รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์  วิ่งจ้างสนามอำเภอฯ  สนามที่  6 / 2557  แจ้งเลื่อนเป็นวันที่  9  สิงหาคม  2557  ณ  อบต.ค้อเขียว  ลงทะเบียน  04.30 น.

24 ก.ค. 57 15:52

ให้ทุก รพ.สต.  แจ้งโรงเรียน  อสม.ให้หัวหน้าทราบด้วย 

23 ก.ค. 57 11:29

สสอ.ขอส่ง  แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล และ แบบประเมินสุ่มลูกน้ำยุงลาย ทุกวันจันทร์(ใหม่)  และให้ส่งแบบประเมิน SRRT แก่ สสอ.ด่วนด้วย

23 ก.ค. 57 09:46

ขอส่งหนังสือ  เรื่อง แจ้งเกณฑ์การประเมินตนเองคลินิกไร้พุงคุณภาพ  และขอให้ดำเนินการและส่งงานตามวัน  เวลา  กำหนด  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

22 ก.ค. 57 15:57

ขอส่งข้อมูลคืนพื้นที่ตามตัวชี้วัดอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า  รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

22 ก.ค. 57 11:20

วันที่ 24 กค... ผู้รับผิดชอบงาน Carbon footprint  สอ.ละ 1 คน  ประชุมที่ ม.เกษตรศาสตร์  ห้องคอมฯ อาคารเทคโนโลยีฯ

21 ก.ค. 57 16:42

วันที่ 31 กค. - 1 สค.  ให้ นางพิศมัย และ นางรุจิเรศ   เข้าประชุมการดูแลผู้สูงอายุ ที่ รร.พูลแมน จ.ขอนแก่น  (รายละเอียด)  ให้ประสานคุณศรีทอง

21 ก.ค. 57 16:30

วันที่ 24 - 25 ก.ค. 57......ให้เข้าประชุมเรื่องการดูแลรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในประเทศไทย ที่ รร.เอ็มเจ ดังนี้  1.นายสุรพล 2.นางจินตนา 3.นางรุจิเรศ 4.นางพิศมัย 5.นางชุติรัตน์ 6.นางอุไรวรรณ 7.นางละครจันทร์ 8.นางนิตยา เติมแก้ว 9.นางวราภรณ์ 10.นางอัญญาพร    (หนังสือและกำหนดการ)

21 ก.ค. 57 15:46

แจ้ง..งดเบิกค่าน้ำ, ไฟฟ้า, โทรศัพท์  จากเงินบำรุง....ให้ส่งหลักฐานเบิกที่ สนง.สสอ.วาริชภูมิ

21 ก.ค. 57 08:39

แจ้งผู้รับผิดชอบ 43 แฟ้ม รพ.สต.ทุกแห่ง

เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สกลนคร ยังมีนโยบายให้ รพ.สต. ส่ง 43 แฟ้ม ผ่านหน้าเว็บไซต์ HDC เช่นเดิม เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพข้อมูลกับเซิฟเวอร์ 43 แฟ้ม ใหม่ (TAKIS) ที่ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก รพ.สต. จึงขอความร่วมมือให้ผู้ที่รับผิดชอบ ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ย้อนหลัง ในเดือนที่ไม่มีข้อมูล ตามเอกสารที่แนบมานี้ >>ดาวน์โหลด<< ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการส่ง 43 แฟ้ม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

18 ก.ค. 57 11:52

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการพยาบาล+ทันตฯ   รายละเอียด   ให้ส่งเอกสารภายใน  31 กค. 57

17 ก.ค. 57 16:22

วันที่ 4 กย. 57...... ให้ประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์เฉพาะทางให้บริการที่วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  รายละเอียด

17 ก.ค. 57 16:17

วันที่ 1 สค. 57...... ให้ผู้รับผิดชอบงาน NCD  ทุก สอ. เข้าประชุมที่ รพร.สว่างแดนดิน (ห้องประชุมตึกผู้ป่วยนอก)

17 ก.ค. 57 16:12

ให้ สอ.ทุกแห่ง  1.  ทำแบบประเมินตนเอง งานแพทย์แผนไทย (หนังสือและแบบเมินตนเอง) ให้ส่ง สสอ.ภายในวันที่ 22 ก.ค.57

2. ทำแบบประเมินตนเอง คลีนิคไร้พุง (หนังสือและแบบประเมินตนเอง) ให้ส่ง สสอ.ภายในวันที่30 ก.ค.57

16 ก.ค. 57 15:45

ให้ สอ.+ รพ.วาริชภูมิ ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญ 10 สาขา  โดยสุ่มประเมินร้อยละ 10 ของ อสม.  (หนังสือแนวทางประเมินและแบบประเมิน)  ส่งให้ สสอ.วันที่ 29 ก.ค.57 

10 ก.ค. 57 11:33

คำสั่งสายใยรักฯ / ตำบลนมแม่ 57

9 ก.ค. 57 12:34

การประเมินพัฒนาการเด็ก  ๐-๕  ปี  ขอข้อมูลภายในวันที่  ๙  ก.ค. ๕๗  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๒

8 ก.ค. 57 13:41

ให้ รพ.สต. จัดกิจกรรมสวดมนต์บำบัดทุกวัน ที่วัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดช่วงเข้าพรรษา  แบบรายงาน  ให้ส่งรายงานที่ E:mail : d_wiritchaphum@hotmail.com   ในวันที่ 3 ของเดือน ส.ค., ก.ย., และ ต.ค.57

3 ก.ค. 57 11:15

ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ส่งรายงานตัวชี้วัดการแพทย์แผนไทย และมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ปีงบประมาณ 2557 (ตุค. 56 - มิย. 57) ตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้ >>> ดาวน์โหลด <<< ส่งได้ที่ attm_sn@hotmail.com ก่อนวันที่ 10 กค. 57 นี้

3 ก.ค. 57 10:55

คำสั่ง กรกฎาคม 57      ข้อสังเกตุผู้บริหาร

2 ก.ค. 57 17:06

ตรวจราชการกระทรวง

2 ก.ค. 57 15:06

คำรับรอง สสจ. และ OP/PP     ขอด่วน  วันนี้ก่อนเที่ยง

2 ก.ค. 57 07:59

kpi  175  ตัว ของ Cockpit

28 มิ.ย. 57 09:37

แบบใบลาป่วย, กิจ, พักผ่อน 2557

23 มิ.ย. 57 10:44

ตัวอย่าง คำสั่ง COC

13 มิ.ย. 57 15:26

รหัสยา  24  หลัก

13 มิ.ย. 57 14:59

ขอส่งแบบฟอร์ม  ต.ค ๑-๓  ให้  รพ.สต. ทุกแห่ง  ทำเตรียมรับนิเทศ  คปสอ.  ตค.๑  สำหรับ  อสม.  ตค.๒  หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด  ตค.๓  ครรภ์เสี่ยงมีหญืงตั้งครรภ์เสี่ยงของ  รพ.สต.ที่่มา  ANC  รพ.ให้เตรียมไว้ให้ทีมประเมินดูด้วย  ไฟล์แนบแบบฟอร์ม  ตค.๑-๓

12 มิ.ย. 57 09:00

ผลประเมิน รพ.สต.ติดดาว 57

2 มิ.ย. 57 11:34

ส่งแบบสรุปการประเมินตนเอง  ตามเกณฑ์โรงเรียนสุขภาพระดับเพชร    รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

20 พ.ค. 57 10:41

ขอทบทวนข้อมูลผลการตรวจคัดกรองต้อกระจกและกรอกข้อมูลใหม่   รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

30 เม.ย. 57 11:38
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ