สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

ที่ตั้ง หมู่ 21 ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทร 042-721112

สสจ.สกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี.  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวน์โหลด

19 มิ.ย. 63 09:00

 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

14 พ.ค. 63 10:43

เผยแพร่ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ (ผ่านการพิจารณาอนุกรรมาธิการฯ) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก  จำนวน 2 คัน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ดาวน์โหลด

13 เม.ย. 63 16:13

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

13 เม.ย. 63 16:07

เอกสารให้ความรู้ประชาชน COVID-19 ดาวน์โหลด

24 มี.ค. 63 15:54

การรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 63 16:41

 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายงานรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน ดาวน์โหลด

18 มี.ค. 63 15:16

แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

12 มี.ค. 63 09:22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดาวน์โหลด

5 ก.พ. 63 15:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.)  ดาวน์โหลด

3 ก.พ. 63 10:52
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 63    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ITA/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2563
2 สขร.1ประจำเดือนมิถุนายน 2563 30 ก.ย. 2563
3 ปฏิทินการดำเนินงานการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส 30 ก.ย. 2563
4 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่แนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใส 30 ก.ย. 2563
5 ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มรณรงค์เพื่อบริหารความโปร่งใส ปี 63 30 ก.ย. 2563
6 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2563 30 ก.ย. 2563
7 ประกาศเรื่องข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 30 ก.ย. 2563
8 สขร.1ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 30 ก.ย. 2563
9 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานสาธารณสุขอเภอสว่างแดนดิน 22 พ.ค. 2563
10 ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
11 สขร.1ประจำเดือนเมษายน 2563 30 ก.ย. 2563
12 สขร.1ประจำเดือนมีนาคม 2563 30 ก.ย. 2563
13 สขร.1ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 30 ก.ย. 2563
14 สขร.1ประจำเดือนมกราคม 2563 30 ก.ย. 2563
15 สขร.1ประจำเดือนธันวาคม 2562 30 ก.ย. 2563
16 สขร.1ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 30 ก.ย. 2563
17 สขร.1ประจำเดือนตุลาคม 2562 30 ก.ย. 2563
18 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 2563 30 ก.ย. 2563
19 รายงานโครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 30 ก.ย. 2563
20 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต รับสินบนทุกรูปแบบ 2563 30 ก.ย. 2563
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
22 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
24 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 30 ก.ย. 2563
25 รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
26 กำหนดมาตรการ กลไก ในการบริการผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 30 ก.ย. 2563
27 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ63 30 ก.ย. 2563
28 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ 30 ก.ย. 2563
29 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 30 ก.ย. 2563
30 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 30 ก.ย. 2563
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 30 / 120    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 คำสั่ง พชอ.+คำสั่ง อนุฯ พชอ. 62 30 ก.ย. 62
2 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

สายด่วนผู้บริหาร 089-4194725

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2501 2488 99.48
2 05543 2508 2503 99.80
3 05544 2495 2480 99.40
4 05545 2485 2478 99.72
5 05546 2459 2230 90.69
6 05547 2486 2477 99.64
7 05548 2502 2491 99.56
8 05549 2492 2477 99.40
9 05550 2476 2462 99.43
10 05551 2522 2263 89.73
11 05552 2508 2498 99.60
12 05553 2515 2506 99.64
13 05554 2486 2431 97.79
14 05555 2486 2479 99.72
15 05556 2476 2458 99.27
16 05557 2481 2466 99.40
17 05558 2494 2482 99.52
18 05559 2502 2441 97.56
19 05560 2501 2493 99.68
20 13977 2482 2432 97.99

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th