สสจ.สกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

  

เอกสารการประชุม

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน Palliative Care
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  ระบบรายงานตัวเข้าสกลนคร
+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย

+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  TO BE NUMBER ONE
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ต.ค. 63 08:59

17 ก.ค. 63 14:19

สรุปผลการดำเนินงาน ทันตสุขภาพ

จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2562 Download

7 พ.ค. 63 13:30

เพลงแปรงฟัน แปรงเหงือก

คลิก >>> ดาวน์โหลด

เนื้อเพลง แปรงเหงือก แปรงฟัน

คลิก >>> ดาวน์โหลด

 แผ่นพับ "ชีวิตสุขสันต์ เพราะแปรงเหงือกแปรงฟัน"
หนังสือ "เหงือกสวยดี"

15 มิ.ย. 60 16:33

เอกสารการประชุม

การพัฒนาระบบรายงาน 43 แฟ้ม

ของกระทรวงสาธารณสุข (งานทันตสาธารณสุข)

DOWN  LOAD

1 ธ.ค. 59 15:15

คู่มือการใช้ข้อมูลจากระบบ 43 แฟ้ม  Download

5 ก.ค. 59 17:17

   

เอกสารประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2559  ณ ห้องธนากโร  รพศ.สกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร
ดาว์นโหลดไฟล์นำเสนอที่นี่

23 มี.ค. 59 15:42

      2558

9 มี.ค. 59 14:35
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 8 / 32    
คู่มือ / ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานทันตสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ปี 2561

2 เม.ย. 62 11:46

  DOWN LOAD

3 ต.ค. 61 13:21

คู่มือพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากระบบ 43  แฟ้ม  เพื่อการประเมินผลสำหรับทันตบุคลากร

 

 

 

 

คู่มือ  แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติทางทันตกรรมสำหรับคลินิกทันตกรรม  สำนักอนามัย

 

 

 

 

  คู่มือ service plan แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก  เขตบริการสุขภาพที่8 

16 ก.ค. 59 18:47

เอกสารประกอบการประชุมระะบบจัดการการใช้ข้อมูลสุขภาพช่องปากระดับตำบล
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559

- โปรแกรม Dental Report Helper และคู่มือประกอบการติดตั้ง เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลดโปรแกรม (ล็อกอิน gmail ก่อน จึงจะเห็นเอกสาร)
- แฟ้มอบรมโปรแกรม Quickview ดาวน์โหลดโปรแกรม 
- คู่มือการใช้งานQuickview ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
- เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลทันตกรรม ดาวน์โหลดโปรแกรม (ล็อกอิน gmail ก่อน จึงจะเห็นเอกสาร)

5 ก.ค. 59 16:32
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    

 


Web link 
E-office

รพ.สต.

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 4271 1157 ต่อ 1501 - 1503