รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มสุ่มไขว้อำเภอปรับใหม่เริ่มใช้ พค.58  ดาวน์โหลด ที่นี่

22 พ.ค. 58 09:45

ทะเบียนรับแจ้งข่าวการเกิดโรค ภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ ดาวน์โหลด  ที่นี่

6 มี.ค. 58 13:57

เกณฑ์การประเมินตนเองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี58 ดาวน์โหลด ที่นี่

15 ม.ค. 58 13:57

คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ 2558 ดาวน์โหลด  ที่นี่

15 ม.ค. 58 09:48

ไฟล์จากการประชุมวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด ที่นี่

26 ธ.ค. 57 10:27

กำหนดสัปดาห์ระบาดวิทยาปี 58  ดาวน์โหลด  ที่นี่

19 ธ.ค. 57 10:18

สรุปผลการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งฯรอบที่ 2 คะแนนรายตัวชี้วัด ดาวน์โหลด  ที่นี่

12 ธ.ค. 57 13:26

ไฟล์นำเสนอดงสง่า ดาวน์โหลด  ที่นี่ 

7 ต.ค. 57 16:23

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคEbola ประเทศไทย 2557  ดาวน์โหลด ที่นี่

22 ก.ย. 57 11:15

ตัวอย่างไฟล์นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ดาวน์โหลด  ที่นี่

20 ส.ค. 57 21:28
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 18
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 19
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 20
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 21
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324