สำหรับสมาชิก

ระบบจัดการเวปไซด์

 

ข้อมูลทั่วไป

   ครัวเรือนที่รับผิดชอบ     หลัง
    ประชากร      คน
    ชาย    คน
    หญิง   คน
    โรงเรียน   1  แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง
    วัด  5  แห่ง

www.pttplc.com

:DEDUCATION

 

รพ.สต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการวิจัย" การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองแบบไร้รอยต่อของ

กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาดี ปี 2558"

25 ก.ค. 59 12:51

อะเหือกอะเหือยยย

12 ต.ค. 55 15:42

วิ่งเทิร์นหมู่บ้าน  รพ.สต.โคกนาดี วันที่ 13 ตุลาคม 2555 เวลา 05.00 น. ณ บ้านโนนน้ำคำ

12 ต.ค. 55 15:23
ปฏิทินปฏิบัติงานงาน
เดือนปัจจุบัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
27
สัปดาห์ที่ 21
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
สัปดาห์ที่ 22
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
สัปดาห์ที่ 23
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
สัปดาห์ที่ 24
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
สัปดาห์ที่ 25
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
ภาพกิจกรรม

นางจริยา   สุภาทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาดี

 

จ่าเอก อนันต์   แก้วกิ่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

นางสาวเปรมฤดี   ถิ่นตองโขบ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

นางสาวชไมพร   หมายมี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

Web Link

 
 
 
 
 

คู่มือ

:Pโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาดี ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร Tel. 042-170017 E-mail adress:hc_khoknadee@hotmail.com