รพ.สต.

การประชุมในสัปดาห์นี้
     
วันที่ประชุม
เริ่มเวลา
ถึงเวลา
หน่วยงาน
เรื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องประชุม
1 26 ม.ค. 60 08:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุม อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
2 25 ม.ค. 60 08:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุม อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
3 24 ม.ค. 60 08:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุม อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
4 24 ม.ค. 60 13:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานประกันสุขภาพ แผนนิเทศงาน คปสอ.ประจำปีงบประมาณ60 คณะกรรมการนิเทศงานและคณะกรรมการ คปสอ.ภูพาน ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง)
5 23 ม.ค. 60 08:00 น. 17:00 น. กลุ่มงานการพยาบาล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุม อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง)
ระเบียนที่ 1 - 5 / 5    
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เผยแพร่การตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน

รายละเอียด>>>>   - ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนการแพทย์ 
                            -   ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนงานบ้านงานครัว

18 ม.ค. 60 16:49

เอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ 4 ปี 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560 รายละเอียด

11 ม.ค. 60 12:54

 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560  รายละเอียด

10 ม.ค. 60 15:50

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1 อัตรา  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 
23 ธ.ค. 59 11:41

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ตำแหน่ง   เภสัช จำนวน 1  อัตรา   คลิกดูรายเอียดที่นี่

                           - นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

21 ธ.ค. 59 13:38

ประกาศ  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน ๔ อัตรา  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 
19 ธ.ค. 59 14:49

ขอเชิญประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  รายละเอียด

4 พ.ย. 59 10:58

วาระและเอกสารประชุม คปสอ.ภูพานครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐  รายละเอียอด

25 ต.ค. 59 11:35

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ 

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  คลิกดูรายละเอียดที่นี่

3 ต.ค. 59 15:46

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ  >>>คลิกดูรายละเอียดที่นี่ <<<

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  >>> คลิกดูรายละเอียดที่นี่<<<

27 ก.ย. 59 10:23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ระเบียนที่ 1 - 10 / 82    
IT news
ไม่พบข้อมูล
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๒ อัตรา 30 มิ.ย. 59
ระเบียนที่ 1 - 1 / 1    
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) GIN conference cop OR
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
11
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม E–meeting และคปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
12
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
24
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) แผนนิเทศงาน คปสอ.ประจำปีงบประมาณ60
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
25
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
26
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 52
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 01
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 02
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 03
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 04
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

>>ข่าวหนังสือพิมพ์<<<

 

โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร

๒๘๘  หมู่  ๑๕  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  ๔๗๑๘๐ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓,๐ ๔๒๗๐ ๗๐๑๒,๐ ๔๒๗๐ ๘๑๓๗  โทรสาร  ๐ ๔๒๗๐ ๘๑๒๓

PRAAJANBAN  TANAKARO  HOSPITAL

288  Moo  15  Khok Phu , Phu Phan, Sakon Nakhon  47180  Tel. 0 4270 8123,0 4270 8012,0 4270 8137  Fax. 0 4270 8123