นายสมพงษ์  พันธ์คุ้มเก่า
สาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ธ.ค. 60 14:08

25 ธ.ค. 60 10:28
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวการศึกษาต่อ
     
ข่าวการศึกษาต่อ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
     
ข่าวประชุมอบรมสัมนา
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
- รับสาธารณสุขนิเทศ
4
 
5
 
- ประชุมประจำเดือน
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
- อบรม EGP
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
- ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมทรัพย์สาธารณสุข
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
- กิจกรรมเดิน - วิ่งเปิดจ้าวสนาม ปีที่10 (สนามที่ 1)
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
- กิจกรรมเดิน - วิ่ง จ้าวสนามปีที่ 10 (สนามที่ 2)
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
E-office
รพ.สต.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส  เลขที่    อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
โทร.     E-mail :