รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเบื้องต้น(Presumtive  Diagnosis) ที่ปรับเพิ่มช่อง Lymphocyte  ดาวน์โหลด  ที่นี่

15 มี.ค. 59 14:53

แบบ รายงานอาการภายหลังการได้รับภูมิคุ้มกันโรค AEFI  ดาวน์โหลด  ที่นี่

15 มี.ค. 59 14:48

แบบฟอร์มรายงาน ที่สามรถพิมพ์ ได้เลย  ดาวน์โหลด  ที่นี่

11 มี.ค. 59 09:37

แบบแจ้งรายชื่อ จนท 1คนต่อ1หมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย  ดาวน์โหลด  ที่นี่

9 มี.ค. 59 15:58

หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินงานพิชิตลูกน้ำยุงลายฯพร้อมแบบฟอร์ม 1-4  ดาวน์โหลด ที่นี่

9 มี.ค. 59 15:15

ไฟล์จากการประชุมอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  ดาวน์โหลด  ที่นี่

24 ก.พ. 59 14:52

นิยามโรคติดเชื้อ ปี 2544  ดาวน์โหลด  ที่นี่

14 ก.พ. 59 13:12

ไฟล์ประชุม วันที่ 21-22 มกราคม 2559 ดาวน์โหลด  ที่นี่

10 ก.พ. 59 14:57

โปรแกรม R506 v4.07   ดาวน์โหลด ที่นี่

12 ม.ค. 59 14:59

คู่มือ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้สภาสุขภาพอำเภอ ปี 2559   ดาวน์โหลด   ที่นี่

6 ม.ค. 59 21:04
1
2
3
4
5
6
ระเบียนที่ 1 - 10 / 55    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324