ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

กลับหน้าหลักฝ่าย


ระบบ Web Conference ใหม่
 

การติดตั้งโปรแกรมได้ที่
 
TOT Cloud Conference 
คู่มือการใช้งาน คลิก! 
Download

ห้องประชุม E-meeting

หน่วยงานภายในสสจ

 +  งานการเงิน
 +  งานพัสดุ
 +  งานธุรการ
 +  ข่าวประกวดราคา
 +  หมวดยานพาหนะ


+  งาน R2R
+  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
+  ศูนย์ ICT
    -  ระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
    -  ระบบกล้อง CCTV
    -  DWARD
    -  E-Conference
    -  GIS สกลนคร
    -  JHCIS สกลนคร
    -  HosXp สกลนคร
+  งานประชาสัมพันธ์
+  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC)


+  งานสุขภาพประชาชน
+  งาน QA Nures
+  PMQA


+  เภสัชกรรมปฐมภูมิ (MART SURVEY)

+ ประมวลผลแพทย์แผนไทย

+  งานกองทุนโลกมาลาเรีย
+  งานระบาดวิทยา
+  งาน EMS
+  งานโรคเอดส์และวัณโรค
+  งานโรคติดต่อทั่วไปและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

+  ระบบติดตามผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ BMI เกิน
+  โครงการคีโตสกลหน้าใสหุ่นดีไม่มีโรค
+  To Be Number One
+  Kick Off มะเร็งท่อน้ำดี

+  งานอนามัยแม่และเด็ก
   +  ความเสี่ยงแม่และเด็ก
+  งานเด็กปฐมวัย
   +  ข้อมูล TSH
+  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
+  งานวัยรุ่น
+  งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
+  งานวัยทำงาน
+  งานผู้สูงอายุ
+  งานพระสงฆ์
+  งานหน่วยแพทย์ พอ.สว.
+  งานหน่วยแพทย์ และปฐมพยาบาล
+  งานออกกำลังกาย
+  โครงการหมอชวนวิ่ง
+  กีฬาสาธารณสุข

+  งานแรงงานต่างด้าว

+  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึก Web Conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปกติ 20 ส.ค.62 ดาว์นโหลดที่นี่

วสันต์
26 ส.ค. 62 15:39

VDO Conference ไข้เลือดออก

พัชรินทร์
21 ส.ค. 62 15:08

บันทึกการประชุม Web Conference สรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบ2/2562 

พัชรินทร์
14 ส.ค. 62 09:20

VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2562

พัชรินทร์
30 ก.ค. 62 13:29

บันทึกการประชุม Web Conference เพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน 18 ก.ค. 62   ดาวน์โหลดที่นี่

วสันต์
22 ก.ค. 62 21:05

VDO Conferenc ปรึกษาหารือการดำเนินงานจิตเวชเด็ก

พัชรินทร์
17 มิ.ย. 62 17:50

บันทึก Web Conference ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปกติ  ดาว์นโหลดที่นี่

วสันต์
17 มิ.ย. 62 14:39

VDO Conference การประชุมชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 เขตสุขภาพที่ 8 

พัชรินทร์
11 มิ.ย. 62 15:46

VDO Conference ประชุมการจัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการสุขภาพ ประเด็น Service support ด้านเภสัชกร

พัชรินทร์
7 มิ.ย. 62 10:15

VDO Conference คัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

พัชรินทร์
4 มิ.ย. 62 14:21

VDO Conferece พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

พัชรินทร์
30 พ.ค. 62 10:45

VDO Conference การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

พัชรินทร์
21 พ.ค. 62 15:25

VDO Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

พัชรินทร์
16 พ.ค. 62 15:40

VDO Conference โครงการรณรงค์กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลายลดไข้เลือดออก

พัชรินทร์
15 พ.ค. 62 14:29

VDO Conference แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ปี 2562

พัชรินทร์
14 พ.ค. 62 09:33
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 15 / 99    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 40
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 41
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 42
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
E-office

ศูนย์ ict   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121 - 1123