รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  ๒  เรื่อง  แจ้งให้ทาง รพ.สต.ทราบและปฏิบัติ  ดังนี้

๑.การรณรงค์วัคซีน dT  ๒.การควบคุมการระบาดของโรคตาแดง  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

15 ก.ย. 57 09:37

   สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  กำหนดส่งรายงานอนามัยเด็กวัยเรียน และเยาวชน  ขอให้ทุก รพ.สต.ส่งก่อนวันที่  15  กันยายน  2557  ทางสสอ.จะได้รวบรวมส่งจังหวัด  ต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

11 ก.ย. 57 15:34

  สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ อสม.รวมใจปรองดองสมานฉันท์จังหวัดสกลนคร

11 ก.ย. 57 15:16

วันที่ 16 กันยายน    คณะทำงานธรรมนูญสุขภาพตำบลคำบ่อ และ หนองลาด  ประชุม และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ชั้น 4  รพ.สกลนคร

9 ก.ย. 57 22:03

วันที่ 19 กันยายน     หน.สอ.หรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  ประชุมที่ชั้น 4 รพ.สกลนคร

9 ก.ย. 57 22:00

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

ใบลา

9 ก.ย. 57 21:18

ข้อมูลทุกตัว  รายงานทุกชนิด ที่ติดตามให้ส่ง ใช้คิด Ranking 

9 ก.ย. 57 20:18

หนังสือเชิญ อสม. อบรม ( หนังสือ 1   หนังสือ 2  ) ให้แจ้งชื่อ อสม.และ สาขา มาที่ คุณสุรพล

8 ก.ย. 57 10:58

ขอเชิญเข้าร่วม มหกรรมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ คปสอ.วาริชภูมิ ประจำปี 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557   ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลวาริชภูมิ

8 ก.ย. 57 09:33

วันที่  24 กันยายน...  ประเมินรับรองคลินิค NCD คุณภาพ + สุ่ม 1 สอ.

5 ก.ย. 57 01:54

วันที่ 8 กันยายน........ ให้ทุก สอ. ส่งรายงานการกำจัดมูลฝอย     แบบรายงาน

5 ก.ย. 57 01:47

วันที่ 9 กันยายน.... ให้ทุก สอ.+รพ.วาริชภูมิ ส่งรายงานอาชีวอนามัยฯ  แบบรายงาน  ส่งเข้า mail:kamon5678@.....

4 ก.ย. 57 13:30

วันที่ 9 กันยายน.... ให้ ทุก สอ. และ รพ.วาริชภูมิ   ส่งผลปฏิบัติงาน 10 เดือน   แบบรายงาน   ส่งเข้าเมล์ kamon5678@...... อ่านคำชี้แจงก่อน   ด่วนมาก

3 ก.ย. 57 11:53

ให้ รพ.สต.ภูวงน้อย มารับเงินรางวัล  ผลการประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายระดับจังหวัดสกลนคร  ปี  2557  รายละเอียดแนบไฟล์มานี้

3 ก.ย. 57 11:41

คำสั่งเวรฯ และ รักษาสถานทีราชการ  กย.57

3 ก.ย. 57 02:26

ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่ง ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย ประจำเดือน สิงหาคม ให้ผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัดด้วย (งานแพทย์แผนไทย สสจ.)

2 ก.ย. 57 14:59

แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง กรอกรายละเอียด ผู้ป่วย DM-HT ในเขตรับผิดชอบ

     กรุณากรอกข้อมูลระดับน้ำตาล (FBS) ในรายงาน DM และ ความดันโลหิต ในรายงาน HT ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเส็จภายในวันที่ 3 กันยายน 2557 และส่งข้อมูลที่ e-mail : niphaphat@yahoo.com ขอบคุณค่ะ >>> รายละเอียด

2 ก.ย. 57 11:15

ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ cockpit58 ให้ครบ 88 ตัวชี้วัด  ให้แล้วเส็จภายในเดือนสิงหาคมนี้  >>> รายละเอียด <<<

20 ส.ค. 57 08:41

ด่วน! ให้ รพ.สต. ทุกแห่ง สำรวจประชากรในเขตรับผิดชอบ  โดยการสำรวจประชากรในเขตรับผิดชอบ และระบุสถานะการอยู่อาศัยให้ถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้น และเพื่อเป็นเป้าของตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ของ cockpit 58 และเมื่อทำการสำรวจเส็จสิ้น ให้ทำการส่งออกประชากรทั้งหมด ในรูปแบบ 21 แฟ้ม(ไฟล์ PERSON) และส่งไปที่ Provis 21 แฟ้มของจังหวัดตามปกติ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นี้ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนประชากรที่ทำการส่งได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ในวันถัดไป หลังจากวันที่ส่ง โดยสามารถ ส่งออกข้อมูล PERSON ไปอัพเดทที่ Provis จังหวัดได้เรื่อยๆ ไม่กำหนดจำนวนครั้ง จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดย แถบสีส้ม หมายถึง ยังไม่มีการส่งข้อมูล PERSON

ลิงค์สำหรับตรวจสอบผลการส่ง PERSON >> http://203.157.177.121/cockpit58/person_clear_log_amphur.php?times=1

19 ส.ค. 57 15:22

แจ้งให้ทราบเกณฑ์การประเมินผล และตัวชี้วัด 6 องค์ประกอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ตามเอกสารที่แนบมานี้ Service plan สาขา NCD << รายละเอียด และ แบบประเมิน NCD คุณภาพ 6 องค์ประกอบ << รายละเอียด

5 ส.ค. 57 14:43

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

  แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล และ แบบประเมินสุ่มลูกน้ำยุงลาย ทุกวันจันทร์(ใหม่)  และให้ส่งแบบประเมิน SRRT แก่ สสอ.ด่วนด้วย

23 ก.ค. 57 09:46

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ให้ รพ.สต. จัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดทุกวัน ที่วัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดช่วงเข้าพรรษา  แบบรายงาน  ให้ส่งรายงานที่ E:mail : d_wiritchaphum@hotmail.com   ในวันที่ 3 ของเดือน ส.ค., ก.ย., และ ต.ค.57

3 ก.ค. 57 11:15

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

คำรับรอง สสจ. และ OP/PP     ขอด่วน  วันนี้ก่อนเที่ยง

2 ก.ค. 57 07:59

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

แบบใบลาป่วย, กิจ, พักผ่อน 2557

23 มิ.ย. 57 10:44

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 35
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 36
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 37
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 38
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ