กลุ่มงานการจัดการทั่วไป
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ฯ
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการแพทย์ และแพทย์ทางเลือก
กลุ่มการพยาบาล
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานโภชนาศาสตร์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค,งานแพทย์แผนไทย
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

วาระและเอกสารประกอบการประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๑ รายละเอียด

11 ก.ย. 61 13:57

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทีมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทีมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

22 ส.ค. 61 17:04

 

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร รับประเมิณโรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร รับประเมิณ โรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก ระดับจังหวัด นายแพทย์สมโภชน์  กังวานธีรวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร หัวหน้าทีมประเมิณ

22 ส.ค. 61 16:58

 

รพ.พระอาจารย์แบน  ธนากโร จัดประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลโคกภู ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 นายแพทย์กัญจ์  ตันอารีย์สุโชติ เป็นประธานในการเปิดพิธีการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อสม.และผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโคกภู จำนวน 98 คน
22 ส.ค. 61 16:32

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร ปี 2562  ไฟล์แนบ

15 ส.ค. 61 13:15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
20
ระเบียนที่ 1 - 5 / 100    
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
     
ระเบียบ/ข้อบังคับ/แนวทาง/คู่มือ
ประกาศถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินจองห้องประชุม
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม อสม.ใหม่ปี 2561
28
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม อสม.ใหม่ปี 2561
29
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) อบรม อสม.ใหม่ปี 2561
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
- ห้องประชุมเล็ก (จำนวน 20 ที่นั่ง) ประชุม สตรียุคใหม่ ใส่ใจมะเร็ง
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
5
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
6
 
7
 
8
 
- อุบาสิกา ( จำนวน 120 ที่นั่ง) การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม คปสอ.ภูพาน ครั้งที่ ๙ ปี ๒๕๖๑ (E-meeting)
13
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) GIN Conference
14
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) GIN Conference
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
- ศูนย์คุณภาพ (จำนวน 30 ที่นั่ง) ประชุม กบ.กลุ่มการและประชุมรวมกลุ่มการพยาบาล
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6