หน่วยงานภายในองค์กร

รพ.สต.

ประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนการทุจริต : Zero Tolerance"

19 ม.ค. 61 09:31

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

9 ม.ค. 61 09:57

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาประจำปีงบประมาณ 2561

9 ม.ค. 61 09:54

ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ คปสอ.เต่างอย ประจำปีงบประมาณ 2561

25 ธ.ค. 60 15:01

ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

25 ธ.ค. 60 14:59

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ เรื่องจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

25 ธ.ค. 60 14:57

ขออนมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

25 ธ.ค. 60 14:56

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

8 ธ.ค. 60 14:00

ไฟล์นำเสนอ OD พฤศิกายน 2561

23 พ.ย. 60 09:56

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 พ.ย. 60 13:18
รับสมัคร
     
เรื่อง
วันสิ้นสุดประกาศ
1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 30 เม.ย. 61
2 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 เม.ย. 61
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 14 มี.ค. 61
4 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและนักเทคนิคการแพทย์ 14 มี.ค. 61
5 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา 28 ก.พ. 61
6 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา 28 ก.พ. 61
7 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 ก.พ. 61
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพ (เงินนอกงบประมาณ เงินบำรุง) 4 ม.ค. 61
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสามกับตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 31 ต.ค. 58
ระเบียนที่ 1 - 9 / 9    
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
     
หัวเรื่อง
ประกาศถึงวันที่
1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุLAB) ก.พ.61 30 เม.ย. 2561
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุLAB) ม.ค.61 30 เม.ย. 2561
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุLAB) ธ.ค.60 30 เม.ย. 2561
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุLAB) พ.ย.60 30 เม.ย. 2561
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุLAB) ต.ค.60 30 เม.ย. 2561
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก.พ.61 30 เม.ย. 2561
7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ม.ค.61 30 เม.ย. 2561
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ธ.ค.60 30 เม.ย. 2561
9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ย.60 30 เม.ย. 2561
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ต.ค.60 30 เม.ย. 2561
11 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 30 เม.ย. 2561
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และเจรจาไกล่เกลี่ยของ รพ. 30 เม.ย. 2561
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ย 31 มี.ค. 2561
14 การปิดและปลดประกาศ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31 มี.ค. 2561
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อยา กพ 61 30 ก.ย. 2561
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อยา มค 61 30 ก.ย. 2561
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อยา ธค 60 30 ก.ย. 2561
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อยา พย 60 30 ก.ย. 2561
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อยา ตค 60 30 ก.ย. 2561
20 จริยธรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2561
21 รายงานสรุปผลการจัดโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน 31 มี.ค. 2561
22 รายงานสรุปผลบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 31 มี.ค. 2561
23 เผยแพร่แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561 31 มี.ค. 2561
24 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 31 มี.ค. 2561
25 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 31 มี.ค. 2561
1
2
ระเบียนที่ 1 - 25 / 46    
บทความน่าสนใจ


    

1
2
3
ระเบียนที่ 1 - 5 / 11    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 13
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 14
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 15
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 16
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 17
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

 

นายแพทย์ไตรรัตน์ พรหมเชษฐา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเต่างอย