รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปการรายงานตัว (การแสดงตน) เพื่อยืนยันการมีตัวตน รพ.สต.ที่ยังไม่ส่ง 1.คำบิด 2.ภูวงน้อย 3.หนองท่ม ขอให้นำส่ง สสอ.ด้วย

21 ต.ค. 57 10:08

แผนรณรงค์ DT วาริชภูมิ

16 ต.ค. 57 00:40

แผนปฏิบัติการ  พอสว. ปี 2558

14 ต.ค. 57 19:12

ด่วน!..ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ...  เงินกู้สามัญพิเศษ     ส่งเสริมอาชีพสมาชิกฯ     ทุนการศึกษาฯ

14 ต.ค. 57 19:04

วันที่  23  ตุลาคม...   ให้ ขรก. / ลูกจ้าง / พกส.  ทุกคน   ร่วมพิธีวางพวงมาลา  ที่หน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ   07.30  น. การแต่งกาย  ขรก...ปกติขาว+หมวกขาว หรือ กากีแขนยาวคอพับ,   พกส...สวมเครื่องแบบ พกส.,   ลจช....ชุดฟ้าขาว.... รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น.......  รายละเอียด

13 ต.ค. 57 15:20

ด่วนที่สุด.....  ให้ พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ หรือภารกิจที่เป็นทางการ   รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49

วันที่  13 ตุลาคม 57..... ให้ส่งรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี....   รายชื่อ คกก. (แก้ใหม่)

29 ก.ย. 57 11:53

วันที่  7 ตค. 57 .....  ส่งแผนงบค่าเสื่อม 58..(ส่ง   kamon5678@hotmail.com)...  แบบฟอร์ม

29 ก.ย. 57 11:33

วันที่ 7 ตค. 57....... ให้ส่งแผนการใช้เงิน ปี 58 (ส่งkamon5678@hotmail.com....)    แบบฟอร์ม

29 ก.ย. 57 10:39

คำสั่งเวรรักษาฯ ตค.57         คำสั่ง  PP (กย.-ตค.57)

24 ก.ย. 57 16:20

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

ใบลา

9 ก.ย. 57 21:18

ข้อมูลทุกตัว  รายงานทุกชนิด ที่ติดตามให้ส่ง ใช้คิด Ranking 

9 ก.ย. 57 20:18

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

  แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล และ แบบประเมินสุ่มลูกน้ำยุงลาย ทุกวันจันทร์(ใหม่)  และให้ส่งแบบประเมิน SRRT แก่ สสอ.ด่วนด้วย

23 ก.ค. 57 09:46

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ให้ รพ.สต. จัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดทุกวัน ที่วัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดช่วงเข้าพรรษา  แบบรายงาน  ให้ส่งรายงานที่ E:mail : d_wiritchaphum@hotmail.com   ในวันที่ 3 ของเดือน ส.ค., ก.ย., และ ต.ค.57

3 ก.ค. 57 11:15

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

แบบใบลาป่วย, กิจ, พักผ่อน 2557

23 มิ.ย. 57 10:44

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

รหัสยา  24  หลัก

13 มิ.ย. 57 14:59

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41

คำสั่งแพทย์และบุคลากรอื่น ให้คำปรึกษา PCU      คำสั่งผู้รับผิดชอบ LAB 57      สำเนาโครงการตรวจสุขภาพ 57    คำสั่ง DHS 57      โครงการ ODOP 57

17 เม.ย. 57 15:11

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.        CPG. ของ รพ.สต.   CPG Stroke.   ตู่มือการดูแล Computer  แผนฉุกเฉินระบบลูกโซ่ความเย็น    คำสั่ง EPI+TB 57   คำสั่ง คกก.พัฒนา PCU รพ.วาริชภูมิ

17 เม.ย. 57 15:10

รายงาน 5 ต้นแบบ (แก้ไข 5 killer)

20 มี.ค. 57 22:21

แบบสรุป รพ.สต.ติดดาว       แบบประเมิน PCA หมวด 6 (ใหม่)     เอกสารเพิ่มเติม รพ.สต.ติดดาว (งานเภสัชฯ)

20 มี.ค. 57 04:10

เกณฑ์ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว ปี 57   รายละเอียด

18 ก.พ. 57 11:09

สถานบริการลดโลกร้อน.....  หนังสือสั่งการ   เป้าหมาย   เกณฑ์ HWP    เกณฑ์ HAS    เกณฑ์ รพ.ลดโลกร้อน    รายชื่อ คกก.CUP วาริชภูมิ    นโยบายลดโลกร้อน อ.วาริชภูมิ   บรรยาย ไข่ดาว

7 ก.พ. 57 23:09
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ