หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 เม.ย. 61 18:32

1 เม.ย. 61 00:06

1 เม.ย. 61 00:01
31 มี.ค. 61 23:55

7 พ.ย. 60 18:28

7 พ.ย. 60 18:27

ประกาศ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

ตำแหน่ง พนักงานบริการ   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

4 ม.ค. 60 11:03

วีดีโอหมอครอบครัว คปสอ.นิคมน้ำอูน 

1 ก.ย. 58 10:24
  พิธีเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จัดพิธีเปิดศศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการขึ้น เพื่อให้บริการผู้พิการและครอบครัวผู้พิการในท้องถิ่นได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องในการรับบริการ โดยเน้นการพัฒนาความสามารถผู้พิการให้เต็มศักยภาพ
25 ส.ค. 58 16:51
IT news

 

สายด่วนผู้บริหาร

1. 087-8612002

2. 042-789015 ต่อ 133

Call Center ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติให้บริการ 24 ชม.

042-789015

admin
24 พ.ค. 61 17:36

admin
2 เม.ย. 61 00:16

admin
17 พ.ค. 59 11:41
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
2 พ.ย. 58 16:46
บทสวดมนต์ก่อนประชุม
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
8 ก.ย. 58 11:59

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
8 ก.ย. 58 11:58

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7
   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
8 ก.ย. 58 11:58
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ตามโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (จัดซื้อ) 31 พ.ค. 2561
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ตามโครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 31 พ.ค. 2561
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2561 30 เม.ย. 2561
4 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส 5 ต.ค. 2560
5 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 27 ธ.ค. 2560
6 รายงานการปรับปรุงจากผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 11 พ.ย. 2560
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริต 16 พ.ย. 2560
8 ผังโครงสร้างโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 1 ต.ค. 2560
9 คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 3 ต.ค. 2560
10 ผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 18 ก.พ. 2561
11 คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 11 มี.ค. 2561
12 เผยแพร่แผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 12 ม.ค. 2561
13 เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 30 ม.ค. 2561
14 เผยแพร่สรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บน Website โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 8 ก.พ. 2561
15 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการโครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ คปสอ. นิคมน้ำอูน 16 ม.ค. 2561
16 ลงลายมือชื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน Green & Clean Hospital 8 ม.ค. 2561
17 ประกาศเผยแพร่คู่มือแนวทางการดำเนินงาน Green & Clean Hospital รพ นิคมน้ำอูน 10 ม.ค. 2561
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซ์เรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ จำนวน 1 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 ก.พ. 2561
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 31 ม.ค. 2561
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ปีงบประมาณ 2560 25 ธ.ค. 2560
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 29    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 18
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 19
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 20
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
ภาพกิจกรรม
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100