รพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านนาถ่อน ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:56

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านถ่อน ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:56

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ธาตุทอง ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:55

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านนาเตียง ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:54

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ตาลเนิ้ง ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:53

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:53

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ตาลโกน ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:52

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ทรายมูล ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:52

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านสร้างแป้น ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:52

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.พันนา ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:51
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 66    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
จดหมายข่าว
     
จดหมายข่าว
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา 7 ม.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2192 2184 99.64
2 05543 2201 2196 99.77
3 05544 2190 2182 99.63
4 05545 2181 2174 99.68
5 05546 2155 1935 89.79
6 05547 2184 1828 83.70
7 05548 2198 2190 99.64
8 05549 2188 2180 99.63
9 05550 2175 2168 99.68
10 05551 2216 2140 96.57
11 05552 2205 2198 99.68
12 05553 2205 2196 99.59
13 05554 2182 2172 99.54
14 05555 2181 2174 99.68
15 05556 2173 2163 99.54
16 05557 2179 2171 99.63
17 05558 2191 2184 99.68
18 05559 2194 2183 99.50
19 05560 2195 2187 99.64
20 13977 2179 2171 99.63

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th