รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรม 506 v.4.08  ดาวน์โหลด ที่นี่

18 ต.ค. 59 16:21

คู่มือเครื่องพ่น  ดาวน์โหลด  ที่นี่

22 ก.ย. 59 09:06

แนวทางการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด  (19กย.59)  ดาวน์โหลด  ที่นี่

21 ก.ย. 59 09:03

ใบนำส่งวัตถุตัวอย่างโรคZika virus infection   ดาวน์โหลด  ที่นี่

16 ก.ย. 59 09:06

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สำหรับบุคลากรทางการแแทย์และสาธารณสุข ปี 2559 ดาวน์โหลด ที่นี่

5 ก.ย. 59 09:14

แนวทาง การเฝ้าระวัง_สอบสวนโรคติเชื้อไวรัสซิกาฉบับปรับปรุง 8สค.59  ดาวน์โหลด  ที่นี่

1 ก.ย. 59 16:34

แนวทาการตรวจสอบความถูกต้องของในรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รง506 ปี2558) ดาวน์โหลด ที่นี่

24 ก.ค. 59 22:35

มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาฉบับปรับปรุง วันที่ 13 มิย.59 ตัวหนังสือ สีแดง อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ   ดาวน์โหลด  ที่นี่

3 ก.ค. 59 13:40

แนวทางการดำเนินงานและแบบฟอร์ม โรคซิก้า  ดาวน์โหลด  ที่นี่

13 มิ.ย. 59 11:41

แบบรายงานการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น(Presumtive  Diagnosis) ที่ปรับเพิ่มช่อง Lymphocyte  ดาวน์โหลด  ที่นี่

15 มี.ค. 59 14:53
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 64    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324