หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ครั้งที่ 11  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมต้นบาก คลิ๊ก

4 ธ.ค. 61 11:36

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ครั้งที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมต้นบาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

4 ธ.ค. 61 11:34

รายงานผลการกำหนดราคากลาง รายการซ่อมแซมจุดให้บริการผู้ป่วยนอก รพ.สต.บ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

3 ธ.ค. 61 14:41

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนกลาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

30 พ.ย. 61 10:11

รายงานผลการกำหนดราคากลาง รายการซ่อมแซมห้องฉุกเฉินอาคารบริการ รพ.สต.บ้านกลาง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

29 พ.ย. 61 09:31

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอาคารบริการ รพ.สต.บ้านกลาง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

29 พ.ย. 61 09:18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมจุดให้บริการผู้ป่วยนอก รพ.สต.บ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

29 พ.ย. 61 09:08

แผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิ๊ก

28 พ.ย. 61 10:58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมคลินิกบริการอนามัยแม่และเด็กอาคารบริการ รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

6 พ.ย. 61 14:14

ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ครั้งที่ 11/2561 และรายงานการประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมต้นบาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ดาวโหลด คลิ๊ก

5 พ.ย. 61 12:10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
34
ระเบียนที่ 1 - 10 / 336    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม


นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
สายด่วนผู้บริหาร 09-0237-7391

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑

ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร  

โทร ๐๔๒-๗๘๔๐๒๕

สายด่วนผู้บริหาร 
๐๙-๐๒๓๗-๗๓๙๑

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
โทร ๑๖๖๙

 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

สถานบริการในสังกัด

  1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
  2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
  3. รพ.สต.บ้านกลาง
  4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
  5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก