หน่วยงานภายในสสจ
เรื่องแจ้ง ประกาศ ทั่วไป

สสอ.
7 ก.พ. 62 11:44
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม (พชอ.)ครั้งที่ 4/ 2561( การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก และพัฒนาการสมวัย ) 

 

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนมีนาคม เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ครั้งที่ 4 / 2562 (การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก และพัฒนาการสมวัย) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ►►►ชมภาพ

14 มี.ค. 62 09:54

ประชุม พชอ.( การดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ) ครั้งที่ 3 / 2562 

วันพุธ ที่ 27เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( การดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ) ครั้งที่ 3/ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส ►►►ชมภาพ

14 มี.ค. 62 09:36

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านวังเวิน    

วันศุกร์ ที่ 22เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่โรงเรียนบ้านวังเวินตำบลขัวก่าย ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คณะกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ และออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จำนวน 2ราย  ในพื้นที่ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส  ►►► ชมภาพ


25 ก.พ. 62 10:32

วิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11 อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4 รพ.สต.นาซอ

  วันเสาร์ ที่ 16เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 06.00 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส และ อสม.อำเภอวานรนิวาส ร่วมกับชมรมวิ่งอำเภอวานรนิวาส ร่วมกิจกรรมวิ่งจ้าวสนามพญาวานร 2019 ก้าวสู่ปีที่ 11อำเภอวานรนิวาส สนามที่ 4  พร้อมทั้งจับสลากมอบรางวัล ผู้เข้าร่วมจำนวน 570คน ณ รพ.สต.บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ 

18 ก.พ. 62 09:57

เวที “คนดีศรีวานร ปี 2562 ” 

วันพฤหัสบดี ที่ 14เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส รับมอบเกียรติบัตรในเวที “คนดีศรีวานร ปี2562” โดยมี ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธาน ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ►►► ชมภาพ

15 ก.พ. 62 09:42

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

12 ก.พ. 62 09:43

ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันพุธ ที่ 6เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ประชุม ผอ.รพ.สต.และคณะเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 

7 ก.พ. 62 11:22

     บริจาคโลหิตอำเภอวานรนิวาส

       วันอังคาร ที่ 5เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และนายสมพงษ์  พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลวานรนิวาส ออกให้บริการประชาชนที่มาบริจาคโลหิต มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 403 คน ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ►►► ชมภาพ

 

        

6 ก.พ. 62 09:41

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 31เดือนมกราคม เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายแพทย์ประจักร์เหิกขุนทด ปฏิบัติราชการแทนสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และชมรม อสม.อำเภอวานรนิวาส จำนวน 400คน ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน โดยนายไกรทอง สาริวงศ์สา อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สาขาการป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์ในชุมชน นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ปี 2562 ณ รพ.สต.บ้านปานเจริญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
►►► ชมภาพ

1 ก.พ. 62 08:45

การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่/ทดแทน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 วันอังคาร ที่ 22 เดือนมกราคม เวลา 10.00น.นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่/ทดแทน รุ่นที่ 1ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 21 - 25 เดือนมกราคม จำนวน 54 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส ►►► ชมภาพ


30 ม.ค. 62 15:35
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

19 เม.ย. 62 09:15
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 แนวทางการคัดกรองบุหรี่ 22 เม.ย. 62
2 แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.วานรนิวาส ปี 2562 31 มี.ค. 62
3 แผนเงินบำรุง CUP วานรนิวาส ปีงบประมาณ2562 31 มี.ค. 62
4 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค. 62
5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 31 มี.ค. 62
6 แบบรายงานผลการจัดซื้อ สขร.1 ปี 2562 31 มี.ค. 62
7 บันทึกสรุปข้อร้องเรียน 6 เดือน 27 มี.ค. 62
8 คู่มือป้องกันการละเว้น สสอ.วานรนิวาส 27 มี.ค. 62
9 รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผน ปี62 สสอ.วานรนิวาส 27 มี.ค. 62
10 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต สสอ.วานรนิวาส 27 มี.ค. 62
11 คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน สสอ.วานรนิวาส 27 มี.ค. 62
12 ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มรณรงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 27 มี.ค. 62
13 แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 62 27 มี.ค. 62
14 รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 27 มี.ค. 62
15 โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 62 27 มี.ค. 62
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 70    
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
1 การบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจากฟ้าผ่า 31 ต.ค. 62
2 โรคเมลิออยโดสิส 31 ต.ค. 62
3 โรคมือเท้าปาก 31 ต.ค. 62
4 บุหรี่ไฟฟ้า ปีศาจร้ายในคราบนางงาม 31 ต.ค. 62
5 โรคไข้หูดับ 31 ต.ค. 61
6 Green clean Hospital 60 30 ก.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ขอรายงานผลดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการปฎิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง 31 ต.ค. 2562
2 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 31 ต.ค. 2562
3 ชุดอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
4 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
5 รายงานผลการดำเนินงานข้อจัดการการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
6 ขออนุมัติจัดอบรมงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 30 ก.ย. 2561
8 สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 30 ก.ย. 2561
9 แนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 30 ก.ย. 2561
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 30 ก.ย. 2561
11 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
1 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 10 อำเภอวานรนิวาส 31 ธ.ค. 61
2 ตารางวิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปีที่ 11 สสอ.วานรนิวาส 7 ม.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ตารางวิ่ง คปสอ.วานรนิวาส

สสอ.
10 ต.ค. 52 08:50
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

ติดต่อประสานงาน : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร 
โทร. 0-4279-1172    E-mail : sasukwanon00500@gmail.com