นายวิกรานต์  งอธิราช
 สาธารณสุขอำเภอ
กุสุมาลย์

facebook

นโยบายการดำเนินงานนายแพทย์ สสจ.สกลนคร

หน้าหลัก
สสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร


หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

 เบอร์โทรศัพท์  เบอร์โทรศัพท์
เครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัย
ด้านสาธารณสุข


ตารางวิ่ง
ประชาสัมพันธ์วิ่งจ้าวสนาม ปี 2557
วันที 7 มิถุนายน 2557
ณ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เรื่อง Lab , NCD , ยา อำเภอกุสุมาลย์ วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม รพ,กุสุมาลย์

19 มี.ค. 58 00:01

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอวยชัย  แร่ทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ในการนำเสนอรายงานการสอบสวนโรค ระดับเขต สคร 7 อุบลราชธานี้

18 มี.ค. 58 23:52

ประชุมคณะทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอกุสุมาลย์

11 มี.ค. 58 20:45

ประชุมประจำเดือน มีนาคม วันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

10 มี.ค. 58 20:43

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกรับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในสาธารณกุศล ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 123 คน

10 มี.ค. 58 20:36

                          09-03-2558

             สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง ปีงบประมาณ 2557

9 มี.ค. 58 12:55

19-10-57

19 ต.ค. 57 13:47

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2557  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  และทักษะในการจัดทำแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรในสังกัด, เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะแก่บุคลากรในสังกัด  ในการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายบริการ  สู่เป้าหมายหน่วยบริการ และเครือข่ายคุณภาพ ,เพื่อพัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุขเชิงรุกของชุมชน,เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการคุณภาพ และพร้อมนี้ได้มีการศึกษาดูงาน ที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 จังหวัดราชบุรี เรื่องของระบบการบริหารจัดการขยะ,การเลี้ยงใส้เดือน,การใช้พลังงานจาก Biogas .เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม,ระบบการบำบัดน้ำเสีย และพร้อมนี้ ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 57 แก่นายรัตน์ นาโควงค์ และแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรินทร์ วงตา ที่ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่

1 ต.ค. 57 10:25

23-09-57

 วันที่  23 กันยายน 2557 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ 2 ทศวรรษ “สกลนครน่าอยู่  สู่สกลนครสร้างสุข”งานเชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ประจำปี 2557 ระหว่าง วันที่ 22-23 กันยายน  2557  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

23 ก.ย. 57 15:29

15-09-57

16 ก.ย. 57 09:22
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

admin
15 ม.ค. 57 10:32

Family Folder Collector (FFC)

 ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
26 มิ.ย. 57 14:44
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

               สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมบัญชีกลาง
สภาการพยาบาล
สำนักงานหลักประกันสุจภาพแห่งชาติ


 

Down Loads เอกสาร

รายงาน

  >> ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  <<

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

Web link

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : d_kusuman@skko.moph.go.th