หน้าแรก      ข้อมูลทั่วไป      งานบริการ       Knowledge management       Download       Webboard       Web Links       ติดต่อเรา                                                                                                                                                      

รพ.สต.

ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 ธ.ค. 2561
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 ธ.ค. 2561
3 ขออนุมัติแผนและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ร้อยล่ะ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 17 ต.ค. 2561
4 รายงานขอซื้อ/จ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 21 ก.ย. 2561
5 รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 21 ก.ย. 2561
6 มาตรการป้องกันทุจริต และการกะทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ 25 ส.ค. 2561
7 ขอรายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มไลน์ "ส่องดาวต้านทุจริต" 25 ส.ค. 2561
8 รายงานสรุปผลรับข้อร้องเรียนและอนุมัติเผยแพร่ 25 ส.ค. 2561
9 รายงานผลการวิเคาร์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต 25 ส.ค. 2561
10 ให้ปฏิบัติตามคู่มือแผนจัดการสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่และช่วยฟื้นคืนชีพ 25 ส.ค. 2561
11 รายงานขอซื้อ ขอจ้าง เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 31 ส.ค. 2561
12 รายงานขอซื้อ จ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 31 ส.ค. 2561
13 รายงานขอซื้อ จ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 31 ส.ค. 2561
14 รายงานขอซื้อ จ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน 2561 31 ส.ค. 2561
15 รายงานขอซื้อ จ้างวัสดุทั่วไป ประจำเดือน เมษายน 2561 31 ส.ค. 2561
16 รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง เวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป 10 ก.ค. 2561
17 ขออนุญาติเผยแพร่ รายงานสรุปผลการจัดทำโครงการอบรมส่งเสริม จริยธรรมฯ 2 ก.ค. 2561
18 ขออนุญาติเผยแพร่ เอกสารจัดตั้งกลุ่มไลน์ "ส่องดาวต้านทุจริต" 2 ก.ค. 2561
19 รายงานผลการปฎิบัติงามตามโครงการอบรมพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 30 พ.ค. 2561
20 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โรงพยาบาลส่องดาว 31 พ.ค. 2561
21 ประกวดราคาซื้อครุภัณพ์การแพทย์โครงการ สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่องดาว 31 พ.ค. 2561
22 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงการสร้าง สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (โรงพยาบาลส่องดาว) 31 พ.ค. 2561
23 เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างสุขภาพ ส่งสมบุญ เดินวิ่งปั่นก้าวตาม ซอยบ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (ร.พ.ส่องดาว) 30 เม.ย. 2561
24 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลส่องดาว 30 เม.ย. 2561
25 เผยแพร่รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 โรงพยาบาลส่องดาว 30 เม.ย. 2561
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 25 / 64    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 30 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
4 สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันชั่วคราวเงินบำรุง - (รายวัน) 22 มี.ค. 60
5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 10 ก.พ. 60
6 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 20 ธ.ค. 59
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน โรงพยาบาลส่องดาว 2559 23 ก.ย. 59
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 ก.พ. - 25 ก.พ. 59 25 ก.พ. 59
9 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลส่องดาว 22 ม.ค. 59
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลส่องดาว 27 ต.ค. 58
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 15    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
Download ไฟล์
     
ลำดับ
ชื่อไฟล์
วันที่
1 313 2 2013-08-16
2 314 2 2014-05-30
3 317 2 2016-09-30
4 318 2 2016-09-30
5 319 2 2016-10-31
6 320 2 2017-02-28
7 321 2 2017-03-13
8 322 2 2017-08-31
9 323 2 2017-10-31
10 324 2 2017-11-30
11 325 2 2017-11-30
12 326 2 2017-12-31
13 327 2 2017-12-31
14 328 2 2017-12-31
15 329 2 2018-01-04
16 330 2 2018-01-04
17 331 2 2018-03-25
18 335 2 2018-03-25
19 332 2 2018-03-25
20 333 2 2018-03-25
21 334 2 2018-03-25
22 336 2 2018-03-25
23 337 2 2018-03-25
24 338 2 2018-04-02
25 339 2 2018-04-02
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 25 / 64    


  นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คู่มือ

ลิ้งค์ ภายใน รพ.ส่องดาว

* ดาวโหลด *

Web Link


   แสดงความคิดเห็นทาง facebook ได้ที่นี้