หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.โพนนาแก้ว ฉบับที่ 3เดือน มกราคม 2562

16 ม.ค. 62 16:15

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.โพนนาแก้ว ฉบับ 1 และ ฉบับที่ 2เดือน มกราคม 2562

15 ม.ค. 62 13:51

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้วเรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว  รายละเอียด

27 ธ.ค. 61 11:15

แนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียด

27 ธ.ค. 61 10:11

สรุปผลการจัดซื้อจ้างงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 รายละเอียด

26 ธ.ค. 61 21:23

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  พ.ศ. 2562 รายละเอียด

26 ธ.ค. 61 19:38

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน   ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน เดือน  ตุลาคม 61

ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน  61

ประจำเดือน เดือน  ธันวาคม 61

26 ธ.ค. 61 14:31

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดและพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการเผยแพร่ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและประกาศกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2562  รายละเอียด

26 ธ.ค. 61 14:12

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

รายละเอียด

26 ธ.ค. 61 14:07

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้วเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร   รายละเอียด

26 ธ.ค. 61 14:05
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ทดสอบ1
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ทดสอบ
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    


นายวิรัตน์  จำปาวัน

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

Web link

คู่มือ

E-office

สสอ.โพนนาแก้ว