นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

 

วิสัยทัศน์ 

พังโคนน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง 

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Downloadคู่มือ >>> คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2558

ศันสนีย์ บุญทาป ประชาสัมพันธ์

6 ก.ค. 60 14:11

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน ขอประชาสัมพันธ์แผนงบบำรุงรพ.พังโคน ครุภัณ์ สิ่งก่อสร้าง รพ.สต. และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน ปีงบประมาณ 2560 โดยมีแผนที่จะดำเนินการดังนี้ 

  1. รพ.สต.ภูเงิน รายการ ต่อเติมห้องฉุกเฉิน
  2. รพ.สต.สุขเกษม รายการ ต่อเติมห้องฉุกเฉิน
  3. รพ.สต.โคกสะอาด  รายการต่อเติมห้องฉุกเฉิน
  4. รพ.สต.ดง รายการต่อเติมห้องฉุกเฉิน
  5. รพ.สต.ต้นผึ้งใหม่พัฒนา รายการต่อเติมอาคารพัฒนาการเด็ก
  6. รพ.สต.โพนสวาง รายการรั้วคอนกรีตแบบทึบ
  7. สสอ.พังโคน รายการทำป้ายสำนักงาน
  8. สสอ.พังโคน รายการต่อเติมอาคารสำนักงาน

ชัยวุฒิ พลุบผา  ผู้แจ้งประชาสัมพันธ์

01/12/2559

22 ต.ค. 57 20:42
IT news

รวมกฎหมาย ICT


admin
13 ก.ค. 60 11:39

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
- รพ.สต.โคกสะอาด หมอจุฬากรณ์ ฮามวงศ์ ประชุมงานยาและเวชภัณฑ์
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 05
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 06
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 07
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
E-office

สสอ.พังโคน