หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาตไปราชการ ภายในจังหวัด เพื่อปฏิบัติงาน และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ของแผนงานสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ดาวโหลด คลิ๊ก

11 ก.ย. 61 16:17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมรั้วรอบ รพ.สต.ดงนิมิต  ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิ๊ก

4 ก.ย. 61 12:41

แนวทางการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบากเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิ๊ก

21 ส.ค. 61 14:40

ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊ก

21 ส.ค. 61 13:57

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนรอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:55

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:49

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:45

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:40

รายงานข้อร้องเรียน ประจำเดือนเมษายน 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 16:37

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 - กรกฎาคม 2561 คลิ๊ก

17 ส.ค. 61 14:02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
32
ระเบียนที่ 1 - 10 / 312    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

ร้องเรียน ร้องทุกข์ /เรื่องทั่วไป

หรือเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง

โทร ๐๔๒ ๗๘๔๐๒๕

สายด่วนผู้บริหาร 

๐๘ ๖๒๓๕ ๑๕๑๔ หรือ

เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก

จ.สกลนคร

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office