+งานการเงินและบัญชี
  +งานธุรการ
  +ITA
  +
  +
  +งานบริการเภสัชกรรม
  +งานบริหสนเวชภัณฑ์
  +งานคุ้มครองผู้บริโภค
  +งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  +
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและนิติเวช
  +งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  +งานการพยาบาลผู้คลอด
  +งานพยาบาลพน่วยควบคุมการติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  +
  +งานสารสนเทศทางการแพทย์
  +
  +


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันล้างมือโลก

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลคำตากล้า ได้จัดกิจกรรมวันล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลกมีีการรณรงค์โดยการประกวดคำขวัญวันล้างมือ เต้นประกอบเพลงล้างมือ และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลณ โรงพยาบาลคำตากล้า►►►รูปภาพ 

18 ต.ค. 62 10:41

9 ต.ค. 62 13:37

Kick Off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์ พันธวีคำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้น่าอยู่และกำจัดแล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ►►►รูปภาพ

26 ส.ค. 62 12:54

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดศรีดอกแก้ว บ้านดงบัง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ►►►รูปภาพ

16 ส.ค. 62 15:22

รับบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองทองคำตากล้า ที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลคำตากล้า

6 ส.ค. 62 14:54

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์พันธวี  คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พระสงฆ์ ๔๕ รูป เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานสวนสาธารณะหนองสามขา เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานสวนสาธารณะหนองสามขา โดยนายออมสิน คำมุก นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธีฯ

30 ก.ค. 62 10:50

คลินิกครรภ์เสี่ยงสูง โรงพยาบาลคำตากล้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  นายแพทย์นพพร  ลิ้มวัฒนาพันธ์  นายแพทย์ชำนาญการ (สูติแพทย์) โรงพยาบาลวานรนิวาส ออกให้บริการตรวจรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงในอำเภอคำตากล้า ในครั้งนี้ แพทย์หญิงอัญชลี  อุ่นวิเศษและทีมพยาบาลประจำคลินิกครรภ์เสี่ยง ให้รับการต้อนรับ บรรนากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างกัลยาณมิตรเป็นที่ประทับใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ►►► รูปภาพ

11 ก.ค. 62 15:47
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ต.ค. 62
2 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 10 ต.ค. 62
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ต.ค. 62
4 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3) 5 ส.ค. 62
5 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 5 ส.ค. 62
6 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 5 ส.ค. 62
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562 5 ส.ค. 62
8 ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราช ณ 1 ตุลาคม 2562 29 มี.ค. 62
9 รายงานผลกิจกรรมการรวมกลุ่มคำตากล้าต้านทุจริต 19 มี.ค. 62
10 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 มี.ค. 62
11 รายงานกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 19 มี.ค. 62
12 ผลการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ.คำตากล้า 19 มี.ค. 62
13 แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.คำตากล้า ประจำปี 2562 19 มี.ค. 62
14 โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ คปสอ.คำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 19 มี.ค. 62
15 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 คปสอ.คำตากล้า 19 มี.ค. 62
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 15 / 34    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
2 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
3 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อประเภทเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
4 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
5 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่มิใช่ยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
6 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
7 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า 30 พ.ย. 2562
8 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใจลักญณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 30 ก.ย. 2563
9 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 31 ต.ค. 2562
10 ประกาศเผยแพร่รางานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 19 ส.ค. 2562
11 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 15 ส.ค. 2562
12 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (2) 30 ก.ย. 2562
13 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) 30 ก.ย. 2562
14 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 30 ก.ย. 2562
15 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 30 ก.ย. 2562
16 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 30 ก.ย. 2562
17 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 22 เม.ย. 2562
18 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
19 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
20 เผยแพร่สัญญาาซื้อขาย เครื่องส่องหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
21 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
22 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
23 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
24 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องติดตามสัญญาชีพพร้อมวัดความอิ่มตัวของเลือด จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
25 เผยแพร่สัญญาซื้อขาย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
26 เผยแพร่สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs จำนวน 2 เครื่อง 28 มี.ค. 2562
27 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 18 ก.พ. 2562
28 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 18 ก.พ. 2562
29 ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) 31 ต.ค. 2562
30 เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 31 ต.ค. 2562
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 31    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 30 ก.ย. 62
2 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 29 มี.ค. 62
3 หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลคำตากล้า กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 12 มี.ค. 62
4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 13 มี.ค. 62
5 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct) 18 มี.ค. 62
6 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 18 มี.ค. 62
7 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 18 มี.ค. 62
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โรงพยาบาลคำตากล้า 18 มี.ค. 62
9 ระเบียบและขั้นตอนการขอดูภาพย้อนหลัง CCTV โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
10 ประกาศโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครเรื่อง ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำพื้นที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
11 ระเบียบโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 31 ต.ค. 62
12 ประกาศโรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนครเรื่อง ให้ใช้ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูและสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ของโรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
ประกาศถึงวันที่
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 31 ต.ค. 63
2 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Refer) 31 ต.ค. 62
3 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรเสริม) 31 ต.ค. 62
4 แบบฟอร์ม และใบสำคัญรับเงิน ฉบับ11 21 มิ.ย. 62
5 แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม HOSxP และอินเตอร์เน็ต สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
6 แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าดูกล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 62
7 แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 31 ต.ค. 62
8 แบบฟอร์มลาออก พกส. 31 ต.ค. 62
9 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 31 ต.ค. 62
10 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 31 ต.ค. 62
11 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 31 ต.ค. 62
12 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31 ต.ค. 62
13 แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด 31 ต.ค. 62
14 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน 31 ต.ค. 62
15 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ 31 ต.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 20    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 44
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 45
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 46
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 47
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)