หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กติกากีฬา + กำหนดคัดโซน

9 ธ.ค. 57 17:36

ให้ส่งรายงาน ตามนโยบายของขวัญปีใหม่ 2558

1.รายงานอนามัยแม่และเด็ก  (ให้ รง. สสอ.ทุกวัน พฤหัสฯ เริ่ม 11 ธ.ค.57 จำนวน 5 ครั้ง)

2.รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ (ให้ รง. สสอ.ภายในวันที่ 26 ธ.ค.57)

9 ธ.ค. 57 14:52

คำสั่งเงินเดือน พกส.58        ตกเบิกเงินเดือน พกส. 58

2 ธ.ค. 57 10:28

คำสั่ง ธันวาคม 57

27 พ.ย. 57 15:55

วันที่ 16 ธค....   รับฟังบรรยาย กบข. ที่ รร.สกลแกรนด์  เวลา  15.00 น......ละออ,  กัลยา,  ชัยณรงค์,  ชุติรัตน์,  พวงพยอม

27 พ.ย. 57 14:27

อำเภอยิ้ม...... วันที่ 12 ธค.  เช้าวัดป่าโนนตูม บ.งิ้ว  สายๆ...วัดป่าโนนตูม  บ.ผักตบ..... วันที่ 18 ธค.   เช้า วัดศรีสะอาด  บ.กุดตะกาบ สายๆ  วัดศรีบุญเรือง บ.หนองแวง.....

27 พ.ย. 57 14:05

R8WAY

20 พ.ย. 57 13:17

ข้อมูลประกอบการเขียนแผนฯ 58 (15 กลุ่ม)      ประเด็นยุทธศาสตร์วาริชภูมิ 58

20 พ.ย. 57 12:40

ส่งเกณฑ์ความรู้ความสามารถ อสม.ดีเด่น 12 สาขา

17 พ.ย. 57 14:33

นโยบาย 58_R8WAY

12 พ.ย. 57 05:59

ตัวอย่างรูปแบบแผนฯ58  ของ สสจ.สกลนคร

12 พ.ย. 57 05:52

คำสั่ง คณะกรรมการ R2R วาริชภูมิ

8 พ.ย. 57 02:07

คณะกรรมการ คปสอ.วาริชภูมิ 58

28 ต.ค. 57 18:55

คำสั่ง พกส. (เดิม)

28 ต.ค. 57 07:40

แผนปฏิบัติการ  พอสว. ปี 2558

14 ต.ค. 57 19:12

ด่วนที่สุด.....  ให้ พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ หรือภารกิจที่เป็นทางการ   รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

ใบลา

9 ก.ย. 57 21:18

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ให้ รพ.สต. จัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดทุกวัน ที่วัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดช่วงเข้าพรรษา  แบบรายงาน  ให้ส่งรายงานที่ E:mail : d_wiritchaphum@hotmail.com   ในวันที่ 3 ของเดือน ส.ค., ก.ย., และ ต.ค.57

3 ก.ค. 57 11:15

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

แบบใบลาป่วย, กิจ, พักผ่อน 2557

23 มิ.ย. 57 10:44

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

รหัสยา  24  หลัก

13 มิ.ย. 57 14:59

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41

คำสั่งแพทย์และบุคลากรอื่น ให้คำปรึกษา PCU      คำสั่งผู้รับผิดชอบ LAB 57      สำเนาโครงการตรวจสุขภาพ 57    คำสั่ง DHS 57      โครงการ ODOP 57

17 เม.ย. 57 15:11

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.        CPG. ของ รพ.สต.   CPG Stroke.   ตู่มือการดูแล Computer  แผนฉุกเฉินระบบลูกโซ่ความเย็น    คำสั่ง EPI+TB 57   คำสั่ง คกก.พัฒนา PCU รพ.วาริชภูมิ

17 เม.ย. 57 15:10
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ