สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**แจ้ง**

         ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดี ของ จ.สกลนคร ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

  1. แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ.สกลนคร
  2. แบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี
  3. แบบประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯในตำบล
  4. แบบประเมินส้มตำร้านนี้ใช้ปลาร้าสุก

          ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

25 พ.ย. 58 11:44

**แจ้ง**

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการจัดเก็บวัคซีน (IPV) และใช้ส่งรายงานกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 4 เดือน ที่ได้รับวัคซีน IPV แยกรายเดือน เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือน ธ.ค.58 - 22 เม.ย.58 ส่งไม่เกินวันที่ 30 พ.ย.58 แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

            ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

23 พ.ย. 58 09:35

**แจ้ง**

 

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแหน่ง ดาวน์โหลด ข้อบังคับของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และแนวทางการคัดเลืก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 ตามเอกสารที่แนบมา

(เอกสาร1)

(เอกสาร2)

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

12 พ.ย. 58 13:52

**แจ้ง**

            ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ดาวน์โหลดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ชนันท์วัลย์  แจ้ง

20 ต.ค. 58 10:41

**แจ้ง**

        ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

         ชนันท์วัลย์  แจ้ง

8 ต.ค. 58 11:36

19 ก.ค. 55 11:57
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
              นายพลนาภา นนสุราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน
 

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน