ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

       โครงสร้างองค์กร

 

   

 

   

   

        ระบบสารบรรณ

        จองห้องประชุม

        จองรถยนต์

          ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

 

          OVSK Client MANAGEMENT SYSTEM

 


          

กลุ่มงานการจัดการทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย

 

รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 23 มี.ค. 60 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล การทบทวนและจัดทำ CPG/Flow chart สำหรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต. ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
2 23 มี.ค. 60 14:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
3 21 มี.ค. 60 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล gin conference cop env คณะกรรมการ ENV วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
4 21 มี.ค. 60 13:30 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่6/2560 คณะกรรมการ คปสอ.ภูพาน ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
5 20 มี.ค. 60 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมคณะกรรมการยา นพ.ภูชิต ดาบภูเขียว ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
6 20 มี.ค. 60 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ 8 อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด

15 มี.ค. 60 16:39

ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์

15 มี.ค. 60 14:19

 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  คลิก

28 ก.พ. 60 15:54

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าางชั่วคราว (รายเดือน)

ตำแหน่ง   นักกายภาพบำบัด  คลิก

23 ก.พ. 60 16:38

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุข  คลิก

23 ก.พ. 60 16:29

ประกา รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา  >>>คลิกดูระเอียด<<<

14 ก.พ. 60 13:36

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  >>รายละเอียด<<

9 ก.พ. 60 14:23

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

9 ก.พ. 60 13:57

ประกาศ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   >>รายละเอียด<<

8 ก.พ. 60 10:34

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   >>รายละเอียด<<

2 ก.พ. 60 09:32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 96    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมทีม รพ.สต.ติดดาว อ.ภูพาน
7
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมวิชาการ 12 กิจกรรมทบทวน/การวินิจฉัยองค์กร
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุมเจ้ากน้าที่กลุ่มการพยาบาล
8
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การใช้โปรแกรม 506 การดึงข้อมูล การรายงาน การตรวจสอบแก้ไขข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูล
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมวิชาการ 12 กิจกรรมทบทวน/การวินิจฉัยองค์กร
9
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม กบ.กลุ่มการพยาบาล
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาล
10
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุมหารือเรื่องอื่นๆ
14
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) E-meeting
15
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) 12 กิจกรรมทบทวน/การวินิจฉัยองค์กร
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการยา
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง
21
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) gin conference cop env
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่6/2560
22
 
23
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การทบทวนและจัดทำ CPG/Flow chart สำหรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมีนาคม 2560
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมชี้แจงงานมาลาเรีย60
28
 
29
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
30
 
31
 
1
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 09
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 10
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 11
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 12
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123