รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 22 พ.ค. 58 13:00 น. 14:30 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมทีมคัดกรองตา ทีมคัดกรองตา ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
2 19 พ.ค. 58 09:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล เตรียมความพร้อมคอรบครัว ชุมชน และติดตามเยื่ยมผู้ป่วยหลังจำหน่าย ทีมสุขภาพจิต ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  คลิก

22 พ.ค. 58 09:58

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ (รายวัน)

ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา คลิกดูรายละเอียด

15 พ.ค. 58 15:22

ประกาศ รายชื่อผู้ได้คัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)  และปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๑ เมษษยน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานการจัดการ  

ตำแหน่ง 

 - พนักงานบริการ  คลิก
 - พนักงานขับรถยนต์  คลิก
 -  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  คลิก
20 เม.ย. 58 10:29

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘  คลิ๊ก

19 เม.ย. 58 14:27

เชิญประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียด

19 เม.ย. 58 14:24

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) 

  ตำแหน่ง 

 - พนักงานบริการ
 -  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 - พนักงานขับรถยนต์ 

ดูรายละเอียดแต่ล่ะตำแหน่งได้ที่นี่ คลิก

16 เม.ย. 58 18:06

ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยจังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร) มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักนักงาน  คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

7 เม.ย. 58 10:14

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง  5 อัตรา คือ  พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา, พนักงานขับรถยนต์จำนวน  1 อัตรา  คลิกดูรายละเอียด

3 เม.ย. 58 19:38

ประกาศ ด้วยจังหวัดสกลนคร(โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร)  เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คลิกดูรายละอียด

26 มี.ค. 58 14:10

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร จำนาวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)  คลิก

20 มี.ค. 58 11:08
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 18    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การเตรียมความพร้อมในการรับการตตรวจเยี่ยมของ สรพ.และการนำเสนอผลการดำเนินงานของทีมนำคุณภาพ
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การเตรียมความพร้อมในการรับการตตรวจเยี่ยมของ สรพ.และการนำเสนอผลการดำเนินงานของทีมนำคุณภาพ
29
 
30
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) การรับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 1 จาก สรพ.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การรับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 1 จาก สรพ.
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) การรับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 1 จาก สรพ.
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การรับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 1 จาก สรพ.
1
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การรับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 1 จาก สรพ.
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การรับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 1 จาก สรพ.
2
 
3
สัปดาห์ที่ 18
4
 
5
 
6
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) เชิญประชุมรับนักศึกษาเข้าเตรียมฝึกประสบการณ์
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 19
11
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม กบ และ ประชุมรวม กลุ่มการพยาบาล
12
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) นิเทศน์ติดตามองค์กรไร้พุง
13
 
14
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
15
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมสภาสุขภาพ
16
 
17
สัปดาห์ที่ 20
18
 
19
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) เตรียมความพร้อมคอรบครัว ชุมชน และติดตามเยื่ยมผู้ป่วยหลังจำหน่าย
20
 
21
 
22
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมทีมคัดกรองตา
23
 
24
สัปดาห์ที่ 21
25
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนไข้หวัดนก-ไข้หวัดใหญ่
26
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม QA
3
 
4
 
5
 
6
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 18
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 19
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 20
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 21
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 22
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123