สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

   นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน
หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สสอ.นิคมน้ำอูน

28 ธ.ค. 61 22:56

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

27 ธ.ค. 61 14:55

สรุปผลการตรวจสอบผู้มีประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561

27 ธ.ค. 61 11:21

แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

27 ธ.ค. 61 11:20

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

26 ธ.ค. 61 11:58

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561

26 ธ.ค. 61 11:57

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561

26 ธ.ค. 61 11:55

คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

4 ธ.ค. 61 10:51

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

29 พ.ย. 61 10:43

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

29 พ.ย. 61 10:39
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 1 26 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
2 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 30 ก.ย. 2561
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 05
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 06
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 07
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
พัฒนา
นายพัฒนา  ไชยชมภู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผช.สสอ. ด้านบริหาร
กาญ
นางกาญจนา  เทพิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผช.สสอ.ด้านวิชาการ

นุ่ม

นางพัชรินทร์  ตงศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผ๙งสสอ. ด้านส่งเสริมสุขภาพ

นายประครอง  วาริคิด
เจ้าพนักงานธุรการ

Web link

แบบสอบถาม

กราฟความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม

E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน