รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระและเอกสารการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ รายละเอียด

13 พ.ย. 58 17:08

เชิญประชุม E - meeting และคปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙  คลิก

13 พ.ย. 58 08:56

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ รายละเอียด

17 ต.ค. 58 11:10

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙  คลิก

16 ต.ค. 58 11:05

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ในตำแหน่ง ดังนี้

1.พนักงานซักฟอก คลิก

2.พนักงานช้วยเหลือคนไข้ คลิก

30 ก.ย. 58 15:51

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การดำเนินเรื่องร้องทุกข์   คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

23 ก.ย. 58 13:04

วาระและเอกสารประกอบการจัดประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ คลิก

15 ก.ย. 58 16:47

เชิญประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ คลิก

14 ก.ย. 58 14:41

ประกาศด้วยจังหวัดสกลนคร(โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร)

 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

8 ก.ย. 58 16:09

วาระและเอกสารการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  คลิก

24 ส.ค. 58 17:21
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 33    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
3
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) งานคุณภาพในทุกลมหายใจ
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานการพยาบาล
4
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมรวมกลุ่มงานการพยาบาล
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
10
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) Community of Practice ประชุมสื่อสารการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมทีม SRRT อำเภอภูพาน
11
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุม PCT
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) อบรมใหม่และฟื้นฟูMP
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E - meeting และ คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙
17
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมบริหารโรงพยาบาล
18
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และแจกของ
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 44
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 45
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 46
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 47
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 48
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123