รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 22 ก.พ. 60 10:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานการจัดการ เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คณะกรรมการเปิดซอง วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
2 21 ก.พ. 60 10:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานการจัดการ เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คณะกรรมการเปิดซอง วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
3 20 ก.พ. 60 13:30 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ 5 /2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอภูพาน ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
4 19 ก.พ. 60 08:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร กวป.,กพค.,กวช.และ Admin อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกา รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา  >>>คลิกดูระเอียด<<<

14 ก.พ. 60 13:36

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  >>รายละเอียด<<

9 ก.พ. 60 14:23

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  นักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

9 ก.พ. 60 13:57

ประกาศ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   >>รายละเอียด<<

8 ก.พ. 60 10:34

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   >>รายละเอียด<<

2 ก.พ. 60 09:32

 ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดชื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายละเอียด

1 ก.พ. 60 09:45

ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การชำระหนี้  >>>รายละเอียด<<<

1 ก.พ. 60 09:34

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง เภสัชกร  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

30 ม.ค. 60 13:58

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง    1. เภสัชกร  คลิก
                 2.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  คลิก
                 3.  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิก

 

                

24 ม.ค. 60 15:03

ประกาศ เผยแพร่การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียด>>>>   - ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนการแพทย์ 
                            -   ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนงานบ้านงานครัว

18 ม.ค. 60 16:49
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 10 / 91    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) เตรียมประเมินตรวจราชการ
31
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) เตรียมประเมินตรวจราชการ
1
 
2
 
3
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) E-meeting
4
 
5
สัปดาห์ที่ 05
6
 
7
 
8
 
9
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ก.พ.60
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 06
13
 
14
 
15
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับคณะตรวจสอบภาย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
16
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
17
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
18
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
19
สัปดาห์ที่ 07
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมตามโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
20
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ 5 /2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
21
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
22
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) เปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 05
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 06
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 07
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 08
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123