นโยบายของผู้บริหาร
   นโยบายของผู้บริหาร
   นโยบายของผู้บริหาร
  ◉ นโยบายของผู้บริหาร
   นโยบายของผู้บริหาร

  + เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + สารสนเทศ

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + งาน...

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวช

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI

    + KM

    + นวัตกรรม

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 14 พย. 2562 เวลา 08.00 น. อำเภอนิคมน้ำอูน จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป 2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการตรวจตา 4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5) บริการแพทย์แผนไทย   >>>รูปภาพเพิ่มเติม

14 พ.ย. 62 16:19

     อบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย 

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎคม 2562 ที่ผ่านมา
     โรงพยาบาลนิคมน้ำอูนได้  จัดอบรม ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1.ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ประสบการณ์จากการฝึกซ้อม
     2.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ          ระบบบัญชาการเหตุการณ์ สามารถถ่ายทอดต่อไปได้อย่างถูก            ต้อง  >>>รูปภาพเพิ่มเติม
6 พ.ย. 62 10:05

news

26 มิ.ย. 62 14:20

27 ธ.ค. 61 17:29

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต้าแหน่ง

   

30 พ.ย. 61 09:51

สมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิ้ก News 

30 พ.ย. 61 09:45

7 พ.ย. 60 18:28

7 พ.ย. 60 18:27

ประกาศ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

ตำแหน่ง พนักงานบริการ   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

4 ม.ค. 60 11:03

วีดีโอหมอครอบครัว คปสอ.นิคมน้ำอูน 

1 ก.ย. 58 10:24
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูนเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบนและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 2 ต.ค. 2562
2 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 4 พ.ย. 2562
3 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 1 พ.ย. 2562
4 แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 3 ต.ค. 2562
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 31 ธ.ค. 2562
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าเดือน ตุลาคม 2562 31 ธ.ค. 2562
7 รายงานผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 4 พ.ย. 2562
8 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 4 ธ.ค. 2562
9 เผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 4 ธ.ค. 2562
10 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 4 ธ.ค. 2562
11 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 1 ส.ค. 2562
12 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 1 ก.ค. 2562
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 1 ส.ค. 2562
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 1 ก.ค. 2562
15 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่2/2562 25 ก.พ. 2562
16 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่1/2562 25 ธ.ค. 2561
17 ข้อกำหนดตามมาตรฐานการจัดการระบบบริการสุขภาพ 26 ธ.ค. 2561
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 26 ธ.ค. 2561
19 นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล 3 ม.ค. 2562
20 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 4 มิ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 20 / 123    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 01
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 02
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 03
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

  

  นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

     ตรา ปปช

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.