รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

1.สรุปข้อสั่งการประชุมติดตามสถานการณ์โรคอีโบล่า

2.กำหนดการ  จังหวัด  ลงประเมินอำเภอควบุคมโรคเข้มแข็ง

3.กำหนดการ  สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ประเมินควบคุมโรคเข้มแข็ง

28 ส.ค. 57 14:07

ประกาศผลสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

26 ส.ค. 57 17:25

ด่วนที่สุด.... ให้ จนท.ส่งแบบประเมินผลงาน  ส่งภายใน 26 สค.57   รายละเอียด

22 ส.ค. 57 13:39

ตารางค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 57

20 ส.ค. 57 11:54

แจ้งประชุมขับเคลือนสกลนครปลอดบุหรี่ ในวันที่ 29 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมอดิศร์ สหกรรมออมทรัพย์ฯ  1.นายปรีดา 2.นายพรศักดิ์ 3.นางรัตนา พจนา  (หนังสือ/กำหนดการ)

20 ส.ค. 57 10:26

ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ cockpit58 ให้ครบ 88 ตัวชี้วัด  ให้แล้วเส็จภายในเดือนสิงหาคมนี้  >>> รายละเอียด <<<

20 ส.ค. 57 08:41

ด่วน! ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง สำรวจประชากรในเขตรับผิดชอบ  โดยการสำรวจประชากรในเขตรับผิดชอบ และระบุสถานะการอยู่อาศัยให้ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น และเพื่อเป็นเป้าของตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ของ cockpit 58 และเมื่อทำการสำรวจเส็จสิ้น ให้ทำการส่งออกประชากรทั้งหมด ในรูปแบบ 21 แฟ้ม(ไฟล์ PERSON) และส่งไปที่ Provis 21 แฟ้มของจังหวัดตามปกติ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นี้ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนประชากรที่ทำการส่งได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ในวันถัดไป หลังจากวันที่ส่ง โดยสามารถ ส่งออกข้อมูล PERSON ไปอัพเดทที่ Provis จังหวัดได้เรื่อยๆ ไม่กำหนดจำนวนครั้ง จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดย แถบสีส้ม หมายถึง ยังไม่มีการส่งข้อมูล PERSON

ลิงค์สำหรับตรวจสอบผลการส่ง PERSON >> http://203.157.177.121/cockpit58/person_clear_log_amphur.php?times=1

19 ส.ค. 57 15:22

แจ้งให้ทราบเกณฑ์การประเมินผล และตัวชี้วัด 6 องค์ประกอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ตามเอกสารที่แนบมานี้ Service plan สาขา NCD << รายละเอียด และ แบบประเมิน NCD คุณภาพ 6 องค์ประกอบ << รายละเอียด

5 ส.ค. 57 14:43

หนังสือเวียน ฉบับที่ ๘    ให้ใช้แนบประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทน ฉบับที่ ๘ ทุกครั้ง (ก่อนเสนอลงนาม)

4 ส.ค. 57 12:31

ด่วน.... รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว     ใบสมัคร

4 ส.ค. 57 12:21

คำสั่ง  สิงหาคม 57

31 ก.ค. 57 12:46

แผนการประเมินกองทุนฯ 57

31 ก.ค. 57 02:02

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

  แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล และ แบบประเมินสุ่มลูกน้ำยุงลาย ทุกวันจันทร์(ใหม่)  และให้ส่งแบบประเมิน SRRT แก่ สสอ.ด่วนด้วย

23 ก.ค. 57 09:46

ขอส่งข้อมูลคืนพื้นที่ตามตัวชี้วัดอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า  รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

22 ก.ค. 57 11:20

แจ้ง..งดเบิกค่าน้ำ, ไฟฟ้า, โทรศัพท์  จากเงินบำรุง....ให้ส่งหลักฐานเบิกที่ สนง.สสอ.วาริชภูมิ

21 ก.ค. 57 08:39

วันที่ 4 กย. 57...... ให้ประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์เฉพาะทางให้บริการที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  รายละเอียด

17 ก.ค. 57 16:17

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ให้ รพ.สต. จัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดทุกวัน ที่วัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดช่วงเข้าพรรษา  แบบรายงาน  ให้ส่งรายงานที่ E:mail : d_wiritchaphum@hotmail.com   ในวันที่ 3 ของเดือน ส.ค., ก.ย., และ ต.ค.57

3 ก.ค. 57 11:15

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

คำรับรอง สสจ. และ OP/PP     ขอด่วน  วันนี้ก่อนเที่ยง

2 ก.ค. 57 07:59

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

แบบใบลาป่วย, กิจ, พักผ่อน 2557

23 มิ.ย. 57 10:44

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

รหัสยา  24  หลัก

13 มิ.ย. 57 14:59

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41

คำสั่งแพทย์และบุคลากรอื่น ให้คำปรึกษา PCU      คำสั่งผู้รับผิดชอบ LAB 57      สำเนาโครงการตรวจสุขภาพ 57    คำสั่ง DHS 57      โครงการ ODOP 57

17 เม.ย. 57 15:11

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.        CPG. ของ รพ.สต.   CPG Stroke.   ตู่มือการดูแล Computer  แผนฉุกเฉินระบบลูกโซ่ความเย็น    คำสั่ง EPI+TB 57   คำสั่ง คกก.พัฒนา PCU รพ.วาริชภูมิ

17 เม.ย. 57 15:10

รายงาน 5 ต้นแบบ (แก้ไข 5 killer)

20 มี.ค. 57 22:21
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 31
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 32
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 33
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 34
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ