หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงบประมาณ ปี 2563 (รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ)

7 ต.ค. 62 22:42

แผนงบประมาณ ปี 2563 (รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน)

7 ต.ค. 62 22:41

แผนงบประมาณ 2563 (รพ.สต.บ้านนาคำ)

7 ต.ค. 62 22:39

แผนงบประมาณ ประจำปี 2563 (สสอ.นิคมน้ำอูน)

30 ก.ย. 62 17:03

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562

20 มิ.ย. 62 15:07

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562

20 มิ.ย. 62 15:06

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

20 มิ.ย. 62 15:05

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต (EB24)

26 มี.ค. 62 11:36

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB21)

26 มี.ค. 62 11:34

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB20)

26 มี.ค. 62 11:33
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 48
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 49
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 50
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 51
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

รูป สสอ.

นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์

     สาธารณสุขอำเภอ

นโยบายผู้บริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยม MOPH

ยุทธศาสตร์ประเทศที่เกี่ยวข้อง

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับ สป พ.ศ. 2560

จรรยาบรรกระทรวงสาธารณสุข

Web link

แบบสอบถาม

กราฟความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม

E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน