สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ ประกาศจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม) ได้มีโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

น.ส.ศรีสุดา  ยังแสนภู  (จนท.พัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องสิม) ***ผู้แจ้งข่าว***

4 ธ.ค. 61 15:59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

                                                                                                                                                                                                                               นางภัชรพร  ทาบโลหะ

                                                                                                                                                                                                                                          ผู้แจ้งข่าว

1 ธ.ค. 61 11:51

ตามที่ประกาศจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชมภูพานเหนือ) ได้มีโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ ได้ดำเนินารเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

น.ส.ทิพวรรณ แฮนเกตุ

ผู้แจ้งข่าว

 http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_phupan/common_form_upload_file/20181130184328_453141535.pdf

30 พ.ย. 61 18:51


21 พ.ย. 61 10:06

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

                                                                                                       ภัชรพร  ทาบโลหะ

                                                                                                             ผู้แจ้งข่าว

19 พ.ย. 61 16:42

เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70  ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

                                                                                                             ภัชรพร   ทาบโลหะ

                                                                                                                    ผู้แจ้งข่าว

19 พ.ย. 61 16:33

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70  ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้าดังรายละเอียดที่แนบมานี้

                                                                                                      ภัชรพร  ทาบโลหะ

                                                                                                             ผู้แจ้งข่าว

19 พ.ย. 61 16:21

http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_phupan/common_form_upload_file/20181116133048_1399491021.pdf

เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบ 2562 (รพ.สต.บ้านหลุบเลา ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร)

......พิราวรรณ  แสงพรหมชารี ...ผู้แจ้งข่าว....

16 พ.ย. 61 13:36

ตามประกาศจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง) ได้มีการชื้อเครื่องปรับแบบแยกส่วน  ชนิดติดฝาผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 BTU  จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว  ดังรายละเอียดที่แนบมา

16 พ.ย. 61 11:11

ตามประกาศจังหวัดสกลนคร (รพ.สต.ฮ่องสิม ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310) ได้มีโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขน ระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ดำเนินการดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

นางสาวศรีสุดา  ยังแสนภู  (เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.สต.บ้านฮ่องสิม) ผู้แจ้งข่าว.............http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_phupan/common_form_upload_file/20181113111341_2071758963.pdf

13 พ.ย. 61 11:28
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 26    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                   
                  นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
             สาธารณสุขอำเภอภูพาน
    Tel.086-2351514  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน