นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

facebook

หน้าหลักสสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร

หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

บทบาทเจ้าหน้าที่ตามภาระกิจ
กฏกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)

Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ-จัดจ้าง  Load

15 ส.ค. 62 09:56

พชอ1/62 อำเภอกุสุมาลย์ เปิดเวที่การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ). (District Health Board:DHB) ครั้งที่ 1/2562  ณ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ 

6 มี.ค. 62 10:49

อบรม พัฒนาศักภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ปี 62

27 ก.พ. 62 11:56

กิจกรรมจิตอาสาอำเภอกุสุมาลย์

27 ก.พ. 62 11:53

อบรมและตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับ(OV) ปี 62

27 ก.พ. 62 11:52

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

27 ก.พ. 62 11:50

27 ก.พ. 62 11:46

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์

19 ธ.ค. 61 11:17

ผยแพร่แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1รายการ สำหรับ รพสตบ้านนาเพียงใหม่ สสอ.กุสุมาลย์ (รพ.กุุสุมาลย์)

19 ธ.ค. 61 10:07

14 ธ.ค. 61 12:32
IT news
admin
27 มิ.ย. 62 11:11

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
- รพ.สต.บ้านแสนพัน วันคลินิกโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง)
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 44
4
 
5
 
6
 
- รพ.สต.บ้านแสนพัน สุ้มไขว้ เขตรับผิดชอบรพ.สต.บ้านหนองบัวสร้างอสม.หมู่ละ 2 ท่าน ร่วมออกปฏิบัติงาน
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 45
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 46
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 47
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

รูป

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com