รพ.สต.

เรื่องด่วน
     
หัวข้อเรื่อง
ฝ่าย/งาน
วันประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 61 ดาวน์โหลด

18 เม.ย. 61 08:35

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ดาวน์โหลด

18 เม.ย. 61 08:34

ระกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน  เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ดาวน์โหลด

9 เม.ย. 61 15:23

9 เม.ย. 61 10:51

แบบฟอร์มขอลบแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม ดาวน์โหลด

3 เม.ย. 61 08:13

การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก  ดาวน์โหลด

19 มี.ค. 61 14:36

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ดาวน์โหลด

19 มี.ค. 61 14:35

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ดาวน์โหลด

19 มี.ค. 61 14:33

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด

17 มี.ค. 61 14:06

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด

17 มี.ค. 61 14:04
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 30    
ปฏิทินกิจกรรม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

นายเมธี  ปัญญารัตน์
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดินรพ.สต.สังกัด สสอ.สว่างแดนดิน
การรับหน้งสือราชการ
     
รหัส
หนังสือส่ง
รับแล้ว
ร้อยละ
1 05542 2008 2000 99.60
2 05543 2015 2010 99.75
3 05544 2006 1985 98.95
4 05545 1999 1992 99.65
5 05546 1971 1935 98.17
6 05547 2001 1585 79.21
7 05548 2012 2004 99.60
8 05549 2005 1997 99.60
9 05550 1992 1985 99.65
10 05551 2029 1912 94.23
11 05552 2023 2016 99.65
12 05553 2021 2012 99.55
13 05554 2000 1977 98.85
14 05555 1999 1992 99.65
15 05556 1990 1936 97.29
16 05557 1996 1988 99.60
17 05558 2008 2001 99.65
18 05559 2011 1997 99.30
19 05560 2011 2003 99.60
20 13977 1996 1982 99.30

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน
Power by DWARD TEAM@skko.moph.go.th