นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
 

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจ
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2557
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน 
  - ธันวาคม 
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2558
  - มกราคม

  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน

  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2559
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ขรก. click

6 ก.ย. 60 09:25

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส. click

6 ก.ย. 60 09:24

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ดาวห์โหลด  CLICK

21 ก.ค. 60 17:10

คำสั่งจ้าวสนาม 2560 CLICK

22 มิ.ย. 60 10:03

เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทน ฉ.11 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 คลิ๊ก

9 พ.ค. 60 16:12

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ดูประกาศ CLICK

27 เม.ย. 60 13:56

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท /เดือน ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงาม ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ  ดูประกาศ CLICK

12 เม.ย. 60 17:16

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักเพื่อเตียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จุดบริการประชาชนจุดตรวจหลักที่ 2 บริเวณศาลาสามแยกบ้านโพนงาม ระหว่างวันที่ 4 - 17 เมษายน 2560 ดาวห์โหลด CLICK

4 เม.ย. 60 14:24

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 จุดบริการประชนชนจุดตรวจหลักที่ 1 บริเวณสี่แยกตู้ยามตำรวจ ระหว่างวันที่ 4 - 17 เมษายน 2560 ดาวห์โหลด CLICK

4 เม.ย. 60 14:03

เผยแพร่สรุปผลการสอบราคาพร้อมประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

24 ก.พ. 60 15:36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 10 / 234    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 35
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 36
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 37
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 38
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

แบบฟอร์มรายงาน สสอ.กุดบาก
ปีงบประมาณ 2557

รายงานงวด 3 เดือน
รายงานงวด 6 เดือน
รายงานปี
รายงานประจำเดือน
รายงานอนามัยโรงเรียน

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office