สสจ.สกลนคร

 

EMS GIS

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน เมษายน 2563 (หน่วยงานจ่ายตรงโอนจาก สสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
13 ก.ค. 63 14:32

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มีนาคม 2563 (หน่วยงานจ่ายตรงโอนจาก สสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
25 มิ.ย. 63 13:56

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (หน่วยงานจ่ายตรงโอนจาก สสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
22 มิ.ย. 63 16:20

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนมกราคม 2563 (หน่วยงานจ่ายตรงโอนจาก สสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
22 มิ.ย. 63 16:17

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
29 เม.ย. 63 15:55

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
29 เม.ย. 63 15:51

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มกราคม 2563 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
29 เม.ย. 63 15:43

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มกราคม 2563 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
29 เม.ย. 63 15:40

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ธันวาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ฤทัยรัตน์
29 เม.ย. 63 15:37

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ธันวาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
28 เม.ย. 63 16:22

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ธันวาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
28 เม.ย. 63 16:16

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤศจิกายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
28 เม.ย. 63 16:05

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ตุลาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
28 เม.ย. 63 16:00

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤศจิกายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
23 ม.ค. 63 09:10

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤศจิกายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
23 ม.ค. 63 09:05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
17
ระเบียนที่ 1 - 15 / 253    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 08
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 09
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 10
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 11
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 12
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1322