รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพลงไข้เลือดออกแอนิเมชั่น ดาวน์โหลด  ที่มี่

24 พ.ย. 58 10:31

 เพลงไข้เลือดออก ขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ ดาวน์โหลด ที่นี่

24 พ.ย. 58 10:28

แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ปอดอักเสบ ปี 2558  ดาวน์โหลด ที่นี่

28 ก.ย. 58 10:58

 แนวทางดำเนินงานจัดการศพติดเชื้อ  ดาวน์โหลด ที่นี่

8 ก.ค. 58 14:34

แบบติดตามผู้สัมผัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง MERS CoV  ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มิ.ย. 58 16:45

แบบรายงาน SARI_AI1 ,SARI_AI2  ดาวน์โหลด  ที่นี่

11 มิ.ย. 58 10:28

แบบฟอร์มสุ่มไขว้อำเภอปรับใหม่เริ่มใช้ พค.58  ดาวน์โหลด ที่นี่

22 พ.ค. 58 09:45

ทะเบียนรับแจ้งข่าวการเกิดโรค ภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ ดาวน์โหลด  ที่นี่

6 มี.ค. 58 13:57

เกณฑ์การประเมินตนเองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี58 รอบ 2  ดาวน์โหลด ที่นี่

15 ม.ค. 58 13:57

คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ 2558 ดาวน์โหลด  ที่นี่

15 ม.ค. 58 09:48
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 49
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 50
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 51
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 52
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ

 บริหารทั่วไป
    - การเงิน
    - พัสดุ
    - ธุรการ
    - หมวดยานพาหนะ
 ประกันสุขภาพ
   - แรงงานต่างด้าวฯ
 อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 แพทย์แผนไทย
 คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
   - ข่าวประชาสัมพันธ์
   
- งานบริหารเวชภัณฑ์
   - เรื่องร้องเรียน
 พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ.
   - แผนงาน
   - ห้องประชุม
   - GIS
   - R2R
   - ICT
   - E-Conference
   - DWARD
   - iReport club
   - JHCISสกลนคร
   - Hosxpสกลนคร
 นิติการ
 ทรัพยากรบุคคล
    - รายงานผลการประชุม/อบรม
 ควบคุมโรค
   - ระบาดวิทยา
   - EMS
   - เอดส์และวัณโรค
   - โรคติดต่อทั่วไป
 ทันตสาธารณสุข
 พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
 ส่งเสริมสุขภาพ
   - PMQA
   - สุขภาพภาคประชาชน
   - งานสุขภาพจิต
   - งานผู้พิการ
   - งานออกกำลังกาย
   - โรคไม่ติดต่อ
   - งานอนามัยแม่และเด็ก
   - หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
   - งานมะเร็งและกองทุนด้านมาลาเรีย
 สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324