รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

2 ธ.ค. 62 11:23

เผยแพร่ ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

2 ธ.ค. 62 11:03

เผยแพร่ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

2 ธ.ค. 62 10:55

เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเต่างอยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2563

21 พ.ย. 62 16:04

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

21 พ.ย. 62 15:48

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคตคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

5 พ.ย. 62 15:49

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

28 มิ.ย. 62 15:25

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

28 มิ.ย. 62 15:19

เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

27 มิ.ย. 62 18:56

เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 

21 มิ.ย. 62 15:30
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 28 ก.พ. 63
2 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 14 ก.พ. 63
3 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานบริการ(คนสวน) 6 ม.ค. 63
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานการแพทย์,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานบริการ(คนสวน) 31 ธ.ค. 62
5 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งฯเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานบริการ(คนสวน) 31 ธ.ค. 62
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน) 1 อัตรา 31 ธ.ค. 62
7 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
9 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งฯเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
10 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 4 พ.ย. 62
1
2
3
4
5
ระเบียนที่ 1 - 10 / 41    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 20 ก.พ. 2563
2 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ สำหรับ โรงพยาบาลเต่างอย 29 ก.พ. 2563
3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 31 ธ.ค. 2562
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ต.ค- พ.ย 2562 31 ธ.ค. 2562
5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแลป (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย. 62 31 ธ.ค. 2562
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแลป (แบบสขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62 31 ธ.ค. 2562
7 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 31 ธ.ค. 2562
8 เผยแพร่ คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2562
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย. 62 31 ธ.ค. 2562
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม (แบบสขร.1) ประจำเดือน ต.ค 62 31 ธ.ค. 2562
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย 62 31 ธ.ค. 2562
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (แบบสขร.1) ประจำเดือน ต.ค 62 31 ธ.ค. 2562
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน ต.ค 62 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2562
14 เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประภทวัสดุทั่่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2562
15 เผยแพร่ แผนงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2562
16 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
17 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
18 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
19 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
20 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
21 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
22 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
23 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
24 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
25 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 25 / 292    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 04
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 05
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 06
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 07
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 08
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
ภาพกิจกรรม
ภาพโรงพยาบาล
ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงห้องทันตกรรมปี2559
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี2559
สงกรานต์ปี2559
สาธารณสุขนิเทศศึกษาการพัฒนารูปบบตำบลจัดการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 28-04-2559
รับการประเมินอาชีวะอนามัย-ความเสี่ยงจากการทำงาน 04-05-2559
กิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 43
Re - accreditation HA ครั้งที่2 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559
กีฬาภายใน คปสอ.เต่างอย 18012560
อบรมพัฒนาพฤติกรรมบริการ ESB และทักษะการปฏิบัติงานสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างเสริมความสุขบุคลากร คปสอ. “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในวันที่ 27-29 ก.ย.62
กิฬาเฮฮา ประจำปี 63
DM/HT
ฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
นวัตกรรม กินตามสี สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 4-5 และกินรักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย

Daha fazla dayanamayan patron seksi porno indir beyaz götü olan asistanı domaltarak onun ıslanan amcığından içeriye doğru uzun yarağını yerleştirerek hemen tezgah önünde git gel yapıyor. bedava porno indir Zevk alarak yaşadığı ayak üstü ilişkiden oldukça memnun olan asistan kadın sex hikayeleri ileride üzerindeki gecelikleri çıkararak banyoda rahat olmayan ama zevk dolu pozisyonlarda cinselliğe imza atarak çılgınlık yaparak patronuyla unutulmaz bir film ortaya koyuyor. Beyaz porno izle götünün güzelliği karşısında etkilenen patron onun belinden tutarak sikmesi sonrasında boşalarak orgazm olmanın mutluluğunu yaşayarak asistanına teşekkür ediyor.