สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

***แจ้ง***

               ขอเชิญเจ้าที่และลูกจ้างทุกท่าน เข้าร่วมงานวิ่งจ้าวสนาม สนามที่ 7 ในวันที่ 23 ส.ค.57   ณ วัดโพธิ์ศรีบ้านสร้างค้อ ม.1 เริ่มลงทะเบียน เวลา 05.00 น.

                                                  สสอ.ภูพาน  ผู้แจ้งข่าว

21 ส.ค. 57 15:09

**แจ้งงานสุขศึกษา**

            ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดคำสั่งสุขศึกษาของปี 56 และ ปี 57 ตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

             ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

5 ส.ค. 57 10:34

**แจ้งประชาสัมพันธ์**

            กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.สน ขอให้ทันตาภิบาลในหน่วยงาน ทำการคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 สนใจสมัครตามเอกสารนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ชนันท์วัลย์  แจ้งข่าว

4 ส.ค. 57 14:12

**แจ้ง**

               ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจสถานพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ยังไม่ขึ้นจดทะเบียนของ สสจ.สน  ขอให้ส่งเป็นชื่อสถานพยาบาลมาที่ สสอ.ภูพาน ภายในวันที่ 6 ส.ค. 57

                ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

31 ก.ค. 57 10:30

**แจ้ง ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดี**

                 ขอให้ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งท่อน้ำดี ของ รพ.สต.นางเติ่ง, นายอ, ชมภูพานเหนือ, ฮ่องสิม, หลุบเลา, กกปลาซิว ส่งข้อมูลการคัดกรอง Presen, Location, Risk เป็น text File. มาที่ E-mail. สสอ.ภูพาน ภายในวันที่ 31 ก.ค. 57

                  ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

29 ก.ค. 57 11:17

**แจ้ง**

              สสจ.สน. ขอความร่วมมือแจ้งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลประชากรที่มีความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป รอบ 2 ขอให้ทุก รพ.สต.สำรวจและดำเนินการแจ้งเพื่อเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา(ดาวน์โหลดเอกสาร)

             ชนันท์วัลย์ แจ้ง

25 ก.ค. 57 15:36

**แจ้งงาน EPI**

                ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุก รพ.สต. ดาวน์โหลดเอกสารการปรับอายุเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง และขอให้ รพ.สต.ส่งจำนวนเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง มาที่คุณทวีศักดิ์ ภายใน 29 ก.ค. 57 รายละเอียดส่งเข้าอีเมล์ของทุก รพ.สต. แล้ว               

                ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

22 ก.ค. 57 11:08

**แจ้ง**

        ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งที่ทำฐานข้อมูลคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีหายให้ดาวน์โหลดข้อมูลตามเอกสารที่แนบมาและทำตามขั้นตอนดังนี้

(ดาวน์โหลดฐานข้อมูลที่นี่)

       1.Copy File Risk ที่โหลดมาไปวางที่ Disk D

       2.ให้ลงทะเบียน Active X ในโปรแกรม Access 2003

       3.ติดตั้งโปรแกรมคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Version 2014 ที่โพสบนหน้าเวบ สสอ.ไว้แล้ว

       4.นำเข้าเข้ามูล Person ในโปรแกรมแล้วสามารถคีย์ข้อมูลคัดกรองได้เลยคับ

***หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสอบถามมาที่ ทวีศักดิ์  กุละนาม Tel 093-0144709

                                                            ทวีศักดิ์  ผู้แจ้งข่าว

7 ก.ค. 57 16:14

**แจ้ง**

              ขอให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ทุก รพ.สต. ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยสุ่มประเมิน ร้อยละ 10 ของ อสม. ในเขต ส่งภายในวันที่ 21 ก.ค. 57 เข้าอีเมล์ สสอ.ภูพาน รายละเอียดและแบบประเมินตามเอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

              สสอ.ภูพาน ผู้แจ้งข่าว

1 ก.ค. 57 15:54

**แจ้ง**

  1. ขอความร่วมมือในการประเมินผลจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ปี 2557  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  2. ขอความร่วมมือค้นหาบุคคลต้นแบบเลิกเหล้าและเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรม "พิธีกล่าวคำปฎิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาและมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  3. ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2557  (ดาวน์โหลดเอกสาร)

          ปัญญา  แจ้งข่าว

1 ก.ค. 57 10:00
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 25    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
           
             นายวิกรานต์  งอธิราช
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน

       Update JHCIS

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน