นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
 

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจ
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2557
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน 
  - ธันวาคม 
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2558
  - มกราคม

  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน

  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2559
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.ฯ ปี 2560 คลิ๊ก (ใช้สำหรับซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 5000 บาท และซื้อน้ำมันไม่เกิน 10000 ลิตร)

15 พ.ย. 60 12:32

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560 คลิ๊ก

3 พ.ย. 60 06:24

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วย/หัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ๒๕ ต.ค.๒๕๖๐เป็นต้นไป คลิ๊ก

1 พ.ย. 60 18:41

คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กรณีงานพัสดุ ฯ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๐ คลิ๊ก

1 พ.ย. 60 18:34

ใบเเสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ ดาวห์โหลด CLICK

30 ต.ค. 60 10:34

ทีมแพทย์/ปฐมพยาบาล/ทีมจิตอาสา/ผังปฏิบัติงาน งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ มณฑลพิธีวัดศรีจันทราราม อำเภอกุดบาก คลิ๊ก

24 ต.ค. 60 07:44

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ขรก. click

6 ก.ย. 60 09:25

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พกส. click

6 ก.ย. 60 09:24

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก เรื่องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ดาวห์โหลด  CLICK

21 ก.ค. 60 17:10

คำสั่งจ้าวสนาม 2560 CLICK

22 มิ.ย. 60 10:03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
24
ระเบียนที่ 1 - 10 / 240    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 43
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 44
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 45
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 46
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 47
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

แบบฟอร์มรายงาน สสอ.กุดบาก
ปีงบประมาณ 2557

รายงานงวด 3 เดือน
รายงานงวด 6 เดือน
รายงานปี
รายงานประจำเดือน
รายงานอนามัยโรงเรียน

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office