สสจ.สกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

  

เอกสารการประชุม

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลงแปรงฟัน แปรงเหงือก

คลิก >>> ดาวน์โหลด

เนื้อเพลง แปรงเหงือก แปรงฟัน

คลิก >>> ดาวน์โหลด

 แผ่นพับ "ชีวิตสุขสันต์ เพราะแปรงเหงือกแปรงฟัน"
หนังสือ "เหงือกสวยดี"

15 มิ.ย. 60 16:33

เอกสารการประชุม

การพัฒนาระบบรายงาน 43 แฟ้ม

ของกระทรวงสาธารณสุข (งานทันตสาธารณสุข)

DOWN  LOAD

1 ธ.ค. 59 15:15

คู่มือการใช้ข้อมูลจากระบบ 43 แฟ้ม  Download

5 ก.ค. 59 17:17

คู่มือ  แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม จังหวัดสกลนคร 

                                                                                                            Down Load

18 พ.ค. 59 13:28

   

เอกสารประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2559  ณ ห้องธนากโร  รพศ.สกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร
ดาว์นโหลดไฟล์นำเสนอที่นี่

23 มี.ค. 59 15:42

      2558

9 มี.ค. 59 14:35

  Note  File

9 มี.ค. 59 14:26

สรุปผลการดำเนินงาน ด้านทันตสุขภาพ ปี 2557 Load


6 พ.ค. 58 15:38
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 8 / 30    
คู่มือ / ดาวน์โหลด

  NEW

25 ก.ย. 60 09:58

คู่มือพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากระบบ 43  แฟ้ม  เพื่อการประเมินผลสำหรับทันตบุคลากร

 

 

 

 

คู่มือ  แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติทางทันตกรรมสำหรับคลินิกทันตกรรม  สำนักอนามัย

 

 

 

 

  คู่มือ service plan แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก  เขตบริการสุขภาพที่8 

16 ก.ค. 59 18:47

เอกสารประกอบการประชุมระะบบจัดการการใช้ข้อมูลสุขภาพช่องปากระดับตำบล
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559

- โปรแกรม Dental Report Helper และคู่มือประกอบการติดตั้ง เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลดโปรแกรม (ล็อกอิน gmail ก่อน จึงจะเห็นเอกสาร)
- แฟ้มอบรมโปรแกรม Quickview ดาวน์โหลดโปรแกรม 
- คู่มือการใช้งานQuickview ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
- เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลทันตกรรม ดาวน์โหลดโปรแกรม (ล็อกอิน gmail ก่อน จึงจะเห็นเอกสาร)

5 ก.ค. 59 16:32
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    

 


Web link 
E-office

รพ.สต.

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0 4271 1157 ต่อ 1501 - 1503