หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:55

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:49

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:45

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:40

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือนเมษายน 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:37

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 - กรกฎาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 14:02

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 13:58

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 13:51

สรุปผลกาอรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 13:49

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 13:45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
31
ระเบียนที่ 1 - 10 / 308    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 31
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 32
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 33
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม

ร้องเรียน ร้องทุกข์ /เรื่องทั่วไป

หรือเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง

โทร ๐๔๒ ๗๘๔๐๒๕

สายด่วนผู้บริหาร 

๐๘ ๖๒๓๕ ๑๕๑๔ หรือ

เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก

จ.สกลนคร

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office