นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
สาธารณสุขอำเภอกุดบาก
 

แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มลากิจ
แบบฟอร์มลาพักผ่อน  คลิ๊ก

บบสอบถามงานศพปลอดเหล้าปลอดการพนัน
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายข้าราชการ
แบบฟอร์มใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2557
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน 
  - ธันวาคม 
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนปี 2558
  - มกราคม

  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
 
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน

  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2559
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - เมษายน
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2560
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์
  - มีนาคม
  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม
  - พฤศจิกายน
  - ธันวาคม
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2561
  - มกราคม
  - กุมภาพันธ์

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดค่าตอบแทน ฉ.11 เดือน ม.ค.2561 click

31 ม.ค. 61 16:50

สำเนาคู่ฉบับ คำสั่งจังหวัดสกลนครแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก ดาวห์โหลด คลิ๊ก

31 ม.ค. 61 09:50

ตัวอย่างทะเบียนการจัดซื้อน้ำมัน ดาวห์โหลด คลิ๊ก

25 ม.ค. 61 13:25

ตัวอย่างแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวห์โหลด คลิ๊ก

25 ม.ค. 61 13:21

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วรอบบริเวณ รพ.สต.ดงนิมิต ตำบลนาม่อง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊ก

9 ม.ค. 61 20:11

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหลักในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ดาวห์โหลด CLACK

28 ธ.ค. 60 14:23

เผลแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2560 คลิ๊ก

22 ธ.ค. 60 11:13

เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมรั้วรอบบริเวณ รพ.สต.ดงนิมิต ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซ่อมแซมรั้วรอบบริเวณ รพ.สต.ดงนิมิต ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก
เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมห้องฉุกเฉินอาคารบริการ รพ.สต.บ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซ่อมแซมห้องฉุกเฉินอาคารบริการ รพ.สต.บ้านค้อน้อย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก
เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนภายใน รพ.สต.บ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซ่อมแซมถนนภายใน รพ.สต.บ้านโพนงาม ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก
เผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนภายใน รพ.สต.กุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซ่อมแซมถนนภายใน รพ.สต.กุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร คลิ๊ก

21 ธ.ค. 60 14:11

เผยแพร่สรุปรายงานการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด คลิ๊ก

20 ธ.ค. 60 15:52

เผยแพร่สรุปรายงานการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561 ดูรายละเอียด คลิ๊ก

20 ธ.ค. 60 15:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
26
ระเบียนที่ 1 - 10 / 257    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 05
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 06
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 07
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

แบบฟอร์มรายงาน สสอ.กุดบาก
ปีงบประมาณ 2557

รายงานงวด 3 เดือน
รายงานงวด 6 เดือน
รายงานปี
รายงานประจำเดือน
รายงานอนามัยโรงเรียน

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office