รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานขับรถยนต์  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

26 ส.ค. 59 11:51

วาระและเอกสารปรุชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เอกสาร

15 ส.ค. 59 11:51

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หนังสือเชิญ

9 ส.ค. 59 10:18

เชิญประชุม E-meeting ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ หนังสือ

5 ส.ค. 59 11:22

ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<<

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

2 ส.ค. 59 14:16

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

26 ก.ค. 59 17:38

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ รายละเอียด

26 ก.ค. 59 09:26

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<<

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<25 ก.ค. 59 10:25

ประกาศ รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสารณสุข

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  จำนวน ๒ แหน่ง ๕ อัตรา คือ
๑. พนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานบริการ จำนวน ๔  อัตรา

 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<

8 ก.ค. 59 15:57

ประกาศ ตามที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แยน  ธนากโร  ประกาศลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

ตำแหน่ง  พนักงานซักฟอก คลิกดูรายละเอียด

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ  คลิกดูรายละเอียด 

 ได้ดำเนินการคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว  

6 ก.ค. 59 18:00
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 78    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลตัวชี้วัด Cockpit ผ่านระบบ web conference
2
 
3
 
4
 
5
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมสมาชิกร้านสวัสดิการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
6
 
7
สัปดาห์ที่ 31
8
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
9
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) เสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอภูพาน
10
 
11
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุมชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนกลุ่มเทคนิกการแพทย์
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E-meeting ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๙
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 32
15
 
16
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) แม่&ลูกปลอดภัยใส่ใจดูแลครรภ์ ปีงบประมาณ 2559
17
 
18
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การรับการประเมินการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กอายุ<15ปี(ผู้ก่อการดี) Merit Maker team ระดับทองแดง
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 33
22
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม งานสุขภาพภาคประชาชน E-meeting
23
 
24
 
25
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 31
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 32
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 33
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 34
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123