รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 9 ต.ค. 58 09:30 น. 12:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม ไข้เลือดออก จนท.ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
2 9 ต.ค. 58 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม afternoon talk กลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
3 9 ต.ค. 58 15:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข ผู้จัดการทีมกีฬาและนักกีฬา อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
4 7 ต.ค. 58 14:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานอุบัตติเหตุฉุกเฉิน จนท ER ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
5 6 ต.ค. 58 14:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างของ รพ.สต. คณะกรรมการตรวจรับงาน วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
6 6 ต.ค. 58 14:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมจัดทำแผน กลุ่มงานการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
7 5 ต.ค. 58 10:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล นิเทศนักเรียนจิตอาสา นักเรียน ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 7 / 7    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ในตำแหน่ง ดังนี้

1.พนักงานซักฟอก คลิก

2.พนักงานช้วยเหลือคนไข้ คลิก

30 ก.ย. 58 15:51

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การดำเนินเรื่องร้องทุกข์   คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

23 ก.ย. 58 13:04

วาระและเอกสารประกอบการจัดประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ คลิก

15 ก.ย. 58 16:47

เชิญประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ คลิก

14 ก.ย. 58 14:41

ประกาศด้วยจังหวัดสกลนคร(โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร)

 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

8 ก.ย. 58 16:09

วาระและเอกสารการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  คลิก

24 ส.ค. 58 17:21

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  คลิก

21 ส.ค. 58 16:46

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คลิก

13 ก.ค. 58 21:31

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คลิก

9 ก.ค. 58 14:47

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

24 มิ.ย. 58 16:45
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 29    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) สอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
30
 
1
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) นิเทศนักเรียนจิตอาสา
6
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างของ รพ.สต.
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมจัดทำแผน กลุ่มงานการพยาบาล
7
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานอุบัตติเหตุฉุกเฉิน
8
 
9
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม ไข้เลือดออก
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม afternoon talk กลุ่มการพยาบาล
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 39
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 40
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 41
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 42
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 43
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123