หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการร้องเรียนในรอบ 9 เดือน (ตค 60- มิ.ย. 61) รายละเอียด

21 ส.ค. 61 18:07

รายงานการร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 2561 รายละเอียด

21 ส.ค. 61 17:42

รายงานการร้องเรียน เมษายน 2561 รายละเอียด 

21 ส.ค. 61 17:41

รายงานการร้องเรียน กรกฎาคม 2561 รายละเอียด

21 ส.ค. 61 17:27

รายงานร้องเรียน มิถุนายน 2561 รายละเอียด

21 ส.ค. 61 17:24

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต. อำเภอนิคมน้ำอูน รายละเอียด

21 ก.ค. 61 12:26

รายงานเรื่องร้องเรียน ตค.60-มีค.61 รายละเอียด

24 มิ.ย. 61 13:15

 รายงานเรื่องร้องเรียน มี.ค. 60 รายละเอียด

24 มิ.ย. 61 13:14

รายงานเรื่องร้องเรียน ก.พ. 61 รายละเอียด

24 มิ.ย. 61 13:13

รายงานเรื่องร้องเรียน มค.61 รายละเอียด

24 มิ.ย. 61 13:13
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 1 26 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
2 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 30 ก.ย. 2561
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 40
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 41
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 42
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 43
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน