รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 26 พ.ค. 59 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
2 25 พ.ค. 59 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
3 25 พ.ค. 59 13:00 น. 13:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล รับประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการเขต ๘ และผูรับประเมินจากรพ/รพ.สต. ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
4 24 พ.ค. 59 08:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง)
5 24 พ.ค. 59 12:00 น. 13:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล จัดสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร ผู้เข้าร่วมประชุม ลานอเนกประสงค์ (หน้าจ่ายกลาง)
6 23 พ.ค. 59 13:00 น. 16:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล ประเมินคุณภาพทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 6 / 6    
ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๘ ปี ๒๕๕๙ รายละเอียด

14 พ.ค. 59 12:13

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  ๒ อัตรา >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

13 พ.ค. 59 15:02

เชิญประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๘/๒๕๕๙  คลิก

11 พ.ค. 59 16:00

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

11 พ.ค. 59 12:00

ปากกาเคมีกับ สิ่งที่ควรรู้

20 เม.ย. 59 10:22

พิษภัยที่อาจเกิดจากสบู่ 

20 เม.ย. 59 10:16

วาระ และเอกสารประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  รายละเอียด

14 เม.ย. 59 13:28

เชิญประชุมคปสอ.ภูพานครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ คลิก

11 เม.ย. 59 11:49

ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 59 >>>รายละเอียด<<<

1 เม.ย. 59 08:15

 ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ  >>>รายละเอียด<<<

21 มี.ค. 59 11:16
1
2
3
4
5
6
7
ระเบียนที่ 1 - 10 / 63    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
3
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมงานผู้สูงอายุ
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) สอบลูกจ้างชั่วคราว
11
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมการเขียนแก้ไข Profile ประเมิน Cup รพ.สต.ติดดาว
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคระบริหารกลุ่มการพยาบาล
12
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
13
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ E-meeting
17
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมเฉพาะกิจพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว/คนงาน
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหาร การพยาบาล
18
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประเมินคุณภาพทางการพยาบาล
19
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประเมินคุณภาพทางการพยาบาล
24
 
- ลานอเนกประสงค์ (หน้าจ่ายกลาง) จัดสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
25
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) รับประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ปี ๒๕๕๙
26
 
- วันชัยจ่ายเจริญ (จำนวน 20 ที่นั่ง) อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
31
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมโครงการป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงปี2559
1
 
2
 
3
 
4
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 17
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 18
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 19
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 20
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 21
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123