หน้าแรก      ข้อมูลทั่วไป      งานบริการ       Knowledge management       Download       Webboard       Web Links       ติดต่อเรา                                                                                                                                                      

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

admin
22 ส.ค. 60 11:02

ขอเชิญเข้าร่ามพิธีทำบุญ อาคารทันตกรรม

admin
11 ส.ค. 60 17:02

ประกาศ  !!รายชื่อ  ผู้สอบผ่าน คัดเลือกบุคคล

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 

 

๑.  รายละเอียด  ผู้สอบผ่าน คัดเลือกบุคคล  เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ใน

ตำแหน่ง  : ๑.๑ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่ รพ.ส่องดาว)  จำนวน ๔ อัตรา
                       ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ชัยชนะ)  จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.หนองแวง)  จำนวน ๑ อัตรา

๑.๒ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานที่ รพ.ส่องดาว)  จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.หนองแวง และ รพ.สต วัฒนา)  จำนวน ๒ อัตรา

                โดยเงินบำรุง (รายเดือน)    

         

ประกาศ  ณ.วันที่  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐

ในวัน และเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. , ช่วงบ่าย ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

admin
6 ก.ย. 59 15:23
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราซื้อรถบรรทุก ดีเซล 1 ตัน โรงพยาบาลส่องดาว 4 ม.ค. 2561
2 รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง โรงพยาบาลส่องดาว 4 ม.ค. 2561
3 สรุปแผนจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป งบลงทุน (ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง) และคำสอยอื่นๆ ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลส่องดาว 31 ธ.ค. 2560
4 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่องดาว 31 ธ.ค. 2560
5 ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านภาพถ่ายเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลส่องดาว 31 ธ.ค. 2560
6 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ 10 และ 20 % โรงพยาบาลส่องดาว 30 พ.ย. 2560
7 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ 70% โรงพยาบาลส่องดาว 30 พ.ย. 2560
8 ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี งบประมาณ 2561 31 ต.ค. 2560
9 แจ้งราคากลางจัดซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ โรงพยาบาลส่องดาว 31 ส.ค. 2560
10 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลส่องดาว 13 มี.ค. 2560
11 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 MA. แบบแขวนเพดาน โรงพยาบาลส่องดาว 28 ก.พ. 2560
12 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาลส่องดาว 31 ต.ค. 2559
13 แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่องดาว ปีงบประมาณ 2559 30 ก.ย. 2559
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 23 รายการ โรงพยาบาลส่องดาว 30 ก.ย. 2559
15 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ความกว้าง 17 เมตร ความยาว 59 เมตร 30 พ.ค. 2557
16 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 16 ส.ค. 2556
ระเบียนที่ 1 - 16 / 16    
ข่าวรับสมัคร/คัดเลือก
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 30 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน 2-22 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60
4 สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันชั่วคราวเงินบำรุง - (รายวัน) 22 มี.ค. 60
5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน 10 ก.พ. 60
6 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 20 ธ.ค. 59
7 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายเดือน โรงพยาบาลส่องดาว 2559 23 ก.ย. 59
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 ก.พ. - 25 ก.พ. 59 25 ก.พ. 59
9 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักโภชนาการ โรงพยาบาลส่องดาว 22 ม.ค. 59
10 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลส่องดาว 27 ต.ค. 58
1
2
ระเบียนที่ 1 - 10 / 15    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
Download ไฟล์
     
ลำดับ
ชื่อไฟล์
วันที่
1 313 2 2013-08-16
2 314 2 2014-05-30
3 317 2 2016-09-30
4 318 2 2016-09-30
5 319 2 2016-10-31
6 320 2 2017-02-28
7 321 2 2017-03-13
8 322 2 2017-08-31
9 323 2 2017-10-31
10 324 2 2017-11-30
11 325 2 2017-11-30
12 326 2 2017-12-31
13 327 2 2017-12-31
14 328 2 2017-12-31
15 329 2 2018-01-04
16 330 2 2018-01-04
ระเบียนที่ 1 - 16 / 16    


  นายแพทย์ประจักร  เหิกขุนทด
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คู่มือ

ลิ้งค์ ภายใน รพ.ส่องดาว

* ดาวโหลด *

Web Link


   แสดงความคิดเห็นทาง facebook ได้ที่นี้