รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 28 ก.ค. 59 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมสมาชิกร้านสวัสดิการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร สมาชิกร้านสวัสดิการ อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
2 27 ก.ค. 59 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล อบรมโครงการความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จนท.รพ.พบธ ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
3 27 ก.ค. 59 08:30 น. 12:00 น. กลุ่มงานการจัดการ สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว ผู้สมัครสอบ อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
4 27 ก.ค. 59 10:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล รณรงค์โครงการระดมทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จนท.รพ.พบธ วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
5 27 ก.ค. 59 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอภูพาน ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
6 27 ก.ค. 59 14:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม พนักงานทั่วไป และผู้ช่วยเหลือคนไข้ จนท.ที่เกี่ยวข้อง อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
7 26 ก.ค. 59 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมเครือข่าย SRRT ตำบลโคกภูและภาคี ภาคีเครือข่าย SRRT ตำบลโคกภู อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
8 26 ก.ค. 59 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล อบรมโครงการความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จนท.รพ.พบธ ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
9 25 ก.ค. 59 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมเครือข่าย SRRT ตำบลโคกภูและภาคี ภาคีเครือข่าย SRRT ตำบลโคกภู อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

26 ก.ค. 59 17:38

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ รายละเอียด

26 ก.ค. 59 09:26

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<<

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<25 ก.ค. 59 10:25

ประกาศ รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสารณสุข

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  จำนวน ๒ แหน่ง ๕ อัตรา คือ
๑. พนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานบริการ จำนวน ๔  อัตรา

 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<

8 ก.ค. 59 15:57

ประกาศ ตามที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แยน  ธนากโร  ประกาศลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  

ตำแหน่ง  พนักงานซักฟอก คลิกดูรายละเอียด

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ  คลิกดูรายละเอียด 

 ได้ดำเนินการคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว  

6 ก.ค. 59 18:00
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   >>>รายละเอียด<<<
28 มิ.ย. 59 17:05

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<


28 มิ.ย. 59 17:04

ประกาศ รับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสารณสุข

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  จำนวน ๒ แหน่ง ๕ อัตรา คือ
๑. พนักงานซักฟอก จำนวน ๑ อัตรา
๒. พนักงานบริการ จำนวน ๔  อัตรา  >>>
 รายละเอียด<<<

14 มิ.ย. 59 11:24
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   >>>รายละเอียด<<<
14 มิ.ย. 59 11:08

หนังสือเชิญ วาระและเอกสารการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๕๙  รายละเอียด

13 มิ.ย. 59 09:43
1
2
3
4
5
6
7
8
ระเบียนที่ 1 - 10 / 73    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E-meeting เรื่องการพัฒนาการเด็ก
30
 
1
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การฟื้นฟูความรู้แก่ผู้ปฏิบัติการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น FR
2
 
3
สัปดาห์ที่ 26
4
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมและร่วมรับการประมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 2559
5
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุม GIN Conference OR
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 27
11
 
12
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E-meeting
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) รับประเมินการดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรง
13
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมความพร้อมออกหน่วย พอ.สว.
14
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุมบันทึกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
15
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมทางไกล เรื่อง สรุปการตรวจราชการรอบปกติ ครั้งที่ 2/2559
16
 
17
สัปดาห์ที่ 28
18
 
19
 
20
 
21
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมSRRT อำเภอภูพาน
22
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมSRRT อำเภอภูพาน
23
 
24
สัปดาห์ที่ 29
25
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเครือข่าย SRRT ตำบลโคกภูและภาคี
26
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) อบรมโครงการความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเครือข่าย SRRT ตำบลโคกภูและภาคี
27
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) รณรงค์โครงการระดมทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) อบรมโครงการความรู้งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) สอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุม พนักงานทั่วไป และผู้ช่วยเหลือคนไข้
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมสมาชิกร้านสวัสดิการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลตัวชี้วัด Cockpit ผ่านระบบ web conference
2
 
3
 
4
 
5
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมสมาชิกร้านสวัสดิการโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
6
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 25
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 26
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 27
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 28
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 29
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 30
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123