หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบนักวิชาการสาธารณสุข   รายละเอียดแนบไฟล์ประกาศมาพร้อมนี้

9 ธ.ค. 59 17:47

คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ธ.ค.59 (ฉบับแก้ไข)

7 ธ.ค. 59 09:48

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  ประกาศรายช่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ตามรายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

6 ธ.ค. 59 16:17

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งคำสั่งเงินเดือน  พกส.  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

28 พ.ย. 59 10:40

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ  ขอประกาศรับสมัครงานตามรายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

25 พ.ย. 59 09:55

  สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งเอกสาร  อสม.ดีเด่น  ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้   สิ่งที่ส่งมาด้วย  1  2  3  4  5  6

17 พ.ย. 59 11:38

ด่วนที่สุด  สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือสรุปรายได้  - ค่าใช้จ่ายปีงบ59ฯ  และให้ทุกรพ.สต.ทำสรุปส่ง สสอ.ภายในวันที่  14  พฤศจิกายน  2559  ก่อนเที่ยง  เพื่อจะไ้ด้รวบรวมส่ง  Cup  และจะได้จัดส่ง  จังหวัดต่อไป  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้    และสิ่งแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

10 พ.ย. 59 10:22

1. คำสั่งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ  2. คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  3.คำสั่งปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพฯ  4.คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน

7 พ.ย. 59 15:46

1.หนังสือสังการคัดกรองผู้สูงอายุ ปี 60  2.แบบฟร์อมคัดกรองผู้สูงอายุ (GA) 3.แบบฟร์อมคัดกรองผู้สูงอายุ (BGS)     4.คู่มือบันทึกข้อมูลโปรแกรมคัดกรองผู้สูงอายุ

27 ต.ค. 59 14:03

คำสั่งเงินเดือน ลจช. 2560 (ดอนส้มโฮง)

23 ต.ค. 59 21:02

แบบสำรวจเครื่องปั๊มลมยูนิตทำฟัน ส่ง สสอ.วันที่ 27 ต.ค.59 ที่ d_waritchaphum@hotmail.com

21 ต.ค. 59 11:08

คำสั่ง สธ. เรื่องมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง

21 ต.ค. 59 10:54

แบบโครงการประหยัดพลังงาน  ขอข้อมูลไตรมาสที่ 4 (มิ.ย - ก.ย.59) ส่ง  สสอ. ภายในวันที่ 18 ต.ค.59 ทาง d_waritchaphum@hotmail.com

13 ต.ค. 59 11:07

แบบใบลา 59

13 ต.ค. 59 10:38

ข้อมูลรับ-จ่าย 2559  และแผนรายจ่าย 2560 (ส่งภายใน 7 ตค.)

4 ต.ค. 59 21:34

คำสั่ง ตุลาคม 2559      แก้ไข คำสั่ง PP ตุลาคม 59

3 ต.ค. 59 15:36

ส่งฟอร์มการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว  (อสค.)  รายละเอียดแนบไฟล์      

24 ส.ค. 59 09:45

คำสั่งเพิ่มค่าตอบแทน  พกส.  (1 ตค.58)

1 ส.ค. 59 11:11

แบบประเมินมาตรฐาน SRRT

5 ก.ค. 59 10:09

ติดตามการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 59

29 มิ.ย. 59 10:52

สสอ.วาริชภูมิขอส่งฟอร์มพร้อมหนังสือพัฒนาการเด็กโดยจังหวัดส่งมาให้  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

2 มิ.ย. 59 11:16

คำสั่งหมอครอบครัว  ระดับตำบล/หมู่บ้าน 2559     คำสั่งแพทย์ให้คำปรึกษา PCU 2559    คำสั่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทุก รพ.สต.

1 มิ.ย. 59 15:34

แบบสอบสวน และ รายงานกรณีจมน้ำเสียชีวิต

31 พ.ค. 59 11:14

ด่วนมาก....  ขอข้อมูลเป้าหมาย FCT  ส่งภายใน  27 พค. 59

26 พ.ค. 59 01:49

แนวทางตรวจราชการ 2559      เกณฑ์อำเภอ/ตำบล จัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว 2559

23 พ.ค. 59 10:50

คู่มือค่ายยาเสพติด 2559

23 พ.ค. 59 05:51

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ, แบบประเมินความรู้ด้านสุขภาพ วัยเรียน,วัยทำงาน 

18 พ.ค. 59 14:04

คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดปี 58

18 พ.ค. 59 10:52

แบบขอข้อมูลหมอครอบครัว ระดับตำบล / หมู่บ้าน         ส่งภายใน  13 พค. 59 (มีข้อสงสัยให้ Line สอบถาม)

12 พ.ค. 59 00:09

แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล ปี 59

10 พ.ค. 59 11:29
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 47
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 48
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 49
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 50
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 51
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ