หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน

4 ธ.ค. 61 10:51

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านโนนสุวรรณ ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

29 พ.ย. 61 10:43

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

29 พ.ย. 61 10:39

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านหนองหลวง ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

29 พ.ย. 61 10:38

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต. บ้านนาคำ ปีงบประมาณ 2562  รายละเอียด

29 พ.ย. 61 10:36

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด

27 พ.ย. 61 11:18

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ รพ.สต. อำเภอนิคมน้ำอูน รายละเอียด

21 ก.ค. 61 12:26

แนวทางระบบการป้องกันตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก รายละเอียด
 

24 มิ.ย. 61 12:00

คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจหลัก รายละเอียด

16 มิ.ย. 61 15:26

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐอำเภอนิคมน้ำอูน

14 มิ.ย. 61 18:27
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
1 1 26 ธ.ค. 60
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 30 ก.ย. 2561
2 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 30 ก.ย. 2561
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 รายงานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 1/2561 รพ.นิคมน้ำอูน 16 ก.พ. 61
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

สสอ.นิคมน้ำอูน