ข้อมูลทั่วไป

  • ข้อมูลหมู่บ้าน
  • โรงเรียน / สถานศึกษา
  • ศาสนสถาน

องค์ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ

อสม.ดีเด่น รพ.สต.นานิยม

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

        แนวทาง / นโยบาย / ข้อมูลทั่วไป

        ผลการดำเนินงาน

  • รายงานวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์สุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพในพื้นที่ ดาวน์โหลด
  • รายงานการเฝ้าระวังสารเคมีในเลือดเกษตรกร ปี 2563
  • รายงานการเฝ้าระวังสารเคมีในเลือดเกษตรกร ปี 2562 ดาวน์โหลด
  • รายงานการเฝ้าระวังผลพิษสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ดาวน์โหลด
  • สถานการณ์โรค และการฝ้าระวังสารเคมีในเลือด ปี 2562 ดาวโหลด


ประชาสัมพันธ์

21 มี.ค. 62 11:04

17 ธ.ค. 61 10:52
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
30
สัปดาห์ที่ 21
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
สัปดาห์ที่ 22
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
สัปดาห์ที่ 23
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
สัปดาห์ที่ 24
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
สัปดาห์ที่ 25
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
ภาพกิจกรรม

นางดวงนภา  ศรีหาพงษ์

ผอ.รพ.สต.บ้านนานิยม

 

Web Link

คู่มือ

IP :192.168.0.7