รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 11 ก.พ. 59 08:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสมดุล สร้างสุขภาพ 3 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขทั้งในและนอกเขต CUP อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
2 10 ก.พ. 59 08:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสมดุล สร้างสุขภาพ 3 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขทั้งในและนอกเขต CUP อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
3 9 ก.พ. 59 08:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสมดุล สร้างสุขภาพ 3 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขทั้งในและนอกเขต CUP อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
4 9 ก.พ. 59 14:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม GIN Conference COP Medication จนท.ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  >>>รายละเอียด<<<

5 ก.พ. 59 14:04

แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ >>>รายละเอียด<<<

2 ก.พ. 59 10:13

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) 

 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<< 

 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

1 ก.พ. 59 11:01

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)  >>> คลิกดูรายละเอียด<<<

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>>คลิกดูรายละเอียด<<<

3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>คลิกดูรายละเอียด<<<


27 ม.ค. 59 11:47

เอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  คลิกรายละเอียด

14 ม.ค. 59 14:30

เชิญประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๙  คลิก

11 ม.ค. 59 14:32

ประกาศ   ตามที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ได้ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ  ลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่ ๑๔ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่เนื่องจาก มีผู้สมัครจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและ  ลูกจ้างชั่วคราว  เป็นสิ้นสุดวัน ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง ดังนี้

 ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์)   >>> คลิกดูรายละเอียด<<<

 ตำแหน่ง พนักงานบริการ >>>คลิกดูรายละเอียด<<<


22 ธ.ค. 58 12:01

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน)  จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>รายละเอียด<<<

14 ธ.ค. 58 11:32

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) >>>รายละเอียด<<<

14 ธ.ค. 58 11:19

วาระและเอกสารประการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ คลิกรายละเอียด

11 ธ.ค. 58 14:52
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 45    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
3
 
4
 
5
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการลดโรคร้อน ลดภัย ลดสารเคมี ในเกษตรกร
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
9
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม GIN Conference COP Medication
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสมดุล สร้างสุขภาพ 3 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
10
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสมดุล สร้างสุขภาพ 3 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
11
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสมดุล สร้างสุขภาพ 3 มิติ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ E-meeting
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม GIN Conference COP IC
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 04
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 05
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 06
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 07
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 08
29
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123