หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 9/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ดาวห์โหลด คลิ๊ก

6 ก.ค. 61 10:51

คู่มือระบบป้องกัน/ตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ดูรายละเอียด คลิ๊ก

13 มิ.ย. 61 13:42

รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

13 มิ.ย. 61 00:50

รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 15:42

รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน เดือนมีนาคม 2561 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:43

รายงานผลการดำเนินการร้องเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:41

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม 2561 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:39

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เดือนธันวาคม 2560 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:31

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเดือน พฤศจิกายน 2560 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:28

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เดือน ตุลาคม 2560 คลิ๊ก

7 มิ.ย. 61 14:23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
30
ระเบียนที่ 1 - 10 / 296    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

ร้องเรียน ร้องทุกข์ /เรื่องทั่วไป

หรือเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง

โทร ๐๔๒ ๗๘๔๐๒๕

สายด่วนผู้บริหาร 

๐๘ ๖๒๓๕ ๑๕๑๔ หรือ

เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก

จ.สกลนคร

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร ๑๖๖๙

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office