โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง......มุ่งเน้นพัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพ......บริการที่ได้มาตรฐาน......ทำงานเป็นทีมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

    วันที่  25  พฤษภาคม  2555  เวลา  05.00 น. กดเพื่อดูรายละเอียดครับ

21 พ.ค. 55 13:25
IT news

 ประมวลภาพวิ่งวันที่ 29 ตุลาคม 2554 รพ.สต.บ้านดง 

ชัยวุฒิ
22 พ.ค. 55 21:40

 

ประกวดรพ.สต.ยอดเยี่ยม ปี 2554

ชัยวุฒิ
22 พ.ค. 55 21:39

ชัยวุฒิ
26 พ.ค. 55 10:17
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

 

นางอัจฉรา คะปัญญา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

นางนงลักษณ์  บุตรชาดา                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนิชนันท์  ป้องกัน   

         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คู่มือ