หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งเงินเดือน ลจช. 2560 (ดอนส้มโฮง)

23 ต.ค. 59 21:02

แบบสำรวจเครื่องปั๊มลมยูนิตทำฟัน ส่ง สสอ.วันที่ 27 ต.ค.59 ที่ d_waritchaphum@hotmail.com

21 ต.ค. 59 11:08

คำสั่ง สธ. เรื่องมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง

21 ต.ค. 59 10:54

แบบโครงการประหยัดพลังงาน  ขอข้อมูลไตรมาสที่ 4 (มิ.ย - ก.ย.59) ส่ง  สสอ. ภายในวันที่ 18 ต.ค.59 ทาง d_waritchaphum@hotmail.com

13 ต.ค. 59 11:07

แบบใบลา 59

13 ต.ค. 59 10:38

ข้อมูลรับ-จ่าย 2559  และแผนรายจ่าย 2560 (ส่งภายใน 7 ตค.)

4 ต.ค. 59 21:34

คำสั่ง ตุลาคม 2559      แก้ไข คำสั่ง PP ตุลาคม 59

3 ต.ค. 59 15:36

ส่งฟอร์มการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว  (อสค.)  รายละเอียดแนบไฟล์      

24 ส.ค. 59 09:45

คำสั่งเพิ่มค่าตอบแทน  พกส.  (1 ตค.58)

1 ส.ค. 59 11:11

แบบประเมินมาตรฐาน SRRT

5 ก.ค. 59 10:09

ติดตามการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 59

29 มิ.ย. 59 10:52

สสอ.วาริชภูมิขอส่งฟอร์มพร้อมหนังสือพัฒนาการเด็กโดยจังหวัดส่งมาให้  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

2 มิ.ย. 59 11:16

คำสั่งหมอครอบครัว  ระดับตำบล/หมู่บ้าน 2559     คำสั่งแพทย์ให้คำปรึกษา PCU 2559    คำสั่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทุก รพ.สต.

1 มิ.ย. 59 15:34

แบบสอบสวน และ รายงานกรณีจมน้ำเสียชีวิต

31 พ.ค. 59 11:14

ด่วนมาก....  ขอข้อมูลเป้าหมาย FCT  ส่งภายใน  27 พค. 59

26 พ.ค. 59 01:49

แนวทางตรวจราชการ 2559      เกณฑ์อำเภอ/ตำบล จัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว 2559

23 พ.ค. 59 10:50

คู่มือค่ายยาเสพติด 2559

23 พ.ค. 59 05:51

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ, แบบประเมินความรู้ด้านสุขภาพ วัยเรียน,วัยทำงาน 

18 พ.ค. 59 14:04

คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดปี 58

18 พ.ค. 59 10:52

แบบขอข้อมูลหมอครอบครัว ระดับตำบล / หมู่บ้าน         ส่งภายใน  13 พค. 59 (มีข้อสงสัยให้ Line สอบถาม)

12 พ.ค. 59 00:09

แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล ปี 59

10 พ.ค. 59 11:29

ปฏิทินวิ่งจ้าวสนาม ปี 59       สำเนาโครงการ วิ่งจ้าวสนามวาริชภูมิ 2559

22 เม.ย. 59 15:50

แบบรายงาน "ค่าป่วยการ อสม." (ใหม่)  2559......  อนึ่ง ของฝ่ายเวชฯ  อสม 30 คน/บ้าน.... เอาตาม Sheet แรก..ใบสำคัญรับเงิน

1 เม.ย. 59 19:49

1.คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน อำเภอควบคุมโรค  2.ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแองกอฮอล์  3.แจ้งกำหนดการติดตามเผ้าระวังโรคไข้เลือดออก

28 มี.ค. 59 15:53

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งแบบฟอร์มผลการดำเนินการคัดกรองฯ พัฒนาการเด็ก  ตั้งแต่ 1 เม.ย.58-31 ม.ค.59  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

21 มี.ค. 59 16:40

ตัวอย่าง CUP Profile คปสอ.วาริชภูมิ

14 มี.ค. 59 19:15

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต. 59 (Update 3/3/59)

3 มี.ค. 59 07:58

รายละเอียด KPI อำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว

3 มี.ค. 59 06:52

ให้ รพ.สต.รายงานผลการดำเนินงาน 3 ก. 5 ส. ส่ง สสอ.ทุกวันศุกร์ ที่ D_waritchaphum@hotmail.com  (หนังสือและแบบรายงาน)

2 มี.ค. 59 13:34

แผน คปสอ.วาริชภูมิ 2559

9 ก.พ. 59 03:59
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ