ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

       ระบบสารบรรณ
       จองห้องประชุม
       จองรถยนต์


รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

รายละเอียด  คลิ๊ก


23 ก.ค. 57 15:58

9 ก.ค. 57 14:37

เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสารธารณสุขระดับอำเภอภูพาน(คปสอ.) ณ ห้องประชุม 3 (ห้องฝังเข็ม) เวลา 13.30น.โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ระเบียบวาระการประชุม คลิ๊ก 

7 ก.ค. 57 16:32

ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๕ อัตรา และ พนักงานบริการ จำนวน ๔ อัตรา
รายละเอียด  คลิ๊ก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๕ อัตรา
รายละเอียด  คลิ๊ก

7 ก.ค. 57 11:54

งานประกันจัดโครงการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวและขึ้นทะเบียนคนต่างด้าว  วันที่ 2 กรกฏาคม 2557 ตั้งแต่ 08.00 น - 16.00 น. 

20 มิ.ย. 57 11:16

 

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

28 ต.ค. 56 15:03

*แจ้ง*

ไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  วันทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่  ในวันที่ 28 กันยายน 2556  ณ  โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ขอบคุณครับ  

27 ก.ย. 56 11:15

19 ก.ย. 56 08:52
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 26
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 27
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 28
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 29
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 30
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123