สสจ.สกลนคร

 

EMS GIS

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน เมษายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:55

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน เมษายน 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:53

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มีนาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:49

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนมีนาคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:45

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มีนาคม 2562 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:42

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนกันยายน (รอบขยายเวลา) 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
24 มิ.ย. 62 11:36

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนกันยายน (รอบขยายเวลา) 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 15:27

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กันยายน (รอบขยายเวลา) 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 11:59

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กุมพาพันธ์ 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 11:20

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 11:02

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (หน่วยงานไม่จ่ายตรงโอนจาก สสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 10:59

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มกราคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 10:56

หนังสือแจ้งการดอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มกราคม 2562 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 10:52

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน มกราคม 2562 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่่

ฤทัยรัตน์
20 มิ.ย. 62 10:49

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ธันวาคม 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
18 มี.ค. 62 14:38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
15
ระเบียนที่ 1 - 15 / 220    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 27
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 28
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 29
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 30
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1322