ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ ทุก รพ.สต. ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ
 ณ สอ.น.บ้านขาม ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น เป็นต้นไป

16 ม.ค. 57 11:32
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

 

boss

นายวีรพล  เพริศแก้ว
ผอ.สอ.น.บ้านขาม

รพ.สต.