ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนประชากร 9,829 คน
จำนวนหลังคาเรือน  2,112  หลัง
 จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ  11  หมู่
     
     
     
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
25
สัปดาห์ที่ 47
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
สัปดาห์ที่ 48
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
สัปดาห์ที่ 49
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
สัปดาห์ที่ 50
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
สัปดาห์ที่ 51
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
สัปดาห์ที่ 52
31
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฮางโฮง

หมู่ที่ 5 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  042-162014

Email   2.05463@cupsakol.org ,hhskko@gmail.com

Facebook  http://www.facebook.com/hhskko

นายเอกวัต  แพงทรัพย์ นวก.สธ.ชำนาญการ งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ