หน้าแรก      ข้อมูลทั่วไป      งานบริการ       Knowledge management       Download       Webboard       Web Links       ติดต่อเรา                                                                                                                                                      

รพ.สต.

ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการปฎิบัติงามตามโครงการอบรมพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 30 พ.ค. 2561
2 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลส่องดาว 31 พ.ค. 2561
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์โครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่องดาว 31 พ.ค. 2561
4 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงการสร้าง สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่องดาว) 31 พ.ค. 2561
5 เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างสุขภาพ ส่งสมบุญ เดินวิ่งปั่นก้าวตาม ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (ร.พ.ส่องดาว) 30 เม.ย. 2561
6 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลส่องดาว 30 เม.ย. 2561
7 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 โรงพยาบาลส่องดาว 30 เม.ย. 2561
8 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับรถทางราชการ 3 เม.ย. 2561
9 แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 3 เม.ย. 2561
10 คู่มือการบริการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3 เม.ย. 2561
11 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ 3 เม.ย. 2561
12 สรุปผลรับข้อร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
13 อนุมัติดำเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
14 ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
15 รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุทั่วไป ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 3 เม.ย. 2561
16 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการปิดประกาศและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 เม.ย. 2561
17 อนุญาตให้เผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2 เม.ย. 2561
18 รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุทั่วไป ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 2 เม.ย. 2561
19 ขออนุญาตให้เผยแพร่การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุลคากรในหน่วยงสนจักซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๑ 2 เม.ย. 2561
20 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการปิดประกาศและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 2 เม.ย. 2561
21 ขออนุญาตติดตั้งป้าย 2 เม.ย. 2561
22 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 2 เม.ย. 2561
23 รายงานผลปฏิบัติงานตามโครงการอบรมพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2 เม.ย. 2561
24 ขออนุมัติดำเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงาน 25 มี.ค. 2561
25 ขออนุมัติเผยแพร่สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป งบลงทุน และค่าใช้สอยอื่นๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 25 มี.ค. 2561
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 46    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 30 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
4 สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันชั่วคราวเงินบำรุง - (รายวัน) 22 มี.ค. 60
5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 10 ก.พ. 60
6 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 20 ธ.ค. 59
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน โรงพยาบาลส่องดาว 2559 23 ก.ย. 59
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 ก.พ. - 25 ก.พ. 59 25 ก.พ. 59
9 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลส่องดาว 22 ม.ค. 59
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลส่องดาว 27 ต.ค. 58
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 15    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Download ไฟล์
     
ลำดับ
ชื่อไฟล์
วันที่
1 313 2 2013-08-16
2 314 2 2014-05-30
3 317 2 2016-09-30
4 318 2 2016-09-30
5 319 2 2016-10-31
6 320 2 2017-02-28
7 321 2 2017-03-13
8 322 2 2017-08-31
9 323 2 2017-10-31
10 324 2 2017-11-30
11 325 2 2017-11-30
12 326 2 2017-12-31
13 327 2 2017-12-31
14 328 2 2017-12-31
15 329 2 2018-01-04
16 330 2 2018-01-04
17 331 2 2018-03-25
18 335 2 2018-03-25
19 332 2 2018-03-25
20 333 2 2018-03-25
21 334 2 2018-03-25
22 336 2 2018-03-25
23 337 2 2018-03-25
24 338 2 2018-04-02
25 339 2 2018-04-02
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 46    


  นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คู่มือ

ลิ้งค์ ภายใน รพ.ส่องดาว

* ดาวโหลด *

Web Link


   แสดงความคิดเห็นทาง facebook ได้ที่นี้