ศูนย์ดำรงค์ธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

โทร 042789016

สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

   นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์
สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน
หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานเรื่องร้องเรียน ก.พ. 62

19 มี.ค. 62 23:13

รายงานเรื่องร้องเรียน ม.ค. 62

19 มี.ค. 62 23:12

รายงานเรื่องร้องเรียน ธ.ค. 61

19 มี.ค. 62 23:11

รายงานเรื่องร้องเรียน พย 61

19 มี.ค. 62 23:11

รายงานเรื่องร้องเรียน ตค 61

19 มี.ค. 62 23:10

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

19 มี.ค. 62 17:29

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

19 มี.ค. 62 17:28

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

19 มี.ค. 62 17:27

นโยบาย & ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

19 มี.ค. 62 17:25

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

19 มี.ค. 62 17:24
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 1 26 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
2 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 30 ก.ย. 2561
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
พัฒนา
นายพัฒนา  ไชยชมภู
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผช.สสอ. ด้านบริหาร
กาญ
นางกาญจนา  เทพิน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผช.สสอ.ด้านวิชาการ

นุ่ม

นางพัชรินทร์  ตงศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผ๙งสสอ. ด้านส่งเสริมสุขภาพ

นายประครอง  วาริคิด
เจ้าพนักงานธุรการ

Web link

แบบสอบถาม

กราฟความพึงพอใจ

สถิติการเข้าชม

E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน