แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจ
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2557
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน 
  - ธันวาคม 
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2558
  - มกราคม

  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน

  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2559
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือระบบป้องกัน/ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ดูรายละเอียด คลิ๊ก

13 มิ.ย. 61 13:42

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

13 มิ.ย. 61 00:50

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 15:42

รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน เดือนมีนาคม 2561 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:43

รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:41

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม 2561 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:39

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2560 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:31

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเดือน พฤศจิกายน 2560 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:28

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เดือน ตุลาคม 2560 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:23

คำสั่งเรื่อง ตั้งศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก

7 มิ.ย. 61 12:53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
30
ระเบียนที่ 1 - 10 / 295    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

ร้องเรียน ร้องทุกข์ /เรื่องทั่วไป

หรือเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง

โทร ๐๔๒ ๗๘๔๐๒๕

สายด่วนผู้บริหาร 

๐๘ ๖๒๓๕ ๑๕๑๔ หรือ

เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก

จ.สกลนคร

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office