หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ดูประกาศ คลิ๊ก

19 ต.ค. 61 13:24

คำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น คลิ๊ก

5 ต.ค. 61 10:35

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ครั้งที่ 10/2561  คลิ๊ก

5 ต.ค. 61 10:31

หนังสือขออนุญาตไปราชการ ภายในจังหวัด เพื่อปฏิบัติงาน และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ของแผนงานสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ดาวโหลด คลิ๊ก

11 ก.ย. 61 16:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรั้วรอบ รพ.สต.ดงนิมิต  ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊ก

4 ก.ย. 61 12:41

แนวทางการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบากเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊ก

21 ส.ค. 61 14:40

ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊ก

21 ส.ค. 61 13:57

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:55

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:49

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 10 / 315    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 40
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 41
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 42
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม


นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
สายด่วนผู้บริหาร 09-0237-7391

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑

ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร  

โทร ๐๔๒-๗๘๔๐๒๕

สายด่วนผู้บริหาร 
๐๙-๐๒๓๗-๗๓๙๑

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร ๑๖๖๙

 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

สถานบริการในสังกัด

  1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
  2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
  3. รพ.สต.บ้านกลาง
  4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
  5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก