ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 รพ.สต.ย้านดอนปอ ให้บิริการงานแพทย์แผนไทย

10 ม.ค. 57 16:56

วันนี้ออกร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านท่าก้อน

10 ม.ค. 57 11:53
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

 

นายโมครา  เอกพันธุ์

ผอ.รพ.สต.บ้านดอนปอ

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.บ้านดอนปอ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวยจ.สกลนคร

เบอร์โทร 0810605254 E.mail hc.dondang@gmail.com