โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง......มุ่งเน้นพัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพ......บริการที่ได้มาตรฐาน......ทำงานเป็นทีมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

    วันที่  25  พฤษภาคม  2555  เวลา  05.00 น. กดเพื่อดูรายละเอียดครับ

21 พ.ค. 55 13:25
IT news

 ประมวลภาพวิ่งวันที่ 29 ตุลาคม 2554 รพ.สต.บ้านดง 

ชัยวุฒิ
22 พ.ค. 55 21:40

 

ประกวดรพ.สต.ยอดเยี่ยม ปี 2554

ชัยวุฒิ
22 พ.ค. 55 21:39

ชัยวุฒิ
26 พ.ค. 55 10:17
ระเบียนที่ 1 - 3 / 3    
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
28
สัปดาห์ที่ 17
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
สัปดาห์ที่ 18
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
สัปดาห์ที่ 19
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
สัปดาห์ที่ 20
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
สัปดาห์ที่ 21
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 

 

นางอัจฉรา คะปัญญา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

นางนงลักษณ์  บุตรชาดา                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนิชนันท์  ป้องกัน   

         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คู่มือ