สสจ.สกลนคร

 

EMS GIS

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มแนวทางปฏิบัติเพื่อต่ออายุประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน/พนักงานการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้

ฤทัยรัตน์
12 พ.ย. 61 14:50

 

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนมิถุนายน 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.  ดาวน์โหลดได้ที่นี้

ฤทัยรัตน์
10 ต.ค. 61 16:31

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนพฤษภาคม 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี้

ฤทัยรัตน์
10 ต.ค. 61 16:26

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มิถุนายน 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
28 ส.ค. 61 15:05

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มิถุนายน 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
28 ส.ค. 61 15:03

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤษภาคม 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
28 ส.ค. 61 15:00

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤษภาคม 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
28 ส.ค. 61 14:58

เอกสารแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม MOU ระบบจ่ายตรง จังหวัดสกลนคร (3) (สมาคม/มูลนิธิ) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
5 ก.ค. 61 10:36

เอกสารแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม MOU ระบบจ่ายตรง จังหวัดสกลนคร (3) (หน่วยงาน อปท.) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
5 ก.ค. 61 10:35

เอกสารแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม MOU ระบบจ่ายตรง จังหวัดสกลนคร (3) (รพ.เอกชน) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
5 ก.ค. 61 10:32

เอกสารแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม MOU ระบบจ่ายตรง จังหวัดสกลนคร (3) (รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
5 ก.ค. 61 10:28

เอกสารแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม MOU ระบบจ่ายตรง จังหวัดสกลนคร (2) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
5 ก.ค. 61 10:19

เอกสารแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม MOU ระบบจ่ายตรง จังหวัดสกลนคร (1) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
5 ก.ค. 61 10:16

เอกสารแบบฟอร์มการขอขึ้น/ต่อ ทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
5 ก.ค. 61 10:06

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน เมษายน 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจาก สสจ.) ดาวโหลดได้ที่นี่

สวิชญา
2 ก.ค. 61 13:38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
13
ระเบียนที่ 1 - 15 / 187    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 01
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 02
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 03
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 04
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1322