ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 2540 คน
จำนวนหลังคาเรือน  236  หลัง
 หมู่บ้าน  3  บ้าน
 เพศชาย  1240  คน
 เพศหญิง  1300  คน
 โรงเรียน  2  โรง
 ศูนย์เด็กเล็ก  2  ศูนย์
     
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี

17 ม.ค. 57 13:35

พรุ่งนี้อยู่เวร ตามเคย

10 ม.ค. 57 12:04

วันนี้เครื่องไม่ทำงานแย่

10 ม.ค. 57 12:01
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

                 นางทัศณีย์ กำทองดี

                  ผอ.รพ.สต.ดอนแดง

 

Web Link

คู่มือ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดงตำบลท่าก้อน