หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 เม.ย. 61 18:32

1 เม.ย. 61 00:06

1 เม.ย. 61 00:01
31 มี.ค. 61 23:55

7 พ.ย. 60 18:28

7 พ.ย. 60 18:27

ประกาศ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

ตำแหน่ง พนักงานบริการ   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

4 ม.ค. 60 11:03

ประกาศ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว พฤศจิกายน 2559  คลิกดูรายละเอียดที่นี่9 ธ.ค. 59 15:31

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

15 พ.ย. 59 11:38

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี                                           คลิก

26 ก.ย. 59 11:02
IT news

admin
2 เม.ย. 61 00:16

admin
17 พ.ค. 59 11:41
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
2 พ.ย. 58 16:46
บทสวดมนต์ก่อนประชุม
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
8 ก.ย. 58 11:59

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1
  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
8 ก.ย. 58 11:58

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7
   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
8 ก.ย. 58 11:58
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส 5 ต.ค. 2560
2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 27 ธ.ค. 2560
3 รายงานการปรับปรุงจากผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 11 พ.ย. 2560
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริต 16 พ.ย. 2560
5 ผังโครงสร้างโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 1 ต.ค. 2560
6 คู่มือระบบป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 3 ต.ค. 2560
7 ผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 18 ก.พ. 2561
8 คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ 11 มี.ค. 2561
9 เผยแพร่แผนปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 12 ม.ค. 2561
10 เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 30 ม.ค. 2561
11 เผยแพร่สรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บน Website โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 8 ก.พ. 2561
12 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการโครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ คปสอ. นิคมน้ำอูน 16 ม.ค. 2561
13 ลงลายมือชื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน Green & Clean Hospital 8 ม.ค. 2561
14 ประกาศเผยแพร่คู่มือแนวทางการดำเนินงาน Green & Clean Hospital รพ นิคมน้ำอูน 10 ม.ค. 2561
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซ์เรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ จำนวน 1 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 28 ก.พ. 2561
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 31 ม.ค. 2561
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ปีงบประมาณ 2560 25 ธ.ค. 2560
18 ประกาศจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2560
19 ประกาศเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 15 ธ.ค. 2560
20 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จังหวีดสกลนคร 29 ธ.ค. 2560
1
2
ระเบียนที่ 1 - 20 / 26    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
- ออกหน่วยปฐมพยาบาล
2
 
3
 
- ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล
4
 
- ให้บริการงานทันตกรรมนอกสถานที่
5
 
- ให้บริการคลินิกเบาหวานความดัน
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100