สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จำนวน 1 รายการ  งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70  ปีงบประมาณ 2563  สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเดือนห้า ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

12 พ.ย. 62 10:18

 

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
12 พ.ย. 62 09:31

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.กกปลาซิว) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

25 ต.ค. 62 14:42

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.บ่อเดือนห้า) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

25 ต.ค. 62 14:22

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.หลุบเลา) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

25 ต.ค. 62 14:21

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.บ้านต้อน) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

25 ต.ค. 62 14:21

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.ฮ่องสิม) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

25 ต.ค. 62 14:21

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.ชมภูพานเหนือ) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

25 ต.ค. 62 14:20

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.นางเติ่ง) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

25 ต.ค. 62 14:20

 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดสรรงบลงทุนตามแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 (รพ.สต.บ้านายอ อ.ภูพาน จ.สกลนคร) รายละเอียดดังนี้

                                           นางสาวศิริมุดา โพธิสิม
                                          ผู้แจ้งข่าว
                                   วันที่ 25 ตุลาคม 2562
25 ต.ค. 62 11:17
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 46    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 44
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 45
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 46
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 47
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                   
                  นายณัฐวุฒิ  อุตนาม
             สาธารณสุขอำเภอภูพาน
    Tel.086-2351514  ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน