หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม พชอ.นิคมน้ำอูน ครั้งที่ 1/61 20 ก.พ. 61 ณ รพ.นิคมน้ำอูน

10 เม.ย. 61 15:24

ขออนมัติเผย รายละเอียด

23 มี.ค. 61 16:36

โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

22 มี.ค. 61 23:20

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

22 มี.ค. 61 23:15

คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  รายละเอียด

22 มี.ค. 61 23:13

สรุปรายงานการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

22 มี.ค. 61 23:12

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น

22 มี.ค. 61 23:09

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวสาธารณสุข พ.ศ. 2560 รายละเอียด

22 มี.ค. 61 23:08

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนิคมน้ำอูน

22 มี.ค. 61 23:07

โครงการคุณธรรมจริยธรรม รายละเอียด

22 มี.ค. 61 18:25
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 1 26 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
2 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 30 ก.ย. 2561
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน