สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

สสจ.สกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี.  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด

19 มิ.ย. 63 09:00

 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

14 พ.ค. 63 10:43

เผยแพร่ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ (ผ่านการพิจารณาอนุกรรมาธิการฯ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 2 คัน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ดาวน์โหลด

13 เม.ย. 63 16:13

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

13 เม.ย. 63 16:07

เอกสารให้ความรู้ประชาชน COVID-19 ดาวน์โหลด

24 มี.ค. 63 15:54

การรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 63 16:41

 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายงานรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 63 15:16

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

12 มี.ค. 63 09:22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 63 15:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)  ดาวน์โหลด

3 ก.พ. 63 10:52
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 63    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานสรุปผลการดำเารเรื่องร้องเรียนรอบ12เดือน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 30 ก.ย. 2563
2 รายงานการวิเคราะห์การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2563
3 รายงานผลฯ ตามแผน ปี 63 รอบ 12 เดือน 30 ก.ย. 2563
4 แบบรายการสรุปผลการประกาศการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2563
5 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2563
6 รายงานการวิเคราะห์การเผยแพร่ ไตรมาส 3 30 ก.ย. 2563
7 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ ไตรมาส4 30 ก.ย. 2563
8 สขร.1ประจำเดือนกันยายน 2563 30 ก.ย. 2563
9 สขร.1ประจำเดือนสิงหาคม 2563 30 ก.ย. 2563
10 สขร.1ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 30 ก.ย. 2563
11 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 30 ก.ย. 2563
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2563
13 สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน 2563 30 ก.ย. 2563
14 ปฏิทินการดำเนินงานการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส 30 ก.ย. 2563
15 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่แนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส 30 ก.ย. 2563
16 ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี 63 30 ก.ย. 2563
17 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2563 30 ก.ย. 2563
18 ประกาศเรื่องข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 30 ก.ย. 2563
19 สขร.1ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 30 ก.ย. 2563
20 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอเภอสว่างแดนดิน 22 พ.ค. 2563
21 ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
22 สขร.1ประจำเดือนเมษายน 2563 30 ก.ย. 2563
23 สขร.1ประจำเดือนมีนาคม 2563 30 ก.ย. 2563
24 สขร.1ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 30 ก.ย. 2563
25 สขร.1ประจำเดือนมกราคม 2563 30 ก.ย. 2563
26 สขร.1ประจำเดือนธันวาคม 2562 30 ก.ย. 2563
27 สขร.1ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 30 ก.ย. 2563
28 สขร.1ประจำเดือนตุลาคม 2562 30 ก.ย. 2563
29 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2563 30 ก.ย. 2563
30 รายงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 30 ก.ย. 2563
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 30 / 131    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 36
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 37
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 38
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

สายด่วนผู้บริหาร 089-4194725

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2540 2528 99.53
2 05543 2547 2542 99.80
3 05544 2535 2517 99.29
4 05545 2524 2517 99.72
5 05546 2498 2230 89.27
6 05547 2525 2514 99.56
7 05548 2542 2534 99.69
8 05549 2531 2511 99.21
9 05550 2515 2508 99.72
10 05551 2562 2276 88.84
11 05552 2547 2538 99.65
12 05553 2554 2544 99.61
13 05554 2525 2456 97.27
14 05555 2525 2514 99.56
15 05556 2515 2486 98.85
16 05557 2520 2510 99.60
17 05558 2533 2524 99.64
18 05559 2541 2441 96.06
19 05560 2541 2531 99.61
20 13977 2521 2432 96.47

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th