โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง......มุ่งเน้นพัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพ......บริการที่ได้มาตรฐาน......ทำงานเป็นทีมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

    วันที่  25  พฤษภาคม  2555  เวลา  05.00 น. กดเพื่อดูรายละเอียดครับ

21 พ.ค. 55 13:25
IT news

 ประมวลภาพวิ่งวันที่ 29 ตุลาคม 2554 รพ.สต.บ้านดง 

ชัยวุฒิ
22 พ.ค. 55 21:40

 

ประกวดรพ.สต.ยอดเยี่ยม ปี 2554

ชัยวุฒิ
22 พ.ค. 55 21:39

ชัยวุฒิ
26 พ.ค. 55 10:17
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
สัปดาห์ที่ 26
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
สัปดาห์ที่ 27
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
สัปดาห์ที่ 28
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
สัปดาห์ที่ 29
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
สัปดาห์ที่ 30
30
 
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 

 

นางอัจฉรา คะปัญญา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

นางนงลักษณ์  บุตรชาดา                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนิชนันท์  ป้องกัน   

         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คู่มือ