> 
  > 
  > งานบริการเภสัชกรรม
  > งานบริหสนเวชภัณฑ์
  > งานคุ้มครองผู้บริโภค
  > งานให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม
  > 
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  > งานการพยาบาลผู้ป่วยใน
  > งานการพยาบาลผู้คลอด
  > งานพยาบาลพน่วยควบคุมการติดเชื่้อและงานจ่ายกลาง
  > 
  > งานสารสนเทศทางการแพทย์
  > 
  > 


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่เจ็บป่วย ฉุกเฉิน มาตรวจในเวลา

เพราะทุกนาทีในห้องฉุกเฉินมีค่า อย่าให้ใครมาจากไปอย่างฉุกเฉินโดยไม่ได้ร่ำลา เพียงเพราะเราไม่เข้าใจคำว่า ฉุกเฉิน มาทำความเข้าใจกับคำว่า “ฉุกเฉิน” ทางการแพทย์ด้วยกัน ค่ะ ►►►อ่านเพิ่มเติม

ลิงค์คลิปวีดีโอชุดที่ 1

ลิงค์คลิปวีดีโอชุดที่ 2

21 ธ.ค. 62 08:46

กิจกรรมวันล้างมือโลก

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลคำตากล้า ได้จัดกิจกรรมวันล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลกมีีการรณรงค์โดยการประกวดคำขวัญวันล้างมือ เต้นประกอบเพลงล้างมือ และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลณ โรงพยาบาลคำตากล้า►►►รูปภาพ 

18 ต.ค. 62 10:41

9 ต.ค. 62 13:37

Kick Off กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์ พันธวีคำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลให้น่าอยู่และกำจัดแล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ►►►รูปภาพ

26 ส.ค. 62 12:54

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดศรีดอกแก้ว บ้านดงบัง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ►►►รูปภาพ

16 ส.ค. 62 15:22

รับบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองทองคำตากล้า ที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้ มอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลคำตากล้า

6 ส.ค. 62 14:54

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายแพทย์พันธวี  คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พระสงฆ์ ๔๕ รูป เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานสวนสาธารณะหนองสามขา เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานสวนสาธารณะหนองสามขา โดยนายออมสิน คำมุก นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานในพิธีฯ

30 ก.ค. 62 10:50
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 7 / 28    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 เผยแพร่หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 3 เม.ย. 63
2 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของโรงพยาบาลคำตากล้า 18 มี.ค. 63
3 เผยแพร่หลักฐานการเผยแพร่ในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป 16 มี.ค. 63
4 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 16 มี.ค. 63
5 เผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มี.ค. 63
6 เผยแพร่ประกาศเรื่องมาตรการดำเนินการของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 16 มี.ค. 63
7 เผยแพร่บันทึกข้อความ ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ่บนเว็ปไซต์หน่วยงาน 16 มี.ค. 63
8 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
9 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
10 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
11 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 26 ธ.ค. 62
12 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 13 มี.ค. 63
13 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลหารปฏิบัติราชการ) 13 มี.ค. 63
14 ขออนุมัติเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 12 มี.ค. 63
15 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 11 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 75    
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ขึ้นประกาศ
1 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 19 มี.ค. 2563
2 เผยแพร่รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2562 16 มี.ค. 2563
3 เผยแพร่รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16 มี.ค. 2563
4 เผยแพร่บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์หน่วยงาน 16 มี.ค. 2563
5 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 6 ม.ค. 2563
6 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปี 2563 6 มี.ค. 2563
7 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 100,000 บาท ขึ้นไป 6 มี.ค. 2563
8 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 6 มี.ค. 2563
9 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 6 มี.ค. 2563
10 เผยแพร่สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือนมกราคม 2563 21 ก.พ. 2563
11 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา/วัสดุการแพทย์ ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 22 ม.ค. 2563
12 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ในรอบไตรมาส ๑ 22 ม.ค. 2563
13 เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 4 ธ.ค. 2562
14 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 26 พ.ย. 2562
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ 26 พ.ย. 2562
16 เผยแพร่บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการดำเนินการของโรงพยาบาลคำตากล้า 25 พ.ย. 2562
17 เผยแพร่หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 21 พ.ย. 2562
18 เผยแพร่หนังสือชี้แจงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (ไตรมาส 1) 21 พ.ย. 2562
19 เผยแพร่รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 พ.ย. 2562
20 เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 20 พ.ย. 2562
21 เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 18 พ.ย. 2562
22 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
23 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
24 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อประเภทเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
25 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อประเภทวัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
26 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่มิใช่ยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
27 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
28 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลคำตากล้า 30 พ.ย. 2562
29 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใจลักญณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 30 ก.ย. 2563
30 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 31 ต.ค. 2562
1
2
ระเบียนที่ 1 - 30 / 52    
ประกวดผลงานวิชาการ
     
ข่าวประกวดผลงานวิชาการ
วันที่ขึ้นประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 คู่มือร้องเรียนโรงพยาบาลคำตากล้า 10 มี.ค. 63
2 คู่มือ การร้องเรียน/ร้องทกข์ 13 มี.ค. 63
3 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลคำตากล้า 11 มี.ค. 63
4 ขอนุมัติเผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 12 มี.ค. 63
5 คู่มือการบริหารความเสี่ยง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 มี.ค. 63
6 คู่มือเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลคำตากล้า 10 มี.ค. 63
7 เอกสารการจัดตั้งกลุ่มไลน์ "คำตากล้าต้านทุจริต" 6 มี.ค. 63
8 โครงการอบรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คปสอ.คำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563 6 มี.ค. 63
9 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2562 30 ก.ย. 62
10 แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 29 มี.ค. 62
11 หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลคำตากล้า กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 12 มี.ค. 62
12 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 13 มี.ค. 62
13 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPG Code of Conduct) 18 มี.ค. 62
14 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 18 มี.ค. 62
15 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 18 มี.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 20    
คำสั่ง/ประกาศ
     
คำสั่ง/ประกาศ
วันที่ขึ้นประกาศ
1 เผยแพร่หนังสือนำส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 3 เม.ย. 63
2 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพของโรงพยาบาลคำตากล้า 18 มี.ค. 63
3 เผยแพร่หลักฐานการเผยแพร่ในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป 16 มี.ค. 63
4 เผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 16 มี.ค. 63
5 เผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 16 มี.ค. 63
6 เผยแพร่ประกาศเรื่องมาตรการดำเนินการของโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 16 มี.ค. 63
7 เผยแพร่บันทึกข้อความ ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ่บนเว็ปไซต์หน่วยงาน 16 มี.ค. 63
8 รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
9 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
10 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 26 ธ.ค. 62
11 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 26 ธ.ค. 62
12 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงนของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 13 มี.ค. 63
13 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลหารปฏิบัติราชการ) 13 มี.ค. 63
14 ขออนุมัติเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 12 มี.ค. 63
15 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 11 มี.ค. 63
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 15 / 75    
บันทึกรายงานการประชุม
     
รายการประชุม
สถานที่
วันที่
ไม่พบข้อมูล
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
     
ดาวโหลดแบบฟอร์ม
วันที่อัพโหลด
1 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ 13 มี.ค. 63
2 แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 31 ต.ค. 63
3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 31 ต.ค. 63
4 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (Refer) 31 ต.ค. 62
5 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (เวรเสริม) 31 ต.ค. 62
6 แบบฟอร์ม และใบสำคัญรับเงิน ฉบับ11 21 มิ.ย. 62
7 แบบฟอร์มขอใช้งานโปรแกรม HOSxP และอินเตอร์เน็ต สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำตากล้า 31 ต.ค. 62
8 แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าดูกล้องวงจรปิด 31 ต.ค. 62
9 แบบฟอร์มลาออก พกส. 31 ต.ค. 62
10 แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 31 ต.ค. 62
11 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 31 ต.ค. 62
12 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 31 ต.ค. 62
13 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31 ต.ค. 62
14 แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด 31 ต.ค. 62
15 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน 31 ต.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 21    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

งานที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลคำตากล้า 80 หมู่ 11 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 47250  , โทรศัพท์ 042-796046  , โทรสาร 042-796114 , อุบัติเหตุฉุกเฉิน 042-796487 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.