รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 5 มี.ค. 58 13:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
2 3 มี.ค. 58 08:30 น. 15:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล รับการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ข่าวประชาสัมพันธ์

   ประกาศ  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านหลุบเลา  คลิก

27 ก.พ. 58 09:28

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบเหลา อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

คลิกดูรายละเอียด

25 ก.พ. 58 10:34

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบเหลา อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข  คลิกดูรายละเอียด

19 ก.พ. 58 10:20

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จำนาวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) ค่าจ้างวันล่ะ ๘๐๐ บาท   คลิกดูรายละเอียด

17 ก.พ. 58 11:11

วาระการประชุม และเอกสาร ประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียด

13 ก.พ. 58 17:35

เชิญประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  รายละเอียด

13 ก.พ. 58 12:01

รายละเอียดงบลงทุนCUPปี๒๕๕๘ เพิ่มเติมในวาระการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ คลิก

14 ม.ค. 58 11:32

วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณห้องประชุมศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  รายละเอียด

13 ม.ค. 58 18:32

เชิญคณะกรรมการ คปสอ.ภูพาน ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ คลิก

13 ม.ค. 58 18:18

  อัตราค่าห้องและค่าอาหารตึกพิเศษ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ดูรายละเอียด คลิก


4 ธ.ค. 57 10:27
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) รับการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์
4
 
5
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E-meeting และ คปสอ.ภูพาน
12
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) E - meeting สรุปผลการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๒๕๕๘
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 09
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 10
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 11
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 12
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 13
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123