สำนักงานสาธารณอำเภอภูพาน
        โทรศัพท์  : 042-708164
           (Fax) : 042-708252

             หน้าหลัก
          ข้อมูลทั่วไป
          วิสัยทัศน์
          ติดต่อเรา
          ระบบรายงาน
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี 2542
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
22 ธ.ค. 60 15:25

เผยแพร่สรุปการวิเคราะห์การจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน (คลิกดูได้ที่นี้นะคะ)

22 ธ.ค. 60 15:20

เผยแพร่สรุปผลรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2560และการตรวจสอบการจัดชื้อจัดจ้างงบลงทุน

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน)

22 ธ.ค. 60 15:11

เผยแพร่แบบส่งข้อมูลผู้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการสำรวจITA  ตามแบบประเมิน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

22 ธ.ค. 60 14:29

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดชื้อ จัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน

22 ธ.ค. 60 14:20

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  เรืองแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี2561 

22 ธ.ค. 60 13:58

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                ตำแหน่ง   แพทย์แผนไทย

                       ามที่  สำนักงานสาธารสุขอำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริ่มสุขภาพตำบลบ้านนางเติ่ง  ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่  ๔ - ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  ผู้มีสิทธิ์สอบมีรายชื่อจำนวน  ๑  ราย  ดังต่อไปนี้

                        ๑.  นายวีระชัย  นามูล  เลขที่สอบ  ๐๐๒

                        ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้าสอบ  คัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เริ่มสอบเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  สถานที่สอบ  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

13 ก.ค. 60 14:15
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 11
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

>>เอกสารที่น่าสนใจ<<

                            

                      นำสนอรับนิเทศกกปลาซิว ปี 55                               นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง รพ.สต.นายอ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<
                         
 
 
 
 
                   
              นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์
           สาธารณสุขอำเภอภูพาน

ส่ง Dashboard

       Update JHCIS
 
      

Web link

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

        
        นายทวีศักดิ์ กุละนาม
          ผู้ดูแลระบบเวบไซต์
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน