สสจ.สกลนคร

กลับหน้าหลักฝ่าย
หน้าหลัก

ข้อมูลทั่วไป

              - ร่าง พรบ. สธ. (เข้าชื่อ  ออกจาก  ก.พ.) Down Load

             - ขอความร่วมมือเข้าชื่อ เสนอ รัฐบาล ด่วน

              - โครงการอบรมการวิจัยจากงานประจำด้านสุขภาพช่องปาก 2556 (Load)

Webboard

หน่วยงานภายในสสจ

บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
       -แรงงานต่างด้าวฯ
แพทย์แผนไทย
      -มหกรรมแพทย์แผนไทย
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
      -ข่าวประชาสัมพันธ์
       -งานบริหารเวชภัณฑ์
       -เรื่องร้องเรียน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ 
        -แผนงาน
        -ห้องประชุม
        -GIS
        -PMQA
        -R2R
        -ICT
        -E-Conference
        -DWARD
        -iReport club
        -JHCISสกลนคร
        -Hosxpสกลนคร
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
ควบคุมโรค
        -ระบาดวิทยา
        -EMS
        -เอดส์และวัณโรค
        -โรคติดต่อทั่วไป
ทันตสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
        -สุขภาพภาคประชาชน
        -งานสุขภาพจิต
        -งานผู้พิการ
        -งานออกกำลังกาย
        -โรคไม่ติดต่อ
        -งานอนามัยแม่และเด็ก
        -หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
       - งานมะเร็งและกองทุนด้านมาลาเรีย
สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงาน ด้านทันตสุขภาพ ปี 2557 Load

6 พ.ค. 58 15:38

เอกสารประชุม

ดัชนี้ชี้วัดงานสุขภาพช่องปาก ปี 2558

 22 ตุลาคม 2557 (E - conference)

ดาวน์โหลด

24 ต.ค. 57 12:55

CD เพลง "แปรงฟัน แปรงเหงือก"  คลิก
แผ่นพับ "ชีวิตสุขสันต์ เพราะแปรงเหงือกแปรงฟัน"
หนังสือ "เหงือกสวยดี"

20 มิ.ย. 57 09:38

7 พ.ค. 57 16:12

7 พ.ค. 57 16:09

รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อ.ภูพาน 30 ตุลาคม 2556
down load 1 2 3 4

15 ม.ค. 57 09:42

ภาพกิจกรรมรณรงค์
" ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"  
19 กรกฎาคม 2556
ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ 
download 1 2 3 4 5 6

6 ก.ย. 56 10:49

แนวทางการบันทึกเวชระเบียนทันตฯ
รหัสหัตถการ ICD10TM
Download

21 มิ.ย. 56 16:08

E-Meeting 7 มิถุนายน 2556 (Oral Health Service Plan)

7 มิ.ย. 56 11:33

ร่าง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ปี 2556 -2560
                                  
 (Service Plan)
         สาขาสุขภาพช่องปาก
Download
เสนอแนะได้ที่ dental_skko@hotmail.com

31 พ.ค. 56 11:15

โปรแกรมรองรับเพื่อใช้งาน Sealant2012

9 พ.ค. 56 09:35

คู่มือ + โปรแกรมเคลือบหลุมร่องฟัน 2012
(ปีงบประมาณ 2556) Download

1 พ.ค. 56 12:26

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต. จังหวัดสกลนคร

18 ต.ค. 55 09:53

           ประชาสัมพันธ์ 

แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการปรับเปลี่ยนรหัสหัตถการทางทันตกรรม

จาก ICD9CM เป็น ICDM10TM

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555

รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สน ๐๐๒๗.๐๐๓.๔/๔๐๖๓ 

ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

ไฟล์ประชุม (ห้องประชุม 1 สสจ.สกลนคร) วันที่ 1 พ.ย.2555

16 ต.ค. 55 14:57

โปรแกรม Sealant (3.02+Edit-Arted+Update 4.61) Load

ติดตั้งโปรแกรม 3.02+4.61 (Update 16-7-55)

26 มิ.ย. 55 09:44

การประชุม E-Conference หัตถการทันตกรรมICD10TM ดาว์นโหลดไฟล์เสียงภาพได้ที่นี่

13 ม.ค. 55 14:16

Program  Sealant ( 3.02 + 4.01 + 4.57) 

Download  4.60

1 ก.ค. 54 10:17

แบบฟอร์มรายงานทันตสาธารณสุข

6 มิ.ย. 54 13:55

คู่มือ รพ.สต.

27 พ.ค. 54 11:51

แบบบันทึกสภาวะโรคฟันผุ (Sealant)

27 พ.ค. 54 11:42
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

 

นายทรงพล  แสงงาม
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข


Web link 
        

 

  


ผู้ดูแลระบบ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 4271 1157 ต่อ 1501 - 1503