สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

**ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน**

                   ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการ ค่าจ้างรายวันๆละ 300 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วัน 28 ม.ค 59 - 16 ก.พ 59 ในวัน เวลา ราชการ (เฉพาะวันทำการ)
(ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้)

                                                                                                                  สสอ.ภูพาน

5 ก.พ. 59 11:59

**แจ้ง**

          สสจ.สน.ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาสู่นำประปาดื่มได้  ตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

          ชนันท์วัลย์ แจ้ง

3 ก.พ. 59 10:07

**แจ้ง**

           ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกรพ.สต. ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี 59 ตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

           ทวีศักดิ์  แจ้ง

3 ก.พ. 59 10:04

**แจ้ง**

           ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง แก่เด็กปฐมวัย (6 เดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

           ชนันท์วัลย์  ผู้แจ้งข่าว

21 ม.ค. 59 14:02

**แจ้ง**

          ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่โดยให้ศึกษารายละเอียดพร้อมกับการเฝ้าระวังการเกิดโรค (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ทวีศักดิ์  แจ้งข่าว

23 ธ.ค. 58 11:42

**แจ้ง**

             ขอให้ ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดการติดตามการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักศุตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ของจังหวัดสกลนคร ส่งภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้ง

4 ธ.ค. 58 10:15

**แจ้ง**

         ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับลดมะเร็งท่อน้ำดี ของ จ.สกลนคร ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ดาวน์โหลดเอกสาร)

  1. แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จ.สกลนคร
  2. แบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี คัดกรองและคีย์ให้เสร็จภายใน 31 ธ.ค.58
  3. แบบประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯในตำบล ให้เสร็จภายใน 30 พ.ย.58
  4. แบบประเมินส้มตำร้านนี้ใช้ปลาร้าสุก ในเสร็จภายใน 20 ธ.ค.58

          ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

25 พ.ย. 58 11:44

**แจ้ง**

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดแนวทางการจัดเก็บวัคซีน (IPV) และใช้ส่งรายงานกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 4 เดือน ที่ได้รับวัคซีน IPV แยกรายเดือน เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือน ธ.ค.58 - 22 เม.ย.58 ส่งไม่เกินวันที่ 30 พ.ย.58 แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

            ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

23 พ.ย. 58 09:35

**แจ้ง**

 

             ขอให้ รพ.สต.ทุกแหน่ง ดาวน์โหลด ข้อบังคับของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และแนวทางการคัดเลืก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 ตามเอกสารที่แนบมา

(เอกสาร1)

(เอกสาร2)

              ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

12 พ.ย. 58 13:52

**แจ้ง**

            ขอให้ รพ.สต. ทุกแห่ง ดาวน์โหลดสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ชนันท์วัลย์  แจ้ง

20 ต.ค. 58 10:41
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
              นายพลนาภา นนสุราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน
 

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน