สสจ.สกลนคร

 

EMS GIS

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนเมษายน 59 หน่วยที่ทำ MOU ระบบจ่ายตรง (หน่วยที่หักภาษี) ดาวน์โหลดที่นี่

ณัฐติยา
17 มิ.ย. 59 08:28

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนเมษายน 59 หน่วยที่ทำ MOU ระบบจ่ายตรง (หน่วยที่ไม่หักภาษี) ดาวน์โหลดที่นี่

ณัฐติยา
17 มิ.ย. 59 08:26

หนังสือแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน EMS เดือนมีนาคม 59 หน่วยที่ทำ MOU ระบบจ่ายตรง (หน่วยที่หักภาษี) ดาวน์โหลดที่นี่

ณัฐติยา
17 มิ.ย. 59 08:24
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 22
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 23
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 24
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1322