ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ธ.ค. 61 17:29

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต้าแหน่ง

30 พ.ย. 61 09:51

สมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข คลิ้ก News 

30 พ.ย. 61 09:45

7 พ.ย. 60 18:28

7 พ.ย. 60 18:27

ประกาศ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

ตำแหน่ง พนักงานบริการ   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

4 ม.ค. 60 11:03

วีดีโอหมอครอบครัว คปสอ.นิคมน้ำอูน 

1 ก.ย. 58 10:24
  พิธีเปิดศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จัดพิธีเปิดศศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการขึ้น เพื่อให้บริการผู้พิการและครอบครัวผู้พิการในท้องถิ่นได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องในการรับบริการ โดยเน้นการพัฒนาความสามารถผู้พิการให้เต็มศักยภาพ
25 ส.ค. 58 16:51
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วย IPDและ OPDขนาด 10 เตียงโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 8 ก.พ. 2562
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารผุ้ป่วย IPD และ OPD ขนาด 10 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 25 ม.ค. 2562
3 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วย IPD และ OPD ขนาด 10 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 16 ม.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 31 ม.ค. 2562
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร จำนวน 102 รายการ 18 ม.ค. 2562
6 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ คปสอ.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2562
7 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 3 ธ.ค. 2561
8 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 1 พ.ย. 2561
9 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 1 ต.ค. 2561
10 รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 3 ก.ย. 2561
11 แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ต.ค. 2561
12 รายงานผลการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 1 พ.ย. 2561
13 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 7 พ.ย. 2561
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 30 ต.ค. 2561
15 ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม 62) ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร (ประกาศปรับปรุ่งร่างวิจารณ์) 18 ธ.ค. 2561
16 ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม 62) ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 จำนวน 1 รายการ สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 31 ธ.ค. 2561
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562 31 ธ.ค. 2561
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ70 ปีงบประมาณ 2562 31 ธ.ค. 2561
19 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้่อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เิบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 14 ธ.ค. 2561
20 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 9 ก.พ. 2561
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 20 / 69    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100