รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไฟล์นำเสนอดงสง่า ดาวน์โหลด  ที่นี่ 

7 ต.ค. 57 16:23

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคEbola ประเทศไทย 2557  ดาวน์โหลด ที่นี่

22 ก.ย. 57 11:15

ตัวอย่างไฟล์นำเสนออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ดาวน์โหลด  ที่นี่

20 ส.ค. 57 21:28

แนวทางการดำเนินงาน SRRT เครือข่ายระดับตำบล  ดาวน์โหลด  ที่นี่

26 มิ.ย. 57 16:10

 

สถานการณ์ไข้เลือดออก 2557 จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด  ที่นี่

26 มิ.ย. 57 15:37

แบบประเมินมาตรฐาน SRRT  ตำบล     ดาวน์โหลด  ที่นี่

26 มิ.ย. 57 15:30

 เกณฑ์ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งปรับปรุงใหม่   ดาวน์โหลด   ที่นี่

13 ก.พ. 57 14:39

สัปดาห์ระบาดวิทยา ปี 2557  ดาวน์โหลด  ที่นี่

4 ธ.ค. 56 12:48

แนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มี.ค. 56 22:19

แนวทางการวินิจฉัย และรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลชุมชน ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มี.ค. 56 22:15
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ
E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324