หน่วยบริการในสังกัด

         * 05580 รพ.สต.บ้านใหม่ไชยา

         * 05581 รพ.สต.บ้านใหม่หนองผือ

         * 05582 รพ.สต.บ้านนาแก้วน้อย

         * 05583 รพ.สต.บ้านโพนแคน้อย

         * 05584 รพ.สต.บ้านน้ำพุ

         * 05585 รพ.สต.บ้านโพนบก

         * 05586 รพ.สต.บ้านโนนสามัคคี

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2561 การประชุม พชอ.อำเภอโพนนาแก้ว ครั้งที่1 วันีที่12 มค.61 ณ สสอ.โพนนาแก้ว

13 ม.ค. 61 12:15

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.โพนนาแก้ว เดือน ธันวาคม 2560

3 ม.ค. 61 10:34

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60  คลิ๊กที่นี่

23 ธ.ค. 60 20:16

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 60 คลิ๊กที่นี่

23 ธ.ค. 60 20:14

เผยแพร่ผลประโยชน์ทับซ้อน คลิ๊กที่นี่

23 ธ.ค. 60 20:11

รายงานผลการตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนปี 61 คลิ๊กที่นี่

23 ธ.ค. 60 20:10

รายงานผลการตรวจสอบผลประโยขน์ทับซ้อน ปี 60  คลิ๊กที่นี่

23 ธ.ค. 60 20:08

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2561  คลิ๊กที่นี่

23 ธ.ค. 60 20:05

ทีมหมอครอบครัวอำเภอโพนนาแก้ว

ทีมหมอครอบครับ อำเภอโพนนาแก้ว นำทีมโดยนายอำเภอโพนนาแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนนาแก้ว สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ผู้นำชุมชน อสม. และหมอครอบครัวออกเยี่ยมผู้ป่วย และประชาชนในเขตตำบลนาตงวัฒนา

อำเภอโพนนาแก้ว

28 ต.ค. 58 15:19
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 05
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 06
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 07
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
ทดสอบ1
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ทดสอบ
     
test.test_id
test.test_name
test.test_type_id
1 1 จันทร์สุดา 0
2 2 พรทวี 0
3 3 ประยูง 0
4 5 วิรุฬห์ 2
5 6 พัรนทร์ 1
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
E-office

สสอ.โพนนาแก้ว