รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เกณฑ์ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปรับปรุงใหม่   ดาวน์โหลด   ที่นี่

13 ก.พ. 57 14:39

สัปดาห์ระบาดวิทยา ปี 2557  ดาวน์โหลด  ที่นี่

4 ธ.ค. 56 12:48

สถานการณ์ไข้เลือดออก จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด

3 มิ.ย. 56 09:50

แนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มี.ค. 56 22:19

แนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลชุมชน ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มี.ค. 56 22:15

คู่มือประเมินผลตามตัวชี้วัดงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ดาวน์โหลด  ที่นี่

23 ม.ค. 56 14:20

คู่มือประเมินมาตรฐาน SRRT ปี 2556  ดาวน์โหลด   ที่นี่

23 ม.ค. 56 14:11

แบบประเมินตนเอง" อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง "ปี 2556 สามารถ ดาวน์โหลด  ที่นี่

4 ม.ค. 56 13:39

กำหนดการส่งรายงาน(สัปดาห์ระบาดวิทยา )ปี 2556    ดาวน์โหลด    ที่นี่

26 ธ.ค. 55 10:25

คู่มือประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2556  สามารถ ดาวน์โหลด ที่นี่

19 ธ.ค. 55 13:35
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324