ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

       ระบบสารบรรณ
       จองห้องประชุม
       จองรถยนต์


รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 21 ต.ค. 57 08:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ทดสอบ กกกก ประชุม2
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระการประชุมและ เอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ คลิก

15 ต.ค. 57 18:32

วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประขุมคปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ คลิก

9 ก.ย. 57 19:59

    เรียนเชิญคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอภูพาน ร่วมประชุม E - meeting และ คปสอ.ภูพาน ดังรายละเอียด  คลิก

4 ก.ย. 57 11:00

ประกาศผู้มีสิทธิสอบ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ดาวโหลดรายละเอียด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิ๊ก

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  คลิ๊ก

พนักงานขับรถ คลิ๊ก

คนสวน คลิ๊ก

25 ส.ค. 57 16:21

ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี้

24 ส.ค. 57 08:17

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา , เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา, ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่  คลิก

พนักงานขับรถ ๑ อัตรา และ คนสวน ๑ อัตรา ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

18 ส.ค. 57 11:24

เอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  

ดาวโหลดได้ที่นี่

11 ส.ค. 57 13:46

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร  ประการรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  รายละเอียด
ตำแหน่ง พนักงานบริการ       รายละเอียด

29 ก.ค. 57 08:07

ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

รายละเอียด  คลิ๊ก


23 ก.ค. 57 15:58

9 ก.ค. 57 14:37
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 16    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
21
 
- ประชุม2 ทดสอบ
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 39
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 40
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 41
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 42
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 43
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร


ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123