ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.บ้านบอน ต.นาโพธิ์

รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 7 คน

อสม. 125 คน 

รพ.สต.

ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
สัปดาห์ที่ 26
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
สัปดาห์ที่ 27
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
สัปดาห์ที่ 28
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
สัปดาห์ที่ 29
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์ 042-981153

 รพ.สต.บ้านบอน ต.นาโพธิ์

IP :192.168.0.7