+ เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + สารสนเทศ

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวช

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI

    + KM

    + นวัตกรรม

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น วิ่งจ้าวสนามและวิ่งครอบครัว

  วันนี้ เวลา 05.30 น. นายกาญจน์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภอ นิคมน้ำอูน เป็นประธาน    เปิดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น วิ่งจ้าวสนามและวิ่งครอบครัว สนามที่ 4 อำเภอ  นิคมน้ำอูน   กล่าวรายงานโครงการ โดย นพ.ฐาปนัท สิงห์ไพบูลย์พร ผอ.รพ.นิคมน้ำอูน   มีผู้ร่วม  กิจกรรม 300 กว่าคน ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ ที่ได้ร่วมกิจกรรม  ในครั้งนี้   >>>รูปภาพเพิ่มเติม

22 ก.พ. 63 14:39

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 14 พย. 2562 เวลา 08.00 น. อำเภอนิคมน้ำอูน จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป 2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการตรวจตา 4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5) บริการแพทย์แผนไทย   >>>รูปภาพเพิ่มเติม

14 พ.ย. 62 16:19

     อบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย 

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎคม 2562 ที่ผ่านมา
     โรงพยาบาลนิคมน้ำอูนได้  จัดอบรม ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1.ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ประสบการณ์จากการฝึกซ้อม
     2.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ          ระบบบัญชาการเหตุการณ์ สามารถถ่ายทอดต่อไปได้อย่างถูก            ต้อง  >>>รูปภาพเพิ่มเติม
6 พ.ย. 62 10:05

news

26 มิ.ย. 62 14:20

27 ธ.ค. 61 17:29

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต้าแหน่ง

   

30 พ.ย. 61 09:51
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๑ อัตรา 7 เม.ย. 63
2 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 25 มี.ค. 63
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 มี.ค. 63
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง 9 มี.ค. 63
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง 9 มี.ค. 63
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง 9 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 24 มี.ค. 2563
2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 3 ต.ค. 2562
3 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 6 มี.ค. 2563
4 โครงการ พชอ 2563 6 ธ.ค. 2562
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มี.ค. 2563
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563 31 ม.ค. 2563
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 2 ม.ค. 2563
8 คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศ-ปลดปร 2563 4 พ.ย. 2562
9 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563 4 ก.พ. 2563
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 มี.ค. 2563
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563 6 มี.ค. 2563
12 ขออนุมัติดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ คปสอ. นิคมน้ำอูน ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เพื่อต่อต้านการทุจริต 28 ต.ค. 2562
13 รายงานผลการประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 2563 10 ม.ค. 2563
14 ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน กำหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 2563 2 ธ.ค. 2562
15 รายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 5 ก.พ. 2563
16 คำสั่ง โรงพยาบาลนิคมน้าอูนแต่งตั้งกลุ่มบุคลำกรรณรงค์เพื่อเสริมสร้ำงกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสของโรงพยำบำลนิคมน้ำอูน 2563 2 ธ.ค. 2562
17 ขออนุญาตเผยแพร่โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหาร คปสอ.นิคมน้ำอูน ประจำปีงบประมาณ 2563 11 ธ.ค. 2562
18 ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต การให้หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 26 ธ.ค. 2562
19 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 28 ก.พ. 2563
20 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน มกราคม 2563 31 ม.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 20 / 161    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 3 มี.ค. 63
2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

 

  

  นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

     ตรา ปปช

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye Altyazılı Porno doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak porno üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan porno sex ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak Palyaço Porno patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak Kasaba HD Porno sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.