รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

2 ธ.ค. 62 11:23

เผยแพร่ ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

2 ธ.ค. 62 11:03

เผยแพร่ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

2 ธ.ค. 62 10:55

เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลเต่างอยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2563

21 พ.ย. 62 16:04

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

21 พ.ย. 62 15:48

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคตคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

5 พ.ย. 62 15:49

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

28 มิ.ย. 62 15:25

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

28 มิ.ย. 62 15:19

เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

27 มิ.ย. 62 18:56

เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 

21 มิ.ย. 62 15:30
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน) 1 อัตรา 31 ธ.ค. 62
2 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
4 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งฯเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 พ.ย. 62
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 4 พ.ย. 62
6 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 ต.ค. 62
7 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11 ต.ค. 62
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความสามารถความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 ต.ค. 62
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 ต.ค. 62
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 1 ก.ย. 63
1
2
3
4
ระเบียนที่ 1 - 10 / 36    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ต.ค- พ.ย 2562 31 ธ.ค. 2562
2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแลป (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย. 62 31 ธ.ค. 2562
3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแลป (แบบสขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 62 31 ธ.ค. 2562
4 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 31 ธ.ค. 2562
5 เผยแพร่ คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศ เผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2562
6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย. 62 31 ธ.ค. 2562
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทันตกรรม (แบบสขร.1) ประจำเดือน ต.ค 62 31 ธ.ค. 2562
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (แบบสขร.1) ประจำเดือน พ.ย 62 31 ธ.ค. 2562
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (แบบสขร.1) ประจำเดือน ต.ค 62 31 ธ.ค. 2562
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปประจำเดือน ต.ค 62 (สขร.1) 31 ธ.ค. 2562
11 เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ประภทวัสดุทั่่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2562
12 เผยแพร่ แผนงบลงทุนด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 31 ธ.ค. 2562
13 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
14 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
15 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
16 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
17 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
18 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
19 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
20 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
21 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
22 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
23 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
24 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
25 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (เฉพาะเจาะจง) 30 พ.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
12
ระเบียนที่ 1 - 25 / 289    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 48
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 49
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 50
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 51
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 52
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย