ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 2540 คน
จำนวนหลังคาเรือน  236  หลัง
 หมู่บ้าน  3  บ้าน
 เพศชาย  1240  คน
 เพศหญิง  1300  คน
 โรงเรียน  2  โรง
 ศูนย์เด็กเล็ก  2  ศูนย์
     
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี

17 ม.ค. 57 13:35

พรุ่งนี้อยู่เวร ตามเคย

10 ม.ค. 57 12:04

วันนี้เครื่องไม่ทำงานแย่

10 ม.ค. 57 12:01
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร

                 นางทัศณีย์ กำทองดี

                  ผอ.รพ.สต.ดอนแดง

 

Web Link

คู่มือ

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดงตำบลท่าก้อน