ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร 6,366 คน
หลังคาเรือน 1,227 หลัง
หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน
     
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์


รพ.สต.บงเหนือเป็นตัวแทนโซน 5 เข้าร่วมสังเกตการณ์ค่ายบำบัดยาเสพติดแผนใหม่ ณ อบจ.สกลนคร

24 มี.ค. 58 09:29

รพ.สต.บงเหนือ ทำการเจาะเลือดประจำปี ของกลุ่ม DM&HT ที่รับยาที่ รพ.สต. โดยแบ่งการเจาะออกเป็น 3 วัน เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยนาน

24 มี.ค. 58 09:22

รพ.สต.บงเหนือ ประเมินพัฒนาการเด็กก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนด โดยมี NP ทำการตรวจประเมินทุกวันที่ 13 ของทุกเดือน

24 มี.ค. 58 09:18

ร่วมลงนาม MOU เปิดคลินิกเกษตรกร

ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพิเรียล สกลนคร

24 มี.ค. 58 08:58

ประชุมงานระบบสารบรรณออนไลน์ (ระบบใหม่) 

โดยประชุมผ่าน E-metting สสจ.สกลนคร

24 มี.ค. 58 08:51

แข่งขันกีฬาสัมพันธ์และงานเลี้ยงปีใหม่ สสอ.สว่างแดนดิน วันที่ 9 มกราคม 2558  #เครดิต Vanbess.

22 ม.ค. 58 11:40

รพ.สต.บงเหนือ พาอสม. 6 หมู่บ้าน ทัศนศึกษาและดูงานจังหวัดบุรีรัมย์ 1 วัน 1 คืน ตอบแทนที่ทำงานอาสาให้กับสังคม

22 ม.ค. 58 11:22

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงเหนือ ได้รับเกียรติ์ให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำเดือนสัญจร ประจำเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา 

ขอขอบคุณสมาชิก โซน5 ที่ส่ง เจ้าหน้าที่มาช่วย ซึ่งจะมองเห็นความสามัคคีของเพื่อนร่วมงาน

22 ม.ค. 58 11:11

วันที่ 17-18 มกราคม 2558 คปสอ.สว่างแดนดิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานนี้ มีพิธีเปิดโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

22 ม.ค. 58 11:06

โซน 5 ได้แก่ รพ.สต.บงเหนือ รพ.สต.บ้านนาถ่อน รพ.สต.บงใต้ รพ.สต.บ่อร้าง ประชุมหารือและทำการจัดขบวนพาเหรดกีฬาสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

22 ม.ค. 58 10:57
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

 

นางวิยดารัตน์ กุลแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
ผอ.รพ.สต.บงเหนือ

 

Web Link

คู่มือ

ผู้ดูแลเว็ปไซต์ : นายเอกวิทย์ เหลืองชาลี นักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทร 095-3044290