หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง  วันที่ 28 พ.ย.57 ให้ พกส.ชายทุกคน (หนองท่ม คุณปราณี) เข้ามาเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับการประชุมผู้บริหาร  ให้นำเครื่องตัดหญ้าและมีดพร้า มาด้วย

24 พ.ย. 57 15:29

วันที่  2 ธค.     ประชุมผู้บริหารจังหวัด...ที่ สสอ.วาริชภูมิ 08.30-12.00 น.

20 พ.ย. 57 13:35

R8WAY

20 พ.ย. 57 13:17

ข้อมูลประกอบการเขียนแผนฯ 58 (15 กลุ่ม)      ประเด็นยุทธศาสตร์วาริชภูมิ 58

20 พ.ย. 57 12:40

วันที่  24 พย...  ประชุมช้แจงทำแผนรับ-จ่าย 58  ห้องประชุม 1 (13.30 น.)..... คุณเติมศักดิ์  พวงพิลา

19 พ.ย. 57 15:46

วันที่  21 พย.  ประชุมผู้ดูแลระบบข้อมูล...ห้องประชุม 1 (08.30 น.) ...คุณสำรอง  ไชยปัญหา

19 พ.ย. 57 15:44

รับสมัครกรรมการสหกรณ์ฯ  ระหว่าง 12-27 พย.57... ค่าสมัคร 500 บาท

19 พ.ย. 57 15:26

วันที่  26 พย.   รับบริจาคโลหิต  ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอฯ (08.30 - 12.00 น)

19 พ.ย. 57 14:12

ตารางวิ่ง 24 ชม.เฉลิมพระเกียรติ 78 พรรษา

18 พ.ย. 57 11:39

ส่งเกณฑ์ความรู้ความสามารถ อสม.ดีเด่น 12 สาขา

17 พ.ย. 57 14:33

นโยบาย 58_R8WAY

12 พ.ย. 57 05:59

ตัวอย่างรูปแบบแผนฯ58  ของ สสจ.สกลนคร

12 พ.ย. 57 05:52

คำสั่ง คณะกรรมการ R2R วาริชภูมิ

8 พ.ย. 57 02:07

คำสั่ง  พฤศจิกายน 57

28 ต.ค. 57 21:24

คณะกรรมการ คปสอ.วาริชภูมิ 58

28 ต.ค. 57 18:55

คำสั่ง พกส. (เดิม)

28 ต.ค. 57 07:40

แผนปฏิบัติการ  พอสว. ปี 2558

14 ต.ค. 57 19:12

ด่วนที่สุด.....  ให้ พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ หรือภารกิจที่เป็นทางการ   รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

ใบลา

9 ก.ย. 57 21:18

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ให้ รพ.สต. จัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดทุกวัน ที่วัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดช่วงเข้าพรรษา  แบบรายงาน  ให้ส่งรายงานที่ E:mail : d_wiritchaphum@hotmail.com   ในวันที่ 3 ของเดือน ส.ค., ก.ย., และ ต.ค.57

3 ก.ค. 57 11:15

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

แบบใบลาป่วย, กิจ, พักผ่อน 2557

23 มิ.ย. 57 10:44

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

รหัสยา  24  หลัก

13 มิ.ย. 57 14:59

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ