กลุ่มงานการจัดการทั่วไป
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานโภชนาศาสตร์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย
รพ.สต.

ข่าวสารสุขภาพ

อาทิตย์
14 ก.ค. 62 15:28

  แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

“ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ”
 
 

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่องแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙
*****ดาวโหลดคลิก*****

 

 

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐
*****ดาวโหลดคลิก*****

อาทิตย์
14 ก.ค. 62 15:21
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมเจ้าหน้าที่ รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร ทุกท่าน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยกันเถอะ

พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ อาทิ Iphone XS ,Ipad Air ,หูฟังไร้สาย Padmate Pamu Scroll ,แบตเตอรี่สำรอง Eloop รุ่น E14 20000 mAh และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย  

>>>คลิกเพื่อกรอกแบบสำรวจ<<<

13 ส.ค. 62 14:34

ภาพกิจกรรมงานวิ่งจ้าวสนามจังหวัดสกลนคร อำเภอภูพาน 13 ก.ค. 2562 >>>รูปภาพเพิ่มเติม

14 ก.ค. 62 14:38

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการนิเทศงาน ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข อำเภอภูพาน รอบที่ 1 ประจำปีงบ 2562 เพื่อติดตามเยี่ยม รพ./รพท/รพช./รพ.สต./ชุมชน/ครัวเรือน ในการรับทราบปัญหาของพื้นที่ และนำสู่การวางแผนแก้ไข พัฒนาต่อไป   

25 ก.พ. 62 15:55

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทีมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทีมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

22 ส.ค. 61 17:04

 

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร รับประเมิณโรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร รับประเมิณ โรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก ระดับจังหวัด นายแพทย์สมโภชน์  กังวานธีรวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร หัวหน้าทีมประเมิณ

22 ส.ค. 61 16:58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
21
ระเบียนที่ 1 - 5 / 101    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 พ.ย. 62
2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 31 ต.ค. 62
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 17 ต.ค. 62
4 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 17 ต.ค. 62
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 17 ต.ค. 62
6 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17 ต.ค. 62
7 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา 31 ต.ค. 62
8 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 16 ต.ค. 62
9 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ 16 ต.ค. 62
10 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 16 ต.ค. 62
11 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วเงินคราวนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 16 ต.ค. 62
12 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา1.พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานบริการ 1 อัตรา3.พนักงานช่วนเหลือคนไข้ 1 อัตรา 10 ต.ค. 62
13 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อตรา 10 ต.ค. 62
14 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ๑ อัตรา 30 ก.ย. 62
15 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ,พนักงานซักฟอก และ พนักงานขับรถยนต์ 31 มี.ค. 62
1
2
ระเบียนที่ 1 - 15 / 26    
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
3 แผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ปีงบประมาณ 2563 30 พ.ย. 2562
4 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ปี2563 30 พ.ย. 2562
5 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 22 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
34
ระเบียนที่ 1 - 5 / 168    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 43
28
 
29
 
30
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562
31
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 44
4
 
5
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
6
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
7
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมโปรแกรม palliative care
8
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมความเสี่ยง
9
 
10
สัปดาห์ที่ 45
11
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๓
12
 
13
 
14
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรรมการ HA ติดตามงานตามตัวชี้วัด
15
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) E - meeting
16
 
17
สัปดาห์ที่ 46
18
 
19
 
20
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยแก่เครือข่ายที่เกี่ยวข
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 47
25
 
26
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ 11 / 2562
27
 
28
 
29
 
30
 


         >>>ขนาดรูปเต็ม<<<


         >>>ขนาดรูปเต็ม<<<


         >>>ขนาดรูปเต็ม<<<


ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่มีการร้องเรียน

รายงานผลดำเนินงานเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน
                                  

อัตราค่าบริการของหน่วยบริการ
สาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ปี 2560
การจัดการข่าวประชาสัมพันธ์
การทำบทความ
การประกาศเรื่องด่วนSRRT
ระบบการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ สป.
คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล
พระอาจารย์แบน
ธนากโร
โครงสร้้างมาตฐานข้อมูล
43 แฟ้ม ปี61
ขั้นตอนการให้บริการ


 นโยบายและยุทธศาสตร์
รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร
 คู่มือการให้บริการ
 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ


 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 รายงานการประเมิณผลการปฏิบัติ
งานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ที่ผ่านมา
 การเผยแพร่การกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี
 ผลงานประจำปี


 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขhrdovsk