หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบ UserAuthen
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA
+  รพ.สต.ติดดาว
+  พํฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)
+  งานเครื่องสำอาง

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม

+  ผลงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พ.ย. 62 15:58
ตารางการใช้รถราชการวันนี้
     
เวลา
ปลายทาง
กลับวันที่
ถึงเวลา
เรื่อง
ผู้โดยสาร(คน)
ฝ่าย/งาน
1 06:30 น. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 5 ก.ค. 63 08:00 น. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 10 ธุรการ
2 15:30 น. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 5 ก.ค. 63 18:00 น. ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 10 ธุรการ
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ตารางแสดงเบอร์โทรและรายชื่อ พนักงานขับรถ
     
คำนำ
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ
กลุ่มงาน/งาน
ข้อมูลอัพเดท
1 นาย นภดล จักรเสน พนักงานขับรถยนต์ 0810470704 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
2 นาย วีระพล โพธิ์ศรี พนักงานขับรถยนต์ 0986257454 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
3 นาย สมเกียรติ์ โมครัตน์ พนักงานขับรถยนต์ 0878660908 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
4 นาย สันติ วงศ์กาฬสินธุ์ พนักงานขับรถยนต์ 0819541259 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
5 นาย สกนธ์ ต้องโพนทอง พนักงานขับรถยนต์ 0910622828 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
6 นาย จิโรจน์ ทวายตาคำ พนักงานขับรถยนต์ 0810550199 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
7 นาย ราชัน ศรีเทียน พนักงานขับรถยนต์ บริหารงานทั่วไป 27 ต.ค. 58
8 นาย พรสวรรค์ จักรพิมพ์ พนักงานขับรถยนต์ 0811848674 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
9 นาย วสันต์ พรมภาพ พนักงานขับรถยนต์ 0828389345 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
10 นาย บุญส่ง ลูกอินทร์ พนักงานขับรถยนต์ 0611697082 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
11 นาย วุฒิศาสตร์ คำผิว พนักงานขับรถยนต์ 0834608899 หมวดยานพาหนะ 28 พ.ย. 62
ระเบียนที่ 1 - 11 / 11    
ปฏิทินใช้รถยนต์
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
- อำเภอสว่างแดนดิน,อำเภอเจริญศิลป์ ขอใช้
- ทต.หนองหลวงและ ทต.โคกสี ขอใช้
- สำนักงานการประถมศึกษา เขต 2 ขอใช้
- มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อ.พังโคน ขอใช้
- โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล,อนุบาลสกลนคร และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ขอใช้
- โรงเรียนเซนโยเชฟสกลนคร และโรงเรียนเซนโยเซฟท่าแร่ สกลนคร ขอใช้
- โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ขอใช้
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ขอใช้
30
 
- จังหวัดอุดรธานี ขอใช้
- ทต.เชียงเครือ ทต.นาแก้ว ขอใช้
- ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ขอใช้
- โรงพยาบาลโคกศรี ขอใช้
- รพ.สต.บ้านต้าย ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ขอใช้
1
 
- อำเภอบ้านม่วง,อำเภอคำตากล้า ขอใช้
- ทต.ท่าแร่ ขอใช้
- จังหวัดศรีสะเกษ ขอใช้
- บริษัทเทียนขำ แดรี่ อ.บ้านม่วง ขอใช้
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ขอใช้
- อำเภอเมืองสกลนคร ขอใช้
2
 
- อำเภออากาศอำนวย,อำเภอวานรนิวาส ขอใช้
- ทต.งิ้วด่อน ขอใช้
- น้ำดื่มไนน์ อ.เมือง ขอใช้
- รพ.สต.ปลาโหล ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ขอใช้
- สสจ.นครพนม ขอใช้
- อนุบาลสกลนคร สกลราชวิทยานุกูล ขอใช้
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ขอใช้
3
 
- อำเภอวาริชภูมิ,อำเภอส่องดาว ขอใช้
- องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ขอใช้
- ทต.พังโคน อบต.ม่วงไข่ ขอใช้
- เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ขอใช้
- เต่างอยและภูพาน ขอใช้
- โรงสีศรีสกลค้าข้าว จำกัด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขอใช้
- โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อำเภอสว่างแดนดิน และ โรงเรียนบ้านอากาศ อำเภvอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ขอใช้
- สถานศึกษา ร้านเกมส์ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ในอำเภเมืองสกลนคร ขอใช้
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
- วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ขอใช้
- วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ขอใช้
6
 
7
 
- เดอะไพน์รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขอใช้
8
 
- อำเภอพังโคน,อำเภอพรรณานิคม ขอใช้
- อำเภอนิคมน้ำอูน ขอใช้
- รพร.สว่างแดนดิน ขอใช้
- บ้านม่วง วานรนิวาส ขอใช้
- โรงงานผลิตปลาร้าของบริษัทไทย โคริ โนมิโนโน จำกัด ตั้งอยู่ที่บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขอใช้
- อำเภอสว่างแดนดิน ขอใช้
- โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี ขอใช้
9
 
- อำเภอวานรนิวาส ขอใช้
- อำเภอโพนนาแก้ว ขอใช้
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อ. สว่างแดนดิน ขอใช้
- อำเภอบ้านม่วง ขอใช้
- ณ มณฑลทหารบกที่ 29(มทบ.29)และสำนักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ อำเภอพรรณานิคม ขอใช้
10
 
- อำเภอคำตากล้า ขอใช้
- อำเภอกุสุมาลย์ ขอใช้
- อ.บ้านม่วง , อ.คำตากล้า ขอใช้
- กุดบาก ขอใช้
- สว่างแดนดิน พรรณานิคม ขอใช้
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
- อำเภอบ้านม่วง ขอใช้
- อำเภอโคกศรีสุพรรณ ขอใช้
14
 
- อำเภออากาศอำนวย ขอใช้
- อำเภอเต่างอย ขอใช้
- รพ.โพนนาแก้ว ขอใช้
- โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส ขอใช้
- อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ขอใช้
15
 
- อำเภอพังโคน ขอใช้
- อำเภอเจริญศิลป์ ขอใช้
- อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขอใช้
16
 
- โรงพยาบาลเต่างอย ขอใช้
- อำเภอส่องดาว ขอใช้
- รร.สกลนครพัฒนศึกษา ขอใช้
- โรงพยาบาลพังโคน อ.พังโคน ขอใช้
- ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขอใช้
17
 
- อำเภอวานรนิวาส ขอใช้
- รร.สกลนครพัฒนศึกษา ขอใช้
- รพ.วาริชภูมิ ขอใช้
- ณ โรงพยาบาลส่องดาว และชุมชนวัฒนา ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาวง จังหวัดสกลนคร ขอใช้
- ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอใช้
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
- รพ.วานรนิวาส ขอใช้
21
 
- รพร.สว่างแดนดิน ขอใช้
22
 
- อ.เมือง และ อ.โพนนาแก้ว ขอใช้
23
 
- อ.สว่างแดนดิน และ อ.วาริชภูมิ ขอใช้
24
 
- อ.วานรนิวาส ขอใช้
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

หมวดยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร