รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 แนวทางดำเนินงานจัดการศพติดเชื้อ  ดาวน์โหลด ที่นี่

8 ก.ค. 58 14:34

แบบติดตามผู้สัมผัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง MERS CoV  ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มิ.ย. 58 16:45

แบบรายงาน SARI_AI1 ,SARI_AI2  ดาวน์โหลด  ที่นี่

11 มิ.ย. 58 10:28

แบบฟอร์มสุ่มไขว้อำเภอปรับใหม่เริ่มใช้ พค.58  ดาวน์โหลด ที่นี่

22 พ.ค. 58 09:45

ทะเบียนรับแจ้งข่าวการเกิดโรค ภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ ดาวน์โหลด  ที่นี่

6 มี.ค. 58 13:57

เกณฑ์การประเมินตนเองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี58 รอบ 2  ดาวน์โหลด ที่นี่

15 ม.ค. 58 13:57

คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ 2558 ดาวน์โหลด  ที่นี่

15 ม.ค. 58 09:48

ไฟล์จากการประชุมวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด ที่นี่

26 ธ.ค. 57 10:27

กำหนดสัปดาห์ระบาดวิทยาปี 58  ดาวน์โหลด  ที่นี่

19 ธ.ค. 57 10:18

สรุปผลการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯรอบที่ 2 คะแนนรายตัวชี้วัด ดาวน์โหลด  ที่นี่

12 ธ.ค. 57 13:26
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324