รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

คิวรี่ตรวจสอบผลงานเบื้องต้น ปี 61 ดาวน์โหลด

14 พ.ย. 60 15:42

แนวทางการคีย์ข้อมูล ดาวน์โหลด

6 พ.ย. 60 13:51

โปรแกรม strokeGIS_win_v1  ดาวน์โหลด

3 พ.ย. 60 09:11

บันทึกการรับบริการ ดาวน์โหลด

9 ต.ค. 60 08:30

เอกสาร และ แบบฟอร์มแผน ปฏิบัติการ 61 ดาวน์โหลด

5 ต.ค. 60 11:15

คิวรี่ รายชื่อเป้าหมายคัดกรอง ปี 61 ดาวน์โหลด

13 ก.ย. 60 07:59

 ฟอร์มแผน Learning need 2561 ดาวน์โหลด

23 ส.ค. 60 08:26

ระเบียบพัสดุ 2560  ดาวน์โหลด

6 ก.ค. 60 14:42

รวมไฟล์ รพ.สต.ติดดาว ดาวน์โหลด

5 ก.ค. 60 10:44
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 43
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 44
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 45
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 46
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 47
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

 

นายเมธี  ปัญญารัตน์
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

รพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน
การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 1922 1915 99.64
2 05543 1931 1926 99.74
3 05544 1924 1903 98.91
4 05545 1917 1910 99.63
5 05546 1888 1861 98.57
6 05547 1918 1502 78.31
7 05548 1926 1912 99.27
8 05549 1922 1907 99.22
9 05550 1911 1904 99.63
10 05551 1945 1912 98.30
11 05552 1938 1931 99.64
12 05553 1935 1901 98.24
13 05554 1919 1909 99.48
14 05555 1917 1910 99.63
15 05556 1909 1842 96.49
16 05557 1914 1906 99.58
17 05558 1924 1917 99.64
18 05559 1928 1910 99.07
19 05560 1927 1915 99.38
20 13977 1910 1888 98.85

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th