ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

โทร 042789016

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562

20 มิ.ย. 62 15:07

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562

20 มิ.ย. 62 15:06

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

20 มิ.ย. 62 15:05

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (EB24)

26 มี.ค. 62 11:36

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB21)

26 มี.ค. 62 11:34

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB20)

26 มี.ค. 62 11:33

มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส (EB19)

26 มี.ค. 62 11:30

การสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน (EB18)

26 มี.ค. 62 11:29

การจัดการเรื่องร้องเรียน (EB16)

24 มี.ค. 62 11:19

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (EB15) 

23 มี.ค. 62 23:35
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 31
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 32
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 33
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 34
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

รูป สสอ.

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์

     สาธารณสุขอำเภอ

นโยบายผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับ สป พ.ศ. 2560

จรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข

Web link

แบบสอบถาม

กราฟความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม

E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน