ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

กลับหน้าหลักฝ่าย


ระบบ Web Conference ใหม่
 

การติดตั้งโปรแกรมได้ที่
 
TOT Cloud Conference 
คู่มือการใช้งาน คลิก! 
Download

ห้องประชุม E-meeting

หน่วยงานภายในสสจ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม VDO Conference เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูล HDC ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 20 เมษายน 2561

คมสันต์
24 เม.ย. 61 13:47

ประชุม VDO Conference เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูล HDC ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 27 มีนาคม 2561

กนกกาญจน์
28 มี.ค. 61 10:37

ประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน

ตามแผนปกติ

พัชรินทร์
16 มี.ค. 61 14:53

ประชุม VDO Conference เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูล HDC ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

กนกกาญจน์
7 มี.ค. 61 11:31
ประชุม E-Meeting เพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปกติ 14/02/61
วสันต์
14 ก.พ. 61 14:49


กนกกาญจน์
19 ม.ค. 61 13:35

ประชุม VDO Conference เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูล HDC ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 26 ธันวา 2560

กนกกาญจน์
27 ธ.ค. 60 15:50

WEB Conference 

ปัจจุบัน Web Conference ระบบ TOT Cloud Conference (ระบบใหม่) สามารถดาวน์โหลด Software
การติดตั้งโปรแกรมได้ที่ 
TOT Cloud Conference 
คู่มือการใช้งาน คลิก! Download

วสันต์
17 พ.ย. 60 15:48

ประชุม VDO Conference

เรื่อง  ชี้แจง พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภาครัฐ 2560

คลิ๊ก

พัชรินทร์
18 ก.ย. 60 16:02

ประชุม VDO Conference เรื่อง Servicr Plan วันที่ 12 กันยายน 2560

พัชรินทร์
12 ก.ย. 60 15:06

ประชุม VDO Conference Service Plan (ภาคบ่าย) วันที่ 11 กันยายน 2560

พัชรินทร์
11 ก.ย. 60 16:08

ประชุม VDO Conference Service Plan (ภาคเช้า)

พัชรินทร์
11 ก.ย. 60 16:00

VDO Conference รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

พัชรินทร์
14 ก.ค. 60 14:14

ประชุม E-Meeting เพื่อชี้แจง/กำกับ/ติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ตามแผนปกติ วันที่ 12 ก.ค. 2560

พัชรินทร์
12 ก.ค. 60 15:08

 VDO Conference แนวทางการรณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 7 กรกฎาคม 2560

พัชรินทร์
7 ก.ค. 60 11:33
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 69    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
E-office

ศูนย์ ict   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1121 - 1123