นายวิกรานต์  งอธิราช
 สาธารณสุขอำเภอ
กุสุมาลย์

facebook

หน้าหลัก
สสอ.กุสุมาลย์
สสจ.สกลนคร


หน่วยงานในสังกัด
HISO–พิกัดสถานพยาบาล คะแนน

บทบาทเจ้าหน้าที่ตามภาระกิจ
กฏกระทรวงสาธารณสุข
(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์)

Takis
RANKING
LTC
Cockpit57
Cockpit58
เว็บไซต์ธนาคารขยะ
กองทุนฯ

ข่าว

สถานีโทรทัศน์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 พ.ค. 61 16:02

ตารางแสดง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  1 รายการ
งบลงทันค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 
ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ คลิก>>

22 พ.ย. 60 10:24

ข่าวประชาสัมพันธ์  สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

20 พ.ย. 60 12:39

ขอเชิญ

ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์และใกล้เคียง  ที่ต้องการรับบริการทางด้านทันตกรรม 

เข้ารับบริการทันตกรรม ที่ทาง กฟผ. จัดทันตกรรมเคลื่อนที่บริการประชาชน

ณ  โรงเรียนบ้านแก้งคำสามัคคี  ตำบลอุ่มจาน   อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 

ในวันที่ 16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

16 พ.ย. 60 09:38

14 พ.ย. 60 09:58

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่  6   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2560

7 พ.ย. 60 12:39

            ขออนุมัติเสนอแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ  70 
ปีงบประมาณ 2561  สสอ.กุสุมาลย์  คลิก>>>

2 พ.ย. 60 13:25

2 พ.ย. 60 12:55

2 พ.ย. 60 12:54

2 พ.ย. 60 12:53
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 ทดสอบ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news

DWARD

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:05

Family Folder Collector (FFC)

            ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ แอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011
 ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือ
โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

ffc

พัชระ
29 ก.ค. 58 14:02
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ทดสอบ1 28 พ.ย. 53
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม อ.กุสุมาลย์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

               สภาสุขภาพอำเภอ
สภาสุขภาพฯ

   

 

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาสุขภาพฯ

Down Loads เอกสาร

รายงาน

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
(Primary Care Award )

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ยินดีต้อนรับ

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 042-769074
E-mail : kusuman.00494@gmail.com