ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

       โครงสร้างองค์กร

 

   

 

   

   

        ระบบสารบรรณ

        จองห้องประชุม

        จองรถยนต์

          ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

 

          OVSK Client MANAGEMENT SYSTEM

 


          

กลุ่มงานการจัดการทั่วไป

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ

กลุ่มงานทันตกรรม

กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานโภชนาศาสตร์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย

 

รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 22 มี.ค. 61 08:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม เตรียมการประเมิน dhsa จนท.ที่เกี่ยวข้อง อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
2 20 มี.ค. 61 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม NCD จนท.ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
3 19 มี.ค. 61 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จนท.ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิก

2 มี.ค. 61 15:31

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิก

28 ก.พ. 61 16:06

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

30 ม.ค. 61 10:24

 ประกาศ รื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   คลิกดูรายละเอียดที่นี่

30 ม.ค. 61 10:17

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

19 ธ.ค. 60 13:44

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 2 อัตรา  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

19 ธ.ค. 60 13:39

ประกาศ คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานสำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร                                   >>>รายละเอียด<<<

24 พ.ย. 60 16:04

ประกาศ ขอความควมเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >>>รายละเอียด<<<

17 ต.ค. 60 12:02

ประกาศ ขอความควมเห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ >>>รายละเอียด<<<

17 ต.ค. 60 12:01

 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง   นักกายภาพบำบัด  คลิก

29 ส.ค. 60 13:59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 10 / 114    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๗๕ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
2 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๔๔ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
3 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๗๒ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
4 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๔๓ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
5 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๔๒ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
6 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๔๐ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
7 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๓๘ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
8 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๓๗ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
9 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๓๖ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
10 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๓๕ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
11 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๓๓ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
12 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๓๔ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
13 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๓๒ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
14 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๓๑ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 28 ก.พ. 2561
15 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ 12 ก.พ. 2561
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 12 ก.พ. 2561
17 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๑๕๖๙ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : รหัส M60120025848 31 ม.ค. 2561
18 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๑๕๔๐ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : รหัส M60120025887 31 ม.ค. 2561
19 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๑๕๔๐ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : รหัส M60120017759 31 ม.ค. 2561
20 สน.๐๐๓๒.๓๐๓/๑๕๖๔ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ : รหัส M60120005739 31 ม.ค. 2561
21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 31 ม.ค. 2561
22 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 25 ม.ค. 2561
23 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 25 ม.ค. 2561
24 เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 25 ม.ค. 2561
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2561
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 25 / 86    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการ HAเตรียมความพร้อมรับ Re-accredit2
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
6
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการ HA
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การประชุมการกระตุ้นพัฒนาการ
7
 
8
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) เตรียมความพร้อม HA
13
 
14
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมเรื่องเตรียมความพร้อม อบรม FR
15
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ลงข้อมูล TBCM Online
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมติดตามงาน HA
16
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) บำบัดผู้ป่วยสารเสพติด
17
 
18
สัปดาห์ที่ 11
19
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
20
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม NCD
21
 
22
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุม เตรียมการประเมิน dhsa
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม FR 40 ชม.
27
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม FR 40 ชม.
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม FR 40 ชม.
29
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม FR 40 ชม.
30
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม FR 40 ชม.
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุม คปสจ. ครั้งที่ 3/2561
31
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 08
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 09
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 10
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 11
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 12
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

 

  • ร้องเรียนทุจริตคอรัปชั่น

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ
ovsk>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123, สายด่วนผู้บริหาร : 042-708123 ต่อ 189