รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้
 
1. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  คลิกที่นี่

3. พนักงานซักฟอก คลิกที่นี่ 
27 ส.ค. 58 16:13

วาระและเอกสารการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  คลิก

24 ส.ค. 58 17:21

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  คลิก

21 ส.ค. 58 16:46

ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา คือ

1. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

3. พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

19 ส.ค. 58 10:44

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คลิก

13 ก.ค. 58 21:31

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คลิก

9 ก.ค. 58 14:47

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

2 ก.ค. 58 13:40

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

24 มิ.ย. 58 16:45

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ คลิกดูรายละเอียด

22 มิ.ย. 58 12:33

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียด

14 มิ.ย. 58 14:45
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 28    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
4
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับประเมินอำเภออนามัยวัยเจริญพันธ์
5
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชมรม อย.น้อยในโรงเรียน
6
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการกลุ่มการการพยาบาล และ ประชุมรวมกลุ่มการพยาบาล
7
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม CoP Customer ผ่านระบบ Web Conference
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม CoP LR ผ่านระบบ Web Conference
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุม CoP IC ผ่านระบบ Web Conference
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การประชุมการเตรียมการซ้อมรับโรคเมอร์สแบบ Table Top Exercise และแบบ FSX-Full Scale Exercise
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
12
 
13
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E-Meeting
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมฟื้นฟูทักษะความรู้ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)
14
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) Table Top Exercise (MERS)
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) เชิณประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาล
18
 
19
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม ภาคีเครือข่ายที่ปรึกษา พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมรับการประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ ปีงบประมาณ 2558
20
 
21
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ตรวจรับงานระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมรวมกลุ่มการพยาบาล
25
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ทบทวนความเสี่ยง
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุม SRRT ปี 2558
26
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ทบทวน case ห้องคลอด
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ทบทวนความเสี่ยง
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุม SRRT ปี 2558
27
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม CoP ENV ผ่านระบบ Web Conference
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับประเมินอำเภออนามัยวัยเจริญพันธ์ จากศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 31
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 32
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 33
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 34
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 35
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123