รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 25 ต.ค. 59 13:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ 1 ปี 2560 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอภูพาน ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

3 ต.ค. 59 15:46

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<<

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

27 ก.ย. 59 10:23

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

12 ก.ย. 59 16:54

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน  E- meeting ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

12 ก.ย. 59 16:53

 

 

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

26 ส.ค. 59 11:51

วาระและเอกสารปรุชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เอกสาร

15 ส.ค. 59 11:51

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หนังสือเชิญ

9 ส.ค. 59 10:18

เชิญประชุม E-meeting ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ หนังสือ

5 ส.ค. 59 11:22

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

26 ก.ค. 59 17:38

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ รายละเอียด

26 ก.ค. 59 09:26
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 74    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สอบลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
1
 
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
4
 
5
 
6
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประเมินคนพิการด้านสายตาเพื่ออบรมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนพิการตาบอด
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
10
 
11
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมทีมตา
12
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ. E - meeting
13
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประ กบ.กลุ่มการและรวมกลุ่มการ
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
18
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม NCD ประจำเดือน
19
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมสอบสวนกรณีอุบัติเหตุทางจราจร
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ 1 ปี 2560
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 38
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 39
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 40
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 41
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 42
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 43
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123