หน่วยงานภายในองค์กร

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนการทุจริต : Zero Tolerance"

19 ม.ค. 61 09:31

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

9 ม.ค. 61 09:57

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ 2561

9 ม.ค. 61 09:54

ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2561

25 ธ.ค. 60 15:01

ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

25 ธ.ค. 60 14:59

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ เรื่องจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

25 ธ.ค. 60 14:57

ขออนมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

25 ธ.ค. 60 14:56

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

8 ธ.ค. 60 14:00

ไฟล์นำเสนอ OD พฤศิกายน 2561

23 พ.ย. 60 09:56

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 พ.ย. 60 13:18
ข่าวประกวดราคา
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับเขตร้อยละ 10 ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเต่างอย 30 ก.ย. 2561
2 แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561 (รถพยาบาล+เครื่องเอ็กซ์เรย์) 31 ธ.ค. 2561
3 สรุปผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลเต่างอย 31 พ.ค. 2560
4 ตารางเปิดเผยราคากลางจัดซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ 1 กลุ่ม 12 รายการปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 30 เม.ย. 2560
5 ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 กลุ่ม 12 รายการปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 30 เม.ย. 2560
6 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 28 ก.พ. 2560
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 28 ก.พ. 2560
8 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 31 มี.ค. 2560
9 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
10 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเต่างอย 28 ก.พ. 2560
ระเบียนที่ 1 - 10 / 10    
บทความน่าสนใจ


    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 11    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 52
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 01
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 02
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 03
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 04
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 

 

นายแพทย์ไตรรัตน์ พรหมเชษฐา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย