สสจ.สกลนคร

 

EMS GIS

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ธันวาคม 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
18 มี.ค. 62 14:38

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ธันวาคม 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
18 มี.ค. 62 13:34

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ธันวาคม 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
18 มี.ค. 62 11:38

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤศจิกายน 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
11 ก.พ. 62 10:43

แบบฟอร์มแนวทางปฎิบัติเพื่อต่ออายุประกาศนียบัตร เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน / พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน และอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้ 

ฤทัยรัตน์
11 ก.พ. 62 10:30

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ตุลาคม 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
1 ก.พ. 62 14:43

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS  เดือน กันยายน 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
1 ก.พ. 62 14:39

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน สิงหาคม 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
1 ก.พ. 62 14:33

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กรกฏาคม 2561 (หน่วยงานที่ไม่จ่ายตรงโอนจากสสจ.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
1 ก.พ. 62 14:29

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤศจิกายน 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
31 ม.ค. 62 14:41

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน พฤศจิกายน 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
31 ม.ค. 62 14:36

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ตุลาคม 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
31 ม.ค. 62 14:31

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน ตุลาคม 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี)  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
31 ม.ค. 62 14:27

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กันยายน 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงหักภาษี)  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
31 ม.ค. 62 13:43

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือน กันยายน 2561 (หน่วยงานจ่ายตรงไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ฤทัยรัตน์
31 ม.ค. 62 13:39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
14
ระเบียนที่ 1 - 15 / 206    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 22
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 23
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 24
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 25
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 26
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1322