ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร 6,366 คน
หลังคาเรือน 1,227 หลัง
หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
     
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์


รพ.สต.บงเหนือเป็นตัวแทนโซน 5 เข้าร่วมสังเกตการณ์ค่ายบำบัดยาเสพติดแผนใหม่ ณ อบจ.สกลนคร

24 มี.ค. 58 09:29

รพ.สต.บงเหนือ ทำการเจาะเลือดประจำปี ของกลุ่ม DM&HT ที่รับยาที่ รพ.สต. โดยแบ่งการเจาะออกเป็น 3 วัน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยนาน

24 มี.ค. 58 09:22

รพ.สต.บงเหนือ ประเมินพัฒนาการเด็กก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนด โดยมี NP ทำการตรวจประเมินทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน

24 มี.ค. 58 09:18

ร่วมลงนาม MOU เปิดคลินิกเกษตรกร

ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพิเรียล สกลนคร

24 มี.ค. 58 08:58

ประชุมงานระบบสารบรรณออนไลน์ (ระบบใหม่) 

โดยประชุมผ่าน E-metting สสจ.สกลนคร

24 มี.ค. 58 08:51

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์และงานเลี้ยงปีใหม่ สสอ.สว่างแดนดิน วันที่ 9 มกราคม 2558  #เครดิต Vanbess.

22 ม.ค. 58 11:40

รพ.สต.บงเหนือ พาอสม. 6 หมู่บ้าน ทัศนศึกษาและดูงานจังหวัดบุรีรัมย์ 1 วัน 1 คืน ตอบแทนที่ทำงานอาสาให้กับสังคม

22 ม.ค. 58 11:22

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงเหนือ ได้รับเกียรติ์ให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำเดือนสัญจร ประจำเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา 

ขอขอบคุณสมาชิก โซน5 ที่ส่ง เจ้าหน้าที่มาช่วย ซึ่งจะมองเห็นความสามัคคีของเพื่อนร่วมงาน

22 ม.ค. 58 11:11

วันที่ 17-18 มกราคม 2558 คปสอ.สว่างแดนดิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานนี้ มีพิธีเปิดโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

22 ม.ค. 58 11:06

โซน 5 ได้แก่ รพ.สต.บงเหนือ รพ.สต.บ้านนาถ่อน รพ.สต.บงใต้ รพ.สต.บ่อร้าง ประชุมหารือและทำการจัดขบวนพาเหรดกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

22 ม.ค. 58 10:57
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
สัปดาห์ที่ 14
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
สัปดาห์ที่ 15
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
สัปดาห์ที่ 16
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
ภาพกิจกรรม

 

นางวิยดารัตน์ กุลแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
ผอ.รพ.สต.บงเหนือ

 

Web Link

คู่มือ

ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : นายเอกวิทย์ เหลืองชาลี นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทร 095-3044290