รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเสวยพระกระยาหารกลางวัน ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

28 ต.ค. 56 15:03

*แจ้ง*

ไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  วันทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่  ในวันที่ 28 กันยายน 2556  ณ  โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ขอบคุณครับ  

27 ก.ย. 56 11:15

19 ก.ย. 56 08:52
*แจ้ง*
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National  Clearing  House)  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร
17 ก.ย. 56 10:39

ประกาศไปยังเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ทุกท่าน  วิ่งทดสอบสมรรถภาพ ระยะทาง 2.4 ก.ม.  ในวันที่ 25  กันยายน  2556  เวลา 16.30 น. ณ สวนสนเขื่อนน้ำพุง ขอบคุณค่ะ (จิตลัดดา ผู้ประกาศ)

2 ก.ย. 56 10:59

ขอเชิญร่วมวิ่งจ้าวสนาม  ครั้งที่ ๑๒  โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร  

ในวันที่  7  กันยายน  2556   

22 ส.ค. 56 15:32

ยินดีต้อนรับทีมประเมินสภาพยาบาล

15 ส.ค. 56 09:33

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.ภูพาน) ผ่านระบบ E-meeting  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ประจำเดือน สิหาคม ๒๕๕๖ ในวันพุธ  ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร 

13 ส.ค. 56 09:05
ระเบียนที่ 1 - 8 / 8    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 13
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 14
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 15
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 16
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 17
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123