รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

28 มิ.ย. 62 15:25

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

28 มิ.ย. 62 15:19

เผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

27 มิ.ย. 62 18:56

เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 

21 มิ.ย. 62 15:30

เผยแพร่รายงานกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

20 มิ.ย. 62 14:34

เผยแพร่ รายงานผลการดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง คปสอ.เต่างอย

20 มิ.ย. 62 12:11

เผยแพร่ มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2562

20 มิ.ย. 62 11:05

เผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏฺิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

19 มิ.ย. 62 11:23

เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  2562

19 มิ.ย. 62 11:18

 ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) และบัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

17 มิ.ย. 62 10:12
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา 25 ก.ย. 62
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา 25 ก.ย. 62
3 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ 31 ก.ค. 62
4 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 31 ก.ค. 62
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ 31 ก.ค. 62
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 31 ก.ค. 62
7 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 31 พ.ค. 62
8 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 31 พ.ค. 62
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารุทั่วไปเฉพาะตำแหน่งฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) 3 พ.ค. 62
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 พ.ค. 62
1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 10 / 26    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ก.ค 2562 1 ส.ค. 2562
2 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิ.ย 2562 1 ก.ค. 2562
3 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ก.ค 2562 1 ส.ค. 2562
4 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2562 1 ก.ค. 2562
5 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562
6 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 31 พ.ค. 2562
7 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
8 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562 30 มิ.ย. 2562
9 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
10 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 มิ.ย. 2562
11 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุแลป (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 มิ.ย. 2562
12 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
13 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562 30 มิ.ย. 2562
14 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
15 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 มิ.ย. 2562
16 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 มิ.ย. 2562
17 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม(แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562 30 มิ.ย. 2562
18 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
19 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 มิ.ย. 2562
20 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทันตกรรม (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 มิ.ย. 2562
21 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2562 30 มิ.ย. 2562
22 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2562 30 มิ.ย. 2562
23 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเต่างอย ปีงบประมาณ 2562 30 เม.ย. 2562
24 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 30 เม.ย. 2562
25 เผยแพร่ รายงานผลการซื้อจ้างวัสดุทั่วไป(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2562 30 เม.ย. 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ระเบียนที่ 1 - 25 / 230    
บทความน่าสนใจ    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 12    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 35
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 36
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 37
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 38
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 39
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

 

นายแพทย์วิษณุ เกตุรุน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย