หน่วยงานภายในสสจ
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
หมายเลขรถ
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 05:00 น. ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม 22 ก.ย. 61 12:00 น. ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง -ปั่นและวิ่งจ้าวสนาม 6 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินใช้รถยนต์show
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
- เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
27
 
- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี
- ณ ห้องประชุมเพื่อชัยชนะ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
- สนง.สาธารณสุขอำเภอพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
28
 
- ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว
- อำเภอโคกศรีสุพรรณ
29
 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
- โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
- โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
30
 
- โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
- โรงพยาบาลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
31
 
- โรงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร
- โรงแรมเซ็นทารา & คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
- สสจ.อุดรธานี
- หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
5
 
6
 
- โรงแรมอมันตรา อ.เมือง จ.หนองคาย
- โรงเรียนวาริชวิทยา
7
 
- วัดยอดลำธาร ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
- สสจ.อุดรธานี
- อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
8
 
- วัดยอดลำธาร ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
- ศูนย์รวมนมสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
- โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี
- บ้านม่วง
- ภูพาน พังโคน สว่างแดนดิน วานร
11
 
- สนามบินอุดรธานี
- ภูพาน พังโคน สว่างแดนดิน วานร
12
 
- อ.กุดบาก
- ที่ว่าการอ.พังโคน อ.พังโคน
- ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
- รพ.กุสุมาลย์
13
 
- ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
14
 
- สนามบินอุดรธานี
- สปสช.เขต8 จ.อุดรธานี
- ณ บ้านบึงสา ต.จันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย, อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.ห้วยยาง, บ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร
- รพ.กุสุมาลย์
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
- สนามบินสกลนคร
17
 
- อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
18
 
- อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
19
 
- อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
- ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
20
 
- ณ ห้องประชุม 3 (ตึกใหม่ ชั้น 4 ห้องทานตะวัน 203) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
- สปสช.เขต 8 จ.อุดรธานี
- ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
21
 
22
 
- ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี
25
 
26
 
- โรงแรมแอทสกล
27
 
- โรงแรมแอทสกล
28
 
- โรงแรมแอทสกล
29
 
- สนามบินสกลนคร
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร