รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

12 ก.ย. 59 16:54

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน  E- meeting ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

12 ก.ย. 59 16:53

 

 

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

26 ส.ค. 59 11:51

วาระและเอกสารปรุชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เอกสาร

15 ส.ค. 59 11:51

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หนังสือเชิญ

9 ส.ค. 59 10:18

เชิญประชุม E-meeting ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ หนังสือ

5 ส.ค. 59 11:22

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<<

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

2 ส.ค. 59 14:16

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

26 ก.ค. 59 17:38

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ รายละเอียด

26 ก.ค. 59 09:26

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<<

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<25 ก.ค. 59 10:25
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 80    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
30
 
31
 
1
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) งาน EOC อำเภอภูพาน
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 35
5
 
6
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมการจัดทำแผนป้องกันและควบคุมไวรัสขิก้า
7
 
8
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมซ้อมแผนไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 36
12
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
13
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมรวมกลุ่มงานการพยาบาล
14
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E - meeting ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๙
15
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการ NCD
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 37
19
 
20
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรค
21
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม IC รพ.สต.
22
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม IC รพ.สต.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC) ๒/๒๕๕๙
23
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค(อสม.)
24
 
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 35
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 36
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 37
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123