หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 กพ....  นิเทศงาน คปสอ.วาริชภูมิ  ภาคเช้า ตรวจเยี่ยม รพ.สต.ภูวงน้อย   ภาคบ่าย ตรวจเยี่ยม คปสอ.วาริชภูมิ (ห้องประชุม กตปุญโญ)   รายละเอียดหนังสือ    กรอบประเด็นตรวจราชการกระทรวง

28 ม.ค. 58 16:16

วันที่  30 มค...   ให้ ทุก สอ. และ รพ.วาริชภูมิ   ส่งรายงานขยะ (ตค.57-มค.58)  และในเดือนถัดไป  ส่งภายในวันที่ 18 ของทุกเดือน (เข้า mail)    แบบรายงาน    ....อนึ่ง ข้อมูลรายงานสะสมให้นับตั้งแต่ผลงาน ปี 57

28 ม.ค. 58 15:47

วันที่ 6 กพ...   ประชุมการบันทึกโปรแกรม JHCIS ห้องประชุม 1 สสจ.....  พัชรา  วารีย์,   ประวีณา  ศรีจำปา

23 ม.ค. 58 11:58

คำสั่งปฏิบัติงาน อสม. และ คำสั่งจ่ายค่าป่วยการ ปี 58

22 ม.ค. 58 10:45

เกณฑ์ และข้อมูล ปี 58       เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว     เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว (เภสัชกรรม)     คกก.คปสอ.58    คกก.EPI   คกก.TB   คำสั่ง พ./ทพ./ภก. ดูแล PCU 58   คำสั่ง พกส.58   หนังสือคู่มือ DHS

22 ม.ค. 58 03:49

ให้ทุก สอ. สำรวจแหล่งบริการทางเพศและรายงาน (แบบรายงาน) ส่ง สสอ.ภายใน 17 ก.พ.58

19 ม.ค. 58 11:54

1.หลักฐานการเบิกเงินค่าป่วยการ อสม. ปี 58  2.แบบใบสำคัญรับเงินและตัวอย่าง

16 ม.ค. 58 09:56

แผนปฏิบัติการ คปสอ.วาริชภูมิ 2558     ให้ทุกแห่ง จัดทำแผนของสถานบริการ   ส่งรูปเล่ม/ไฟล์  ภายใน  31 มค.58

16 ม.ค. 58 01:26

วันที่  23 มค...   ให้ทุก รพ.สต.+ รพ.วาริชภูมิ  ส่งรายงานอาหารปลอดภัย  mail: kamon5678@........   แบบรายงาน

16 ม.ค. 58 01:07

วันที่  26 มค..   ให้ ทุก  รพ.สต. ส่งผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว   เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 58

16 ม.ค. 58 00:21

1. ให้ รพ.สต.สุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน (หนังสือ และแบบรายงาน) ส่งรายงานให้ สสอ.ภายในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 58  ชุดตรวจใส่ไว้ในล๊อกเกอร์แล้ว 

15 ม.ค. 58 12:13

แบบเอกสาร        แบบสัญญาการยืมเงินบำรุง     แบบใบขอย้ายฯ      แบบใบลาฯ     แบบใบเบิกค่าการศึกษาบุตร      แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล      แบบใบลาออกจากราชการ

30 ธ.ค. 57 12:30

คำสั่ง  มกราคม 2558

24 ธ.ค. 57 13:36

คำสั่งเงินเดือน พกส.58        ตกเบิกเงินเดือน พกส. 58

2 ธ.ค. 57 10:28

R8WAY

20 พ.ย. 57 13:17

ข้อมูลประกอบการเขียนแผนฯ 58 (15 กลุ่ม)      ประเด็นยุทธศาสตร์วาริชภูมิ 58

20 พ.ย. 57 12:40

คำสั่ง คณะกรรมการ R2R วาริชภูมิ

8 พ.ย. 57 02:07

คณะกรรมการ คปสอ.วาริชภูมิ 58

28 ต.ค. 57 18:55

แผนปฏิบัติการ  พอสว. ปี 2558

14 ต.ค. 57 19:12

ด่วนที่สุด.....  ให้ พกส. ทุกคน (ลูกจ้าง รพ.สต.ทุกคน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม ๕๗  เป็นต้นไป  ให้ทุกท่านแต่งกายในเครื่องแบบ.......ในทุกวันจันทร์,  ในงานรัฐพิธี,  งานวันสำคัญ หรือภารกิจที่เป็นทางการ   รูปแบบรายละเอียด   สำหรับรองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

2 ต.ค. 57 10:49

การพิมพ์หนังสือราชการ    ต้องยึดตามนี้

9 ก.ย. 57 21:56

คำสั่ง จนท.พัสดุ (ลว. 25 กค. 57)     และให้ผู้มีรายชื่อส่งสำเนาบัตร ปชช./ขรก. 1 ฉบับ

30 ก.ค. 57 15:15

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41

คำสั่งแพทย์และบุคลากรอื่น ให้คำปรึกษา PCU      คำสั่งผู้รับผิดชอบ LAB 57      สำเนาโครงการตรวจสุขภาพ 57    คำสั่ง DHS 57      โครงการ ODOP 57

17 เม.ย. 57 15:11

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต.        CPG. ของ รพ.สต.   CPG Stroke.   ตู่มือการดูแล Computer  แผนฉุกเฉินระบบลูกโซ่ความเย็น    คำสั่ง EPI+TB 57   คำสั่ง คกก.พัฒนา PCU รพ.วาริชภูมิ

17 เม.ย. 57 15:10
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 01
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 02
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 03
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 04
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ