นายพลนาภา  นนสุราช
สาธารณสุขอำเภอพังโคน

 

วิสัยทัศน์ 

พังโคนน่าอยู่  ผู้คนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง 

 ที่ตั้งหน่วยงาน 

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการออกปฏิบัติงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอพังโคน

  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมสภาสุขภาพอำเภอ

 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ในการประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของ รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ

31 มี.ค. 61 16:15

กลุ่มป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน

หนังสือขอเผยแพร่ข้อตกลงการป้องกันการทุจริต

ข้อตกลงการป้องกันการทุจริต สสอ.พังโคน

29 มี.ค. 61 17:35

ผลประโยชน์ทับซ้อน

หนังสือขอเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน

รายงานผลการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.พังโคน

29 มี.ค. 61 17:00

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน

หนังสือขอเผยแพร่คู่มือศูนย์ดำรงธรรม 

ศูนย์ดำรงธรรม สสอ.พังโคน

29 มี.ค. 61 16:45

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หนังสือขอเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

29 มี.ค. 61 14:47

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต 

หนังสือขอเผยแพร่แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต 

๑  ,   ,    ,   ,   , 

ขออนุมัติโครงการ

โครงการ  ๑  , , ,

29 มี.ค. 61 13:41

ผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

หนังสือขอเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

สรุปผลการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดี

29 มี.ค. 61 13:22

ระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

หนังสือขอเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ

คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

29 มี.ค. 61 13:20

หนังสือขอเผยแพร่คู่มือแนวทางการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดีอำเภอพังโคน

คู่มือแนวทางการดำเนินงานมะเร็งท่อน้ำดีอำเภอพังโคน

29 มี.ค. 61 11:19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(๑.ค.๒๕๖๐ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑)  เอกสารแนบ1  

 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

( ๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๑)  เอกสวารแนบ 1

22 มี.ค. 61 14:48
IT news

รวมกฎหมาย ICT


admin
13 ก.ค. 60 11:39

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บและการจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตราฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  Verson 2.0 (1 ตุลาคม 2557) ปีงบประมาณ 2558  
ดาวน์โหลด 

admin
13 ก.ค. 60 11:28

ดาวน์โหลด :>>> แบบบันทึกข้อมูลการประเมินคุณภาพข้อมูลสำหรับ รพ.และ รพ.สต

admin
13 ก.ค. 60 11:22
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
2 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 สรุปการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน 29 ธ.ค. 2560
3 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม)1 แผนการจักซื้อจัดจ้าง ปี 2561 29 ธ.ค. 2560
4 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของตู้เย็น 29 ธ.ค. 2560
5 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 2 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29 ธ.ค. 2560
6 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา เพิ่มเติม 1 ประกาศ เรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ฯ 29 ธ.ค. 2560
7 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2560
8 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา 29 ธ.ค. 2560
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
- รพ.สต.โคกสะอาด อสม บ้านหนองแคน เข้าจิตอาสาจุด ชุมชนบ้านแร่
15
สัปดาห์ที่ 15
- รพ.สต.โคกสะอาด อสม บ้านหนองไฮน้อย เข้าจิตอาสาจุด ชุมชนบ้านแร่
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ

>>  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.๒๕๕๘

>>  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒). พ.ศ.๒๕๖๐ 

>> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑

>>  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ 

>> แบบฟอร์มใบลา 

 

โครงสร้าง สสอ.พังโคน  

ผังการแบ่งงานรับผิดชอบสสอ.พังโคน

อำนาจหน้าที่สสอ.พังโคน

ช่องทางติดต่อสสอ.พังโคน

งานที่เกี่ยวข้อง
Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

สสอ.พังโคน