หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 พ.ย. 60 18:28

7 พ.ย. 60 18:27

ประกาศ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

ตำแหน่ง พนักงานบริการ   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

4 ม.ค. 60 11:03

ประกาศ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พฤศจิกายน 2559  คลิกดูรายละเอียดที่นี่9 ธ.ค. 59 15:31

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

15 พ.ย. 59 11:38

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                                           คลิก

26 ก.ย. 59 11:02

วีดีโอหมอครอบครัว คปสอ.นิคมน้ำอูน 

1 ก.ย. 58 10:24
  พิธีเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จัดพิธีเปิดศศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการขึ้น เพื่อให้บริการผู้พิการและครอบครัวผู้พิการในท้องถิ่นได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องในการรับบริการ โดยเน้นการพัฒนาความสามารถผู้พิการให้เต็มศักยภาพ
25 ส.ค. 58 16:51
IT news

admin
17 พ.ค. 59 11:41
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
2 พ.ย. 58 16:46
บทสวดมนต์ก่อนประชุม
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
8 ก.ย. 58 11:59

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
8 ก.ย. 58 11:58

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7
   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
8 ก.ย. 58 11:58
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 12 ม.ค. 2561
2 เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 30 ม.ค. 2561
3 เผยแพร่สรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บน Website โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 8 ก.พ. 2561
4 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการโครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ คปสอ. นิคมน้ำอูน 16 ม.ค. 2561
5 ลงลายมือชื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน Green & Clean Hospital 8 ม.ค. 2561
6 ประกาศเผยแพร่คู่มือแนวทางการดำเนินงาน Green & Clean Hospital รพ นิคมน้ำอูน 10 ม.ค. 2561
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซ์เรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ จำนวน 1 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 ก.พ. 2561
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 31 ม.ค. 2561
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ปีงบประมาณ 2560 25 ธ.ค. 2560
10 ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
11 ประกาศเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 15 ธ.ค. 2560
12 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จังหวีดสกลนคร 29 ธ.ค. 2560
13 ประกาศเผยแพร่ร่างและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2561 โรงพยาบาลนิตมน้ำอูน 18 ธ.ค. 2560
14 ประกาศจังหวัดสกลนครเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 12 ธ.ค. 2560
15 ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 28 พ.ย. 2560
16 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ (งบค่าเสื่อม 59) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร จำนวน 13 รายการ 4 พ.ค. 2559
17 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง)จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 2 ก.พ. 2559
18 ทดสอบ 6 ส.ค. 2558
ระเบียนที่ 1 - 18 / 18    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 11
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100