ประวัติองค์กร

       วิสัยทัศน์

       พันธกิจ

       เป้าประสงค์

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

       ระบบสารบรรณ
       จองห้องประชุม
       จองรถยนต์


รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 19 ธ.ค. 57 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมอาสากู้ชีพเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอภูพาน อาสากู้ชีพอำเภอภูพาน ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง)
2 19 ธ.ค. 57 15:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล รับนิเทศจากอาจารย์ ราชภัฎสกลนคร นักศึกษา-อาจารย์-จนท.ทีนิเทศงานน้องนักศึกษา วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
3 18 ธ.ค. 57 10:00 น. 12:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมการดำเนินงานโครงการผ่าตัดต้อกระจกตา เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
4 16 ธ.ค. 57 08:30 น. 15:30 น. กลุ่มงานการพยาบาล อบรมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อสม.นมแม่ ดีเจน้อยนมแม่และปราชญ์นมแม่ในชุมชน ลานอเนกประสงค์ (หน้าจ่ายกลาง)
5 16 ธ.ค. 57 13:30 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุม e-meeting คปสอ.ภพาน ครั้งที่ 3/58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอภูพาน ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
6 15 ธ.ค. 57 14:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมรวมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ข่าวประชาสัมพันธ์

  อัตราค่าห้องและค่าอาหารตึกพิเศษ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ดูรายละเอียด คลิก


4 ธ.ค. 57 10:27

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนนอกงบประมาณ(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  รายละเอียด

คลิก

27 พ.ย. 57 15:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริการ 

คลิก

 


25 พ.ย. 57 14:27

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คลิก

21 พ.ย. 57 17:33

  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

คลิก

21 พ.ย. 57 17:24

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียด คลิก

18 พ.ย. 57 15:16

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายละเอียด คลิก

18 พ.ย. 57 14:56

 ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร รับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา  คลิก

13 พ.ย. 57 16:02

วาระการประชุมคปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. คลิก

10 พ.ย. 57 17:38

ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

คลิ๊ก

29 ต.ค. 57 13:19
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 14    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล
9
 
- ลานอเนกประสงค์ (หน้าจ่ายกลาง) อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ตำบลนมแม่ ตำบลโคกภู
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
10
 
11
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมวิชาการการพยาบาลผู้ป่วย ก่อน-หลัง ผ่าตัอต้อกระจกตา
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2557
12
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมรวมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาล
16
 
- ลานอเนกประสงค์ (หน้าจ่ายกลาง) อบรมเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม e-meeting คปสอ.ภพาน ครั้งที่ 3/58 ประจำเดือน ธันวาคม 2557
17
 
18
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมการดำเนินงานโครงการผ่าตัดต้อกระจกตา
19
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) รับนิเทศจากอาจารย์ ราชภัฎสกลนคร
- ห้องประชุมเดิม (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุมอาสากู้ชีพเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอภูพาน
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
23
 
24
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการรณรงค์ชาวภูพานร่วมใจ ลดอุบัติภัยจากการจราจร
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 48
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 49
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 50
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 51
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 52
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร


ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123