ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

       ระบบสารบรรณ
       จองห้องประชุม
       จองรถยนต์


รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 26 พ.ย. 57 09:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล สอบลูกจ้าง ผู้เข้าสอบ ห้องประชุม 4
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ 

คลิก

 


25 พ.ย. 57 14:27

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิก

21 พ.ย. 57 17:33

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

คลิก

21 พ.ย. 57 17:24

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด คลิก

18 พ.ย. 57 15:16

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด คลิก

18 พ.ย. 57 14:56

 ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา  คลิก

13 พ.ย. 57 16:02

วาระการประชุมคปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คลิก

10 พ.ย. 57 17:38

ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

คลิ๊ก

29 ต.ค. 57 13:19

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา คลิ๊ก

29 ต.ค. 57 12:02

วาระการประชุมและ เอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คลิก

15 ต.ค. 57 18:32
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 12    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
- ห้องฝังเข็ม(ห้องประชุม 5) ประชุมรวมกลุ่มการพยาบาล ครั้งที่ 2/2557
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
- ห้องฝังเข็ม(ห้องประชุม 5) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
11
 
- ห้องฝังเข็ม(ห้องประชุม 5) 1.ประชุม E-meeting เรื่องประชุมเพื่อชี้แจง/กำกับ/ตามงานตามนดยบายสำคัญและเร่งด่วน 2.ประชุม คปสอ.ภูพา
12
 
13
 
- ห้องประชุม 4 ทดสอบห้องประชุม
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
- ห้องประชุม 4 สอบเจ้าพนักการเงินและบัญชี และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
21
 
- ห้องประชุม 4 ประชุมกีฬา
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
- ห้องประชุม 4 สอบลูกจ้าง
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 44
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 45
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 46
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 47
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร


ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123