สสจ.สกลนคร

 

EMS GIS

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนมิถุนายน 2562  (หน่วยงานไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
15 ส.ค. 62 13:59

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนมิถุนายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
15 ส.ค. 62 10:38

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มิถุนายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
13 ส.ค. 62 13:57

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤษภาคม 2562 (หน่วยงานไม่จ่ายตรงโอนจาก สสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ฤทัยรัตน์
13 ส.ค. 62 13:50

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤษภาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
13 ส.ค. 62 11:53

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤษภาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
8 ส.ค. 62 15:38

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน เมษายน 2562 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจาก สสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
8 ส.ค. 62 10:04

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน เมษายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:55

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน เมษายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:53

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มีนาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:49

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนมีนาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:45

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มีนาคม 2562 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:42

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนกันยายน (รอบขยายเวลา) 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:36

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนกันยายน (รอบขยายเวลา) 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 15:27

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กันยายน (รอบขยายเวลา) 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 11:59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
16
ระเบียนที่ 1 - 15 / 227    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1322