ข้อมูลพื้นฐาน

รพ.สต.บ้านบอน ต.นาโพธิ์

รับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน

เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 7 คน

อสม. 125 คน 

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ก.ค. 57 19:27

8 ก.ค. 57 19:18

งานปรองดองสมานฉันท์

8 ก.ค. 57 19:10

8 ก.ค. 57 19:05

ตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี จากศูนย์อนามัยที่ 7

10 มิ.ย. 57 15:25
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
26
สัปดาห์ที่ 34
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 35
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 36
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 37
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 38
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 39
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์ 042-981153

 รพ.สต.บ้านบอน ต.นาโพธิ์