หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนมาก....  ขอข้อมูลเป้าหมาย FCT  ส่งภายใน  27 พค. 59

26 พ.ค. 59 01:49

แนวทางตรวจราชการ 2559      เกณฑ์อำเภอ/ตำบล จัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว 2559

23 พ.ค. 59 10:50

คู่มือค่ายยาเสพติด 2559

23 พ.ค. 59 05:51

แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ, แบบประเมินความรู้ด้านสุขภาพ วัยเรียน,วัยทำงาน 

18 พ.ค. 59 14:04

คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติดปี 58

18 พ.ค. 59 10:52

คำสั่ง  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

16 พ.ค. 59 07:39

แบบขอข้อมูลหมอครอบครัว ระดับตำบล / หมู่บ้าน         ส่งภายใน  13 พค. 59 (มีข้อสงสัยให้ Line สอบถาม)

12 พ.ค. 59 00:09

แบบประเมิน SRRT ระดับตำบล ปี 59

10 พ.ค. 59 11:29

ปฏิทินวิ่งจ้าวสนาม ปี 59       สำเนาโครงการ วิ่งจ้าวสนามวาริชภูมิ 2559

22 เม.ย. 59 15:50

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งแบบฟอร์มข้อมูล เพื่อขอข้อมูลด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์  กรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับที่สสอ.วาริชภูมิ   รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

18 เม.ย. 59 09:30

แบบรายงาน "ค่าป่วยการ อสม." (ใหม่)  2559......  อนึ่ง ของฝ่ายเวชฯ  อสม 30 คน/บ้าน.... เอาตาม Sheet แรก..ใบสำคัญรับเงิน

1 เม.ย. 59 19:49

1.คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน อำเภอควบคุมโรค  2.ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแองกอฮอล์  3.แจ้งกำหนดการติดตามเผ้าระวังโรคไข้เลือดออก

28 มี.ค. 59 15:53

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งแบบฟอร์มผลการดำเนินการคัดกรองฯ พัฒนาการเด็ก  ตั้งแต่ 1 เม.ย.58-31 ม.ค.59  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

21 มี.ค. 59 16:40

แบบสำรวจข้อมูล  ENV  ส่งภายใน  18  มีค.58

15 มี.ค. 59 18:20

ตัวอย่าง CUP Profile คปสอ.วาริชภูมิ

14 มี.ค. 59 19:15

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือรายงานการคลอบคลุมการรับโปลิโอ  (OPV)  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

3 มี.ค. 59 11:12

คำสั่ง คกก.พัฒนา รพ.สต. 59 (Update 3/3/59)

3 มี.ค. 59 07:58

รายละเอียด KPI อำเภอ/ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว

3 มี.ค. 59 06:52

ให้ รพ.สต.รายงานผลการดำเนินงาน 3 ก. 5 ส. ส่ง สสอ.ทุกวันศุกร์ ที่ D_waritchaphum@hotmail.com  (หนังสือและแบบรายงาน)

2 มี.ค. 59 13:34

แผน คปสอ.วาริชภูมิ 2559

9 ก.พ. 59 03:59

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอรายงานผู้สูงอายุกำหนดส่งภายในวันที่ 9 ก.พ.59 ก่อนเวลา 10.00 น. ส่งมาที่ D_waritchaphum@hotmail.com (แบบรายงาน)

8 ก.พ. 59 12:53

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่ง  หนังสือการประเมินคัดกรองผู้สูงอายุ ปี  2559   และขอให้ส่งรายงาน  มายัง  สสอ.วาริชภูมิ  ภายในวันที่  7  มกราคม  2559   รายละเอียดแนบไฟล์มราพร้อมนี้

5 ม.ค. 59 16:09

คำสังเลื่อนเงินเดือน พกส. 2558

29 ธ.ค. 58 06:20

อัฟเดต  รายงานใหม่เอาตามนี้  ก-2 sp8 และพัฒนาการเด็ก่าช้า  ที่ต้องส่งทุกเดือนให้  สสอ.

17 ธ.ค. 58 11:46

สสอ.วาริภูมิ  ขอส่งแบบฟอร์มรายงานอนามัยเด็กวัยเรียน  รายละเอียดแนบมาพร้อมไฟล์นี้

14 ธ.ค. 58 15:36

สสอ.วาริชภูมิ  ขอส่งหนังสือ  แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปีพุทธศักราช  2559  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

2 ธ.ค. 58 14:55

หนังสือเร่งรัดการดำเนินงานคัดกรอง กำจัดพยาธิใบไม้ตับ

20 พ.ย. 58 09:48

หนังสือ  โครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

14 ต.ค. 58 13:13

สสอ.วาริชภูมิ ขอส่งฟอร์มการคัดกรองพัฒนาการเด็กสมวัย  รายละเอียดแนบไฟล์มาพร้อมนี้

14 ต.ค. 58 09:22

ข้อมูลจัดทำแผนฯ 59      นโยบายจังหวัดสกลนคร   เอกสารประกอบการยกร่างแผน 59      

6 ต.ค. 58 10:44
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
E-office

สสอ.วาริชภูมิ