รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 2 เม.ย. 58 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
2 1 เม.ย. 58 08:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล รับทีมตรวจสอบภายใน ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร ปี 2558 ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
3 31 มี.ค. 58 13:30 น. 13:30 น. กลุ่มงานการพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามเกณฑ์ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว อำเภอภูพาน คณะกรรมการดำเนินงาน คปสอ./รพ.สตติดดาว ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
4 31 มี.ค. 58 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม PCA คณะกรรมการ PAc ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง)
5 30 มี.ค. 58 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน Re-accreditation สำหรับ Faciilitator โรงพยาบาล Faciilitator ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ด้วยจังหวัดสกลนคร(โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร)  เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คลิกดูรายละอียด

26 มี.ค. 58 14:10

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร จำนาวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)  คลิก

20 มี.ค. 58 11:08

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๖ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รายละเอียด

10 มี.ค. 58 21:38

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน/E - meeting ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคุณภาพ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร คลิก

9 มี.ค. 58 16:21

วาระการประชุม และเอกสาร ประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียด

13 ก.พ. 58 17:35

เชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  รายละเอียด

13 ก.พ. 58 12:01

รายละเอียดงบลงทุนCUPปี๒๕๕๘ เพิ่มเติมในวาระการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ คลิก

14 ม.ค. 58 11:32

วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณห้องประชุมศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  รายละเอียด

13 ม.ค. 58 18:32

เชิญคณะกรรมการ คปสอ.ภูพาน ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ คลิก

13 ม.ค. 58 18:18

  อัตราค่าห้องและค่าอาหารตึกพิเศษ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ดูรายละเอียด คลิก


4 ธ.ค. 57 10:27
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน Re-accreditation สำหรับ Faciilitator โรงพยาบาล
31
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามเกณฑ์ คปสอ./รพ.สต.ติดดาว อำเภอภูพาน
- ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุม PCA
1
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) รับทีมตรวจสอบภายใน ปี 2558
2
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่
8
 
9
 
- ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมความพร้อมนักแสดงที่ร่วมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) สรุปผลการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 14
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 15
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 16
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 17
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123