หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งฟอร์มการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว  (อสค.)  รายละเอียดแนบไฟล์      

24 ส.ค. 59 09:45

แบบประเมินผลปฏิบัติงาน  2/2559     ขอให้ ผอ.รพ.สต.  รวบรวม และ ตรวจสอบ  ส่งที่เมล์  kamon5678@hotmail.com   ส่งภายใน  25  สิงหาคม 2559

24 ส.ค. 59 05:24

คำสั่ง สิงหาคม 59

1 ส.ค. 59 11:15

คำสั่งเพิ่มค่าตอบแทน  พกส.  (1 ตค.58)

1 ส.ค. 59 11:11

แบบประเมินมาตรฐาน SRRT

5 ก.ค. 59 10:09

ติดตามการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 59

29 มิ.ย. 59 10:52

 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานการใช้ไฟฟ้าและค่าน้ำมัน(ถ้ามี) (แบบฟอร์ม) แล้วส่งกลับมายัง D_waritchaphum@hotmail.com ภายในวันที่ 1 ก.ค.59

27 มิ.ย. 59 13:52

สสอ.วาริชภูมิขอส่งฟอร์มพร้อมหนังสือพัฒนาการเด็กโดยจังหวัดส่งมาให้  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

2 มิ.ย. 59 11:16

คำสั่งหมอครอบครัว  ระดับตำบล/หมู่บ้าน 2559     คำสั่งแพทย์ให้คำปรึกษา PCU 2559    คำสั่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทุก รพ.สต.

1 มิ.ย. 59 15:34

แบบสอบสวน และ รายงานกรณีจมน้ำเสียชีวิต

31 พ.ค. 59 11:14

ด่วนมาก....  ขอข้อมูลเป้าหมาย FCT  ส่งภายใน  27 พค. 59

26 พ.ค. 59 01:49

แนวทางตรวจราชการ 2559      เกณฑ์อำเภอ/ตำบล จัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว 2559

23 พ.ค. 59 10:50

คู่มือค่ายยาเสพติด 2559

23 พ.ค. 59 05:51

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ, แบบประเมินความรู้ด้านสุขภาพ วัยเรียน,วัยทำงาน 

18 พ.ค. 59 14:04

คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดปี 58

18 พ.ค. 59 10:52

แบบขอข้อมูลหมอครอบครัว ระดับตำบล / หมู่บ้าน         ส่งภายใน  13 พค. 59 (มีข้อสงสัยให้ Line สอบถาม)

12 พ.ค. 59 00:09

แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล ปี 59

10 พ.ค. 59 11:29

ปฏิทินวิ่งจ้าวสนาม ปี 59       สำเนาโครงการ วิ่งจ้าวสนามวาริชภูมิ 2559

22 เม.ย. 59 15:50

แบบรายงาน "ค่าป่วยการ อสม." (ใหม่)  2559......  อนึ่ง ของฝ่ายเวชฯ  อสม 30 คน/บ้าน.... เอาตาม Sheet แรก..ใบสำคัญรับเงิน

1 เม.ย. 59 19:49

1.คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน อำเภอควบคุมโรค  2.ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแองกอฮอล์  3.แจ้งกำหนดการติดตามเผ้าระวังโรคไข้เลือดออก

28 มี.ค. 59 15:53

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งแบบฟอร์มผลการดำเนินการคัดกรองฯ พัฒนาการเด็ก  ตั้งแต่ 1 เม.ย.58-31 ม.ค.59  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

21 มี.ค. 59 16:40

ตัวอย่าง CUP Profile คปสอ.วาริชภูมิ

14 มี.ค. 59 19:15

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต. 59 (Update 3/3/59)

3 มี.ค. 59 07:58

รายละเอียด KPI อำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว

3 มี.ค. 59 06:52

ให้ รพ.สต.รายงานผลการดำเนินงาน 3 ก. 5 ส. ส่ง สสอ.ทุกวันศุกร์ ที่ D_waritchaphum@hotmail.com  (หนังสือและแบบรายงาน)

2 มี.ค. 59 13:34

แผน คปสอ.วาริชภูมิ 2559

9 ก.พ. 59 03:59

คำสังเลื่อนเงินเดือน พกส. 2558

29 ธ.ค. 58 06:20

อัฟเดต  รายงานใหม่เอาตามนี้  ก-2 sp8 และพัฒนาการเด็ก่าช้า  ที่ต้องส่งทุกเดือนให้  สสอ.

17 ธ.ค. 58 11:46

สสอ.วาริภูมิ  ขอส่งแบบฟอร์มรายงานอนามัยเด็กวัยเรียน  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

14 ธ.ค. 58 15:36

หนังสือเร่งรัดการดำเนินงานคัดกรอง กำจัดพยาธิใบไม้ตับ

20 พ.ย. 58 09:48
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 31
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 32
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 33
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ