รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ปอดอักเสบ ปี 2558  ดาวน์โหลด ที่นี่

28 ก.ย. 58 10:58

 แนวทางดำเนินงานจัดการศพติดเชื้อ  ดาวน์โหลด ที่นี่

8 ก.ค. 58 14:34

แบบติดตามผู้สัมผัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง MERS CoV  ดาวน์โหลด ที่นี่

26 มิ.ย. 58 16:45

แบบรายงาน SARI_AI1 ,SARI_AI2  ดาวน์โหลด  ที่นี่

11 มิ.ย. 58 10:28

แบบฟอร์มสุ่มไขว้อำเภอปรับใหม่เริ่มใช้ พค.58  ดาวน์โหลด ที่นี่

22 พ.ค. 58 09:45

ทะเบียนรับแจ้งข่าวการเกิดโรค ภัย และเหตุการณ์ผิดปกติ ดาวน์โหลด  ที่นี่

6 มี.ค. 58 13:57

เกณฑ์การประเมินตนเองอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี58 รอบ 2  ดาวน์โหลด ที่นี่

15 ม.ค. 58 13:57

คู่มืออำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอ 2558 ดาวน์โหลด  ที่นี่

15 ม.ค. 58 09:48

ไฟล์จากการประชุมวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลด ที่นี่

26 ธ.ค. 57 10:27

กำหนดสัปดาห์ระบาดวิทยาปี 58  ดาวน์โหลด  ที่นี่

19 ธ.ค. 57 10:18
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
หน่วยงานภายในสสจ

บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
       -แรงงานต่างด้าวฯ
แพทย์แผนไทย
      -มหกรรมแพทย์แผนไทย
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
      -ข่าวประชาสัมพันธ์
       -งานบริหารเวชภัณฑ์
       -เรื่องร้องเรียน
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
        -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สธ 
        -แผนงาน
        -ห้องประชุม
        -GIS
        -PMQA
        -R2R
        -ICT
        -E-Conference
        -DWARD
        -iReport club
        -JHCISสกลนคร
        -Hosxpสกลนคร
นิติการ
ทรัพยากรบุคคล
ควบคุมโรค
        -ระบาดวิทยา
        -EMS
        -เอดส์และวัณโรค
        -โรคติดต่อทั่วไป
ทันตสาธารณสุข
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ
        -สุขภาพภาคประชาชน
        -งานสุขภาพจิต
        -งานผู้พิการ
        -งานออกกำลังกาย
        -โรคไม่ติดต่อ
        -งานอนามัยแม่และเด็ก
        -หน่วยแพทย์ พอ.สว./หน่วยปฐมพยาบาล
สุขศึกษาแลพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

E-office

งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
บริเวณศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทร. 0-4271-1157 ต่อ 1323 - 1324