รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 2 ก.ค. 58 08:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพประจำปี 2558 แรงงานต่างด้าวเขตพื้นที่อำเภอภูพาน ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง)
2 1 ก.ค. 58 08:30 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล สอบลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ผู้เข้าสอบ ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง)
3 29 มิ.ย. 58 08:30 น. 12:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวนอกระบบประกันสังคมมาตรา40 ประจำปี 2558 ผู้นำชุมชน อสม แรงงานนอกระบบ อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
4 29 มิ.ย. 58 14:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประชุมสถานะการณ์ไข้เลือดออก หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย รพ.สต.ทุกแห่ง ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 4 / 4    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คลิกดูรายละเอียดที่นี่

24 มิ.ย. 58 16:45

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ คลิกดูรายละเอียด

22 มิ.ย. 58 12:33

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียด

14 มิ.ย. 58 14:45

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คลิกดูรายละเอียดที่นี่

9 มิ.ย. 58 17:42

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมภาพ ของโรงพระบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร คลิกดูรายละเอียดและเงื่อนไข

8 มิ.ย. 58 13:47

ประกาศ  ขยายเวลารับสมัครบุคลคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา  คลิกดูรายละเอียด

29 พ.ค. 58 15:07

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ (แก้ไข) คลิก

23 พ.ค. 58 17:54

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณ (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา คลิกดูรายละเอียด

23 พ.ค. 58 08:40

เชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  คลิก

22 พ.ค. 58 09:58

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘  คลิ๊ก

19 เม.ย. 58 14:27
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 21    
สื่อเผยแพร่
     
ชื่อเรื่อง
1 โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์
2 แบบคำร้องลงทะเบียนบัตรทอง
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมสถานะการณ์ไข้เลือดออก
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวนอกระบบประกันสังคมมาตรา40 ประจำปี 2558
30
 
1
 
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) สอบลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน)
2
 
- ห้องประชุม 1 (จำนวน 40 ที่นั่ง) ประชุมแรงงานต่างด้าว ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
29
 
30
 
31
 
1
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 26
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 27
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 28
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 29
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 30
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

นายโสภณ  วัณไวทยจิตร
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน  ธนากโร

ผู้ดูแลระบบ

คู่มือ


>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123