หน้าแรก      ข้อมูลทั่วไป      งานบริการ       Knowledge management       Download       Webboard       Web Links       ติดต่อเรา                                                                                                                                                      

รพ.สต.

ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป 10 ก.ค. 2561
2 ขออนุญาติเผยแพร่ รายงานสรุปผลการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริม จริยธรรมฯ 2 ก.ค. 2561
3 ขออนุญาติเผยแพร่ เอกสารจัดตั้งกลุ่มไลน์ "ส่องดาวต้านทุจริต" 2 ก.ค. 2561
4 รายงานผลการปฎิบัติงามตามโครงการอบรมพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 30 พ.ค. 2561
5 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลส่องดาว 31 พ.ค. 2561
6 ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์โครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่องดาว 31 พ.ค. 2561
7 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงการสร้าง สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่องดาว) 31 พ.ค. 2561
8 เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างสุขภาพ ส่งสมบุญ เดินวิ่งปั่นก้าวตาม ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (ร.พ.ส่องดาว) 30 เม.ย. 2561
9 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลส่องดาว 30 เม.ย. 2561
10 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 โรงพยาบาลส่องดาว 30 เม.ย. 2561
11 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับรถทางราชการ 3 เม.ย. 2561
12 แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 3 เม.ย. 2561
13 คู่มือการบริการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3 เม.ย. 2561
14 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ 3 เม.ย. 2561
15 สรุปผลรับข้อร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
16 อนุมัติดำเนินงานตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
17 ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับร้องเรียน 3 เม.ย. 2561
18 รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุทั่วไป ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (แบบ สขร.๑) 3 เม.ย. 2561
19 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการปิดประกาศและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 3 เม.ย. 2561
20 อนุญาตให้เผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2 เม.ย. 2561
21 รายงานจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุทั่วไป ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 2 เม.ย. 2561
22 ขออนุญาตให้เผยแพร่การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุลคากรในหน่วยงสนจักซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๑ 2 เม.ย. 2561
23 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการปิดประกาศและปลดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 2 เม.ย. 2561
24 ขออนุญาตติดตั้งป้าย 2 เม.ย. 2561
25 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 2 เม.ย. 2561
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 49    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 30 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
4 สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันชั่วคราวเงินบำรุง - (รายวัน) 22 มี.ค. 60
5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 10 ก.พ. 60
6 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 20 ธ.ค. 59
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน โรงพยาบาลส่องดาว 2559 23 ก.ย. 59
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 ก.พ. - 25 ก.พ. 59 25 ก.พ. 59
9 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลส่องดาว 22 ม.ค. 59
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลส่องดาว 27 ต.ค. 58
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 15    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 31
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 32
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 33
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
Download ไฟล์
     
ลำดับ
ชื่อไฟล์
วันที่
1 313 2 2013-08-16
2 314 2 2014-05-30
3 317 2 2016-09-30
4 318 2 2016-09-30
5 319 2 2016-10-31
6 320 2 2017-02-28
7 321 2 2017-03-13
8 322 2 2017-08-31
9 323 2 2017-10-31
10 324 2 2017-11-30
11 325 2 2017-11-30
12 326 2 2017-12-31
13 327 2 2017-12-31
14 328 2 2017-12-31
15 329 2 2018-01-04
16 330 2 2018-01-04
17 331 2 2018-03-25
18 335 2 2018-03-25
19 332 2 2018-03-25
20 333 2 2018-03-25
21 334 2 2018-03-25
22 336 2 2018-03-25
23 337 2 2018-03-25
24 338 2 2018-04-02
25 339 2 2018-04-02
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 49    


  นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คู่มือ

ลิ้งค์ ภายใน รพ.ส่องดาว

* ดาวโหลด *

Web Link


   แสดงความคิดเห็นทาง facebook ได้ที่นี้