+ เภสัชกรรม

  + เทคนิคการแพทย์

  + คลินิกพิเศษ

  + แพทย์แผนไทยและทางลือก

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + สารสนเทศ

  + กลุ่มการพยาบาล

  + กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

  + QA

  + HA

  + DHSA

  + พชอ

  + รพสต.ติดดาว

  + คปสอ.ติดดาว

  + Green clean hospital

  + งานการประเมิน

  + การเงินและบัญชี

  + งานธุรการ

  + พัสดุ

  + งานยานพาหนะ

  + งานโภชนศาสตร์

  + งานซ่อมบำรุง

  + การพยาบาลผู้ป่วยนอก

  + การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

  + การพยาบาลผู้ป่วยใน

  + การพยาบาลผู้คลอด

  + งานพยาบาลหน่วยควบคุม

     การติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

  ⇒  คลินิกเบาหวาน

  ⇒  คลินิกความดันโลหิตสูง

  ⇒  คลินิกวาฟาริน

  ⇒  คลินิกนิรนาม

  ⇒  คลินิกจิตเวช

  ⇒  คลินิกวัณโรค

  ⇒  คลินิกหอบหืด

  ⇒  คลินิกไต

    + R2R

    + วิจัย

    + CQI

    + KM

    + นวัตกรรม

    + แผ่นพับ

    + สื่อ/วิดิทัศน์

    ไฟล์งานต่างๆ

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองหลวง

  ⇒ รพ.สต บ้านหนองบัวบาน

  ⇒ รพ.สต บ้านนาคำ

  ⇒ รพ.สต บ้านโนนสุวรรณ

  --> บันทึกความเสี่ยง

  --> ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อมูลโรงพยาบาล

ช่องทางในการติดต่อ

หน่วยงานภายในสสจ
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น วิ่งจ้าวสนามและวิ่งครอบครัว

  วันนี้ เวลา 05.30 น. นายกาญจน์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภอ นิคมน้ำอูน เป็นประธาน    เปิดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น วิ่งจ้าวสนามและวิ่งครอบครัว สนามที่ 4 อำเภอ  นิคมน้ำอูน   กล่าวรายงานโครงการ โดย นพ.ฐาปนัท สิงห์ไพบูลย์พร ผอ.รพ.นิคมน้ำอูน   มีผู้ร่วม  กิจกรรม 300 กว่าคน ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ ที่ได้ร่วมกิจกรรม  ในครั้งนี้   >>>รูปภาพเพิ่มเติม 

22 ก.พ. 63 14:39

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 14 พย. 2562 เวลา 08.00 น. อำเภอนิคมน้ำอูน จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป 2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3) บริการตรวจตา 4) บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 5) บริการแพทย์แผนไทย   >>>รูปภาพเพิ่มเติม

14 พ.ย. 62 16:19

     อบรม ซ้อมแผนอัคคีภัย 

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎคม 2562 ที่ผ่านมา
     โรงพยาบาลนิคมน้ำอูนได้  จัดอบรม ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย 

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1.ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ประสบการณ์จากการฝึกซ้อม
     2.เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ          ระบบบัญชาการเหตุการณ์ สามารถถ่ายทอดต่อไปได้อย่างถูก            ต้อง  >>>รูปภาพเพิ่มเติม
6 พ.ย. 62 10:05

news

26 มิ.ย. 62 14:20

27 ธ.ค. 61 17:29

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับต้าแหน่ง

   

30 พ.ย. 61 09:51
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 14 ก.ย. 63
2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา 14 ก.ย. 63
3 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 63
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 14 ส.ค. 63
5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา(2) 1 ส.ค. 63
6 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงฯ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 25 มิ.ย. 63
7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ๑ อัตรา 7 เม.ย. 63
8 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 25 มี.ค. 63
9 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 มี.ค. 63
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง 9 มี.ค. 63
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง 9 มี.ค. 63
12 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง 9 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 12 / 12    
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 31 ก.ค. 2563
2 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน มิถุนายน 2563 30 มิ.ย. 2563
3 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 29 พ.ค. 2563
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 31 ก.ค. 2563
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 30 มิ.ย. 2563
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 29 พ.ค. 2563
7 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ 3 มี.ค. 2563
8 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2563 4 ก.พ. 2563
9 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน เมษายน 2563 1 พ.ค. 2563
10 รายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ประจำเดือน มีนาคม 2563 1 เม.ย. 2563
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563 1 พ.ค. 2563
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 1 เม.ย. 2563
13 รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 1 พ.ย. 2562
14 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน 24 มี.ค. 2563
15 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 3 ต.ค. 2562
16 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน 6 มี.ค. 2563
17 โครงการ พชอ 2563 6 ธ.ค. 2562
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2 มี.ค. 2563
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563 31 ม.ค. 2563
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562 2 ม.ค. 2563
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 20 / 171    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศ ณ วันที่
1 บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud 3 มี.ค. 63
2 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล 3 มี.ค. 63
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
บทสวดมนต์ก่อนประชุม (ใหม่)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23
บทสวดมนต์ก่อนประชุม  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
admin
30 พ.ย. 61 11:23

ดาวน์โหลดคู่มือการเพิ่มวัคซีน MRC คลิกที่นี่

admin
25 ส.ค. 58 08:41

คู่มือการใช้งาน Windows 8.1  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:23

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Windows 7 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

admin
30 พ.ย. 61 11:21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 36
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 37
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 38
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

 

  

  นายฐาปนัท  สิงห์ไพบูลย์พร
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมน้ำอูน

     ตรา ปปช

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

E-office

โรงพยาบาลนิคมน้ำอูน
64 หมู่ 5 บ.หนองปลิง ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร 47270  
โทร.042-789-015 แฟกซ์ 042-789015 ต่อ 100