวิเคาระห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ผ่านเว็บไซต์/print screen 31 ธ.ค. 63
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 31    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 รับสมัคร ทดสอบ 12 ธ.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2563
2 สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2562
3 เงินเดือน
4 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 สรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 สสอ.กุสุมาลย์
8 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ปีงบฯ2563 (ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร) เพื่อการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
10 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร. 1)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร. 1)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร. 1)
ระเบียนที่ 1 - 13 / 13    
IT news
admin
27 มิ.ย. 62 11:11

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

รูป

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)  
 

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.