สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน**

          ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,030 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2559 ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ตามรายละเอียดที่แนบมา


สสอ.ภูพาน

26 พ.ค. 59 09:34

**แจ้ง**

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจกและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของปี 2560 ตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

12 พ.ค. 59 10:18

**แจ้ง**

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งดาวน์โหลดการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันไข้เหวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ.2559 ตามเอกสารที่แนบมา

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

            ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

3 พ.ค. 59 15:52

**แจ้ง**

            ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD และ CKD ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง (CKD) ปีงบประมาณ 2559 ตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)


            ทวีศักดิ์  แจ้งข่าว

24 ก.พ. 59 11:00

**แจ้ง**

          สสจ.สน.ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาสู่นำประปาดื่มได้  ตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

          ชนันท์วัลย์ แจ้ง

3 ก.พ. 59 10:07

**แจ้ง**

           ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกรพ.สต. ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี 59 ตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

           ทวีศักดิ์  แจ้ง

3 ก.พ. 59 10:04

**แจ้ง**

           ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แก่เด็กปฐมวัย (6 เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

           ชนันท์วัลย์  ผู้แจ้งข่าว

21 ม.ค. 59 14:02

**แจ้ง**

          ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่โดยให้ศึกษารายละเอียดพร้อมกับการเฝ้าระวังการเกิดโรค (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ทวีศักดิ์  แจ้งข่าว

23 ธ.ค. 58 11:42

**แจ้ง**

             ขอให้ ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดการติดตามการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักศุตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ของจังหวัดสกลนคร ส่งภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้ง

4 ธ.ค. 58 10:15

**แจ้ง**

         ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดี ของ จ.สกลนคร ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

  1. แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ.สกลนคร
  2. แบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี คัดกรองและคีย์ให้เสร็จภายใน 31 ธ.ค.58
  3. แบบประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯในตำบล ให้เสร็จภายใน 30 พ.ย.58
  4. แบบประเมินส้มตำร้านนี้ใช้ปลาร้าสุก ในเสร็จภายใน 20 ธ.ค.58

          ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

25 พ.ย. 58 11:44
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 14    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
              นายพลนาภา นนสุราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน
 

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน