รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 1 ก.ค. 59 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล การฟื้นฟูความรู้แก่ผู้ปฏิบัติการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR FR อำเภอภุพาน อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสารณสุข

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  จำนวน ๒ แหน่ง ๕ อัตรา คือ
๑. พนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานบริการ จำนวน ๔  อัตรา  >>>
 รายละเอียด<<<

14 มิ.ย. 59 11:24
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   >>>รายละเอียด<<<
14 มิ.ย. 59 11:08

หนังสือเชิญ วาระและเอกสารการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๙  รายละเอียด

13 มิ.ย. 59 09:43

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

14 พ.ค. 59 12:13

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ๒ อัตรา >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

13 พ.ค. 59 15:02

เชิญประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  คลิก

11 พ.ค. 59 16:00

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<


11 พ.ค. 59 12:00

ปากกาเคมีกับ สิ่งที่ควรรู้

20 เม.ย. 59 10:22

พิษภัยที่อาจเกิดจากสบู่ 

20 เม.ย. 59 10:16

วาระ และเอกสารประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  รายละเอียด

14 เม.ย. 59 13:28
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 66    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
2 โปรแกรม NHSOAuthen4.2016
3 เทมเพตPowerPoint คปสอ. 59
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมรับประเมินอำเภอ/ตำบลสุขภาพบูรณาการติดตาว
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
31
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมโครงการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงปี2559
1
 
2
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับประเมิน รพ.สต./คปสอ.ติดดาว
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 22
6
 
7
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม GIN Conference ER
8
 
9
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) สอบนักวิชาการสาธารณสุข
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 23
13
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E-meeting การถ่ายทอดภาพและเสียงเครือข่ายนักกฎหมายและการบังคัญใช้
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับนิเทศ คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมความพร้อม ซ้อมแผนโรคซิกากาไวรัส
14
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม VDO Conference เตรียมซ้อมแผนโรคซิกาไวรัส
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ (E - meeting)
15
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) นิเทศนักศึกษา
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม VDO Conference
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 24
20
 
21
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมพัฒนาเครือข่ายบริการการดูแลผู้ป่วย fast track
22
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) รับนิเทศ คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับนิเทศ คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
23
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การนิเทศงานระบาดวิทยา
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องค้น(BLS)และขั้นสูง ACLS สำหรับบุคลากร คปสอ.ภูพาน
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การฟื้นฟูความรู้แก่ผู้ปฏิบัติการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
2
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 22
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 23
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 24
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123