ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

       ระบบสารบรรณ
       จองห้องประชุม
       จองรถยนต์


รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 28 ม.ค. 58 08:30 น. 12:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการแม่บ้านห่วงใย ใส่ใจ 3 มะ อสมและจนท รพ อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
2 28 ม.ค. 58 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล อบรม บำบัด ผู้ติอสารเสพติด ผู้ป่วย ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง)
3 26 ม.ค. 58 08:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมทีมผู้ดูแลและพัฒนาโปรแกรม HosXp สัญจร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ รพ. ที่สนใจ ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง)
4 26 ม.ค. 58 09:30 น. 12:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมวิชาการการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านวัณโรคและยาวาร์ฟาริน พยาบาลที่ปฏิบัติงานในรพ.สต.และรพ.พระอาจารย์แบน ธนากโรที่สนใจ วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งแพทย์แผนจีน  ดูรายละเอียดได้ที่ คลิก

19 ม.ค. 58 15:15

รายละเอียดงบลงทุนCUPปี๒๕๕๘ เพิ่มเติมในวาระการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ คลิก

14 ม.ค. 58 11:32

วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณห้องประชุมศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  รายละเอียด

13 ม.ค. 58 18:32

เชิญคณะกรรมการ คปสอ.ภูพาน ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ คลิก

13 ม.ค. 58 18:18

  อัตราค่าห้องและค่าอาหารตึกพิเศษ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ดูรายละเอียด คลิก


4 ธ.ค. 57 10:27
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 01
5
 
6
 
7
 
8
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมโครการให้ความรุ้สิทธิรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์การเข้ารับบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 02
12
 
13
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2558
14
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.E-meeting
- ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง) จัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ Primary GMP
15
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่1/2558
16
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการผ่าตัดต้อกระจกตา
17
 
18
สัปดาห์ที่ 03
19
 
20
 
- ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุม อสม.
21
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม NCD
22
 
23
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Conference
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการผ่าตัดต้อกระจกตา อ.กุดบาก
24
 
25
สัปดาห์ที่ 04
26
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุมวิชาการการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านวัณโรคและยาวาร์ฟาริน
- ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุมทีมผู้ดูแลและพัฒนาโปรแกรม HosXp สัญจร
27
 
28
 
- ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง) อบรม บำบัด ผู้ติอสารเสพติด
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการแม่บ้านห่วงใย ใส่ใจ 3 มะ
29
 
30
 
31
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 01
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 02
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 03
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 04
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร


ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123