หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ย. 62 15:58
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 08:30 น. ตลาดในเขตอำเภอเจริญศิลป์, บ้านม่วง เเละคำตากล้า 10 เม.ย. 63 16:30 น. ออกเยี่ยมตลาดเฝ้าระวังป้องกันการเเพร่กระจาย COVID-19 5 อามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 08:30 น. วอลซูเปอร์สโตร์, เล็งเส็งกรุ๊ป, เเม็คโคร, โลตัส, บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์, โรบินสัน สกลนคร, ร้านกาเเฟเเละเครื่องดื่มเขตพื้นที่เทศบาลเมือง, ร้านสะดวกซ์้อในเขตพื้นที่เทศบาล 10 เม.ย. 63 16:30 น. ออกเยี่ยมให้เเนะนำการป้องกันการเเพร่กระจายเชื้อ COVID-19 5 อามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
3 14:30 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 เม.ย. 63 16:30 น. เตรียมพื้นที่ local quarantine 4 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ตารางแสดงเบอร์โทรและรายชื่อ พนักงานขับรถ
     
คำนำ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ
กลุ่มงาน/งาน
ข้อมูลอัพเดท
1 นาย นภดล จักรเสน พนักงานขับรถยนต์ 0810470704 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
2 นาย วีระพล โพธิ์ศรี พนักงานขับรถยนต์ 0986257454 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
3 นาย สมเกียรติ์ โมครัตน์ พนักงานขับรถยนต์ 0878660908 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
4 นาย สันติ วงศ์กาฬสินธุ์ พนักงานขับรถยนต์ 0819541259 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
5 นาย สกนธ์ ต้องโพนทอง พนักงานขับรถยนต์ 0910622828 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
6 นาย จิโรจน์ ทวายตาคำ พนักงานขับรถยนต์ 0810550199 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
7 นาย ราชัน ศรีเทียน พนักงานขับรถยนต์ บริหารงานทั่วไป 27 ต.ค. 58
8 นาย พรสวรรค์ จักรพิมพ์ พนักงานขับรถยนต์ 0811848674 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
9 นาย วสันต์ พรมภาพ พนักงานขับรถยนต์ 0828389345 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
10 นาย บุญส่ง ลูกอินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 0611697082 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
11 นาย วุฒิศาสตร์ คำผิว พนักงานขับรถยนต์ 0834608899 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ปฏิทินใช้รถยนต์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอใช้
- อ.ส่องดาว ขอใช้
31
 
1
 
2
 
- อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ขอใช้
3
 
- เขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอใช้
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ขอใช้
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
- องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ขอใช้
- อ.พังโคน ขอใช้
- 18 อำเภอ ขอใช้
8
 
9
 
- ตลาดในเขตอำเภอภูพาน กุดบาก นิคมน้ำอูน วาริชภูมิ ขอใช้
- โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ ขอใช้
10
 
- ตลาดในเขตอำเภอเจริญศิลป์, บ้านม่วง เเละคำตากล้า ขอใช้
- วอลซูเปอร์สโตร์, เล็งเส็งกรุ๊ป, เเม็คโคร, โลตัส, บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์, โรบินสัน สกลนคร, ร้านกาเเฟเเละเครื่องดื่มเขตพื้นที่เทศบาลเมือง, ร้านสะดวกซ์้อในเขตพื้นที่เทศบาล ขอใช้
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอใช้
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
- ตลาดในเขตอำเภอพรรณานิคม, อากาศอำนวย เเละวานรนิวาส ขอใช้
- ตลาดเเละร้านค้าในเขตเทศบาลนครสกลนคร ขอใช้
14
 
- ตลาดในเขตอำเภอพังโคน, สว่างเเดนดิน เเละส่องดาว ขอใช้
15
 
- ตลาดในเขตอำเภอเต่างอย, โพนนาเเก้ว เเละกุสุมาลย์ ขอใช้
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.