สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**แจ้ง**

      ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งดาวน์โหลดกราฟการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด - 5 ปี ชุดใหม่ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ชนันท์วัลย์  แจ้ง

2 ต.ค. 58 13:45

**แจ้ง**

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดไฟล์ประชาสัมพันธ์การใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

           ชนันท์วัลย์  ไขประภาย  แจ้ง

1 ก.ย. 58 11:00

**แจ้ง**

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดหนังสือการแจ้งโอนค่าป่วยการ อสม. เดือน มิ.ย. 58 พร้อมให้ส่งรายงานการ่ายเงินของ อสม. ตามแบบฟอร์มที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

            ทวัศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

29 ก.ค. 58 10:09

**แจ้ง**

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานโครงการ "สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชัน(เพิ่มเติม) ตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

29 ก.ค. 58 10:07

**แจ้ง**

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินโครงการสาธารณสุขรวมใจ มองโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน ในการตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

6 ก.ค. 58 13:59

**แจ้ง**

           ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ศึกษาแนวทางดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาไต ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

            ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

6 ก.ค. 58 13:48

**แจ้ง**

          ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มการคัดกรองตรวจสุขภาพ อสม. ตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

         ทวีศักดิ์  ผู้แจ้ง

26 พ.ค. 58 10:59

**แจ้ง**

           ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางและแบบฟอร์มรายงานการรณรงค์วัคซีนป้องโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) กลุ่มอายุ 2 ปี 6 เดือน - 7 ปี โดยรณรงค์ระหว่างเดือน พ.ค. - ก.ย. 58 รายละเอียดตามที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

            ทวีศักดิ์  (ผู้แจ้งข่าว)

11 พ.ค. 58 10:32

**แจ้ง**

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 พ.ค - 31 ก.ค. 58 พร้อมคีย์ข้อมูลลงในโปรกแกรม JHCIS ภายใน 31 ส.ค. 58 รายละเอียดตามที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

            ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

11 พ.ค. 58 10:29

**แจ้ง**

 

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดหลักสูตรการฝึกอบรม อสม. และแบบประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยให้ดำเนินการฝึกอบรมผ่านโรงเรียน อสม.ประจำเดือน พ.ค. -มิ.ย 58 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

ทวีศักดิ์  แจ้ง

8 เม.ย. 58 15:27
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 16    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
              นายพลนาภา นนสุราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน
 

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน