รพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน
รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านนาถ่อน ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:56

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านถ่อน ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:56

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ธาตุทอง ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:55

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านนาเตียง ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:54

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ตาลเนิ้ง ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:53

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านโคกสุวรรณ ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:53

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ตาลโกน ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:52

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ทรายมูล ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:52

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.บ้านสร้างแป้น ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:52

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.พันนา ปีงบประมาณ 2562

11 ธ.ค. 61 14:51
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 66    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
จดหมายข่าว
     
จดหมายข่าว
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือเชิญประชุม
     
หนังสือเชิญประชุม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลระดับการแพทย์ฉุกเฉิน 16 พ.ค. 2557
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

นายชวน  โทอิ้ง
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน

การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2171 2160 99.49
2 05543 2180 2174 99.72
3 05544 2169 2143 98.80
4 05545 2160 2152 99.63
5 05546 2134 1935 90.67
6 05547 2163 1806 83.50
7 05548 2176 2166 99.54
8 05549 2167 2149 99.17
9 05550 2154 2146 99.63
10 05551 2195 2140 97.49
11 05552 2184 2176 99.63
12 05553 2184 2170 99.36
13 05554 2161 2095 96.95
14 05555 2160 2150 99.54
15 05556 2152 2121 98.56
16 05557 2158 2149 99.58
17 05558 2170 2162 99.63
18 05559 2173 2148 98.85
19 05560 2174 2163 99.49
20 13977 2158 2148 99.54

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th