สำหรับสมาชิก

ระบบจัดการเวปไซด์

 

ข้อมูลทั่วไป

   ครัวเรือนที่รับผิดชอบ     หลัง
    ประชากร      คน
    ชาย    คน
    หญิง   คน
    โรงเรียน   1  แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง
    วัด  5  แห่ง

www.pttplc.com

:DEDUCATION

 

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการวิจัย" การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองแบบไร้รอยต่อของ

กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาดี ปี 2558"

25 ก.ค. 59 12:51

อะเหือกอะเหือยยย

12 ต.ค. 55 15:42

วิ่งเทิร์นหมู่บ้าน  รพ.สต.โคกนาดี วันที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 05.00 น. ณ บ้านโนนน้ำคำ

12 ต.ค. 55 15:23
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
24
สัปดาห์ที่ 08
25
 
26
 
27
 
28
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 09
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 10
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 11
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 12
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
สัปดาห์ที่ 13
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
ภาพกิจกรรม

นางจริยา   สุภาทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาดี

 

จ่าเอก อนันต์   แก้วกิ่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

นางสาวเปรมฤดี   ถิ่นตองโขบ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

นางสาวชไมพร   หมายมี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

Web Link

 
 
 
 
 

คู่มือ

:Pโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาดี ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร Tel. 042-170017 E-mail adress:hc_khoknadee@hotmail.com