รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบ รง.ผลการสำรวจดัชนีลูกน้ำ ส่ง ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน ดาวน์โหลด  ที่นี่

13 มี.ค. 60 16:29

แบบประเมินตอนเองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2560 ดาวน์โหลด ที่นี่

1 มี.ค. 60 11:09

สัปดาห์ของการรายงาน 506 ปี 2560  ดาวน์โหลด ที่นี่

11 ม.ค. 60 14:13

โปรแกรม Epi_info 3.5.3 ดาวน์โหลด ที่นี่

11 ม.ค. 60 14:07

โปรแกรม 506 V.4.08  ดาวน์โหลด  ที่นี่

11 ม.ค. 60 14:04

 รหัสโรค เชื้อก่อโรค และ ICD10รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา(รายงาน 506)ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ดาวน์โหลด  ที่นี่

10 ม.ค. 60 11:01

แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  ดาวน์โหลด ที่นี่

10 ม.ค. 60 10:55

คู่มือเครื่องพ่น  ดาวน์โหลด  ที่นี่

22 ก.ย. 59 09:06

แนวทางการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด  (19กย.59)  ดาวน์โหลด  ที่นี่

21 ก.ย. 59 09:03

ใบนำส่งวัตถุตัวอย่างโรคZika virus infection   ดาวน์โหลด  ที่นี่

16 ก.ย. 59 09:06
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 70    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324