สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

ที่ตั้ง: ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร

โทร 042-784025 

ข้อมูลพื้นฐาน

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

 • แผนปฏิบัติการ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 • หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

 • รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน

 • ห้องร้องเรียน ร้องทุกข์

ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง

คู่มือการปฏิบัติงาน

   - คู่มือ 3 ก
 
  - คู่มือกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 คลิ๊ก

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 คลิ๊ก

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมชั้นล่างอาคารบริการ รพ.สต.บ้านโพนงาม อำเภอกุดบาก จังหวักสกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนวงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ CKILK

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมหลังคาบริการและฝ้าเพดานอาคารบริการ รพ.สต.บ้านค้อน้อย อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนวงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ CLICK

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง รายการซ่อมแซมหลังคาอาคารบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านกลาง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนวงเงินระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ CLICK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
41
ระเบียนที่ 1 - 10 / 406    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 


นายภุชพงศ์ สุพัฒนกุล
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
สายด่วนผู้บริหาร 09-0237-7391

สถานบริการในสังกัด

 1. รพ.สต.บ้านกุดแฮดสามัคคี
 2. รพ.สต.บ้านค้อน้อย
 3. รพ.สต.บ้านกลาง
 4. รพ.สต.บ้านโพนงาม
 5. รพ.สต.บ้านดงนิมิต

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยนยน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
ำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562
  - มกราคม
 
 - กุมภาพันธ์
 
 - มีนาคม
 
 - เมษายน
 
 - พฤษภาคม
 
 - มิถุนายน
 
 - กรกฎาคม
 
 - สิงหาคม
 
 - กันยายน
 
 - ตุลาคม
 
 - พฤศจิกายน
 
 - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2563 
  - มกราคม

รายงานการประชุม

- มกราคม 62
-
 กุมภาพันธ์ 62
-
 มีนาคม 62
-
 เมษายน 62
-
 พฤษภาคม 62
-
 มิถุนายน 62
-
 กรกฎาคม 62
-
 สิงหาคม 62
กันยายน 62
-
 ตุลาคม 62
-
 พฤศจิกายน
-
 ธันวาคม

- มกราคม 63

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจคลิ๊ก
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
คลิ๊ก
แบบขออนุญาตไปราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
คลิ๊ก
แบบฟอร์มใบลาศึกาษาต่อ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือศึกษาดูงาน คลิ๊ก

Web link

คู่มือ

E-office

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.