รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรแกรม R506 v4.07   ดาวน์โหลด ที่นี่

12 ม.ค. 59 14:59

คู่มือ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้สภาสุขภาพอำเภอ ปี 2559   ดาวน์โหลด   ที่นี่

6 ม.ค. 59 21:04

คูมือ โปรแกรม R506 dashboad   ดาวน์โหลด  ที่นี่

6 ม.ค. 59 21:01

กำหนดสัปดาห์ของการรายงาน ปี 2559  ดาวน์โหลด  ที่นี่

28 ธ.ค. 58 23:02

แนวทางการดำเนินงาน SRRT เครือข่ายระดับตำบล  ดาวน์โหลด  ที่นี่

8 ธ.ค. 58 15:42

แบบสำรวจรายชื่อสมาชิกทีม SRRT ดาวน์โหลด ที่นี่

4 ธ.ค. 58 20:52

เพลงไข้เลือดออกแอนิเมชั่น ดาวน์โหลด  ที่มี่

24 พ.ย. 58 10:31

 เพลงไข้เลือดออก ขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ ดาวน์โหลด ที่นี่

24 พ.ย. 58 10:28

แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ปอดอักเสบ ปี 2558  ดาวน์โหลด ที่นี่

28 ก.ย. 58 10:58

 แนวทางดำเนินงานจัดการศพติดเชื้อ  ดาวน์โหลด ที่นี่

8 ก.ค. 58 14:34
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324