รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

คิวรี่ รายชื่อเป้าหมายคัดกรอง ปี 61 ดาวน์โหลด

13 ก.ย. 60 07:59

 ฟอร์มแผน Learning need 2561 ดาวน์โหลด

23 ส.ค. 60 08:26

ระเบียบพัสดุ 2560  ดาวน์โหลด

6 ก.ค. 60 14:42

รวมไฟล์ รพ.สต.ติดดาว ดาวน์โหลด

5 ก.ค. 60 10:44
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 34
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 35
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 36
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 37
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 38
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

 

นายเมธี  ปัญญารัตน์
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

รพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน
การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 1871 1864 99.63
2 05543 1880 1875 99.73
3 05544 1873 1865 99.57
4 05545 1866 1859 99.62
5 05546 1836 1830 99.67
6 05547 1866 1450 77.71
7 05548 1874 1866 99.57
8 05549 1871 1863 99.57
9 05550 1860 1853 99.62
10 05551 1894 1854 97.89
11 05552 1887 1880 99.63
12 05553 1884 1792 95.12
13 05554 1868 1858 99.46
14 05555 1866 1859 99.62
15 05556 1858 1842 99.14
16 05557 1863 1855 99.57
17 05558 1873 1861 99.36
18 05559 1876 1858 99.04
19 05560 1876 1868 99.57
20 13977 1859 1851 99.57

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th