รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินงาน SRRT เครือข่ายระดับตำบล  ดาวน์โหลด  ที่นี่

26 มิ.ย. 57 16:10

 

สถานการณ์ไข้เลือดออก 2557 จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด  ที่นี่

26 มิ.ย. 57 15:37

แบบประเมินมาตรฐาน SRRT  ตำบล     ดาวน์โหลด  ที่นี่

26 มิ.ย. 57 15:30

 เกณฑ์ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปรับปรุงใหม่   ดาวน์โหลด   ที่นี่

13 ก.พ. 57 14:39

สัปดาห์ระบาดวิทยา ปี 2557  ดาวน์โหลด  ที่นี่

4 ธ.ค. 56 12:48

แนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มี.ค. 56 22:19

แนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลชุมชน ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มี.ค. 56 22:15

คู่มือประเมินผลตามตัวชี้วัดงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  ดาวน์โหลด  ที่นี่

23 ม.ค. 56 14:20

คู่มือประเมินมาตรฐาน SRRT ปี 2556  ดาวน์โหลด   ที่นี่

23 ม.ค. 56 14:11

แบบประเมินตนเอง" อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง "ปี 2556 สามารถ ดาวน์โหลด  ที่นี่

4 ม.ค. 56 13:39
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324