ผอ.รพ.สต.

       นายอุทัย  ไชยศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
         ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยกอก

ข้อมูลพื้นฐาน

ประชากร       4,388  คน    
หลังคาเรือน  1,077  หลัง    
หมู่บ้าน                 9  หมู่    
หมู่ที่ 2,4,5,6,8,11,13,15,16    
โรงเรียน               3 โรง    
จำนวนศูนย์เด็กฯ 3 ศูนย์    
     
     
     
     
รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับ 15/09/57

17 ก.ย. 57 14:49

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 1-11กย.57

17 ก.ย. 57 14:46

ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร 28/08/57

17 ก.ย. 57 14:43

อนามัย รร.บ้านห้วยกอก วันที่ 25/06/2557 เวลา 09.00 น.

2 ก.ค. 57 11:56

อนามัย รร.บ้านกุดฮู วันที่ 25/06/57 เวลา 13.00 น.

26 มิ.ย. 57 16:31

พ่นหมอกควันใน รร.และ ศพด. ปี57

26 มิ.ย. 57 16:23

ตรวจสุขภาพฟันเด็กพร้อมให้สุขศึกษา

13 มิ.ย. 57 14:12

บ่อหมักแก๊สบ้านหนองเค็ม วันที่ 8 มิ.ย.57

13 มิ.ย. 57 14:09

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเป้าหมายปี57

13 มิ.ย. 57 11:27

dhf

3 มิ.ย. 56 12:16
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

หน่วยงานในสังกัด
สสอ.กุสุมาลย์

แผนที่แม่และเด็ก

 

เข้าดูไม่ได้กดตรงนี้ครับ

คู่ครองคู่สมรส

คู่มือ

รพ.สต.บ้านห้วยกอก
ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
โทรศัพท์ 042-981176