ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 รพ.สต.ย้านดอนปอ ให้บิริการงานแพทย์แผนไทย

10 ม.ค. 57 16:56

วันนี้ออกร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านท่าก้อน

10 ม.ค. 57 11:53
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

 

นายโมครา  เอกพันธุ์

ผอ.รพ.สต.บ้านดอนปอ

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.บ้านดอนปอ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวยจ.สกลนคร

เบอร์โทร 0810605254 E.mail hc.dondang@gmail.com