ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 รพ.สต.ย้านดอนปอ ให้บิริการงานแพทย์แผนไทย

10 ม.ค. 57 16:56

วันนี้ออกร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านท่าก้อน

10 ม.ค. 57 11:53
ระเบียนที่ 1 - 2 / 2    
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

 

นายโมครา  เอกพันธุ์

ผอ.รพ.สต.บ้านดอนปอ

 

Web Link

คู่มือ

รพ.สต.บ้านดอนปอ ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวยจ.สกลนคร

เบอร์โทร 0810605254 E.mail hc.dondang@gmail.com